Miếu Âm Hồn
  

Địa điểm: Ngã tư đường Mai Thúc Loan - Lê Thánh Tông, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 1895, khi thực dân Pháp tiến hành quy hoạch, điều chỉnh lại đường phố Huế, nhiều nơi trong Thành Nội đã phát hiện được hàng trăm hài cốt, tập trung nhiều nhất ở rãnh cống khu vực hồ Phu Văn (miếu Âm Hồn ngày nay) của những người chết trong biến cố “Thất thủ kinh đô” vào đêm ngày 22 rạng ngày 23 tháng 5 năm Ất Dậu (tức ngày 5.7.1885). Để tưởng nhớ những người đã chết vì vận nước, đồng bào đã quyên góp tiền của xây dựng miếu Âm Hồn và lấy ngày 23.5 là ngày huý kị “quảy cơm chung”. Lễ cúng âm hồn được tổ chức chu đáo theo nghi thức thờ cúng tín ngưỡng cổ truyền ở Huế, với những bài văn tế thống thiết, ai oán.  

Thời kỳ gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh vào Huế sống tại ngôi nhà ở đường Đông Ba (112 - Mai Thúc Loan) là lúc miếu Âm Hồn được xây dựng, dư âm nặng nề của sự biến thất thủ kinh đô đang còn ghi dấu sâu đậm trong lòng người dân xứ Huế. Bác Hồ hồi ấy (Nguyễn Sinh Cung) đã cùng cảm nhận nỗi đau chung đó. Nguyễn Sinh Cung thường hay lui tới khu vực Miếu, tham dự vào các buổi lễ cúng âm hồn, hít thở bầu không khí linh thiêng, ấp áp tình đồng loại, xót thưong cho những người bị nạn, căm giận sự tàn ác của quân cướp nước.

 Bản in]