Chương trình công tác tháng 04/2015
  

(Trích Chương trình Công tác số 44/CTr-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 2/4/2015)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án  thông qua UBND tỉnh

1.                  

Đề án xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2)

Sở NNPTNT

Tuần 3

2.                  

Đề án Phát triển khu công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Tuần 3

3.                  

Quản lý quần thế di tích Cố đô Huế đến năm 2020, định hướng 2030

TTBTDTCĐ Huế

Tuần 3

II.

Đề án  thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh 

4.                  

Phương án xây dựng bia ghi danh chiến công 11 cô gái sông Hương

LH Hội PN tỉnh

Tuần 1

5.                  

Kế hoạch Khuyến công năm 2015 - 2020

Sở Công Thương

Tuần 2

6.                  

Đề cương Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh

Sở CT

Tuần 2

7.                  

Đề cương Kế hoạch phát triển công nghiệp chế biến cát trắng và sản xuất sản phẩm silicat tại Phong Điền

Sở CT

Tuần 2

8.                  

Kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường, phòng chống lụt bão năm 2015 và những tháng đầu năm 2016

Sở CT

Tuần 2

9.                  

Xây dựng video clip giới thiệu môi trường đầu tư của Thừa Thiên Huế

VP UBND tỉnh

Tuần 3

10.              

Đề án Hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo vùng ngập lụt nâng cao điều kiện an toàn nhà ở

Sở Xây dựng

Tuần 2-3

11.              

Ban hành quy chế quản lý kiến trúc thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 2-3

12.              

Kế hoạch giải tỏa các  điểm đen, nút giao đảm bảo an tòa giao thông

UBND thành phố Huế

Tuần 2-3

13.              

Kế hoạch nâng cấp mở rộng kiên cố hóa hệ thống đường thành phố quản lý

UBND thành phố Huế

Tuần 2-3

14.              

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu E, đô thị mới An Vân Dương

BQL PT KĐTM

Tuần 2-3

15.              

Đề án thu gom xử lý chất thải nguy hại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở TNMT

Tuần 3-4

16.              

Quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương và dự án thí điểm

UBND TP Huế

Tuần 3-4

17.              

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu D, đô thị mới An Vân Dương

BQL PT KĐTM

Tuần 3-4

18.              

Dự án xây dựng dữ liệu môi trường các KCN

BQL các KCN tỉnh

Tuần 3-4

19.              

Quy hoạch giao thông tĩnh, bến bãi, điểm đón trả khách; mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Sở GTVT

Tuần 3-4

20.              

Đề án hỗ trợ hộ người nghèo về nhà ở giai đoạn 2

Sở XD

Tuần 3-4

21.              

Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên nền Gis.

Sở TNMT

Tuần 3-4

22.              

Giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Sở TNMT

Tuần 3-4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh  hoặc trình cơ quan Trung ương   

23.              

Đề án chính sách bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tuần 1-2

24.              

Quy hoạch phát triển Giao thông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Giao thông Vận tải

Tuần 1-2

25.              

Quy hoạch giáo dục và đào tạo đến 2020, tầm nhìn 2030

Sở GDĐT

Tuần 1-2

26.              

Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Xây dựng

Tuần 1-2

27.              

Kế hoạch tổ chức Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 2

28.              

Nghị quyết quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 1-2

29.              

Báo cáo thông qua danh mục nhà tù, các điểm được coi là nhà tù trong thời kỳ kháng chiến

Sở LĐ-TBXH

Tuần 3

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

30.              

Kế hoạch định giá đất cụ thể

Sở TNMT

Tuần 1

31.              

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2015

Sở LĐ-TBXH

Tuần 1

32.              

Kế hoạch tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lục gia đình đến năm 2020

Sở TT&TT

Tuần 1

1.                  

Công bố TTHC Sở KHĐT, Sở Y tế, Sở NN và PTNT

Sở Kế hoạch và ĐT

Tuần 1

2.                  

Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của TTCP về CCHC và cải cách công vụ, công chức

Sở Nội vụ

Tuần 1

33.              

Kế hoạch phòng chống mại dâm năm 2015

Sở LĐ-TBXH

Tuần 2

34.              

Hoạt động Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015)

Sở LĐ-TBXH

Tuần 3

35.              

Quy trình cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở LĐ-TBXH

Tuần 3

36.              

Báo cáo về tình hình di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt - Là

Ban Dân tộc

Tuần 3

37.              

Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở LĐ-TBXH

Tuần 3

38.              

Về việc điều chỉnh Qui hoạch Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề giai đoạn 2015-2020

Sở LĐ-TBXH

Tuần 3

39.              

Quyết định phê duyệt Đề án “Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ tỉnh TTH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Nội vụ

Tuần 3

40.              

Đề án đào tạo QHEALTH - Koica

Sở Y tế

Tuần 4

41.              

Kế hoạch đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo;

Công an tỉnh

Tuần 4

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

42.              

Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn

Sở VHTT&DL

Tuần 1-4

43.              

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016-2020

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL   

44.              

Chỉ thị về công tác an toàn bảo vệ công trình điện, an toàn vận hành nhà máy thủy điện và công tác tiết kiệm điện

Sở CT

Tuần 3

45.              

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Sở TNMT

Tuần 3-4

46.              

Chỉ thị tăng cường quản lý sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và đất lúa

Sở NNPTNT

Tuần 3-4

47.              

Sửa đổi Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở XD

Tuần 3-4

48.              

Công bố đơn giá nhân công xây dựng cơ bản năm 2015 để tham khảo trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Sở XD

Tuần 3-4

49.              

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất

Sở TNMT

Tuần 3-4

50.              

Quy chế phối hợp giữa BQL Phát triển KĐT mới với các Sở, Ban ngành, UBND các cấp

Sở XD

Tuần 3-4

51.              

Công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị (thu gom, vận chuyển, chôn lấp chất thải rắn; duy trì hệ thống thoát nước sinh hoạt, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh)

Sở TNMT

Tuần 3-4

52.              

Quy định về quản lý vận hành nhà ở phục vụ tái định cư và nhà chung cư trên địa bàn tỉnh

Sở XD

Tuần 3-4

53.              

Quy định Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2015

Sở TNMT

Tuần 3-4

54.              

Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở XD

Tuần 3-4

55.              

Quy trình thực hiện các quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở XD

Tuần 3-4

56.              

Quy định việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Sở XD

Tuần 3-4

57.              

Quy định việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở tái định cư

Sở XD

Tuần 3-4

58.              

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 3-4

59.              

Chỉ thị phòng chống cháy rừng

Sở NNPTNT

Tuần 4

60.              

Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh

Thanh tra tỉnh

Tuần 3

61.              

Quy chế phối hợp và trình tự, thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tỉnh TT-Huế

Sở LĐ-TBXH

Tuần 3

62.              

Chỉ thị tăng cường công tác thu thập thông tin thị trường lao động hàng năm trên địa bàn lao động Thừa Thiên Huế

Sở LĐ-TBXH

Tuần 3

63.              

Quy chế sủa đổi, bổ sung hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm

Sở LĐ-TBXH

Tuần 3

64.              

Điều chỉnh giá cước vận tải hàng hóa

Sở Tài chính

Tuần 3

65.              

Điều chỉnh quy định về giá tính thuế tài nguyên

Sở TNMT/Sở TC

Tuần 3

66.              

Quy định về Quản lý Giá

Sở TC

Tuần 3

67.              

Điều chỉnh Quyết định 53/2013 về đấu giá thu tiền sử dụng đất và thuê đất

Sở TC

Tuần 3

68.              

Quyết định Qui định hoạt động ca Huế trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT&DL

Tuần 2

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG 

69.              

Họp UBND tỉnh thường kỳ

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 3

70.              

Hội nghị toàn quốc về triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015

Thanh tra tỉnh

Ngày 8-10/4

71.              

Cầu truyền hình trực tiếp Hà Nội - Huế - Sài Gòn kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam

Sở VHTT&DL

Tuần 2

72.              

Hội nghị đánh giá mô hình một cửa cấp sở, huyện, xã

Sở Nội vụ

Tuần 2

73.              

Hội nghị các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản

Sở CT, TNMT, XD

Tuần 3-4

74.              

Hội nghị đưa hàng nông sản, đặc sản vào các kênh phân phối

Sở CT

Tuần 3-4

75.              

Hội nghị đánh giá công tác triển khai việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và Đánh giá tác động môi trường năm 2015 

Sở TNMT

Tuần 3-4

76.              

Hội nghị Tổng kết công tác Bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2015

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tuần 3

77.              

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ và PCCR năm 2014

Sở NNPTNT

Tuần 3-4

78.              

Đối thoại với tiểu thương về phát triển chợ truyền thống Đông Ba

UBND thành phố Huế

Tuần 3-4

79.              

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 02/4

80.              

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Hương Trà

UBND TX Hương Trà, VP UBND tỉnh

Ngày  08/4

81.              

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 22/4

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

3.                  

Công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

4.                  

Công tác chống hạ hán năm 2015

Sở NNPTNT

Tuần 2-4

5.                  

Xây dựng cuốn sách “ Đầu tư vào Thừa Thiên Huế )

VP UBND tỉnh, Sở KHĐT

Tuần 4

6.                  

Theo dõi, đôn đốc tiến độ cổ phần hóa DNNN

BĐMPTDN

Tuần 1-4

7.                  

Thúc đẩy việc triển khai dự án Khu du lịch Bãi Chuối và các dự án trọng điểm

SKHĐT

BQLCKCN,

BQL KKT CMLC

Tuần 1-4

8.                  

Triển khai việc khai thác cát , sỏi tập trung theo mô hình cộng đồng trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và MT

Tuần 2

9.                  

Nghiên cứu triển khai ISO online

Sở Khoa học và CN

Tuần 3

10.              

Triển khai Trang thông tin đấu thầu của Tỉnh

Sở KH ĐT

Tuần 4

82.              

Triển khai thực hiện Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi bổ sung)

Sở TNMT

Tuần 3-4

83.              

Triển khai thực hiện Luật nhà ở (sửa đổi bổ sung)

Sở XD

Tuần 3-4

11.              

Công tác GPMB Dự án Quốc lộ 1, đường cao tốc La Sơn – Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 1-4

12.              

Theo dõi tiến độ, đôn đốc các dự án quan trọng: Dự án Kinh Thành, Cửa ngõ phía Bắc, Dự án Tả Trạch, Dự án Thủy Yên - Thủy Cam ...)

Các Chủ đầu tư

Tuần 4

2.

Văn hóa - xã hội

13.              

Đầu tư hệ thống xử lý chất thải rắn y theo yêu cầu của Bộ Y tế

Sở Y tế

Tuần 1-4

14.              

Công tác phòng chống dịch bệnh

Sở Y tế

Tuần 1-4

15.              

Công tác an toàn thực phẩm

Sở Y tế

Tuần 1-4

16.              

Công tác chuẩn bị bàn giao Trung tâm pháp y tâm thần thuộc Bộ Y tế

Sở Y tế

Tuần 1-4

17.              

Chỉ đạo Lễ hội điện Huệ Nam

Sở VHTT&DL

Tuần 3

18.              

Các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thông nhất đất nước

Sở VHTT&DL

Tuần 2-4

19.              

Chỉ đạo Lễ tế xã tắc năm 2015

TTBTDTCĐ Huế

Tuần 2

20.              

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải miền Nam

Sở VHTT&DL

Tuần 1-4

21.              

Chỉ đạo Công tác trục vớt hiện vật tàu đắm

Sở VHTT&DL

Tuần 3

22.              

Triển khai kế hoạch thi tuyển sinh năm 2015

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thường xuyên

23.              

Công tác phổ cập mầm non trẻ em 5 tuổi

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thường xuyên

24.              

Công tác trợ cấp mai táng phí theo Quyết định 290

Sở Lao động TBXH

Thường xuyên

25.              

Công tác phân bổ kinh phí Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Sở Lao động TBXH

Tuần 2

26.              

Công tác tổng rà soát người có công cách mạng

Sở Lao động TBXH

Tuần 2

 Bản in]