Làng nón Phú Cam
  

* Địa điểm: Làng Phú Cam còn được gọi là phường Phước Vĩnh, ngay ở trung tâm thành phố Huế, phía nam sông An Cựu.

* Đặc điểm: Nón Huế, nón Phú Cam đã xinh ở dáng lại nhã ở màu, mỏng nhẹ như thấu quang, soi lên ánh sáng thấy rõ những hình về phong cảnh Huế kèm theo lời thơ được cài ở hai lớp lá.

Nón bài thơ là bộ phận của văn hóa Huế, nghề làm nón ở Huế không chỉ làm nghề thủ công thuần túy vật chất, mà chính là một hoạt động nghệ thuật vật chất.

 Bản in]