Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Vang
  

(Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 22/04/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Vang với các nội dung như sau:

- Tên công trình, dự án: Kho xăng dầu, chiết nạp gaz tại Cảng Thuận An.

- Địa điểm: Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang;

- Diện tích: 6,50 ha;

- Loại đất hiện trạng:

+ Đất sản xuất kinh doanh: 3,69 ha;

+ Đất mặt nước chuyên dùng: 2,81 ha.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối