Hoạt động kinh doanh lưu trú và du lịch lữ hành tháng 5 năm 2020
  

 

Đơn
vị
tính

Thực hiện tháng 4 năm 2020

Ước tính
tháng 5 năm 2020

Lũy kế 5 tháng năm 2020

Tháng 5 năm 2020 so với tháng 5 năm 2019
(%)

Lũy kế 5 tháng năm 2020 so với năm trước (%)

I. Dịch vụ lưu trú

1. Tổng lượt khách phục vụ

Nghìn
Lượt khách

6,7

37,8

466,1

21,75

48,75

1.1. Lượt khách ngủ qua đêm

"

5,9

32,0

414,7

20,99

48,56

- Khách quốc tế

"

2,3

4,6

234,8

6,22

49,57

- Khách trong nước

"

3,5

27,4

179,9

34,81

47,31

1.2. Lượt khách trong ngày

"

0,8

5,9

51,4

27,08

50,30

2. Tổng ngày khách phục vụ

Nghìn
Ngày khách

9,4

58,3

798,2

19,14

47,71

- Khách quốc tế

"

3,7

9,0

472,7

5,68

48,38

- Khách trong nước

"

5,7

49,4

325,5

33,55

46,76

II. Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch

1. Lượt khách du lịch theo tour

Lượt khách

0,0

0,0

19489,8

0,00

41,24

- Khách quốc tế

"

0,0

0,0

8743,6

0,00

45,39

- Khách trong nước

"

0,0

0,0

10540,5

0,00

38,30

- Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

0,0

0,0

205,7

0,00

42,77

2. Ngày khách du lịch theo tour

Ngày khách

0,0

0,0

41337,0

0,00

41,38

- Khách quốc tế

"

0,0

0,0

26767,9

0,00

43,45

- Khách trong nước

"

0,0

0,0

13698,1

0,00

37,79

- Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

0,0

0,0

871,0

0,00

42,49

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]