(Theo niên giám thống kê năm 2018)

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp: 108,00%. Trong đó:

+ Khai khoáng: 103,47%

+ Công nghiệp chế biến, chế tạo: 113,98%

2. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu:

+ Đá hộc, đá vôi nguyên liệu: 1.602 nghìn m3

+ Đá xây dựng khác: 1.300 nghìn m3

+ Thủy hải sản xuất khẩu: 6.770 tấn

+ Nước mắm: 810 nghìn lít

+ Bánh kẹo các loại: 4.860 tấn

+ Bia các loại: 224 triệu lít

+ Sợi toàn bộ: 84.340 tấn

+ Hàng thêu xuất khẩu: 8.200 bộ

+ Quần áo may sẵn: 60.600 nghìn cái

+ Quần áo lót: 330 triệu cái

+ Gạch nung: 185 triệu viên

+ Xi măng các loại: 2.447 nghìn tấn

+ Nông cụ cầm tay: 280 nghìn cái

+ Nước máy: 48.900 nghìn m3

+ Men Frit: 191 nghìn tấn

+ Điện sản xuất: 1.006 triệu Kwh