Chương trình công tác tháng 05/2015
  

(Trích Chương trình công tác số 54/CTr-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án  thông qua UBND tỉnh

1.                  

Đề án xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2)

Sở NNPTNT

Tuần 3

2.                  

Thành lập sát nhập, chia tách thôn, tổ dân phố trên địa bàn

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

II.

Đề án  thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

3.                  

Kế hoạch Khuyến công năm 2015 - 2020

Sở Công Thương

Tuần 1-2

4.                  

Đề cương Kế hoạch phát triển công nghiệp chế biến cát trắng và sản xuất sản phẩm silicat tại Phong Điền

Sở Công Thương

Tuần 2

5.                  

Đề cương Quy hoạch phát triển điện lực Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 hợp phần 110KV

Sở Công Thương

Tuần 3

6.                  

Quy hoạch hệ thống nghiên cứu, chuyển giao, SX cung ứng giống nông lâm thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Sở NNPTNT

Tuần 3-4

7.                  

Đề án Nghiên cứu phân vùng bảo vệ và phát triển bền vững các vùng đất rừng ngập mặn Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 3-4

8.                  

Kế hoạch Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh, tham gia khu vực và toàn quốc vào năm 2016.

Sở GD ĐT

Tuần 4

9.                  

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp và trình tự, thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tỉnh TT-Huế

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 4

10.              

Kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường, phòng chống lụt bão năm 2015 và những tháng đầu năm 2016

Sở Công Thương

Tuần 3

11.              

Xây dựng video clip giới thiệu môi trường đầu tư của Thừa Thiên Huế

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

12.              

Kế hoạch giải tỏa các  điểm đen, nút giao đảm bảo an tòa giao thông

UBND thành phố Huế

Tuần 2-3

13.              

Kế hoạch nâng cấp mở rộng kiên cố hóa hệ thống đường thành phố quản lý

UBND thành phố Huế

Tuần 2-3

14.              

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu E, đô thị mới An Vân Dương

BQL PT KĐTM

Tuần 2

15.              

Đề án thu gom xử lý chất thải nguy hại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở TNMT

Tuần 3-4

16.              

Dự án xây dựng dữ liệu môi trường các KCN

BQL các KCN tỉnh

Tuần 3-4

17.              

Quy hoạch giao thông tĩnh, bến bãi, điểm đón trả khách; mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Sở GTVT

Tuần 2

18.              

Đề án hỗ trợ hộ người nghèo về nhà ở giai đoạn 2

Sở Xây dựng

Tuần 1-4

19.              

Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên nền Gis.

Sở TNMT

Tuần 3-4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh  hoặc trình cơ quan Trung ương

20.              

Đề án tổ chức Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 2

21.              

Báo cáo thông qua danh mục nhà tù, các điểm được coi là nhà tù trong thời kỳ kháng chiến

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 3

22.              

Đề án Phát triển khu công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may tại tỉnh Thừa Thiên Huế (trình Thủ tướng phê duyệt)

Sở KHĐT

Tuần 3

23.              

Thành lập sát nhập, chia tách thôn, tổ dân phố trên địa bàn

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

24.              

Ban hành quy chế quản lý kiến trúc thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 4

25.              

Kế hoạch triển khai Luật Căn cước công dân

Công an tỉnh

Tuần 3-4

26.              

Quyết định phê duyệt Đề án “Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ tỉnh TTH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Nội vụ

Tuần 2

27.              

Đề án chính sách bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tuần 2-3

28.              

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển Giao thông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Giao thông Vận tải

Tuần 2-3

29.              

Quyết định phê duyệt Quy hoạch giáo dục và đào tạo đến 2020, tầm nhìn 2030

Sở GDĐT

Tuần 2-3

30.              

Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 3

31.              

Kế hoạch tổ chức Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 3

32.              

Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hoạt động điểm Bưu điện văn hóa xã năm 2015

Sở TT&TT

Tuần 3

33.              

Quyết định về việc ban hành quy chế sủa đổi, bổ sung hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 3

34.              

Quyết định phân bổ vốn Chính sách vay vốn năm 2015 theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Ban Dân tộc

Tuần 1

35.              

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác khám chữa  bệnh Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh

BHXH tỉnh

Tuần 1

36.              

Kế hoạch kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT

Sở Tài chính

Tuần 1

37.              

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp và trình tự, thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tỉnh TT-Huế

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 3

38.              

Hoạt động Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2015)

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 3

39.              

Quy trình cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 3

40.              

Báo cáo về tình hình di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt - Lào

Ban Dân tộc

Tuần 2

41.              

Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 1-4

42.              

Về việc điều chỉnh Qui hoạch Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề giai đoạn 2015-2020

Sở LĐ-TB&XH

Tiếp tục chỉ đạo

43.              

Đề án đào tạo QHEALTH - Koica

Sở Y tế

Tuần 4

44.              

Kết luận thanh tra tại Công ty Khách sạn Bờ sông Thanh Lịch

Thanh tra tỉnh

Tuần 1-4

45.              

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015

Thanh tra tỉnh

Tuần 1-4

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

46.              

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời đến năm 2030

Sở VHTT&DL

Tuần 1-4

47.               \

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016-2020

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL   

48.              

Chỉ thị về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh

Thanh tra tỉnh

Tuần 1-4

49.              

Chỉ thị về công tác tiết kiệm điện và vận hành thủy điện , bảo vệ các công trình điện

Sở Công thương

Tuần 2-3

50.              

Quyết định Qui định hoạt động ca Huế trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT&DL

Tuần 4

51.              

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Sở TNMT

Tuần 3-4

52.              

Chỉ thị tăng cường quản lý sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và đất lúa

Sở NNPTNT

Tuần 3-4

53.              

Sửa đổi Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 1-4

54.              

Quyết định phân cấp giải quyết mai táng phí cho thân nhân các đối tượng 



được hưởng trợ cấp theo QĐ số 290/2005/QĐ-TTg,NĐ số 150/2006/NĐ-CP, QĐ số 62/2011/QĐ-TTg

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 1

55.              

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất

Sở TNMT

Tuần 3-4

56.              

Quy chế phối hợp giữa BQL KV Phát triển ĐT với các Sở, Ban ngành, UBND các cấp

BQL KVPTĐT

Tuần 1-4

57.              

Công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị (thu gom, vận chuyển, chôn lấp chất thải rắn; duy trì hệ thống thoát nước sinh hoạt, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh)  

Sở Xây dựng

Tuần 3-4

58.              

Công bố đơn giá nhân công xây dựng cơ bản năm 2015 để tham khảo trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 2-3

59.              

Quy định về quản lý vận hành nhà ở phục vụ tái định cư và nhà chung cư trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 3-4

60.              

Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 3

61.              

Quy chế thống nhất quản lý đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Ngoại vụ

Tuần 3

62.              

Quy định Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2015

Sở TNMT

Tuần 3-4

63.              

Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 3-4

64.              

Quy trình thực hiện các quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 3-4

65.              

Quy định việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Sở Xây dựng

Tuần 3-4

66.              

Quy định việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở tái định cư

Sở Xây dựng

Tuần 3-4

67.              

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHCN

Tuần 3-4

68.              

Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh

Thanh tra tỉnh

Tuần 3-4

69.              

Quy chế phối hợp và trình tự, thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tỉnh TT-Huế

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 3

70.              

Quy chế sủa đổi, bổ sung hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 3

71.              

Quy định về Quản lý Giá

Sở Tài chính

Tuần 3

72.              

Điều chỉnh Quyết định 53/2013 về đấu giá thu tiền sử dụng đất và thuê đất

Sở Tài chính

Tuần 3

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

73.              

Họp UBND tỉnh thường kỳ

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 3

74.              

Hội thảo "Phát triển Khu Công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may tại tỉnh TT Huế”

Sở KHĐT

Tuần 1

75.              

Sơ kết thực hiện Nghị định 67 về phát triển thủy sản

Sở NNPTNT

Tuần 3

76.              

Hội nghị các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản

Sở CT, TNMT, XD

Tuần 2-3

77.              

Hội nghị đưa hàng nông sản, đặc sản vào các kênh phân phối

Sở CT

Tuần 2-3

78.              

Hội nghị đánh giá mô hình sử dụng đất trang trại

Sở TNMT

Tuần 3-4

79.              

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc thiếu số tỉnh  TT Huế  năm 2015

Sở VHTTDL, UBND huyện Nam Đông

Tuần 3

80.              

Hội nghị đánh giá công tác triển khai việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và Đánh giá tác động môi trường năm 2015

Sở TNMT

Tuần 3-4

81.              

Đón đoàn Quốc vương Campuchia (dự kiến)

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

82.              

Tiếp Đại sứ Pháp, Nhật Bản

Sở Ngoại vụ

Tuần 1- 2

83.              

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Phú Vang.

UBND huyện Phú Vang, VP UBND tỉnh

Ngày 06/5

84.              

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại thị xã Hương Trà.

UBND TX Hương Trà, VP UBND tỉnh

Ngày 06/5

85.              

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 20/5

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.                  

Đôn đốc triển khai các Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Các sở, ngành liên quan

Tuần 1

2.                  

Công tác thu chi NSNN năm 2015

Sở Tài chính

Tuần 1

3.                  

Thực hiện Kế hoạch của KTNN KVII (tháng 4,5/2015)

Sở Tài chính

Tuần 1-4

4.                  

Xử lý thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Hương Giang

Sở Tài chính

Tuần 3-4

5.                  

Xây dựng cuốn sách “ Đầu tư vào Thừa Thiên Huế )

VP UBND tỉnh, Sở KHĐT

Tuần 4

6.                  

Theo dõi, đôn đốc tiến độ cổ phần hóa DNNN

BĐMPTDN

Tuần 1-4

7.                  

Thúc đẩy việc triển khai dự án Khu du lịch Bãi Chuối và các dự án trọng điểm

SKHĐT

BQLCKCN,

BQL KKT CMLC

Tuần 1-4

8.                  

Chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố

UBND thành phố Huế, Sở Xây dựng

Tuần 1-4

9.                  

Chỉ đạo công tác quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương và dự án thí điểm

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

10.              

Chỉ đạo công tác phòng chống bệnh gia súc, gia cầm

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

11.              

Chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

12.              

Triển khai việc khai thác cát , sỏi tập trung theo mô hình cộng đồng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

13.              

Chỉ đạo công tác kiểm kê đất đai

Sở TNMT

Tuần 1-4

14.              

Nghiên cứu triển khai ISO online

Sở Khoa học và CN

Tuần 3

15.              

Triển khai Trang thông tin đấu thầu của Tỉnh

Sở KH ĐT

Tuần 4

16.              

Theo dõi tình hình giải ngân, thanh toán kế hoạch 2015

Sở KH ĐT

Tuần 1-4

17.              

Theo dõi, tham mưu ban hành cơ chế chính sách, quy định trong công tác đầu tư công

Sở KH ĐT

Tuần 1-4

18.              

Triển khai thực hiện Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi bổ sung)

Sở TNMT

Tuần 3-4

19.              

Triển khai thực hiện Luật nhà ở (sửa đổi bổ sung)

Sở Xây dựng

Tuần 1-4

20.              

Theo dõi, chỉ đạo việc hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 1-4

21.              

Công tác GPMB Dự án Quốc lộ 1, đường cao tốc La Sơn – Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 1-4

22.              

Theo dõi tiến độ, đôn đốc các dự án quan trọng: Dự án Kinh Thành, Cửa ngõ phía Bắc, Dự án Tả Trạch, Dự án Thủy Yên - Thủy Cam ...)

Các Chủ đầu tư

Tuần 4

23.              

Theo dõi Kế hoạch kiểm toán tại các đơn vị

Sở Tài chính

Theo KH KTNN

2.

Văn hóa - xã hội

24.              

Chỉ đạo tổ chức Hội thảo khoa học Hệ thống thơ văn chữ Hán trên kiến trúc cung đình Huế

TTBTDTCĐ Huế

Tuần 2

25.              

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sở VHTT&DL

Tuần 1

26.              

Chỉ đạo tổ chức Ngày hội VHTTDL dân tộc thiểu số năm 2015 tại Nam Đông

Sở VHTT&DL

Tuần 2

27.              

Chỉ đạo khảo sát và tiếp nhận máy bay làm hiện vật trưng bày tại A Lưới

UBND huyện A Lưới

Tuần 4

28.              

Chỉ đạo tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn

Sở VHTT&DL

Tuần 2

29.              

Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế


30.              

Chỉ đạo tuyển sinh và thi tốt nghiệp quốc gia năm 2015

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thường xuyên

31.              

Triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh đến 2020 và định hướng 2030.

Sở VHTT&DL

Tuần 3

32.              

Chỉ đạo lập và triển khai kế hoạch xây dựng lực lượng tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh, khu vực và toàn quốc.

Sở Giáo dục và Đào tạo


33.              

Chỉ đạo công tác phổ cập mầm non trẻ em 5 tuổi

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thường xuyên

34.              

Chỉ đạo Đề án điều tra khảo sát

Ban Dân tộc

Tuần

2

35.              

Chỉ đạo công tác trợ cấp mai táng phí theo Quyết định 290

Sở Lao động TBXH

Thường xuyên

36.              

Chỉ đạo công tác phân bổ kinh phí Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Sở Lao động TBXH

Tuần 2

37.              

Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng”

Sở Lao động TBXH

Thường xuyên

38.              

Chỉ đạo các dự án thuộc lĩnh vực y tế triển khai theo kế hoạch đã phê duyệt

Sở Y tế

Thường xuyên

39.              

Công tác phòng chống dịch bệnh

Sở Y tế

Tuần 1-4

40.              

Chỉ đạo đảm bảo công tác an toàn thực phẩm trong dịp 30/4, 1/5

Sở Y tế

Thường xuyên

41.              

Chỉ đạo Tổ Công tác chuẩn bị bàn giao Trung tâm pháp y tâm thần thuộc Bộ Y tế

Sở Y tế

Tuần 1-4

42.              

Chỉ đạo công tác bàn giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Sở Y tế

Tuần 1-4


 Bản in]