Chùa Kim Quang
  

Chùa Kim Quang ở đất làng Dương Xuân, nay ở trên đường Duy Tân, thuộc phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, gần lăng của vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân. Nguyên chùa chỉ là một am nhỏ do bà Nguyện Thị Lưu, pháp danh Như Diệu, chị em với Phò Quốc Công Phan Đình Bình lập ra để thờ Phật, Quan Thánh và tổ tiên và đặt tên là chùa Tường Quang. Khi bà Như Diệu mất, bà Thục Nhân Lê Thị Phẩm tiếp nhận và thờ Mẫu. Sau khi vua Dục Đức, con rễ của Phan Đình Bình, bị phế truất và giam đói, người ta đã đem chôn vua gần chùa. Khi vua Thành Thái, con trai vua Dục Đức, lên ngôi, ông đã xây lăng cho cha, ban sắc tứ cho chùa  năm 1892 và đổi tên thành Kim Quang Tự. Thái hậu Từ Minh, mẹ vua, đã cúng dường để trung tu chùa và thỉnh sư Hưng Long ở Hải Am về trú trì. Ngài Hưng Long Phước Huệ đã giao cho đệ tử là Bích Phong làm Giám Tự. Vua Duy Tân lại cho trùng tu và khắc bia ghi việc lập chùa. Sau này chùa do sư Diệu Hoằng từ chùa Diệu Đế đến trú trì.

 Bản in]