Chùa Diệu Viên
  

Chùa sư nữ ở xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, trên triền núi Ngũ Phong. Chùa do cư sĩ Hồ Thị Thể Anh, Nguyễn Thị Khương và một số Phật tử lập ra năm 1924 và mời sư bà Hướng Đạo làm vị khai sơn. Chùa được trùng tu nhiều lần và trở thành một cảnh trí trang nghiêm, thanh tịnh. Chùa là một cơ sở hoạt động từ thiện tích cực.

Cổng chùa Diệu Viên (Ảnh từ internet)

 Bản in]