Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 năm 2018
  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 04 NĂM 2018

(Theo báo cáo số 81/BC-UBND ngày 28/4/2018 của UBND tỉnh)

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; trong đó đã phân công cụ thể các sở ban ngành, địa phương triển khai, tổ chức thực hiện.

Nhằm nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2018, UBND tỉnh cũng đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 26/12/2017 về thực hiện đầu tư công năm 2018; trong đó đã quán triệt các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư trong công tác giao, quản lý và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Đồng thời, UBND tỉnh đã giao kế hoạch đầu tư công năm 2018 cho các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tại Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 28/12/2017. 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 04 NĂM 2018

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 05/12/2017 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương đã tích cực triển khai kế hoạch năm 2018 ngay từ đầu năm. Một số kết quả đạt được trong tháng 4 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh

a) Lĩnh vực dịch vụ

Hoạt động du lịch: Trong 4 tháng đầu năm, tổng lượt khách đến Thừa Thiên Huế ước đạt 1.884,4 nghìn lượt khách, tăng 1,72% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 757,82 nghìn lượt, tăng 12,7% (trong khách quốc tế, khách đến bằng tàu biển 48,136  nghìn lượt, gấp 1,64 lần so với cùng kỳ). Tổng lượt khách lưu trú ước đạt 745,7 nghìn lượt khách, tăng 16,17%, đây là mức tăng khá cao so cùng kỳ nhiều năm trước đây. Trong đó, khách ngủ qua đêm 667,9 nghìn lượt, tăng 15,99%, trong đó khách quốc tế ước đạt 367,7 nghìn lượt, tăng 22,69%. Doanh thu cơ sở lưu trú ước đạt 557,1 tỷ đồng, tăng 13,92% so cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, giá cả: Nhìn chung, tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong 4 tháng đầu năm 2018 tương đối ổn định, giá cả hàng hóa biến động không đáng kể, lượng hàng hóa phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Sức mua hàng hóa trên địa bàn tỉnh có mức tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 12.481,0 tỷ đồng, tăng 10,30%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2018 tăng 0,02% so với tháng trước, tăng 0,89% so với tháng 12 năm trước và tăng 2,60% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng đầu năm 2018 tăng 2,33% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Hoạt động xuất nhập khẩu: Giá trị xuất khẩu ước đạt 278,78 triệu USD, tăng 10,63%. Các nhóm hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn và tăng khá so cùng kỳ: Nhóm nông, thuỷ sản ước đạt 17,14 triệu USD, tăng 37,22%; Công nghiệp chế biến ước đạt 246,44 triệu USD, tăng 10,98%; Nhóm các hàng hóa khác (hương và bột hương, bia, rượu sa kê, hàng thủ công mỹ nghệ, bao bì xi măng,…) ước đạt 15,19 triệu USD, giảm 12,93%. Các doanh nghiệp đã phát triển thêm thị trường tại Hàn Quốc, ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản,… Trong đó, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng 48,31% tổng giá trị xuất khẩu.

Giá trị nhập khẩu hàng hóa ước đạt 177,08 triệu USD, tăng 9,15%. Trong đó, nhóm hàng cần nhập khẩu 147,87 triệu USD, tăng 4,13%; nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu 3,02 triệu USD, tăng 52,96% nhóm hàng hóa khác như thạch cao, thép, hóa chất, linh kiện điện tử, nguyên phụ liệu sản xuất bia,... 26,19 triệu USD, tăng 43,40%.

            Hoạt động tín dụng ngân hàng: Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 40.600 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 40.350 tỷ đồng, tăng 3,2%.

Hoạt động vận tải: Các doanh nghiệp vận tải đã tăng cường năng lực vận chuyển và nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong các dịp lễ. Vận tải hành khách ước đạt 7.038,6 nghìn lượt khách, tăng 7,60%; vận tải hàng hóa ước đạt 3.439,7 nghìn tấn, tăng 11,16%. Doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 803,6 tỷ đồng, tăng 11,83%

b) Lĩnh vực Công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4/2018 ước tăng 12,34% so tháng trước và tăng 5,95% so với cùng kỳ. Tính chung trong 4 tháng đầu năm, IIP tăng 5,36% so với cùng kỳ. Trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 2,60%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,67% nhờ nhiều doanh nghiệp đã nhận được các đơn đặt hàng mới và đi vào sản xuất; cấp nước và thu gom rác thải tăng 1,27%; sản xuất, phân phối điện, nước đá bằng 56,15% so cùng kỳ do từ đầu năm Thủy điện A Lưới ngừng hoạt động để bảo trì đến nay vẫn chưa hoạt động trở lại, đã làm ngành sản xuất, phân phối điện, nước đá giảm sâu trong bốn tháng đầu năm.

Một số sản phẩm có mức sản xuất tăng: Tôm đông lạnh 1.070,2 tấn, tăng 33,87%; bia chai 23,5 triệu lít, tăng 31,40%; bia đóng lon 31 triệu lít, tăng 26,72%; sợi các loại 23,0 nghìn tấn, tăng 7,21%; quần áo lót 112,4 triệu cái, tăng 14,07%; men frit 46,8 nghìn tấn, tăng 34,06%; phân NPK 5,4 nghìn tấn, tăng 10,65%; gạch men 1,9 triệu m2, tăng 16,94%;

Một số sản phẩm có mức sản xuất giảm: Điện sản xuất 233,2 triệu kwh, giảm 56,16%; đá xây dựng ước đạt 179,8 ngàn tấn, giảm 9,20%; sản phẩm in 321,2 triệu trang, giảm 16,41%; thuốc kháng sinh dạng viên 12,7 triệu viên, giảm 23,27%; thuốc mỡ kháng sinh 19,7 tấn, giảm 37,95%; xe ô tô 37 chiếc, giảm 7,5% …

c) Lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp

Trồng trọt: Đã kết thúc gieo cấy lúa Đông Xuân với diện tích đạt 28.611 ha, tăng 0,14%. Hiện nay, cây lúa đang trong giai đoạn trổ đại trà, tính đến nay có khoảng 18.500 ha lúa trổ bông, chiếm hơn 64,66% diện tích. Diện tích gieo trồng một số loại cây hàng năm chủ yếu khác của vụ Đông Xuân ngoài cây ngô đạt 981ha, tăng 1,45%, còn lại hầu hết giảm[1].

Chăn nuôi: Tiếp tục ổn định và phát triển, không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tính đến tháng 4/2017, tổng đàn trâu toàn tỉnh đạt 22.365 con, giảm 0,32%; đàn bò đạt 35.710 con, tăng 5,36% do việc nuôi bò đạt hiệu quả kinh tế khá cao và được sự hỗ trợ từ nhiều dự án; đàn lợn 162.360 con, giảm 12,8% do giá thịt lợn hơi biến động thất thường nên người chăn nuôi chưa mạnh dạn đầu tư tái đàn; đàn gia cầm 2.785,8 nghìn con, tăng 5,31%, trong đó đàn gà 2.101,3 nghìn con, tăng 7,57% do giá thịt gà hơi tăng và dịch bệnh không xảy ra nên khuyến khích người nông dân mở rộng quy mô nuôi.

Lâm nghiệp: Tiếp tục khai thác gỗ rừng trồng và thực hiện khâu lâm sinh. Khối lượng khai thác gỗ rừng trồng 4 tháng đầu năm ước đạt 166.268 m3, tăng 4,2%; trồng rừng tập trung 4 tháng ước đạt 2.815 ha, tăng 10,967%. Đã xảy ra 143 vụ vi phạm lâm luật, giảm 27 vụ so cùng kỳ; đã xử lý 130 vụ, tịch thu 269,2 m3 gỗ tròn.

Thuỷ sản: Tình hình nuôi trồng và khai thác thủy sản 4 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và phát triển. Diện tích nuôi trồng ước đạt 6.204,5 ha, tăng 2,62%; sản lượng nuôi trồng ước đạt 1.863 tấn, tăng 9,98%. Sản lượng khai ước đạt 10.632 tấn, tăng 5,76%, trong đó khai thác biển 9.636 tấn, tăng 6,45%, khai thác nội địa 996 tấn, giảm  0,5%. Tính chung sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác ước đạt 12.495 tấn, tăng 6,32%.

Đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để công nhận thêm 08 đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 30 xã.

2. Tình hình đầu tư và xây dựng

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn 4 tháng đầu năm ước đạt 4.865,9 tỷ đồng, bằng 24,33% KH năm, tăng 6,91% so với cùng kỳ.

Phân theo cấp quản lý: Vốn do Trung ương quản lý 1.309,5 tỷ đồng, bằng 22,87% KH, tăng 9,49%, chiếm 26,91% tổng vốn; vốn Địa phương quản lý 3.556,4 tỷ đồng, bằng 24,91% KH, tăng 5,99%, chiếm 73,09%.

Phân theo nguồn vốn: Vốn thuộc ngân sách Nhà nước (không bao gồm vốn ODA) ước đạt 878,1 tỷ đồng, bằng 24,5% KH, tăng 3,78%, chiếm 18,05% tổng vốn[2]; Nguồn vốn tín dụng đạt 2.109 tỷ đồng, bằng 24,67% KH, tăng 9,7%, chiếm 43,34%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 770 tỷ đồng, bằng 28,3% KH, tăng 6,5%, chiếm 15,82%; vốn đầu tư dân cư 511 tỷ đồng, bằng 23,2% KH, chiếm 10,5%; vốn viện trợ 412 tỷ đồng, bằng 20,2% KH, tăng 8,82%, chiếm 8,47%; vốn đầu tư nước ngoài 186 tỷ đồng, bằng 20,67% KH, tăng 0,38%, chiếm 3,82%

Vốn ngân sách Nhà nước địa phương tăng so cùng kỳ nhờ một số dự án chỉnh trang đô thị đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đưa vào phục vụ Lễ hội Festival Huế cuối tháng 4/2018: Bảo tồn, trùng tu và phục hồi lăng Dục Đức; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực Hoàng Thành. Các dự án chuyển tiếp của năm 2017 tiếp tục thi công: Cống Cồn Bài, xã Quảng An; Trạm bơm Bố, thị trấn Sịa; Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua phường Hương Hồ, xã Hương Thọ và xã Thủy Bằng; Nâng cấp đê kết hợp giao thông đê Nho Lâm-Nghĩa Lộ đoạn qua xã Quảng Phú và Quảng Thọ;... Một số dự án mới được khởi công trong tháng: Cầu Vân Dương thành phố Huế; Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh huyện Quảng Điền; Sửa chữa, nâng cấp Sân vận động Huế. Nguồn vốn ngân sách Trung ương quản lý ưu tiên thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng KTXH, an ninh quốc phòng, dịch vụ y tế, văn hoá giáo dục: dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng vườn Quốc gia Bạch Mã; Mở rộng nâng cấp quốc lộ 49B; Đầu tư xây dựng Đại Học Huế giai đoạn 2,… Nguồn trái phiếu đang thực hiện dự án Đê chắn sóng Cảng Chân Mây. Đối với dự án trọng điểm quốc gia cao tốc La Sơn-Túy Loan qua địa phận tỉnh hiện nay đang được gấp rút thi công.

Nguồn vốn doanh nghiệp đầu tư với nhiều dự án đến nay đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào hoạt động: Dự án Tòa nhà làm việc của Vietinbank; Mở rộng hầm đường bộ Hải Vân. Dự án đầu tư của doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào những dự án chuyển tiếp: Dự án Manor Crow, dự án tổ hợp trung tâm thương mại Vincom Hùng Vương và khách sạn 5 sao Vinpearl Huế; dự án Nhà máy sản xuất sợi ROTOR của Công ty CP Sợi Phú Quang; dự án nâng công suất của Công ty CP Frit Huế; dự án Nhà máy sản xuất gạch ốp lát granit của Công ty Vitto Phú Lộc; Nhà máy thủy điện Alin B2; Công trình Thuỷ điện Rào Trăng 3,4…

Một số dự án thuộc nguồn vốn viện trợ thực hiện chậm do năng lực của các nhà thầu còn hạn chế, các phương án đưa ra chưa phù hợp với tình hình hình thực tế của địa phương nên phải điều chỉnh nhiều lần làm chậm thời gian.

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ tập trung vào những dự án chuyển tiếp với những hạng mục cuối có qui mô nhỏ; một số dự án lớn đến nay khối lượng thực hiện thấp: Dự án Laguna giai đoạn 2; dự án Khu nghỉ dưỡng của Công ty Minh Viễn.

3. Tình hình phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư:

Tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới, triển khai thực hiện Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

Đến ngày 24/4/2018, có 225 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, bằng cùng kỳ với vốn điều lệ đăng ký đạt 2.061,99 tỷ đồng tăng 2,85%. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 138 doanh nghiệp, giải thể là 24 doanh nghiệp bằng cùng kỳ.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn. Đã cấp mới 11 dự án với tổng vốn đăng ký 1.986,7 tỷ đồng. Trong đó một số dự án có mức vốn đầu tư lớn: Nhà máy điện mặt trời của Công ty cổ phần đầu tư Đoàn Sơn Thủy vốn đầu tư 1.150 tỷ đồng, công suất 50MWp; Dự án  nhà máy kéo sợi mở rộng của Công ty CP Sợi Phú Bài vốn đầu tư 360 tỷ đồng, mở rộng công suất 208.000 cọc sợi); Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu ngành may và may mặc Song Thiên Long của Công ty TNHH MTV Song Thiên Long 99 tỷ đồng... Đồng thời, việc ký quỹ của nhà đầu tư được thực hiện ngay khi dự án được cấp quyết định chủ trương đảm bảo trách nhiệm cam kết của nhà đầu tư đối với tiến độ triển khai dự án. Công tác rà soát, giám sát tiến độ các dự án ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh đang tiếp tục thực hiện; đang đề xuất thu hồi 07 dự án trong số 24 dự án cần rà soát xem xét thu hồi, trong đó đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án Xây dựng cơ sở 02 – Trường Cao Đẳng nghề Nguyễn Tri Phương và dự án Trung tâm văn hóa thể thao du lịch thương mại Hương Trà.

Đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 12/02/2018 để tiến hành tổ chức triển khai một số nhiệm vụ theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế tại Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 17/01/2018 của Văn phòng Chính phủ. Hiện nay, các sở, ban, ngành đang tích cực triển khai các nhiệm vụ được phân công.

4. Thu chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách ước đạt 1.862,4 tỷ đồng, bằng 27,3% dự toán năm, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thu nội địa 1.609,9 tỷ đồng, bằng 26,6% dự toán, giảm 8,1% [3]; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (không bao gồm khoản hoàn thuế giá trị gia tăng) 115,58 tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán, tăng 6,6%; thu để lại chi quản lý qua NSNN 136,9 tỷ đồng, bằng 39,1% dự toán, tăng 31,7%.

Tổng chi ngân sách ước đạt 2.591,3 tỷ đồng, bằng 26% dự toán; trong đó chi cân đối ngân sách địa phương 2.480,5 tỷ đồng, bằng 26,7% dự toán[4], chi chương trình mục tiêu 51,85 tỷ đồng, bằng 15,8% dự toán, chi từ nguồn thu để lại 58,9 tỷ đồng, bằng 16,8% dự toán.

5. Lĩnh vực văn hóa-xã hội

a) Văn hóa - thể thao: Năm nay, Festival lần thứ 10 - năm 2018 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển – Huế 1 điểm đến 5 di sản”, đã và đang gắn kết với nhiều dấu mốc lịch sử văn hóa có ý nghĩa của tỉnh và của đất nước: Kỷ niệm 230 năm sự kiện Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế tại Núi Bân (1788-2018); 50 năm tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu thân (1968-2018); 25 năm quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (1993-2018); 15 năm Âm nhạc Cung đình Huế được UNESCO công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể của nhân loại (2003-2018).

Trong 6 ngày liên tục từ 27/4 đến 2/5/2018, Festival Huế 2018 sẽ có 9 chương trình và lễ hội chính và 33 hoạt động hưởng ứng; đặc sắc với các chương trình như “Văn hiến Kinh kỳ”; Lễ hội Áo dài; Âm vọng sông Hương; Âm nhạc Trịnh Công Sơn; Nghệ thuật đường phố “Sắc màu văn hoá”; Liên hoan “Hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc”, …

Bên cạnh đó, trong tháng 4 đã diễn ra các chặng đua[5] trong khuôn khổ đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 30 năm 2018 với chủ đề “Non sông liền một dải” chào mừng dịp 30/4. Bên cạnh đó, hoạt động thể dục thể thao với nhiều sự kiện: tổ chức Giải Cúp quốc gia Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc năm 2018; tổ chức phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và Khai mạc Giải việt dã truyền thống tỉnh lần thứ 26 năm 2018; Khai mạc Đại hội thể thao tại thị xã Hương Thủy và Huyện Quảng Điền, Thành phố Huế tiến đến Chào mừng Đại hội TDTT tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII năm 2018…

b) Giáo dục và đào tạo: Tiếp tục tổ chức quán triệt chủ trương đổi mới  giáo dục theo Nghị quyết 29/NQ-TW và các chỉ thị, quyết định của Bộ, của Tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018; chuẩn bị kỳ thi PTTH Quốc gia.

Đào tạo nghề: Đã tuyển sinh 3.061 lao động tham gia các lớp học nghề, trong đó, cao đẵng 154 học viên, trung cấp 312 học viên; sơ cấp và dưới 3 tháng có 2.635 học viên.

Đào tạo đại học: Đại học Huế đã ra Thông báo số 309/TB-ĐHH ngày 21/3/2018 về tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 với 12.990 chỉ tiêu[6] cho 124 ngành học. Một số điểm mới trong tuyển sinh năm nay là có 3 ngành mới gồm ngành Quản trị khách sạn, ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống của Khoa Du lịch, ngành Kinh tế xây dựng của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị; ngừng tuyển sinh 2 ngành là ngành Đồ họa của Trường Đại học Nghệ thuật, ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp của Trường Đại học Sư phạm; và tất cả các ngành đào tạo trình độ cao đẳng của Trường Đại học Nông Lâm.

Trường Đại học Tài Chính - Kế toán thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán tại tỉnh Thừa Thiên Huế góp phần đáp ứng được nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Bắc Trung bộ, mà còn là điều kiện để thực hiện mục tiêu phát triển hoạt động đào tạo của Trường Đại học Tài chính - Kế toán theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2013 - 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

c) Y tế - chăm sóc sức khỏe: Đã tích cực thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Từ đầu năm đến nay, có 3 ca mắc sốt rét, tăng 3 ca; 5 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 32 ca; 11 ca mắc viêm gan siêu trùng, tăng 10 ca; 1 ca mắc bệnh Tay-Chân-Miệng, giảm 02 ca; không có trường hợp nào tử vong. Đã phát hiện 12 ca nhiễm mới HIV, tăng 02 ca; có 02 ca chuyển qua AIDS, tăng 02 ca; không có ca tử vong. Hiện tại, có 322 bệnh nhân đang được quản lý và điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có 320 bệnh nhân điều trị ARV.

Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh được triển khai thường xuyên và chưa có trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra trong 3 tháng đầu năm. Đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), nhân dịp này Trung tâm Y tế Hương Thủy tổ chức Lễ công bố Quyết định xếp hạng Bệnh viện Hạng II.

Đã thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm[7]: Y tế Dự phòng; Phòng, chống HIV/AIDS; Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Phòng chống sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng; Truyền thông giáo dục sức khỏe thành một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế.

d) Việc làm và an sinh xã hội

Đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm, đặc biệt trong tháng 4 đã tổ chức ngày hội “Tuyển sinh học nghề, tuyển dụng lao động và ký kết hợp đồng đào tạo nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018”. Đến nay đã giải quyết việc làm mới cho 4.875 lao động, đạt 30,46% kế hoạch, trong đó đã đưa 168 lao động đi làm việc nước ngoài tại các thị trường chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho 55.630 đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng, tăng gần 2.500 đối tượng so với cùng kỳ năm 2017 với kinh phí trên 20 tỷ đồng/tháng…

Tiếp tục triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; tổ chức Hội nghị sơ kết Kế hoạch phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25%.

đ) Khoa học công nghệ

Đã đưa dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với các thủ tục khai báo thiết bị X-quang, cấp, gia hạn Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế và cấp/cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ; đã xác nhận khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế cho 2 thiết bị X-quang; gia hạn 2 giấy phép tiến hành công việc bức xạ; cấp/cấp lại 4 Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách và phê duyệt 01 Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở của Công ty TNHH Medic; đã cấp 01 Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ[8].

Đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể Nước mắm An Dương Phú Thuận và Hoa giấy Thanh Tiên, đồng thời sử dụng địa danh Thanh Tiên và xác nhận tờ bản đồ vùng tổ chức sản xuất hoa giấy mang Nhãn hiệu tập thể Hoa giấy Thanh Tiên.

Công tác quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên thị trường tiếp tục đẩy mạnh.

6. Cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính: Đã tổ chức đánh giá 01 năm triển khai mô hình hoạt động Trung tâm Hành chính công cấp huyện, qua 01 năm hoạt động các Trung tâm HCC đã quan tâm đầu tư trụ sở, trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động theo yêu cầu; đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND cấp xã.

Đã công bố quyết định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2017 với mức điểm bình quân cao hơn năm 2016. Trong đó điểm bình quân khối sở ban ngành (21 đơn vị) đạt 83,4% điểm (năm 2016 là 68,7%); điểm bình quân khối UBND cấp huyện (9 đơn vị) đạt 85,1% điểm (năm 2016 là 83.98%).

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được công bố đứng thứ 29 của cả nước giảm 6 bậc so với năm 2016; nhưng xét trên tổng điểm đạt 62,37 điểm, tăng 2,69 điểm với hầu hết các chỉ số thành phần đã cải thiện đáng kể trong đó mức tăng cao nhất là Tính năng động của chính quyền địa phương trong giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp tăng 1,93 điểm) góp phần ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền địa phương. Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 37, tăng 5 bậc so với năm 2016. 

7. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ tài nguyên và môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đã xảy ra 13 vụ cháy, giảm 08 vụ  làm bị thương 02 người, bằng với cùng kỳ, không có trường hợp tử vong, giá trị thiệt hại 152 triệu đồng; không xảy ra vụ nổ. Nguyên nhân các vụ gây cháy chủ yếu do sử dụng điện không đảm bảo an toàn để xảy ra chập điện, đốt vàng mã, thắp nhang đèn liên tục….

Đã phát hiện 39 vụ vi phạm môi trường, giảm 21 vụ, trong đó xử lý 34 vụ với tổng số tiền phạt 359,7triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu: thải nước thải ra môi trường không qua xử lý; vận chuyển đất đá, cát sạn rơi vãi và vận chuyển thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc.

Đã thực hiện việc cấp đất cho 19 dự án sử dụng đất với diện tích thuê đất là 44,8ha. Đã cấp 22 Giấy chứng nhận quyền sử sụng đất đăng ký lần đầu với diện tích 100,4 ha cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; lũy kế đến nay, đã cấp được 8.872 giấy cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo với diện tích 215.495ha ha đạt 98,89% so với tổng diện tích cần cấp giấy. Cấp đổi 3.845 Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân; lũy kế đến nay, đã cấp được 22.866 Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân.

Đã hoàn chỉnh dự thảo Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông.

8. Công tác đối ngoại, an toàn giao thông, quốc phòng - an ninh:

Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp và làm việc với 309 đoàn khách quốc tế/2028 lượt người đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư - thương mại, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Đã cấp phép cho 25 đoàn/49 lượt CBCCVC xuất cảnh để tham dự hội thảo, hội nghị, diễn đàn, giao lưu, trao đổi văn hoá, hợp tác đầu tư-thương mại-du lịch, đào tạo, tham quan, học tập kinh nghiệm. Đã ký 02 bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác nước ngoài[9]...

Đã kêu gọi 03 dự án có nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài với khoản viện trợ cam kết 4,1 tỷ đồng. Đã xử lý 08 hồ sơ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xin gia hạn, chuyển đổi, bổ sung địa bàn vào giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam theo quy định.

An toàn giao thông: Đã xảy ra 171 vụ tai nạn và va chạm giao thông, tăng 03 vụ; làm chết 66 người, tăng 25 người; bị thương 148 người, giảm 27 người. Trong đó: Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 168 vụ, tăng 05 vụ làm chết 63 người, tăng 28 người; bị thương 148 người, giảm 24 người. Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 03 vụ, giảm 02 vụ làm chết 03 người, giảm 03 người, không có người bị thương. Đường thủy không xảy ra tai nạn và va chạm giao thông.

Quốc phòng - an ninh: Đã triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2018 và tổ chức lễ giao quân năm 2018. Đã bảo đảm an toàn tuyệt đối tại các công sở và an ninh trật tự tại các địa điểm công cộng, khu dân cư, các địa bàn trọng điểm.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÁC THÁNG TIẾP THEO

Trong các tháng tiếp theo, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành đã đề ra từ đầu năm. Trong đó, tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

1.Tập trung triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2018

Tiếp tục tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 12/2/2018 về thực hiện kết luận của theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế và với Đại học Huế tại Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 17/01/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Xây dựng báo cáo đánh giá giữa kỳ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, trong đó tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu.

Triển khai thi hành Luật Quy hoạch và các văn bản liên quan.

2. Đẩy mạnh phát triển du lịch và các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp công nghệ thông tin

Đẩy nhanh tiến độ dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương và dự án mạng lưới kết nối tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương, thành phố Huế (dự án thí điểm do KOICA tài trợ), từng bước hình thành sản phẩm du lịch của năm là dự án tuyến phố đi bộ dọc sông Hương (đường Nguyễn Đình Chiểu) gắn với không gian bảo tàng dọc đường Lê Lợi. Ban hành Quy chế phối hợp, quản lý, tiếp đón, phục vụ khách du lịch Quốc tế bằng tàu biển cập cảng Chân Mây;

Xây dựng và ban hành kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; kế hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

3. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức các hoạt động phối hợp cùng Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam để xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Xây dựng phóng sự tuyên truyền Quy chế liên thông Đăng ký kinh doanh – Dấu – Tài khoản ngân hàng.

Hoàn thiện, ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực các Doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Xây dựng chính sách hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh từ quỹ nhà, đất do nhà nước sở hữu.

Xây dựng, triển khai Kế hoạch Xúc tiến thương mại và phát triển thị trường sản phẩm nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ năm 2018; Hỗ trợ doanh nghiệp xác lập mã vạch sản phẩm cho một số sản phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý; Xây dựng sổ tay hướng dẫn đăng ký hoạt động các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; Sổ tay về các chính sách ưu đãi và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Xây dựng hệ thống thông tin về đất đai, công khai trên Trang Thông tin điện tử của ngành và Cổng Thông tin điện tử tỉnh…

4. Tăng cường quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản

Khẩn trương thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân gây chậm trễ trong việc thanh toán vốn đầu tư. Tăng cường chỉ đạo công tác GPMB, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến cơ chế, đơn giá bồi thường cho người dân và bố trí quỹ đất tái định cư, củng cố bộ máy, tăng cường năng lực đơn vị thực hiện công tác GPMB, đặc biệt tại thành phố Huế và thị xã Hương Thủy.

Thí điểm khuyến khích đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng xã hội hóa, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án BT: Đường Dương Văn An nối dài đến Khu đô thị mới An Vân Dương và đường mặt cắt 36m và đường mặt cắt 19,5m của Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1. Tiếp tục đôn đốc thực hiện các dự án trọng điểm (Chỉnh trang nút giao thông ngã 6 Hùng Vương; Hoàn thành Đề án "Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu chợ Đông Ba, thành phố Huế" và xúc tiến nâng cấp và cải tạo chợ Đông Ba. Các dự án giao thông: Phú Mỹ - Thuận An, Chợ Mai - Tân Mỹ, Thủy Phù - Vinh Thanh, Phong Điền - Điền Lộc; đê chắn sóng Cảng Chân Mây; đường Đông đầm Lập An...); giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Rà soát các khu đất vàng đang là trụ sở các cơ quan thuộc quản lý của Nhà nước nhằm đưa vào thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư; đồng thời cập nhập, bổ sung vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2018 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017.

5. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác

Tiếp tục đôn đốc và hỗ trợ các nhà đầu tư hạ tầng triển khai các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, dự án bến số 2 và số 3 cảng Chân Mây, hạ tầng KCN và Khu phi thuế quan Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô. Xây dựng và ban hành đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2017 đến năm 2025; xây dựng và phát triển chuỗi cửa hàng tiện ích tiêu thụ nông sản an toàn; phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018…

Tiếp tục chỉ đạo sản xuất, thu hoạch vụ Đông Xuân 2017-2018; chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ Hè Thu. Rà soát, bổ sung một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông sản đạt tiêu chuẩn VietGap, nông sản hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng phát triển các sản phẩm chủ lực gắn liền với xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng. Tiếp tục Chương trình xây dựng nông thôn mới, duy trì các xã đạt chuẩn.

6. Cải cách hành chính

Tiếp tục vận hành hiệu quả các Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực như: tài nguyên môi trường, đất đai, giao thông vận tải, du lịch, quy hoạch xây dựng. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ban hành kế hoạch triển khai Đề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Xây dựng kế hoạch triển khai Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) và nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tiếp tục xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Văn hóa xã hội

Triển khai thực hiện các hoạt động tạo điểm nhấn về đêm: thắp sắp Kỳ đài – Quảng trường Ngọ Môn; bắn lửa thần công; chiếu sáng công cộng ở các trụ sở cơ quan, khách sạn, nhà hàng, nhà ở trung tâm…; triển khai các hoạt động hấp dẫn tại phố đi bộ; tiếp tục chương trình “Xã hội hóa Nhà vệ sinh cộng đồng”, “Huế - Không tiếng còi xe”, thành phố Huế xanh sạch đẹp góp phần xây dựng Thành phố du lịch “sáng và sống”. Mở rộng Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải.

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Thừa Thiên Huế chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đến năm 2020 theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 17/01/2018.

Hoàn thiện xây dựng đề án trường phổ thông tiên tiến hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phân luồng giáo dục nghề nghiệp, hình thành các bộ phận chuyên trách làm công tác tư vấn, hướng nghiệp cho người học nghề. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu giải quyết việc làm năm 2018, tăng cường phối hợp nhà trường và doanh nghiệp trong công tác đào tạo. 

   [1] sắn 5.719 ha, giảm 7,97%; cây lạc 3.042 ha, giảm 2,62%; rau các loại 2.810 ha, giảm 0,50%; khoai lang 2.057 ha, giảm 7,01%; đậu các loại 347 ha, giảm 5,96%...

[2] Gồm có Vốn ngân sách Trung ương quản lý 221,5 tỷ đồng, bằng 24,61% KH, giảm 2,85%; vốn ngân sách Địa phương quản lý 656,6 tỷ đồng, bằng 25,64%, tăng 6,23%

[3] Trong thu nội địa: Thu doanh nghiệp Nhà nước ước đạt 140,04 tỷ đồng, bằng 26,7% dự toán, giảm 16,6%; thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 433,8 tỷ đồng, bằng 21,6% dự toán, giảm 13%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 329 tỷ đồng, bằng 27,9% dự toán, tăng 1,3%; thu tiền sử dụng đất 222,58 tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán, giảm 9,5% ...

[4] Trong đó: Chi đầu tư phát triển 673,8 tỷ đồng, bằng 22,5% dự toán; chi thường xuyên 1.806,7 tỷ đồng, bằng 29,5% dự toán.

[5] chặng về đích thứ 8 (Thành phố Đồng Hới - Huế); chặng đua thứ 9 (Cầu Trường Tiền - Phú Xuân ); chặng thứ 10 (Huế - thành phố Đà Nẵng) vượt 3 đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân.

[6] Trong đó có 12.406 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia, 584 chỉ tiêu theo phương thức khác

[7] Theo Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 02/5/2018.

[8] Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn kỹ thuật CSC.

[9] Bản ghi nhớ hợp tác kết nghĩa giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Dortmund (Đức), Bản ghi nhớ hợp tác kết nghĩa giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Quận Wando (Hàn Quốc).

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]