Trường Tiểu học Pháp - Việt Đông Ba
  

Địa điểm: phường Phú Hoà, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

Trường được thành lập năm 1905, trên nền Đình chợ Đông Ba cũ, lúc đầu trường có tên “Thừa Thiên Pháp - Việt trường”. Năm 1923 trường được di chuyển đến địa điểm trường Gia Hội ngày nay. Vị trí cũ nay là vườn hoa nằm trên đường Phan Đăng Lưu.

Từ năm 1906 đến năm 1907 Người theo học lớp nhì tiểu học từ 1907 đến 1908 Người học lớp nhất tiểu học. Các môn học gồm Pháp văn (chủ yếu) Quốc văn, Hán văn, Toán, Sử, Địa, Khoa học.

Cấu trúc của trường gồm 10 gian chia làm 5 phòng, mái lợp ngói liệt, trên mái có khoảng hở rộng 1,5m, dài 40m ốp kính để tạo ánh sáng vào phòng. Hành lang rộng 1,5m có lan can bằng gỗ cao 0,8m bao quanh, xung quanh trường được bao bọc bằng sân rộng trồng bàng và mù u.

Hiện nay, tại vị trí trường cũ, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế đã dựng bia kỷ niệm, lưu lại dấu ấn về thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng học ở đây.

Bia kỷ niệm về thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng học ở trường Pháp - Việt Đông Ba

 

Di tích lịch sử địa điểm trường tiểu học Pháp - Việt Đông Ba đã được UBND tỉnh công nhận là di tích cấp tỉnh tại Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 28/10/2008.

 Bản in]