Quy hoạch phân vùng phát triển hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015
  

(Trích Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh)

1. Quan điểm

a) Phát triển khai thác và chế biến, sử dụng khoáng sản phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng. Việc thăm dò, khai thác và chế biến, sử dụng tài nguyên khoáng sản phải tiết kiệm, có hiệu quả kinh tế. Kết hợp việc phát triển kinh tế - xã hội với  bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh, quốc phòng tại các địa bàn có khoáng sản.

b) Khai thác và chế biến khoáng sản một cách đồng bộ, chế biến sâu thành các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu trong nước, thay thế nhập khẩu giảm dần và dừng xuất khẩu quặng tinh vào thời gian thích hợp gần nhất.

c) Xây dựng và phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản với công nghệ hiện đại, kết hợp nội lực và hợp tác đầu tư trong việc đào tạo, chuyển giao công nghệ sản xuất tiên tiến.

2. Mục tiêu

a) Đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường và nguyên liệu quặng cho các cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh. Có một phần quặng tinh xuất khẩu hợp lý để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.

b) Chuẩn bị đầy đủ cơ sở tài liệu về trữ lượng, chất lượng, điều kiện khai thác của các mỏ sẽ đưa vào khai thác trước năm 2015.

c) Xác định các mỏ thăm dò, khai thác quy mô công nghiệp, các vùng cấm và hạn chế hoạt động khoáng sản để bảo đảm cho các hoạt động khoáng sản thực hiện đúng quy định của pháp luật.

3. Nội dung quy hoạch

Quy hoạch phân vùng phát triển hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 gồm các điểm mỏ thuộc thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản của Uỷ ban Nhân dân tỉnh:

- Định hướng Quy hoạch phân vùng phát triển hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản sắt gồm các điểm mỏ thuộc khu vực huyện: Phong Điền, Hương Thuỷ, Phú Lộc, Nam Đông tổ chức thăm dò trước năm 2010 và khai thác, chế biến trước 2015

- Định hướng Quy hoạch phân vùng phát triển hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản quặng Titan gồm các điểm mỏ thuộc khu vực xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền các xã: Vinh Phú, Phú Xuân, huyện Phú Vang các xã: Điền Hải, Phong Hải, Điền Hoà, huyện Phong Điền thăm dò trước năm 2010 và khai thác, chế biến trước 2015 xã Quảng Công, huyện Quảng Điền các xã: Vinh Thanh, Vinh An, huyện Phú Vang các xã: Lộc Vĩnh, Lộc Thuỷ huyện Phú Lộc tổ chức khai thác, chế biến trước 2010. Các điểm mỏ khác có triển vọng thăm dò, khai thác, chế biến trước 2015

- Quy hoạch phân vùng phát triển hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản Vàng gồm các điểm mỏ thuộc khu vực các huyện: A Lưới, Phú Lộc, Nam Đông, Hương Trà, Hương Thuỷ tổ chức thăm dò trước năm 2010 và khai thác, chế biến trước 2015. Các điểm mỏ vàng gốc và sa khoáng trong các dự án lòng hồ thuỷ điện A Lưới, Hương Điền, Tả Trạch và các dự án phát triển kinh tế khác nếu phát hiện có triển vọng cho phép khai thác, chế biến trước khi thực hiện dự án.

- Quy hoạch phân vùng phát triển thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản than bùn gồm các điểm mỏ thuộc khu vực dải than Đức Tích - Triều Dương , xã Phong Hòa và Phong Hiền, huyện Phong Điền tổ chức thăm dò, khai thác, chế biến trước 2010 (trừ điểm mỏ đã cấp cho Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp trước đây ở Trầm Côi) các dải than bùn khác thuộc khu vực Trầm Bàu, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền và xã Phú Xuân, huyện Phú Vang tổ chức thăm dò khai thác, chế biến sau 2015.

- Quy hoạch phân vùng phát triển hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2015, gồm các điểm mỏ:

+ Huyện Phong Điền: tổ chức thăm dò, khai thác chế biến trước năm 2015 các điểm mỏ đá đá sét thuộc các xã: Phong Mỹ, Phong Xuân và điểm mỏ sét thuộc các xã: Phong Mỹ, Phong Xuân, Phong Thu, Phong Sơn, thị trấn Phong Điền, Phong An.

+ Huyện Hương Trà: tổ chức thăm dò, khai thác chế biến trước năm 2015 các điểm mỏ đá xây dựng thông thường thuộc các xã: Hương Thọ, Bình Điền, Hương Bình, Bình Thành, Hương Vân, Hương Hồ và các điểm mỏ sét thuộc các xã: Hương An, Hương Chữ, Hương Vân, Hương Văn, Hương Xuân, Hương Vinh, Hương Hồ.

+ Huyện Hương Thuỷ: tổ chức thăm dò, khai thác, chế biến sét trước năm 2015 các điểm mỏ Phú Bài, Phú Sơn, Thuỷ Phù, Thuỷ Bằng.

+ Huyện Phú Vang: tổ chức thăm dò, khai thác, chế biến trước 2015 điểm mỏ sét Mỹ An.

+ Thành phố Huế: tổ chức thăm dò, khai thác, chế biến trước 2015 điểm mỏ sét Thủy Biều.

+ Huyện Phú Lộc: tổ chức thăm dò, khai thác chế biến trước năm 2015 các điểm mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc các xã: Lộc Vĩnh, Lộc Điền, Lộc Hoà, Lộc Tiến, Lộc Thuỷ và các điểm mỏ sét thuộc các xã: Lộc Thuỷ, Lộc Điền, Lộc Hoà, Lộc Bổn, Lộc Trì, Lộc An.

+ Huyện Nam Đông: tổ chức thăm dò, khai thác chế biến trước năm 2015 các điểm mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc các xã Hương Sơn, Hương Hữu, Hương Phú và các điểm mỏ sét thuộc các xã: Hương Sơn, Hương Giang, Hương Hoà, Thượng Long, Thượng Quảng.

 + Huyện A Lưới: tổ chức thăm dò, khai thác chế biến trước năm 2015 các điểm mỏ đá xây dựng thuộc các xã:  Hương Phong, Sơn Thuỷ, Hồng Vân và các điểm mỏ sét thuộc các xã: Sơn Thuỷ, Hồng Nam, Hồng Vân, Phú Vinh, Hương Phong, Hương Lâm, A Đớt, A Ngo.

Tổng hợp: Dự báo tài nguyên khoáng sản các khu vực và thời gian thăm dò, khai thác, chế biến của Quy hoạch phân vùng phát triển hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2015 được thể hiện Bảng Phụ lục đính kèm.

4. Các giải pháp tổ chức thực hiện

a) Công tác quản lý Nhà nước

- Định kỳ rà soát, cập nhật và điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và cả nước và quốc tế.

- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản theo hướng đảm bảo tính thống nhất và chặt chẽ, không chồng chéo, nâng cao tính cơ động và hiệu quả của việc quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên.

- Nâng cao công tác quản lý tài nguyên khoáng sản cấp sở, huyện, xã có biện pháp và chế tài xử lý mạnh đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về khoáng sản, môi trường. Tăng cường công tác thanh kiểm tra hoạt động khoáng sản nhằm ngăn ngừa tình trạng khai thác và xuất khẩu trái phép khoáng sản.

b) Huy động các nguồn vốn đầu tư

Huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế tiến hành thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến chế biến khoáng sản tạo ra sản phẩm có giá trị lớn.

c) Tìm kiếm và mở rộng thị trường

Tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, mở văn phòng đại diện, các đại lý bán hàng, &hellip trong nước và nước ngoài chú trọng việc mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh, quan tâm đến thị trường nông thôn. Mở rộng thị trường tiêu thụ, tiến tới xuất khẩu các sản phẩm có sản lượng lớn, chất lượng cao. 

d) Giải pháp về bảo vệ môi trường

Khai thác gắn liền với chế biến, cải tạo môi trường trong quá trình khai thác phải chú ý áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến để thu hồi triệt để tài nguyên đồng thời hạn chế ô nhiễm môi trường. Sau khi khai thác xong, hoàn thổ, san ủi trả lại mặt bằng và trồng cây phục hồi môi trường kịp thời những khu vực đã khai thác. Các chất thải trong khai thác, chế biến phải được gom nhặt, xử lý chôn lấp hoặc đốt theo đúng quy định.

đ) Áp dụng công nghệ tiên tiến

- Áp dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại nhằm tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu đảm bảo các chỉ tiêu bảo vệ môi trường theo quy định

- Sử dụng công nghệ thăm dò, khai thác, chế biến theo hướng kết hợp công nghệ trong và ngoài nước. Khuyến khích và hỗ trợ hoạt động chuyển giao các công nghệ tiên tiến, hiện đại.

e) Tăng cường điều tra cơ bản phục vụ phát triển thăm dò, khai thác, chế biến: tăng cường khảo sát bổ sung các điểm mỏ khoáng sản mới, xác định trữ lượng các mỏ nguyên liệu, đánh giá chính xác nguồn khoáng sản làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến trên địa bàn.

g) Các giải pháp khác

Có chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư triển khai nhanh chóng việc thỏa thuận địa điểm, đền bù giải tỏa, cấp phép xây dựng, &hellip triển khai xây dựng các tuyến giao thông, phục vụ cho khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối