Chùa Hải Đức
  

Chùa Hải Đức ở ấp Bình An, nay thuộc phường Truờng An, thành phố Huế, ngõ vào ở trên đường Phan Bội Châu.

Lối vào Chùa Hải Đức - Ảnh: Sở KHCN

Chùa lúc đầu là một thảo am do ngài Phước Huệ lập ra năm 1899. Ngài là đệ tử của ngài Hải Thiệu Cương Kỷ ở chùa Từ Hiếu, thuộc đời thứ 7 dòng thiền Liễu Quán, nhưng lại đắc pháp với pháp huynh là Hoà Thượng Thanh Minh Tâm Truyền ở chùa Báo Quốc. Năm 1905 ngài được vua Thành Thái thỉnh trú trì chùa Kim Quang. Năm 1914, ngài về Nha Trang trùng kiến Hải Đức tự là nơi ngài xuất gia. Về sau ngài dời chùa lên đồi Thủy Xưởng và nhường chùa cho giáo hội để thành lập Phật học viện Hải Đức. Năm 1940 vua Bảo Đại cử ngài là Tăng Cang chùa Báo Quốc. Ngài cùng làm đường đầu Hoà Thượng cho các giới đàn ở Khánh Hòa, Quảng Trị và trùng tu nhiều chùa ở Quảng Trị, Quảng Nam, Phan Thiết. Ngài viên tịch năm 1963.

 

 Bản in]