Chương trình công tác tháng 10/2015
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 105/CTr-UBND ngày 30/9/2015)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Thành lập sát nhập, chia tách thôn, tổ dân phố trên địa bàn

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

2.

Đề án phát triển mỹ thuật giai đoạn 2015-2025

Sở VHTT&DL

Tuần 1

3. \

Quy hoạch ngành KHCN

Sở KHCN

Tuần 4

4.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Sở NNPTNT

Tuần 4

5.

Đề án phát triển cây con chủ lực cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

6.

Đề án đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc và Lăng Cô đợt 2

Sở VHTDL/ UBND huyện Phú Lộc

Tuần 2

7.

Đề án thu gom xử lý chất thải nguy hại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 2

8.

Kế hoạch thực hiện Quyết định 616 của TTCP về triển lãm bản đồ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

Sở TT&TT

Tuần 2

9.

Kế hoạch Khuyến công năm 2015 - 2020

Sở Công Thương

Tuần 3

10.

Đề cương Quy hoạch phát triển điện lực Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 hợp phần 110KV

Sở Công Thương

Tuần 3

11.

Đề cương Dự án xây dựng dữ liệu môi trường các KCN

BQL các KCN tỉnh

Tuần 3

12.

Quy hoạch ngầm đô thị

UBND thành phố Huế

Tuần 3

13.

Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tứ Hạ mở rộng

UBND thị xã Hương trà

Tuần 3

14.

Hỗ trợ sau giao rừng tự nhiên

Sở NNPTNT

Tuần 3

15.

Đề cương chi tiết hồ sơ tái đề cử quần thể di tích Cố đô Huế là di sản thế giới lần 2

TTBTDT Cố đô Huế

Tuần 3

16.

Quy hoạch hệ thống nghiên cứu, chuyển giao, SX cung ứng giống nông lâm thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Sở NNPTNT

Tuần 3

17.

Chương trình công tác năm 2016 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 4

18. \

Quy hoạch chung đô thị mới Bình Điền

UBND thị xã Hương T

Tuần 4

19.

Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Thuận An

UBND huyện Phú Vang

Tuần 4

20.

Quy hoạch nuôi cá lồng nước lợ trên đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, Lăng Cô đảm bảo phát triển ổn định bền vững

Sở NNPTNT

Tuần 4

21.

Quy hoạch giao thông tĩnh, bến bãi, điểm đón trả khách; mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

Sở GTVT

Tuần 4

22.

Đề án Nghiên cứu phân vùng bảo vệ và phát triển bền vững các vùng đất rừng ngập mặn Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

23.

Kế hoạch phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016-2018

Sở Công Thương

Tuần 4

24.

Chương trình phát triển từng đô thị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Xây dựng

Tuần 4

25.

Kịch bản khai mạc Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 4

26.

Quy hoạch khai thác hải sản và hậu cần nghề cá tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở NNPTNT

Tuần 4

27.

Phát triển nuôi cá hồ chứa thủy lợi, thủy điện

Sở NNPTNT

Tuần 4

28.

Rà soát, đánh giá, định vị xây dựng hiện trạng vùng nuôi tôm cao triều đầm phá Câu Hai – Lăng Cô

Sở NNPTNT

Tuần 4

29.

Tăng cường năng lực Quản lý chất lượng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Thừa thiên Huế

Sở NNPTNT

Tuần 4

30.

Tổ chức lại sản xuất trong khai thác thủy sản gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Sở NNPTNT

Tuần 4

31.

Xây dựng video clip giới thiệu môi trường đầu tư của Thừa Thiên Huế

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

32.

Kịch bản khai mạc Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 4

33.

Đề án đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc

UBND huyện Phú Lộc

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

34.

Kế hoạch tạm giao biên chế công chức năm 2015 tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

35.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phân cấp cán bộ, công chức trên địa bàn

Sở Nội vụ

Tuần 1-2

36.

Quyết định quy định việc thành lập, sát nhập, chia tách các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành

Sở Nội vụ

Tuần 1-2

37.

Kế hoạch triển khai NQ 36/NQ-TW về đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Sở TTTT

Tuần 1

38.

Kế hoạch thực hiện Chương trình cộng đồng chung tay phòng chống dịch

Sở Y tế

Tuần 2

39.

Báo cáo tình hình thực hiện Đề án theo Quyết định số 2155/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Lao động - TBXH

Tuần 2

40.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thường trực BCĐ Phong trào TDĐKXD ĐS VH

Sở VHTT&DL

Tuần 2

41.

Quy định về dịch vụ trực tuyến

Sở TT&TT

Tuần 2

42.

Quy trình cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 3

43.

Kế hoạch vận động nguồn vốn ODA giai đoạn 2017-2020

Sở KHĐT

Tuần 4

44.

Ban hành quy chế quản lý kiến trúc thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 4

45. \

Về việc điều chỉnh Qui hoạch Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề giai đoạn 2015-2020

Sở LĐ-TB&XH

Tiếp tục chỉ đạo

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

46.

Quy hoạch phát triển thương mại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Công thương

Tuần 2

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

47.

Quy định quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 1-2

48.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phân cấp cán bộ, công chức trên địa bàn

Sở Nội vụ

Tuần 1-2

49.

Quyết định quy định việc thành lập, sát nhập, chia tách các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành

Sở Nội vụ

Tuần 1-2

50.

Quy định về dịch vụ trực tuyến

Sở TT&TT

Tuần 2

51.

Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 2

52.

Điều chỉnh giá cước vận tải hàng hóa

Sở Tài chính

Tuần 3

53.

Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu và triển khai có sự dụng ngân sách nhà nước địa phương (thay QĐ 21/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh)

Sở KHCN/ Sở Tài chính

Tuần 3

54.

Quy trình thực hiện các quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 3

55.

Quy định việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Sở Xây dựng

Tuần 3

56.

Quy định đánh giá xếp hạng ICT Index trong cơ quan nhà nước tỉnh TT- Huế

Sở TTTT

Tuần 3

57.

Quy định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước

Sở TNMT

Tuần 3

58.

Quy định về quản lý vận hành nhà ở phục vụ tái định cư và nhà chung cư trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 3

59.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

Sở Lao động - TBXH

Tuần 3

60.

Quyết định Qui định hoạt động ca Huế trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT&DL

Tuần 3

61.

Quy chế thống nhất quản lý đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

62.

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét tặng giải thưởng cố đô về KHCN

Sở KHCN

Tuần 4

63.

Quy chế quản lý lưu học sinh Lào

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

64.

Quy định chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đề tài, dự án KHCN

Sở KHCN

Tuần 4

65.

Quy định việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở tái định cư

Sở Xây dựng

Tuần 4

66.

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHCN

Tuần 4

67.

Ban hành chỉ tiêu riêng của tỉnh bình xét đối tượng mua nhà ở xã hội theo Luật nhà ở sửa đổi

Sở Xây dựng

Tuần 4

68.

Quy định trình tự, thủ tục hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BT

Sở KHĐT

Tuần 4

69.

Quy chế phối hợp giữa Trung tâm XT& HT đầu tư tỉnh với các Sở, Ban ngành, UBND các cấp

VP UBND tỉnh

Tuần 4

70.

Sửa đổi Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 1-4

71.

Điều chỉnh Quyết định 53/2013 về đấu giá thu tiền sử dụng đất và thuê đất

Sở Tài chính

Tuần 1-4

72.

Công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị (thu gom, vận chuyển, chôn lấp chất thải rắn; duy trì hệ thống thoát nước sinh hoạt, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh)

Sở Xây dựng

Tuần 3-4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

73.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 1-4

74.

KH đón các đoàn khách QT, Lễ dâng y Kathina (Thái Lan)…

Sở Ngoại vụ

Tuần 1- 2

75.

Hội nghị triển khai công tác KCB người nghèo tỉnh Quý IV/2015

BQL Quỹ KCB NN

Tuần 1

76.

Hội nghị tổng kết công tác PC bạo lực gia đình giai đoạn 2009-2015

Sở VHTTDL

Tuần 1

77.

Làm việc với các đơn vị truyền thông về tuyên truyền Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 3

78.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Hội Chất độc da cam/Dioxin và Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Hội chữ thập đỏ tỉnh

Tuần 3

79.

Hội nghị đánh giá tình hình triển khai hệ thống ISO toàn tỉnh

Sở KHCN

Tuần 3

80.

Phối hợp tổ chức Hội thảo về Cung điện Đan Dương

Sở VHTTDL

Tuần 4

81.

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước và Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015)

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Tuần 4

82.

Họp báo thường kỳ UBND tỉnh quý III

VP.UBND tỉnh

Tuần 4

83.

Phối hợp tổ chức giao ban cụm thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH

Sở VHTTDL

Tuần 4

84.

Họp BTC Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 4

85.

Làm việc với Ủy ban Thanh niên Việt Nam về kiểm tra công tác thanh niên

Sở Nội vụ

Theo KH

86.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại thị xã Hương Trà

UBND thị xã Hương Trà, VP UBND tỉnh

Ngày 14/10

87.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 21/10

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo các ngành xây dựng chương trình công tác năm 2016

VPUBND tỉnh

Theo KH

2.

Chỉ đạo xử lý kiến nghị cử tri tại kỳ họp lần 10 HĐND tỉnh khóa VI

VPUBND tỉnh

Theo KH

3.

Triển khai các dự án ODA, NGO

Sở KH-ĐT

Theo KH

4.

Chỉ đạo và theo dõi tiến độ cổ phần hóa DNNN

Ban ĐMPTDN

Theo KH

5.

Tiếp tục xử lý thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (sau khi có ý kiến của TTgCP)

Sở Tài chính

Theo KH

6.

Phê quyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các Công ty TNHH NN một thành viên

Sở Tài chính

Theo KH

7.

Chỉ đạo công tác GPMB Dự án Quốc lộ 1, đường cao tốc La Sơn – Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 1-4

8.

Chỉ đạo công tác quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương và dự án thí điểm

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

9.

Chỉ đạo công tác sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

10.

Đề án hỗ trợ hộ người nghèo về nhà ở giai đoạn 2

Sở Xây dựng

Tuần 4

11.

Triển khai Trang thông tin đấu thầu của Tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 4

12.

Chỉ đạo ban hành Kế hoạch đầu tư TP Huế Xanh (ADB)

Sở KHĐT

Tuần 4

13.

Theo dõi tình hình giải ngân, thanh toán kế hoạch 2015

Sở KHĐT

Thường xuyên

II.

Văn hóa - xã hội

14.

Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích

TTBTDTCĐ Huế

Tuần 1

15.

Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ cấp phép hoạt động NXB Thuận Hóa

Sở TTTT

Tuần 1

16.

Chỉ đạo mua ấn Triều Nguyễn

TTBTDTCĐ Huế

Tuần 1

17.

Chỉ đạo hoàn thành việc chuyển đổi loại hình trường Trường Đại học Phú Xuân

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tuần 1

18.

Chỉ đạo công tác bảo đảm ATTP Tết Trung Thu 2015

Sở Y tế

Tuần 1

19.

Chỉ đạo 02 Đề án theo CTCT của UBND tỉnh năm 2015

Sở Y tế

Tuần 1

20.

Chỉ đạo hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và chương trình tiếp sức mùa thi năm 2015

Tỉnh Đoàn

Tuần 1

21.

Chỉ đạo Chương trình Đêm hội trăng rằm lần thứ XI năm 2015

Tỉnh Đoàn

Tuần 1

22. \

Chỉ đạo chống lạm thu đầu năm học trong các trường học

Sở GD&ĐT

Tuần 2

23.

Chỉ đạo lập danh sách đối tượng tham gia BHYT

Sở Y tế, BHXH tỉnh

Tuần 2

24.

Chỉ đạo công tác nộp BHXH tại các đơn vị sở, ngành, đoàn thể

BHXH tỉnh

Tuần 2

25.

Chỉ đạo Chương trình 135

Ban Dân tộc

Tuần 2

26.

Chỉ đạo xử lý các vấn đề báo chí nêu về tượng đài, vi phạm di tích

Sở VHTT&DL

Tuần 2

27.

Chỉ đạo công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn

Sở Lao động TBXH

Tuần 2

28.

Chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch báo chí

Sở TT&TT

Tuần 3

29.

Chỉ đạo chấn chỉnh tình hình dạy thêm học thêm tràn lan

Sở Giáo dục và đào tạo

Tuần 3

30.

Chỉ đạo thực hiện các chính sách người có công cách mạng

Sở Lao động TBXH

Tuần 3

31.

Chỉ đạo tổ chức triển khai bàn giao BV Đa khoa tỉnh cho Bộ Y tế

Sở Y tế

Tuần 3

32.

Chỉ đạo công tác KCB cho người nghèo tỉnh Quý IV/2015

BQL Quỹ KCB

Tuần 3

33.

Chỉ đạo chuẩn bị đón nhận Bằng Công nhận Thừa Thiên Huế đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi.

Sở Giáo dục và đào tạo

Tuần 4

34.

Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm CM tháng 10 Nga

Sở VHTT&DL

Tuần 4

35.

Chỉ đạo lập kế hoạch tuyển sinh cho các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2016.

Sở Giáo dục và đào tạo

Tuần 4

36.

Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Thường xuyên

37.

Chỉ đạo ký kết tài trợ Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Thường xuyên

38.

Chỉ đạo tổ chức triển khai Đề án 755 về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất

Ban Dân tộc

Thường xuyên

39.

Chỉ đạo tiếp nhận và triển khai dự án hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2015-2018

Sở Lao động TBXH

Thường xuyên

40.

Chỉ đạo thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội

Sở Lao động TBXH

Thường xuyên

41.

Chỉ đạo công tác đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm

Sở Lao động TBXH

Thường xuyên

42.

Chỉ đạo các Dự án thuộc lĩnh vực y tế triển khai theo kế hoạch đã phê duyệt (dự án y tế Bắc Trung Bộ, dự án y tế dự phòng, dự án AIDS...)

Sở Y tế

Thường xuyên

43.

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh

Sở Y tế

Thường xuyên

 

 

 Bản in]