Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị: cơ hội, thách thức và giải pháp

 

UBND tỉnh sẽ tổ chức đối thoại trực tuyến với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ đề Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị: cơ hội, thách thức và giải pháp trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế (địa chỉ www.thuathienhue.gov.vn ).

1. Thời gian: 01 buổi

Dự kiến tổ chức vào ngày 19/3 hoặc 20/3/2020, nhưng nay do tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid 19 nên tạm hoãn, thời gian đối thoại trở lại sẽ được Ban tổ chức thông báo trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế.

2. Chủ trì đối thoại

- Lãnh đạo UBND tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ.

- Lãnh đạo các đơn vị: Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Huế.

3. Tiếp nhận câu hỏi gửi trước để trả lời tại buổi đối thoại

Để buổi đối thoại trực tuyến đạt mục đích, hiệu quả, Ban tổ chức tiếp tục tiếp nhận câu hỏi gửi đến chương trình từ ngày 27/2/2020 đến ngày diễn ra đối thoại theo các địa chỉ sau:

- Qua thư điện tử theo địa chỉ bbt.ubnd@thuathienhue.gov.vn

- Qua Chuyên mục “Đối thoại trực tuyến - Trao đổi và tháo gỡ” trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế tại địa chỉ www.thuathienhue.gov.vn

4. Tiếp nhận câu hỏi để Lãnh đạo tỉnh chủ trì đối thoại trả lời ngay tại buổi đối thoại trực tuyến qua số điện thoại đường dây nóng 0234.3629999 hoặc Qua Chuyên mục “Trao đổi và tháo gỡ” trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế tại địa chỉ www.thuathienhue.gov.vn

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo rộng rãi và mời cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặt câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh trả lời liên quan đến chủ đề “Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị: cơ hội, thách thức và giải pháp”. 


*************************************


Trước đó, ngày 10/12/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó xác định mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao.

Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hoá, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của Châu Á.