CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ YẾU ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2017
(Theo báo cáo số 264 /BC-UBND ngày 06/12/2017)

 


Stt

Chỉ tiêu chủ yếu

KH năm 2017

Ước TH năm 2017

 

Ghi chú

I

Kinh tế

 

 

 

1

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) (%)

8,0-8,5

7,76

 

 

Tr.đó: - Nông - Lâm - Ngư nghiệp (%)

2,0

2,74

 

 

- Công nghiệp - Xây dựng (%)

9,0

12,69

 

 

- Dịch vụ (%)

9,0

6,41

Trước đây thuế SP tính vào DV, tăng tương ứng 10,18%

 

- Thuế sản phẩm (%)

 

3,77

2

Tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người (USD)

2.100

2.100

Theo phương pháp mới là 1.626 USD

3

Giá trị xuất khẩu (triệu USD)

800

800

 

4

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (Tỷ đồng)

19.000

19.000

 

5

Thu ngân sách Nhà nước (Tỷ đồng)

6.742

6.772

Không bao gồm thu học phí trường công lập 114 tỷ đồng

II

Xã hội

 

 

 

6

Giảm tỷ suất sinh (‰)

0,2

0,2

 

 

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (%)

1,1

1,1

 

7

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng:

- Theo cân nặng (%)

- Theo chiều cao (%)

 

< 8

<11

 

7,9

10,8

 

8

Tỷ lệ hộ nghèo giảm (%)

1,1

1,13

 

9

Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề (%)

60

60

 

10

Tạo việc làm mới (nghìn người)

16

16

 

III

Môi trường

 

 

 

11

Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch (%)

78

78

 

12

Độ che phủ rừng (%)

57

57

 

13

Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom (%)

96

96