Chùa Hồng Ân
  

Chùa Hồng Ân là chùa sư nữ ở chân cầu Lim, gần chùa Trúc Lâm, thuộc xã Thủy Xuân. Chùa do sư bà Diệu Không sáng lập. Sư bà là đệ tử Hoà Thượng Giác Tiên. Sư bà cũng là người sáng lập các chùa Khải Ân ở Huế, Bảo Thắng ở Hội An, Bảo Quang ở Đà Nẵng, Tịnh Nghiêm ở Quảng Ngãi, Diệu Quang ở Nha Trang, Từ Nghiêm, Dược Sư, Diệu Giác ở Sài Gòn, ni trường ở Sa Đéc, cô nhi viện Tây Lộc, góp phần xây dựng Đại Học Vạn Hạnh ở Sài Gòn. Sư bà cũng viết bài cho báo Liên Hoa. Từ Quang, Giác Ngộ, dịch thuật các bộ kinh Thành Duy Thức, Du Già Sư Địa Luận, Lăng Già Tâm Ân, Di Lặc Hạ Sanh và Đại Trí Độ Luận. Sư bà viên tịch năm 1997.

 Bản in]