Cung Khánh Ninh
  

Cung Khánh Ninh là cung điện riêng của vua Minh Mạng xây dựng năm Minh Mạng thứ 6 (1825). Cung toạ lạc ở sau lưng Hoàng thành, phía bắc Ngự Hà (đoạn gấp khúc đầu tiên của Ngự Hà tính từ tây sang đông). Cung có vòng tường gạch bao bọc, bốn phía trổ nhiều cửa. Bên trong, điện chính nằm ở vị trí trung tâm, hình thức kiểu nhà kép, chính đường 5 gian 2 chái kép, tiền gian 7 gian 2 chái đơn, nóc lợp ngói lưu li vàng. Trước mặt và sau lưng điện chính có đông, tây đối diện và tả, hữu tùng viện, đều 5 gian. Sau khi vua Minh Mạng băng hà (1841), quan tài nhà vua đã từng được đặt ở điện chính một thời gian để đơi ngày ninh lăng. Sau đó điện chính được gọi là điện Hiếu Tư và nó trở thành miếu thờ riêng của vua Minh Mạng. năm 1985, sau khi Kinh thành thất thủ, thực dân Pháp đã tràn vào chiếm giữ và đống đại bản doan tại cung Khánh Ninh. Do sự kiện này nên về sau cung bị bỏ phế. Năm Đồng Khánh 2 (1887) cung Khánh Ninh bị triệt giải.

 

 

 Bản in]