Chùa Đức Sơn
  

Chùa sư nữ ở xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, gần lăng Thiệu Trị, lập năm 1964. Năm 1988 chùa mở cơ sở nuôi trẻ mồ côi lẫn trẻ em trong vùng. Cho đến năm 2002 chùa đã nhận nuôi hơn 120 trẻ em mồ côi nhờ vào kinh phí đóng góp của những người hảo tâm ở trong và ngoài nước.

 Bản in]