Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2018
  

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 7 THÁNG NĂM 2018 VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÁC THÁNG TIẾP THEO

(Theo Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh)

 

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 05/12/2017 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương đã tích cực triển khai kế hoạch năm 2018 ngay từ đầu năm; trong 7  tháng năm 2018 đã đạt được một số kết quả như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 7 THÁNG NĂM 2018

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh

a) Lĩnh vực dịch vụ

Hoạt động du lịch: Trong 7 tháng năm 2018, tổng lượt khách đến tỉnh ước đạt 2.792,2 nghìn lượt khách, tăng 9,35% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 1.151,6 nghìn lượt, tăng 41,02% (trong khách quốc tế, khách đến bằng tàu biển 96,3 nghìn lượt). Tổng lượt khách lưu trú ước đạt 1.274,8 nghìn lượt, tăng 13,9%. Khách ngủ qua đêm 1.131,8 nghìn lượt, tăng 13,57%, trong đó khách quốc tế ước đạt 585,0 nghìn lượt, tăng 20,84%. Doanh thu cơ sở lưu trú ước đạt 960,5 tỷ đồng, tăng 11,06%.

Hoạt động thương mại, giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2018 ước đạt 3.243,0 tỷ đồng, tăng 1,93% so với tháng trước và tăng 10,72% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế Nhà nước đạt 238,3 tỷ đồng, chiếm 7,35% tổng số, tăng 0,61% so với tháng trước và tăng 22,39% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài Nhà nước 2.916,7 tỷ đồng, chiếm 89,94%, tăng 1,69% và tăng 10,35%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 88 tỷ đồng, chiếm 2,71%, tăng 15,02% và giảm 3,39%.

Tính chung 7 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước đạt 21.984,2 tỷ đồng, tăng 9,87% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, kinh tế Nhà nước đạt 1.623,5 tỷ đồng, chiếm 7,38% tổng số và tăng 19,17%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 19.771,7 tỷ đồng, chiếm 89,94%, tăng 9,35%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 589 tỷ đồng, chiếm 2,68%, tăng 3,89%. Trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bảy tháng đầu năm 2018, kinh doanh bán lẻ hàng hóa ước 16.996,1 tỷ đồng, chiếm 77,31% tổng số và tăng 10,11% so với cùng kỳ năm trước; dịch vụ lưu trú và ăn uống 3.737,3 tỷ đồng, chiếm 17% và tăng 9,46%; du lịch lữ hành 105,5 tỷ đồng, chiếm 0,48% và tăng 10,18%; dịch vụ khác 1.145,8 tỷ đồng, chiếm 5,21% và tăng 7,53%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chung toàn tỉnh tháng 7/2018 giảm 0,06% so với tháng trước[1], tăng 1,49% so với tháng 12 năm trước và tăng 4,03% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 7 tháng đầu năm 2018 tăng 2,96% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Hoạt động xuất nhập khẩu: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 7/2018 ước đạt 74,43 triệu USD, giảm 1,70% so với thực hiện tháng 6/2018, nhưng tăng 12,16% so với thực hiện tháng 7/2017; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong 7 tháng đầu năm 2018 ước đạt 514,93 triệu USD, tăng 10,99% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 55,97% kế hoạch năm.

Dự  ước kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2018 đạt 52,36 triệu USD, giảm 15,89% so với thực hiện tháng 6/2018, nhưng tăng 21,59% so với thực hiện tháng 7/2017; đưa tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong 7 tháng đầu năm 2018 ước đạt 357,51 triệu USD, tăng 19,22% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 63,28% kế hoạch năm. Trong đó, khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 201,17 triệu USD, tăng 31,0% so với cùng kỳ năm 2017; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 156,34 triệu USD, tăng 6,85% so với cùng kỳ năm 2017.

Hoạt động tín dụng ngân hàng: Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 7/2018 ước đạt 41.550 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm; tổng dư nợ tín dụng ước đạt 43.000 tỷ đồng, tăng 8,3%.

Đến cuối tháng 7/2018 ước cho vay một số lĩnh vực ưu tiên: Cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn tăng 10,2% so với đầu năm; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 18,4%; cho vay phát triển SXKD hàng xuất khẩu tăng 27,7%; cho vay ngành công nghiệp hỗ trợ tăng 91,3%.

Hoạt động vận tải: Các doanh nghiệp vận tải đã tăng cường năng lực vận chuyển và nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa. Vận tải hành khách 7 tháng đầu năm ước đạt 13.017,0 nghìn lượt khách, tăng 8,10%; vận tải hàng hóa ước đạt 6.233,3 nghìn tấn, tăng 9,55%. Doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 1.443,8 tỷ đồng, tăng 10,8%.

b) Lĩnh vực Công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 ước tăng 3,61% so tháng trước và tăng 8,82% so tháng cùng kỳ năm trước. Tính chung bảy tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,16% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 2,09%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,16%; cấp nước và thu gom rác thải tăng 2,59%; sản xuất, phân phối điện, nước đá bằng 74,56% so cùng kỳ. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao so cùng kỳ là do nhiều doanh nghiệp đã đẩy nhanh sản xuất các đơn hàng mới, nhất là các ngành chế biến thủy sản, bia, dệt may, sản xuất vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, chỉ số sản xuất công nghiệp bảy tháng đầu năm tăng không cao, nguyên nhân chính là do sự giảm sút của ngành sản xuất điện, chỉ số sản xuất điện bảy tháng đầu năm giảm 37,55% so cùng kỳ. Ngành sản xuất điện giảm sâu là do nhà máy Thủy điện A Lưới ngừng sản xuất để bảo trì máy móc từ đầu năm đến hết tháng 4 năm nay.

Ngành sản xuất bia bảy tháng đầu năm có chỉ số sản xuất tăng khá cao so với cùng kỳ nhờ làm tốt công tác thị trường trong tỉnh cũng như các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó, công tác xây dựng và lặp đặt dây chuyền Nhà máy bia Carslberg di chuyển từ Hà Nội về Huế đã hoàn thành và đang chạy thử, dự kiến sẽ đi vào hoạt động chính thức trong tháng 8/2018. Ngành chế biến thủy sản chỉ số sản xuất tăng rất cao nhờ chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào, đồng thời thị trường xuất khẩu rất thuận lợi.

c) Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp

Trồng trọt: Đã kết thúc gieo trồng vụ lúa hè thu với diện tích 25.475 ha, giảm 17 ha so với cùng kỳ năm trước. Ngoài cây lạc 281 ha, tăng 16,6% và rau các loại 1.439 ha, tăng 4,4%, còn lại diện tích gieo trồng một số loại cây hàng năm chủ yếu khác hầu hết giảm so với năm trước[2]. Nguyên nhân chủ yếu do một số cây hoa màu, sắn tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, giá giảm, hiệu quả kinh tế thấp và thường xuyên gặp rủi ro do mưa bão nên người dân ít đầu tư.

Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm đều tăng so với cùng kỳ nhưng tốc độ tăng không cao[3]; chăn nuôi lợn vẫn còn khó khăn, giá thịt lợn hơi tuy có tăng trở lại nhưng biến động thất thường nên người chăn nuôi chưa mạnh dạn đầu tư tái đàn. Công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và các sản phẩm động vật trên địa bàn được chú trọng nên không xảy ra dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Lâm nghiệp: Tổng sản lượng gỗ rừng trồng khai thác 7 tháng đầu năm ước đạt 354.534 m3, tăng 5,45%; diện tích trồng rừng tập trung bảy tháng đạt 2.815 ha, tăng 10,96%. Bảy tháng đầu năm đã xảy ra 243 vụ vi phạm lâm luật, giảm 63 vụ; xử lý 222 vụ, tịch thu 429 m3 gỗ tròn, thu nộp ngân sách 1.987 triệu đồng; xảy ra 7 vụ cháy rừng trồng, tăng 4 vụ, gây thiệt hại 3,56 ha.

Thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng 7 tháng ước đạt 7.220 ha, tăng 2,848%; sản lượng nuôi trồng ước đạt 8.556 tấn, tăng 8,19%. Vào ngày 9 và 10/7/2018 trên địa bàn hai xã Quảng Thọ, Quảng Thành, huyện Quảng Điền và xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà xảy ra hiện tượng cá lồng chết bất thường hàng loạt. Nguyên nhân cá chết được xác định là do nguồn nước bị ô nhiễm vì số lượng lồng nuôi lớn, mật độ thả nuôi quá dày. Ước tính số lồng nuôi bị thiệt hại là 1.012 lồng với 195 tấn cá chết, giá trị thiệt hại ước tính 9.750 triệu đồng.

Sản lượng khai ước đạt 23.874 tấn, tăng 5,5%, trong đó khai thác biển 21.642 tấn, tăng 6,16%, khai thác nội địa 2.232 tấn, giảm 0,53%. Tính chung sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác ước đạt 32.430 tấn, tăng 6,18%.

2. Tình hình đầu tư và xây dựng

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn 7 tháng đầu năm ước đạt 10.893,5 tỷ đồng, bằng 54,47% KH năm, tăng 6,64%. Trong đó:

Phân theo cấp quản lý: Vốn do Trung ương quản lý 3.211,5 tỷ đồng, bằng 56,1% KH, tăng 9,61%, chiếm 29,48% tổng vốn; vốn Địa phương quản lý 7.682 tỷ đồng, bằng 53,81% KH, tăng 5,45%, chiếm 70,52%.

Phân theo nguồn vốn: Vốn thuộc ngân sách Nhà nước ước đạt 1.905 tỷ đồng, bằng 55,04% KH, tăng 12,03%[4]; vốn tín dụng đạt 4.756 tỷ đồng, bằng 53,74% KH, tăng 11,17% so cùng kỳ, chiếm 43,66% trong tổng vốn; vốn đầu tư của doanh nghiệp 1.665 tỷ đồng, bằng 56,44% KH, tăng 14,13%, chiếm 15,28%; vốn viện trợ 909,5 tỷ đồng, bằng 55,49% KH, giảm 22,87%, chiếm 8,35%; vốn đầu tư nước ngoài 487 tỷ đồng, bằng 54,11% KH, tăng 2,4%, chiếm 4,47%.

Nguồn vốn ngân sách đầu tư chủ yếu tập trung vào các dự án chuyển tiếp như: Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA 2); Cầu Lợi Nông; Cống Cồn Bài, xã Quảng An; Trạm bơm Bố, thị trấn Sịa; Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua Hương Hồ, Hương Thọ, và Thủy Bằng; Nâng cấp đê kết hợp giao thông đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ đoạn qua xã Quảng Phú và Quảng Thọ; các dự án trùng tu di tích; chỉnh trang đô thị. Vốn đầu tư NSNN do Trung ương quản lý tiếp tục đầu tư vào những dự án trọng điểm quốc gia như: Dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế quốc phòng A So; Xây dựng giảng đường trường Cao đẳng Công nghiệp; Học viện Âm nhạc Huế; Nhà hát Sông Hương; Viện nghiên cứu khoa học Miền Trung. Một số dự án giãn tiến độ trong thời gian dài đến nay đầu tư thi công trở lại như: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế; Các dự án trọng điểm La Sơn - Túy Loan; hầm Hải Vân giai đoạn II đang được thi công gấp rút để sớm đưa vào khai thác.

Nguồn vốn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư vào các dự án và gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng như: Dự án Manor Crown do Công ty cổ phần Bất động sản Minh Điền Vital (Tập đoàn Bitexco) làm chủ đầu tư; tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục còn lại của dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại Vincom Hùng Vương và Khách sạn 5 sao Vinpearl Huế. Trung tâm tiệc cưới Sen Trắng, Goldland Plaza.

Nguồn vốn FDI tiếp tục đầu tư vào Nhà máy chế biến gỗ công ty Lee & Park Wood; khu nghỉ dưỡng Laguna giai đoạn 2.

3. Tình hình phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư:

Đến tháng 7/2018, có 404 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 20 doanh nghiệp so với cùng kỳ, vốn điều lệ đăng ký mới đạt 3.187 tỷ đồng, giảm 758 tỷ đồng so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại 139 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp giải thể là 48 doanh nghiệp.

Đã thu hút 16 dự án trong nước với tổng mức đầu tư 3.106,6 tỷ đồng và 03 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 0,46 triệu USD. Trong đó có một số dự án có vốn đăng ký đầu tư lớn như: Dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Điền II của Công ty CP đầu tư Đoàn Sơn thủy 1.365,0 tỷ đồng, Dự án Khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải mở rộng của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland 1.103,9 tỷ đồng. Đặc biệt đã tăng vốn đầu tư lên 2 tỷ USD cho Dự án Khu du lịch Laguna Lăng Cô của Singapore (vốn tăng thêm 1.125 triệu USD để mở rộng và bổ sung hoạt động kinh doanh Casino).

Công tác rà soát, giám sát tiến độ các dự án ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh đang tiếp tục thực hiện. Đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động của 12 dự án (9/24 dự án cần rà soát xem xét thu hồi và 3/29 dự án cần giám sát đặc biệt).

4. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách ước đạt 3.857,24 tỷ đồng, bằng 56,5% dự toán năm, tăng 8% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa 3.328,83 tỷ đồng, bằng 54,9% dự toán, giảm 7%[5]; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (không bao gồm khoản hoàn thuế giá trị gia tăng) 293,8 tỷ đồng, bằng 70%  dự toán, tăng 34,8%; thu để lại chi quản lý qua NSNN 234,56 tỷ đồng, bằng 67% dự toán, tăng 17,9%.

Tổng chi ngân sách ước đạt 4.547,9 tỷ đồng, bằng 45,6% dự toán; trong đó chi cân đối ngân sách địa phương 4.233,3 tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán[6], chi chương trình mục tiêu 150,1 tỷ đồng, bằng 46% dự toán, chi từ nguồn thu để lại 164 tỷ đồng, bằng 47% dự toán.

5. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

a) Văn hóa - thể thao: Đã tổ chức giải Cầu lông - Bóng bàn - Quần vợt truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh mở rộng lần thứ XXIII - năm 2018. Tham dự giải có hơn 350 vận động viên, huấn luyện viên của 54 đơn vị là các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và các Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố tham gia. Từ ngày 18-21/7/2018 tại Bia Quốc học Huế đã Liên hoan "Búp Sen Hồng" lần thứ XXIV năm 2018 khu vực phía Nam lần thứ XXIV năm 2018 với chủ đề “em hát cùng dòng sông”, tham dự có 49 đoàn nghệ thuật thiếu nhi của các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực phía Nam và một số đơn vị phía Bắc tham gia. Ngày 20/7/2018 đã diễn ra lễ khai mạc giải Vovinam học sinh toàn quốc tại nhà thi đấu tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 20-23/7/2018, giải đã thu hút 570 các em học sinh từ 27 đoàn tham dự tranh tài ở 79 bộ huy chương.

b) Giáo dục và đào tạo: Có 11.661 thí sinh dự thi và hơn 2.000 người được điều động phục vụ trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 diễn ra từ ngày 25-27/6 tại 535 phòng thi của 32 điểm thi  tại các huyện, thị xã và TP.Huế. Kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, khách quan với kết quả có 11.050 học sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 94,76%; trong đó, 4.618 học sinh nam, chiếm 41,79% tổng số, 6.432 học sinh nữ, chiếm 58,21%.

Ngày 18/7/2018, Đại học Huế đã công bố điểm sàn tuyển sinh đại học năm 2018 của 11 trường đại học, khoa và phân hiệu trực thuộc. Trong đó, điểm sàn thấp nhất là 13 điểm và cao nhất là 20 điểm.

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế cũng đã công bố danh sách 54 thí sinh trúng tuyển thẳng vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2018. Trong đó, Đại học Y Dược có 37 thí sinh, Đại học Khoa học 3 thí sinh, Đại học Sư phạm 1 thí sinh, Đại học Ngoại ngữ 8 thí sinh và Khoa Giáo dục Thể chất 5 thí sinh.

c) Y tế - chăm sóc sức khỏe: Đã tích cực thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Tính chung từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 5 ca mắc sốt rét, giảm 4 ca so với cùng kỳ năm trước; 32 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 66 ca; 24 ca mắc viêm gan siêu trùng, tăng 2 ca; 9 ca mắc bệnh tay - chân - miệng, giảm 10 ca; 4 ca mắc liên cầu lợn, giảm 8 ca. Không có trường hợp tử vong. Không có ca mắc thương hàn và viêm não vi rút, bằng cùng kỳ năm trước.

Đã phát hiện 8 ca nhiễm HIV, bằng cùng kỳ năm trước; có 2 ca chuyển qua AIDS, tăng 1 ca và không có ca tử vong do AIDS, giảm 1 ca. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 50 ca nhiễm mới HIV, tăng 19 ca so với cùng kỳ năm trước; có 6 ca chuyển qua AIDS, tăng 2 ca; có 1 ca tử vong, giảm 1 ca. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 334 bệnh nhân HIV đang được quản lý và điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có 332 bệnh nhân điều trị ARV.

Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay được triển khai tích cực và thường xuyên, đặc biệt là tại các chợ, các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm và các quầy hàng kinh doanh ăn uống.

d) Việc làm và an sinh xã hội: Giải quyết việc làm mới trong tháng 7 cho 645 lao động, lũy kế từ đầu năm đến nay đã giải quyết việc làm cho 10.080 lao động, đạt 63% kế hoạch năm. Trong đó, đã xuất khẩu lao động 488 lao động (tại các thị trường chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan), đạt 97,6% kế hoạch năm.

Giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp 493 người, tính từ đầu năm đã giải quyết 3.322/3.767 người đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền gần trên 37 tỷ đồng. Cấp mới 46 giấy phép và giấy xác nhận miễn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, đưa tổng số lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh là 256 người.

Đã tuyển sinh 1.253 lao động tham gia học nghề, đưa tổng số lao động tham gia các lớp học nghề lên 10.293 người (trong đó, 204 sinh viên cao đẳng, 445 học sinh trung cấp; sơ cấp và dưới 3 tháng có 9.644 học viên), đạt 68,62% kế hoạch.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 71 năm Kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ theo kế hoạch. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời hồ sơ người có công. Đã thực hiện điều dưỡng tập trung 1.312/2.400 người có công tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công.

đ) Khoa học công nghệ: Hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được triển khai, cụ thể: đã tổ chức “Diễn đàn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018”. Xúc tiến triển khai các thủ tục để thành lập Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổ chức hội nghị chia sẽ các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp, tuyên truyền, hướng dẫn viết hồ sơ tham gia cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

Ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về chỉ dẫn địa lý và các nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp cơ sở thuộc Kế hoạch 62/KH-UBND và tổ chức hướng dẫn các đơn vị, địa phương đề xuất các nhiệm vụ trong khuôn khổ Kế hoạch được duyệt.

Đã triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018 và Kế hoạch kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

6. Cải cách hành chính

 Đã bước đầu thực hiện kế hoạch số 49-KH/TU ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương tỉnh Thừa Thiên Huế, theo đó tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương; đã ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Đã sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các huyện, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thành phố Huế trực thuộc Sở Y tế.

7. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ tài nguyên và môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đã xảy ra 10 vụ cháy, tăng 6 vụ so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 5 vụ cháy nhà; 1 vụ cháy khách sạn; 3 vụ cháy rừng và 1 vụ cháy bãi rác. Giá trị tài sản thiệt hại không đáng kể. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 35 vụ cháy, giảm 5 vụ so cùng kỳ năm trước; làm bị thương 2 người; không có trường hợp tử vong. Giá trị thiệt hại 183,3 triệu đồng. Nguyên nhân gây cháy chủ yếu do người dân sử dụng điện không đảm bảo an toàn để xảy ra chập điện gây cháy.

Các ngành chức năng đã phát hiện 22 vụ vi phạm môi trường, tăng 7 vụ so với cùng kỳ năm trước. Đã tiến hành xử lý 22 vụ với tổng số tiền xử phạt 72,3 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 105 vụ vi phạm môi trường, giảm 10 vụ so cùng kỳ năm trước, đã tiến hành xử lý 89 vụ với tổng số tiền phạt 519,9 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu: thải nước thải ra môi trường không qua xử lý; vận chuyển đất đá, cát sạn rơi vãi, chặt phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép và vận chuyển thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc

Đã cho thuê đất 2 dự án với tổng diện tích thuê đất 0,36 ha. Lũy kế 7 tháng đã cho thuê đất 32 dự án với tổng diện tích thuê đất 59,83 ha. Đã cấp 10 Giấy chứng nhận quyền sử sụng đất đăng ký lần đầu với diện tích 1,18 ha cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; lũy kế đến nay, đã cấp được 8.903 giấy cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo với diện tích 215.550 ha đạt 98,91% so với tổng diện tích cần cấp giấy. Cấp đổi 1.325 Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân; lũy kế đến nay, đã cấp được 26.619 Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân.

8. Công tác đối ngoại, an toàn giao thông, quốc phòng - an ninh:

Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp và làm việc với 801 đoàn khách quốc tế/5456 lượt người đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư – thương mại, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Đã ký kết quan hệ hợp tác kết nghĩa giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với Chính quyền Quận Wando (Hàn Quốc). Tổ chức trao đổi hợp tác giữa UBND thành phố Huế và Chính quyền Thành phố Cergy (Cộng hoà Pháp) về khả năng thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa hai chính quyền trong thời gian tới. Hiện có 70 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) có đăng ký hoạt động tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (chỉ tính các tổ chức có giấy phép còn hiệu lực). Một dự án tiếp tục chuyển tiếp giai đoạn 2017-2019 của Tổ chức DDG-Đan Mạch viện trợ nhằm Giảm thiểu nguy cơ bom mìn còn sót lại tại tỉnh Thừa Thiên Huế” với cam kết viện trợ 1,2 triệu USD.

An toàn giao thông: Đã xảy ra 43 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm trước; làm chết 11 người, tăng 1 người; bị thương 29 người, tăng 11 người. Tai nạn đường sắt không xảy ra giảm 1 vụ so với cùng kỳ, không có người chết, giảm 1 người. Tai nạn đường thủy không xảy không tăng giảm so cùng kỳ. Tính từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 275 vụ tai nạn và va chạm giao thông, tăng 29 vụ so với cùng kỳ năm trước; làm chết 87 người, tăng 4 người; bị thương 229 người, tăng 3 người. Trong đó tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 272 vụ, tăng 32 vụ so với cùng kỳ; làm chết 84 người, tăng 8 người; bị thương 229 người, tăng 6 người. Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 3 vụ, giảm 3 vụ; làm chết 3 người, giảm 4 người; không có người bị thương, giảm 3 người. Tai nạn đường thủy không xảy ra.

Quốc phòng - an ninh: Đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, Tình hình ANCT-TTATXH ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phú Lộc, Nam Đông năm 2018; diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước CHXHCN Việt Nam ở huyện Phú Vang năm 2018. Thực hiện tốt công tác công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của Tư lệnh Quân khu, của Tỉnh ủy; quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị, kế hoạch tập huấn năm 2018 của Bộ CHQS tỉnh.

 Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của BCH Trung ương khóa XI về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ...Các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN; việc xây dựng lực lượng chính quy được nâng cao và đạt hiệu quả tích cực, qua đó đã nâng cao chất lượng tổng hợp, tác chiến và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÁC THÁNG TIẾP THEO

Trong các tháng tiếp theo, các sở ban ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo số 165/BC-UBND của UBND tỉnh; Quyết định số 3039/QĐ-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trong đó, tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Chỉ đạo ổn định và phát triển sản xuất, phấn đấu thực hiện đạt kế hoạch tăng trưởng kinh tế đã đặt ra trong năm 2018.

Tiếp tục duy trì mức sản xuất ổn định của các sản phẩm chủ lực đã có; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành đưa vào hoạt động một số dự án tăng năng lực sản xuất; cụ thể: Nhà máy sản xuất gạch ốp lát granit của công ty Vitto Phú Lộc; Nhà máy điện mặt trời Phong Điền; các dự án thủy điện Alin B1, Alin B2, Alin Thượng Nhật; dự án dây chuyền nhà máy bia Carslberg (di dời từ Hà Nội vào); Dự án tăng công suất nhà máy sản xuất vỏ lon bia (tập đoàn Baostell); Sản xuất và gia công các loại sản phẩm gỗ của Công ty TNHH Lee&Park Wood Complex; Trung tâm thương mại khách sạn 05 sao Vincom-Vinpeal,…

Triển khai xây kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2019.

2. Tiếp tục tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 12/2/2018 về thực hiện kết luận của theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế và với Đại học Huế tại Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 17/01/2018 của Văn phòng Chính phủ. Trong đó tập trung triển khai công tác GPMB, sớm khởi công dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài; sớm hoàn chỉnh cơ chế đặc thù di dời, hỗ trợ tái định cư các hộ dân trong khu vực I di tích Huế và cơ chế chính sách cho Đại học Huế báo cáo các bộ ngành liên quan và Thủ tướng Chính phủ.

3. Đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách: Khai thác tốt các nguồn thu và huy động thu, đảm bảo hoàn thành dự toán năm 2018, tập trung bán đấu giá quyền sử dụng đất; thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP; nghiên cứu sắp xếp, giảm, giải thể một số đơn vị tổ chức sự nghiệp trên địa bàn. Rà soát, cơ cấu lại các khoản mục chi ngân sách; tập trung nguồn chi cho các mục tiêu đầu tư phát triển trọng yếu.

Sớm triển khai xây dựng các đề án[7] để góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của ngành thuế.

4. Tăng cường công tác quy hoạch, đô thị, quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản

Tổ chức lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030; đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh Quy hoạch khu trung tâm phía Nam, xây dựng thiết chế đô thị, quy hoạch chi tiết cục bộ khu vực tam giác đường Lê Lợi - Hà Nội - Hùng Vương. Rà soát tổng thể, lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ; trong đó nghiên cứu phương án cụ thể di dời, sắp xếp một số trụ sở các cơ quan dọc tuyến đường Lê Lợi, Hà Nội, Nguyễn Huệ, Hùng Vương... để xây dựng quy hoạch chi tiết và chuẩn bị thông tin từng dự án cụ thể nhằm xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.

Đẩy nhanh tiến độ dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương và dự án mạng lưới kết nối tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương, thành phố Huế (dự án thí điểm do KOICA tài trợ), từng bước hình thành sản phẩm du lịch của năm là dự án tuyến phố đi bộ dọc sông Hương (đường Nguyễn Đình Chiểu) gắn với không gian bảo tàng dọc đường Lê Lợi. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư các điểm giao thông tĩnh trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận.

Triển khai Kế hoạch số 110/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện việc mở cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải. Hoàn thành Đề án "Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu chợ Đông Ba, thành phố Huế", đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, cải tạo chợ Đông Ba.

Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án. Đôn đốc, hỗ trợ triển khai đúng tiến độ các dự án trọng điểm như: đường Phú Mỹ - Thuận An, Chợ Mai - Tân Mỹ, Thủy Phù - Vinh Thanh, Phong Điền - Điền Lộc; hầm đường bộ Hải Vân giai đoạn II, mở rộng ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn – Túy Loan, dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế, dự án khu phức hợp du lịch dịch vụ Đăng Kim Long, Dự án Khu chung cư Đống Đa,...Đẩy nhanh tiến độ các dự án: bến số 2, số 3 cảng Chân Mây; đê chắn sóng cảng Chân Mây; hạ tầng khu công nghiệp - khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây và các khu công nghiệp: Phú Bài, Phong Điền, La Sơn, Tứ Hạ. Tiếp tục giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai.

Tăng cường chỉ đạo công tác GPMB. Rà soát nguồn lực đầu tư, đề xuất phương án đầu tư GPMB đi trước một bước để tạo quỹ đất sạch cho các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách triển khai thuận lợi.

Nghiên cứu điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án từ hình thức BT sang hình thức khác phù hợp.

5. Thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ đi vào chiều sâu; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin. Triển khai tốt Chương trình “Mỗi năm một sản phẩm du lịch”; tập trung sản phẩm du lịch năm 2018. Triển khai các chương trình, hoạt động xúc tiến du lịch, trong đó chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch Vùng Duyên hải miền Trung tại tỉnh.

Hoàn thành và triển khai thực hiện đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Phối hợp cùng Công viên Phần mềm Quang Trung xây dựng mô hình chuỗi tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức các hoạt động phối hợp cùng Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam để xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng, triển khai Kế hoạch Xúc tiến thương mại và phát triển thị trường sản phẩm chủ lực nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ năm 2018; vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin về đất đai, thông tin giải phóng mặt bằng...

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư. Ổn định tổ chức, hoạt động và phát huy vai trò của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc UBND tỉnh.

7. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác

Phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư vào các cụm, điểm công nghiệp, làng nghề tập trung.

Tập trung chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch vụ Hè Thu. Rà soát, bổ sung một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông sản đạt tiêu chuẩn VietGap, nông sản hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng phát triển các sản phẩm chủ lực gắn liền với xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị. Xây dựng và phát triển chuỗi cửa hàng tiện ích tiêu thụ nông sản an toàn.

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng. Tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình hồ chứa, đập dâng, công trình phòng lũ, đảm bảo nguồn nước tưới, tăng khả năng tiêu, thoát lũ. Tiếp tục Chương trình xây dựng nông thôn mới, duy trì các xã đạt chuẩn, phấn đấu cuối năm có thêm 10 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

8. Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học công nghệ. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của Đại học Huế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: xây dựng phương án cơ chế hoạt động đại học vùng là đơn vị dự toán cấp 1 tương tự như hai Đại học quốc gia, đề án tái cấu trúc ĐHH; thông qua các đề án mở ngành của các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

Tập trung chấn chỉnh công tác tổ chức biểu diễn nghệ thuật, chấn chỉnh hoạt động ca Huế trên sông Hương; kiểm tra công tác tổ chức các lễ hội, tăng cường quản lý di tích; kiểm tra công tác cứu hộ và cứu đuối tại các khu vui chơi giải trí trên sông, hồ, bể bơi và các bãi tắm biển

Chuẩn bị các điều kiện thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế; tiếp tục tu bổ, tôn tạo và bảo quản các di tích nằm ngoài Quần thể Di tích Cố đô Huế; hoàn thành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; tập trung hoàn thành dự án di chuyển Bảo tàng Lịch sử đến 268 Điện Biên Phủ; dự án nâng cấp, cải tạo rạp Gia Hội thành trụ sở làm việc Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng

Tiếp tục tổ chức tốt các giải thể thao trên địa bàn tỉnh: Huế Marathon quốc tế, Ngày hội Đua xe đạp Coupe de Hue ...

Triển khai tốt các nội dung về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” nhất là việc đổi mới dạy và học, đổi mới kiểm tra, đánh giá. Tổ chức tốt công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018. Tổ chức triển khai tốt Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học mới 2018-2019. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đẩy mạnh phổ cập THCS mức độ 2 để đạt chuẩn chậm nhất cuối năm 2018

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính và thực thi kỷ cương, kỷ luật hành chính; đề cao trách nhiệm, tác phong người đứng đầu. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tập trung hoàn thành Đề án đổi mới mô hình hoạt động Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Tiếp tục vận hành hiệu quả Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện và triển khai Đề án Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Triển khai một số dịch vụ đô thị thông minh. Tiếp tục xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

10. Làm tốt công tác quản lý tài nguyên và môi trường, thích nghi biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

11. Tăng cường công tác đối ngoại; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.[1] Nguyên nhân giảm chủ yếu do giá dịch vụ y tế có sự điều chỉnh giảm theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế và giá xăng dầu trong tháng giảm.

[2] Ngô 391 ha, bằng 89,18%; khoai lang 393 ha, bằng 87,72%; sắn 275 ha, bằng 83,69%; cây chất bột khác 125 ha, bằng 72,76%; đậu các loại 820 ha, bằng 86,0%; ớt cay 53 ha, bằng 76,81%...

[3] Tính đến thời điểm 01/7/2018, đàn trâu đạt 22.530 con, tăng 0,28%; đàn bò 34.825 con, tăng 2,71%; đàn lợn 179.300 con, tăng 0,31%; đàn gia cầm 2.736,3 nghìn con, tăng 6,1% trong đó, đàn gà 2.072,5 nghìn con, tăng 6,7%.

[4] Gồm có Vốn ngân sách Trung ương quản lý 507 tỷ đồng, bằng 56,33% KH, giảm 3,1%; vốn ngân sách Địa phương quản lý 1.398 tỷ đồng, bằng 54,59%, tăng 18,76%

[5] Trong thu nội địa: Thu doanh nghiệp Nhà nước ước đạt 239,77 tỷ đồng, bằng 45,7% dự toán, giảm 18,2%; thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 941,45 tỷ đồng, bằng 46,8% dự toán, bằng cùng kỳ; thu khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 578,44 tỷ đồng, bằng 49% dự toán, tăng 1%; thu tiền sử dụng đất 562,45 tỷ đồng, bằng 82,7% dự toán, tăng 7,1% ...

[6] Trong đó: Chi đầu tư phát triển 999,0 tỷ đồng, bằng 33,4% dự toán; chi thường xuyên 2.349,3 tỷ đồng, bằng 38,4% dự toán.

[7] Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành thuế; Đề án chống thất thu thuế trong lĩnh vực sử dụng đất, cho thuê đất đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đề án chống thất thu thuế đối với các trường hợp thuế khoán; Đề án xử lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng thuế.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]