Hoạt động kinh doanh lưu trú và du lịch lữ hành tháng 8 năm 2020
  

 

Đơn
vị
tính

Thực hiện tháng 7 năm 2020

Ước tính
tháng 8 năm 2020

Lũy kế 8 tháng năm 2020

Tháng 8 năm 2020 so với tháng 8 năm 2019
(%)

Lũy kế 8 tháng năm 2020 so với năm trước (%)

I. Dịch vụ lưu trú

1. Tổng lượt khách phục vụ

Nghìn
Lượt khách

117,1

69,9

747,6

37,17

48,57

1.1. Lượt khách ngủ qua đêm

"

97,9

55,4

648,4

33,94

47,66

- Khách quốc tế

"

5,7

3,9

250,3

4,35

34,57

- Khách trong nước

"

92,1

51,5

398,1

69,03

62,57

1.2. Lượt khách trong ngày

"

19,3

14,5

99,3

58,41

55,46

2. Tổng ngày khách phục vụ

Nghìn
Ngày khách

185,0

105,6

1242,3

31,71

46,01

- Khách quốc tế

"

10,7

6,7

501,0

3,56

33,13

- Khách trong nước

"

174,4

98,9

741,3

68,57

62,43

II. Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch

1. Lượt khách du lịch theo tour

Lượt khách

5700,0

2896,0

32172,8

29,94

41,29

- Khách quốc tế

"

1174,0

726,0

11647,5

18,40

37,68

- Khách trong nước

"

4526,0

2170,0

20319,5

38,58

43,98

- Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

205,7

0,00

25,75

2. Ngày khách du lịch theo tour

Ngày khách

9520,0

4979,0

63166,0

24,46

38,77

- Khách quốc tế

"

3618,0

2197,0

35684,9

17,54

36,28

- Khách trong nước

"

5902,0

2782,0

26610,1

37,70

43,54

- Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

871,0

0,00

25,11

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]