Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018
  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2018

VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2018 CỦA CHÍNH PHỦ

 (Theo Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh)

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 02/02/2018  triển khai các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; trong đó đã phân công cụ thể các sở ban ngành, địa phương triển khai, tổ chức thực hiện.

Nhằm nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2018, UBND tỉnh cũng đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 26/12/2017 về thực hiện đầu tư công năm 2018; trong đó đã quán triệt các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư trong công tác giao, quản lý và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Đồng thời, UBND tỉnh đã giao kế hoạch đầu tư công năm 2018 cho các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tại Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 (chi tiết theo biểu số 1 và biểu số 2 đính kèm)

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2018

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 05/12/2017 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Một số kết quả đạt được trong tháng 01 năm 2018 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh

a) Lĩnh vực dịch vụ

Hoạt động du lịch: Trong tháng 01/2018, tổng lượt khách đến Thừa Thiên Huế ước đạt 247,4 nghìn lượt khách, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Tổng lượng khách lưu trú ước đạt 155,1 nghìn lượt khách, tăng 10,43% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 79,6 nghìn lượt khách, tăng 16,85% so với cùng kỳ. Ngày khách cơ sở lưu trú ước đạt 279,1 nghìn ngày khách, tăng 9% so với cùng kỳ. Doanh thu của cơ sở lưu trú ước đạt 118,5 tỷ đồng, tăng 10,11%.

Hoạt động thương mại, giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.041,9 tỷ đồng, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 09/01/2018 về việc tăng cường công tác quản lý điều hành, thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Nhờ vậy, trong tháng đầu năm 2018 giá cả các mặt hàng tương đối ổn định, thị trường hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, chất lượng đảm bảo. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chung toàn tỉnh tháng 01/2018 tăng 0,55% so với tháng trước và tăng 1,93% so với cùng kỳ năm trước; nguyên nhân là nhóm lương thực, thực phẩm, đồ uống và thuốc lá, may mặc, giao thông do thời gian gần Tết Nguyên Đán nhu cầu tiêu dùng tăng lên, các nhóm còn lại đều có mức tăng nhẹ. Riêng nhóm giao thông có mức tăng cao do giá xăng, dầu tăng mạnh và liên tục trong các kỳ qua.

Hoạt động xuất nhập khẩu: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2018 ước đạt 68,03 triệu USD, tăng 10,88% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn và tăng khá so cùng kỳ: Công nghiệp chế biến 59,88 triệu USD, tăng 7,20% so với cùng kỳ; các hàng hóa khác như hương và bột hương, rượu sa kê, hàng thủ công mỹ nghệ, bàn ghế bằng sợi nhựa,…ước đạt 3,17 triệu USD, tăng 53,19%; nông, thuỷ sản 4,99 triệu USD, tăng 45,38%...

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 43,42 triệu USD, tăng 22,85%. Nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 36,51 triệu USD, tăng 32,44%; máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng ước đạt 2,0 triệu USD, tăng 87,79% ; thạch cao, linh kiện điện tử, nguyên liệu sản xuất bia,…ước đạt 3,44 triệu USD, giảm 17,78%...

            Hoạt động tín dụng ngân hàng: tổng nguồn vốn huy động ước đạt 38.900 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cuối năm 2017. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 39.300 tỷ đồng, tăng tăng 0,5% so với cuối năm 2017; trong đó ngắn hạn chiếm tỷ trọng 38,4% tổng dư nợ, tăng 0,5%. Nợ xấu ở mức 290 tỷ đồng, chiếm 0,74% tổng dư nợ. 

Hoạt động vận tải: Các doanh nghiệp vận tải đã tăng cường năng lực vận chuyển và nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Vận tải hành khách tháng 01/2018 ước đạt 173.878,5 nghìn lượt khách, tăng 1,53% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 234,44 nghìn tấn, tăng 6,93%. Doanh thu vận tải, bốc xếp tháng 01/2018 ước đạt 201,4 tỷ đồng, tăng 13,4% so cùng kỳ năm trước.

b) Lĩnh vực Công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01/2018 ước giảm 10,45% so tháng trước và tăng 25% so tháng cùng kỳ năm trước[1]. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 13,7% so cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 39,44%[2]; cấp nước và thu gom rác thải tăng 2,05%; sản xuất, phân phối điện, nước đá bằng 89,55% so cùng kỳ.

Một số sản phẩm có mức sản xuất tăng: Tôm đông lạnh 233,4 tấn, tăng 96,08%; bia chai 4,6 triệu lít, tăng 9,52%; bia đóng lon 8,3 triệu lít, tăng gấp 2,2 lần; sợi các loại 5,8 nghìn tấn, tăng 32,04%; quần áo lót 25,8 triệu cái, tăng 17,43%; dăm gỗ 31,3 ngàn tấn, tăng 30,18%; xi măng 156,3 nghìn tấn, tăng 50,29%; men frit 11,4 nghìn tấn, tăng 75,25%; điện thương phẩm 112,9 triệu kwh, tăng 29,41%...

Một số sản phẩm có mức sản xuất giảm: Đá xây dựng khác ước đạt 49,4 ngàn tấn, giảm 8,35%; sản phẩm in 82,8 triệu trang, giảm 7,18%; điện sản xuất 189,4 triệu kwh, giảm 14,75%.

c) Lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp

Trồng trọt: Tính đến tháng 01/2018, diện tích gieo cấy lúa đạt 8.426 ha, tăng 0,42% so cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng cây hàng năm khác tăng khá cao so với cùng kỳ, trong đó ngô đạt 68 ha, tăng 65,85%; cây sắn 354 ha, tăng 1,43%; cây chất bột có củ khác 48 ha, tăng 6,67%; khoai lang 357 ha, giảm 6,05%; cây lạc 39 ha, tăng 14,71%; rau các loại 391 ha, tăng 25,72%; đậu các loại 14 ha, tăng 75%...

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 về việc hỗ trợ kinh phí 9 tỷ đồng cho các địa phương trên địa bàn tỉnh để khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 12 và mưa lũ xảy ra cuối năm 2017.

Chăn nuôi: Ổn định và phát triển, không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tính đến tháng 01/2018, tổng đàn trâu toàn tỉnh đạt 22.319 con, giảm 0,17% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò đạt 35.561 con, tăng 6,08% do chăn nuôi bò đạt hiệu quả kinh tế khá cao; đàn lợn đạt 179.238 con, giảm 9,82%, mặc dù giá thịt lợn hơi đang có xu hướng tăng trở lại nhưng vẫn còn ở mức thấp, chưa ổn định nên người nông dân chưa mạnh dạn đầu tư tái đàn; đàn gia cầm ước đạt 2.866,9 nghìn con, tăng 5,8% do giá thịt gà hơi tăng trong những tháng giáp Tết, đồng thời người nông dân cũng đang phát triển đàn để đảm bảo nguồn cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng tăng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và các lễ hội đầu xuân.

Lâm nghiệp: Tiếp tục khai thác gỗ rừng trồng và thực hiện khâu lâm sinh. Khối lượng khai thác gỗ rừng trồng tháng 01/2018 ước đạt 23.836 m3, tăng 8,74% so với cùng kỳ năm trước; trồng rừng tập trung ước đạt 210 ha, tăng 27,27%. Đã xảy ra 46 vụ vi phạm lâm luật, giảm 5 vụ so cùng kỳ; đã xử lý 40 vụ, tịch thu 54,4 m3 gỗ tròn.

Thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 475 ha, tăng 4,05% so cùng kỳ năm trước; sản lượng nuôi trồng ước đạt 276 tấn, tăng 6,98%. Sản lượng khai ước đạt 1.701 tấn, tăng 3,78%, trong đó khai thác biển 1.452 tấn, tăng 4,31%, khai thác nội địa 249 tấn, tăng 0,81%. Tính chung sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác ước đạt 1.977 tấn, tăng 4,22%.

2. Tình hình đầu tư và xây dựng

Công tác giao kế hoạch vốn đã thực hiện đảm bảo theo quy định, đã hoàn thành thông báo kế hoạch vốn năm 2018 đến các chủ đầu tư. Việc giao kế hoạch vốn rất kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018 ngay từ đầu năm. Bên cạnh đó, trong tháng 1 chủ yếu là tập trung hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng để thanh toán vốn của năm trước; các dự án mới bắt đầu tổ chức thiết kế dự toán và lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu nên khối lượng thực hiện không cao. Nhằm thực hiện tốt và nâng cao hiệu quả đầu tư công trong năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 26/12/2017 về thực hiện đầu tư công trong năm 2018. Các ban ngành, các cấp chính quyền trong tỉnh tập trung thực hiện kiểm soát, thẩm định chặt chẽ nguồn vốn và khả năng cân đối tổng mức vốn đầu tư các dự án từ nguồn ngân sách nhà nước.

Nhìn chung tiến độ thực hiện đầu năm 2018 đã có bước khởi đầu thuận lợi, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, yếu tố bất lợi: nguồn vốn vay của doanh nghiệp huy động khó khăn, năng lực các nhà thầu chưa được nâng cao, thủ tục đầu tư XDCB vẫn còn bất cập, công tác GPMB gặp nhiều vướng mắc, thời tiết mưa lạnh không thuận lợi cho việc thi công...

 Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện trong tháng 01/2018 ước đạt 1.129 tỷ đồng, bằng 5,6% KH năm, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; trong đó vốn do Trung ương quản lý 234 tỷ đồng, bằng 4,3% KH, tăng 6,2%, chiếm 20,8%; vốn địa phương quản lý 895 tỷ đồng, bằng 6,1% KH, tăng 13,6%, chiếm 79,2%[3].

3. Tình hình phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư:

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới, triển khai thực hiện Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. Đến tháng 01/2018, có 46 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 20 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước, với số vốn đăng ký 227,73 tỷ đồng, bằng 71,6% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp tạm ngưng là 96 doanh nghiệp, giải thể là 07 doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn. Trong tháng 01/2018 đã cấp mới 03 dự án với tổng vốn đăng ký 92,17 tỷ đồng. Đã tổ chức giám sát tiến độ các dự án ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; đang đề xuất thu hồi 02 dự án trong số 24 dự án cần rà soát xem xét thu hồi.

Tiến hành tổ chức triển khai một số nhiệm vụ theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế tại Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 17/01/2018  của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép triển khai thực hiện và bổ sung hoàn thiện thủ tục một số quy hoạch, dự án.

4. Thu chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách tháng 01/2018 ước đạt 453,1 tỷ đồng, bằng 6,6% dự toán, tăng 44% so cùng kỳ; trong đó thu nội địa 433,2 tỷ đồng, bằng 7,1% dự toán, tăng 52,2%[4]; thu để lại chi quản lý qua NSNN 19,9 tỷ đồng, bằng 5,7% dự toán, tăng 9,2%. Tổng chi ngân sách ước đạt 780,1 tỷ đồng, bằng 7,8% dự toán, tăng 2,8%; trong đó chi cân đối ngân sách địa phương 756,5 tỷ đồng, bằng 8,1% dự toán[5].

5. Lĩnh vực văn hóa-xã hội

a) Thể thao: Đã tổ chức thành công các hoạt động nhiều sự kiện văn hóa lễ hội, triển lãm hội nghị, thể dục thể thao diễn ra trang nghiêm, thu hút nhân dân và du khách quan tâm: Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Dương Lịch năm 2018 tại nhiều địa điểm công cộng; lễ dâng hương, kỷ niệm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa tại tượng đài Quang Trung, núi Bân với màn trống hội và biểu diễn các tiết mục võ cổ truyền, đặc biệt là tiết mục tái hiện lại thời khắc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và tiến quân đánh tan quân xâm lược; triển lãm tranh với chủ đề “Hành trình Trúc Chỉ”, một loại hình nghệ thuật mới độc đáo của Huế bởi Trúc Chỉ - chất liệu giấy được làm từ tre, rơm, rạ kết tinh với nghệ thuật đồ hoạ, kiến trúc, thời trang, nội thất …; tổ chức họp báo Festival 2018 tại Hà Nội.

b) Giáo dục và đào tạo: Đã tổ chức nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế các kỳ thi, kiểm tra chất lượng học kỳ I (kết quả khối THCS: 19,5% học sinh xếp loại Giỏi; 40,9% Khá; 33,3% Trung bình; 6,1% Yếu và 0,2% Kém. Khối THPT: 8,8% học sinh xếp loại Giỏi; 38,9% Khá; 40,2% Trung bình; 11,2% Yếu và 0,9% Kém); đã tổng kết cuộc thi khoa học – kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm 2017-2018 với 127 đề tài (tăng 11 đề tài) đến từ 68 trường THPT, THCS tham gia. Kết quả có 61 đề tài được trao giải ở các lĩnh vực (trong đó có 7 giải Nhất, 12 giải Nhì, 18 giải Ba và 24 giải Tư); có 11 đề tài lọt vào vòng chung cuộc với các đề tài rất thiết thực.

c) Y tế - chăm sóc sức khỏe: Đã tăng cường công tác giám sát dịch tễ, chú trọng tuyên truyền, kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, các chợ, các quầy hàng kinh doanh phục vụ Tết.

d) An sinh xã hội: Thực hiện tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cho các đối tượng chính sách xã hội theo Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 và Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh  gồm người có công, con của người nhiễm chất độc hóa học, hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Qua khảo sát tình hình chi trả lương, thưởng tết cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán của 84 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các nhóm doanh nghiệp đã chi trả lương trung bình cao hơn năm trước và kế hoạch tiền thưởng trong dịp Tết năm nay cao hơn so với năm trước trừ nhóm doanh nghiệp có vốn nhà nước dưới 100% vốn điều lệ[6], chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

6. Cải cách hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước

Đã khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 05/12/2017 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm 2018 về cải cách hành chính.

Đang tổ chức triển khai công tác đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ phận, đầu mối trực thuộc sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng. 

7. Tình hình cháy nổ và bảo vệ tài nguyên và môi trường

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ cháy, giảm 1 vụ so cùng kỳ năm trước, vụ cháy đã làm 2 người bị bỏng nặng phải nhập viện; nguyên nhân cháy được xác định là do chập điện; ước giá trị thiệt hại khoảng 50 triệu đồng; không xảy ra vụ nổ; đã phát hiện 1 cơ sở sản xuất kinh doanh thải nước thải ra môi trường không qua xử lý, đã tiến hành xử phạt 1,5 triệu đồng.

8. Công tác đối ngoại, an toàn giao thông, quốc phòng - an ninh

Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp và làm việc với 87 đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư - thương mại, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Xúc tiến ký 02 bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác nước ngoài...

 An toàn giao thông:Tính đến tháng 01/2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 59 vụ tai nạn và va chạm giao thông, tăng 14 vụ so với cùng kỳ năm trước; làm chết 19 người, tăng 10 người; bị thương 53 người, tăng 9 người. Trong đó: Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 57 vụ, tăng 13 vụ; làm chết 17 người, tăng 9 người; bị thương 53 người, tăng 9 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ tai nạn và va chạm giao thông, tăng 1 vụ, làm chết 2 người, tăng 1 người, không có người bị thương, không tăng không giảm so với cùng kỳ. Đường thủy không xảy ra tai nạn và va chạm giao thông, không tăng, không giảm so cùng kỳ.

Quốc phòng - an ninh: Đã triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2018. Các địa phương chuẩn bị tổ chức lễ giao quân năm 2018. Xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối công sở và an ninh trật tự tại các địa điểm công cộng, khu dân cư, các địa bàn trọng điểm. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để nhân dân yên tâm vui Xuân, đón Tết MậuTuất 2018.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÁC THÁNG TIẾP THEO

Trong các tháng tiếp theo, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành đã đề ra từ đầu năm. Trong đó, tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

1.Tập trung triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2018 đã đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 3039/QĐ-UBND của UBND tỉnh; triển khai Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2018.

Tiếp tục tổ chức triển khai một số nhiệm vụ theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế tại Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 17/01/2018  của Văn phòng Chính phủ.

            2. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới; thực hiện đề án phát triển doanh nghiệp và đề án phát triển kinh tế tư nhân. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Tiếp tục thực hiện Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp với lĩnh vực tín dụng ưu tiên. Duy trì, đổi mới hình thức tổ chức "cà phê doanh nhân" phù hợp với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; hoàn thiện Hệ thống thông tin doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên môi trường mạng với mức độ 3, 4; Triển khai Kế hoạch phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế năm 2018; Xây dựng, triển khai Kế hoạch Xúc tiến thương mại và phát triển thị trường sản phẩm nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ năm 2018;

Hoàn thiện quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế; Hỗ trợ doanh nghiệp xác lập mã vạch sản phẩm cho một số sản phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý…

Thí điểm khuyến khích đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng xã hội hóa, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án BT: đường Dương Văn An nối dài đến Khu đô thị mới An Vân Dương và đường mặt cắt 36m và đường mặt cắt 19,5m của Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1. Tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ tối đa các dự án trọng điểm (Chỉnh trang nút giao thông ngã 6 Hùng Vương; Nâng cấp, cải tạo chợ Đông Ba; Các dự án giao thông: Phú Mỹ - Thuận An, Chợ Mai - Tân Mỹ, Thủy Phù - Vinh Thanh, Phong Điền - Điền Lộc; đê chắn sóng Cảng Chân Mây; đường Đông đầm Lập An...); giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Đẩy mạnh phát triển du lịch và các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp công nghệ thông tin.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương và dự án mạng lưới kết nối tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương, thành phố Huế (dự án thí điểm do KOICA tài trợ), từng bước hình thành sản phẩm du lịch của năm là dự án tuyến phố đi bộ dọc sông Hương (đường Nguyễn Đình Chiểu) gắn với không gian bảo tàng dọc đường Lê Lợi. Ban hành Quy chế phối hợp, quản lý, tiếp đón, phục vụ khách du lịch Quốc tế bằng tàu biển cập cảng Chân Mây; triển khai công tác chuẩn bị Festival Huế lần thứ 10 - năm 2018. Tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch.

Xây dựng và ban hành Đề án chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách CNTT làm nhiệm vụ an toàn thông tin mạng, thư ký ISO phù hợp với các cơ quan, đơn vị; kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; kế hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

4. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác

Tiếp tục đôn đốc và hỗ trợ các nhà đầu tư hạ tầng triển khai các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, dự án bến số 2 và số 3 cảng Chân Mây, hạ tầng KCN và Khu phi thuế quan Khu kinh tế Chân mây-Lăng Cô. Xây dựng và ban hành đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2017 đến năm 2025; phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018…

Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018; có phương án để chủ động đối phó, khắc phục những tác động xấu, bất thường của thời tiết khí hậu. Rà soát, bổ sung một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông sản đạt tiêu chuẩn VietGap, nông sản hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng phát triển các sản phẩm chủ lực gắn liền với xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng. Tiếp tục Chương trình xây dựng nông thôn mới, duy trì các xã đạt chuẩn.

5. Khẩn trương chuẩn bị các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể dục thể thao đón Tết Nguyên đán theo theo Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 trên địa bàn toàn tỉnh. Hoàn thiện xây dựng Đề án trường phổ thông tiên tiến hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh.

6. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực như: tài nguyên môi trường, đất đai, giao thông vận tải, du lịch, quy hoạch xây dựng. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ban hành kế hoạch triển khai Đề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết cổ truyền Mậu Tuất và các Lễ hội Xuân năm 2018 theo Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các loại hình dịch vụ, kinh doanh có điều kiện.

   [1] Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 01/2018 giảm so với tháng trước nguyên nhân là do trong tháng đầu tiên của năm mới thường số lượng đơn hàng của các doanh nghiệp chưa nhiều. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước tăng cao là do tháng 01/2017 là tháng Tết Nguyên Đán nên thời gian sản xuất trong tháng giảm.

[2] Chủ yếu từ: Chế biến thủy hải sản tăng mạnh  do chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào, đồng thời thị trường xuất khẩu (chủ yếu là Nhật Bản và Hàn Quốc) đã có nhiều thuận lợi hơn;sản xuất bia có chỉ số sản xuất tăng cao do tập trung sản xuất để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết; ngành dệt may tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao do năng lực tăng thêm của các nhà máy may của Công ty Hanex, Công ty CP Dệt may Hương Phú và Công ty Hanesbrands Việt Nam Huế .

[3] Tổng vốn thực hiện phân theo nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước tháng 01/2018 đạt 335 tỷ đồng, bằng 6,2% KH, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước; vốn tín dụng đạt 443,7 tỷ đồng, bằng 5,2% KH, tăng 8,7%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 163,3 tỷ đồng, bằng 6% KH, tăng 6,5%; vốn đầu tư của dân cư 135,7 tỷ đồng, bằng 6,2%KH, tăng 10%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 36 tỷ đồng, bằng 4% KH, giảm 10%; vốn khác 15,2 tỷ đồng, bằng 8,2% KH, tăng 8,8%.

[4] Trong thu nội địa: Thu doanh nghiệp Nhà nước ước đạt 9,7 tỷ đồng, bằng 1,8% dự toán; thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 190,2 tỷ đồng, bằng 9,5% dự toán; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 84,5 tỷ đồng, bằng 7,2% dự toán…

[5] Trong đó chi đầu tư phát triển 205,6  tỷ đồng, bằng 6,9% dự toán; chi thường xuyên 550,9 tỷ đồng, bằng 9% dự toán.

[6] Tiền thưởng Tết nguyên đán 2018 bình quân: nhóm DNNN và DN không có vốn nhà nước: 6,3 triệu đồng/người (tăng trên 0,5 triệu so với năm trước, DN có vốn Nhà nước dưới 100% vốn điều lệ 5,5 triệu đồng/người (giảm 0,3 triệu); Doanh  nghiệp FDI 4,9 triệu đồng/người (tăng 0,67 triệu).

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]