Tàng Thư Lâu – kho lưu trữ tài liệu Quốc gia Triều Nguyễn xưa và nay
  
Lầu Tàng Thơ (Tàng Thư lâu) là một trong những kho lưu trữ tài liệu quốc gia của triều đình Nguyễn. Tàng thư lâu là một công trình xây dựng trên hồ Học Hải, Huế vào năm 1825.

Tàng Thư Lâu được xây dựng vào mùa hè năm 1825, dưới thời vua Minh Mạng. Lúc bấy giờ triều đình đã giao cho Thự thống chế Đoàn Đức Luận đứng ra chỉ huy 1.000 binh lính để thi công lầu Tàng Thơ. Tổng thể kiến trúc lầu Tàng Thơ được thiết kế rất khoa học nhằm đáp ứng chức năng cất giữ và bảo quản các sổ sách văn bản, giấy tờ quan trọng của triều đình, đặc biệt để tránh sự lây lan của hỏa hoạn, cũng như để bảo vệ tư liệu gốc của quốc gia, công trình được thiết kế xây dựng trên đảo giữa hồ, gồm 2 tầng đồ sộ, xây bằng gạch và đá, ngoài trát vôi, tường có độ dày 0,4m, mái lợp ngói đất nung. Tầng trên 7 gian 2 chái, trổ nhiều cửa chung quanh, các gian thông thương với nhau bằng 3 lối cửa. Chung quanh xây lan can thông thoáng để không khí lưu chuyển nhằm tránh sự ẩm mốc. Tầng dưới 11 gian, xung quanh đều được xây lan can, 4 bên lầu xây hồ vuông gọi là Hồ Học Hải. Tàng Thư Lâu với chức năng là lưu trữ các văn kiện về ngoại giao, văn kiện của Lục Bộ, địa bạ…

Sau khi Tàng Thơ Lâu xây dựng xong, vua Minh Mạng cho dựng bia vào năm 1826, ghi lại mục đích, chức năng và ý nghĩa của việc xây dựng Tàng Thơ Lâu. Trải qua thời gian dài, Tàng Thơ Lâu được sử dụng với nhiều chức năng khác nhau, phần nào kết cấu của công trình cũng bị hư hại nhiều cùng với sự biến mất của tấm bia. Theo đó, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2014, Dự án trùng tu, phục hồi Tàng Thư Lâu được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện, đến nay đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng.

Ngày 15/03/2021, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Lễ khai trương không gian Tàng Thư Lâu và giới thiệu nguồn thư tịch của triều Nguyễn.

Một số hình ảnh tại Tàng Thư Lâu

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]