Trường Quốc Học - Huế
  

Địa chỉ: 12 Lê Lợi, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

Tượng đài Nguyễn Tất Thành
tại trường Quốc Học Huế

 Khi mới thành lập Trường Quốc Học có tên đầy đủ là “Quốc học Pháp tự trường môn”. Trường được thành lập ngày 17 tháng 9 năm Thành Thái thứ 8 (23/10/1896) và Nghị định ngày 18/11/1896 của Phủ Toàn quyền Đông Dương.

Năm 1908, Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh) là một trong 10 học sinh giỏi nhất của trường Tiểu học Pháp - Việt Đông Ba thi vượt cấp vào lớp đệ nhị niên trung học tại trường Quốc Học niên khoá 1908 - 1909.

Mô hình phòng học ngày xưa
tại trường Quốc Học

 Trời kỳ Nguyễn Tất Thành theo học,  trường Quốc Học chỉ là những dãy nhà tranh vốn là trại lính thuỷ quân Hoàng gia được cải tạo lại. Bao bọc xung quanh trường phía trước là tường xây bằng gạch, mà đỏ sậm, cổng trường có lối kiến trúc cổ kính có hai tầng, tầng trên bằng gỗ, mái lợp ngói theo kiểu Trung Hoa. Năm 1915 được xây dựng lại, về cơ bản kiến trúc cổng được duy trì cho đến ngày nay.

Trường Quốc Học Huế đã được Bộ Văn hoá Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia theo Quyết định số 298 ngày26/3/1990.

 Bản in]