Chùa Giác Lương
  

Chùa Giác Lương là một trong những chùa làng tiêu biểu. Chùa ở làng Hiền Lương, xã Phong Hiền, huỵên Phong Điền. Theo tư liệu của địa phương, chùa do bà Hoàng Thị Phiến từ ngoài Bắc di cư vào khoảng thế kỷ 16 và các tộc trưởng của làng lập ra. Bà đã cúng 7 pho tượng cho chùa, nay vẫn còn. Lúc đầu chùa xây ở Cồn Bệ, phía tây của làng. Sau khi bà qua đời bà đã được an táng trong khuôn viên chùa và ở đây còn có miếu thờ bà. Nhưng về sau dân làng với lý do tránh sự tranh chấp đất đai đã dời chùa sang khu đất tiếp giáp với làng Phú Lễ. Chùa có khuôn viên rộng rãi, có la thành vây quanh, cổng tam quan lớn. Chùa thờ Phật và cả Quan Công. Ngoài ra còn phối thờ 12 vị thủy tổ các họ có công lập làng. Chùa còn giữ được chuông đồng đúc năm 1819 dưới thời vua Gia Long và 17 bản sắc phong của các nhà vua Nguyễn cho các vị khai canh, khai khẩn của làng và thành hoàng của làng. Chùa được công nhận là di tích văn hóa lịch sử.

Chùa Giác Lương - Ảnh từ internet

 Bản in]