Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động

Thực hiện Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng giữa lãnh đạo tỉnh với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND tỉnh. Hôm nay, ngày 14/12/2018, tại Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung cùng với ông Hà Văn Tuấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ông Võ Văn Dự, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đối thoại trực tuyến với cá nhân, tổ chức với chủ đề "Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động".

Buổi đối thoại được truyền hình trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế (www.thuathienhue.gov.vn) và trên website của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh (www.trt.vn).

Quý vị quan tâm xin mời gửi câu hỏi đến Ban Biên tập qua địa chỉ thư điện tử: bbt.ubnd@thuathienhue.gov.vn và gọi điện thoại qua đường dây nóng 0234.362.9999, hoặc gửi trực tiếp tại chuyên mục “Trao đổi và tháo gỡ” trên trang chủ của Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế.

Vâng, thưa ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trước khi bắt đầu đối thoại ông có điều gì chia sẻ cùng với các cá nhân, tổ chức đang theo dõi và tham gia buổi đối thoại trực tuyến hôm nay không ạ? 


Phát biểu khai mạc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung tại buổi đối thoại trên Cổng thông tin điện tử, 

Chủ đề: Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động

 

Xin chào tất cả các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đang theo dõi và tham gia buổi đối thoại trực tuyến hôm nay trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế về chủ đề “Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động".

Thưa quý vị, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động hiện đang được Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm đồng thời xem đây là vấn đề quan trọng nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống, tăng thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động được các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm. Trong những năm gần đây, cùng với giải quyết việc làm trong nước thì xuất khẩu lao động được Tỉnh Thừa Thiên Huế xác định là một chiến lược quan trọng, lâu dài, góp phần xây dựng đội ngũ lao động cho công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và giải quyết việc làm và cải thiện đời sống cho nhiều người dân trong tỉnh, tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước và nhiều lợi ích kinh tế khác.

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực: mạng lưới cơ sở dạy nghề và các đơn vị tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động có sự phát triển đa dạng và phong phú. Trong năm 2018, Tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm và xuất khẩu lao động đối với người thuộc hộ bị thiệt hại do sự cố môi trường biển; công tác đào tạo nghề ước tuyển sinh được 19.000 lao động, đạt 100% kế hoạch, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đến cuối năm 2018 đạt 62%; dự ước giải quyết việc làm mới cho hơn 16.500 lao động (vượt 500 lao động so với kế hoạch); đồng thời Tỉnh cũng đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, dự ước đến cuối năm 2018 sẽ đưa khoảng 900 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, (tăng hơn 200 lao động so với năm 2017, vượt 80% kế hoạch).... Tỉnh cũng đã ban hành Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động tại tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn một số hạn chế nhất định: tỷ lệ người lao động đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp chưa cao; tỷ lệ sinh viên ra trường chưa tìm được việc như mong muốn còn nhiều; việc phát triển và khuyến khích đào tạo nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động, đào tạo ngoại ngữ, giáo dục ý thức pháp luật, tôn trọng phong tục tập quán, văn hoá, hoà nhập thị trường lao động quốc tế… của những người đi lao động ở nước ngoài chưa đạt như yêu cầu mong muốn; không ít doanh nghiệp tại địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng lao động, nhất là lao động có tay nghề cao…

Để có cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh; đồng thời trực tiếp giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến những vấn đề này; hôm nay, UBND tỉnh tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh về chủ đề “Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động".

Trên tinh thần trao đổi, cầu thị và hết sức trách nhiệm, chúng tôi - các nhà quản lý sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp những kiến nghị, vướng mắc gửi về cuộc đối thoại này một cách thỏa đáng, đáp ứng sự mong mỏi, quan tâm của quý vị.


Bắt đầu đối thoại
Câu hỏi của bạn Hoàng Bảo, hoangbao@gmail.com, thành phố Huế:

Xin UBND tỉnh cho biết, kết quả sau hơn 1 năm thực hiện Chương trình việc làm giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh? Tác động của chương trình này đối với giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động là như thế nào?

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung:

Sau hơn 1 năm thực hiện, Chương trình Việc làm giai đoạn 2017-2020 đã được triển khai thực hiện và lồng ghép có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương góp phần sử dụng tối ưu các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động.

- Năm 2017 và 11 tháng đầu năm 2018 đã giải quyết việc làm cho 31.489 lao động với thu nhập ổn định, qua đó giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,19% năm 2016 xuống 5,98% năm 2017 và còn 5,03% năm 2018. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng lên từ 58% năm 2016 lên 62,8% năm 2018. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp giảm từ 28,7% năm 2016 xuống còn 27,9% năm 2018, tỷ trọng lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng lên từ 71,3% năm 2016 lên 72,1% năm 2018.

- Hai năm 2017 và 2018, tỉnh đã đưa gần 1.800 lao động ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng, giúp cho nhiều gia đình ổn định cuộc sống và giàu lên.

- Về hoạt động thị trường lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, địa phương đã tổ chức các hoạt động thu thập thông tin thị trường lao động hàng năm, kết nối cung - cầu lao động. Trong hai năm 2017 và 2018 đã tổ chức 69 phiên giao dịch việc làm (trong đó có 22 phiên lưu động), 02 ngày hội tuyển sinh, tuyển dụng trong năm 2018 qua đó tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu cho 6.600 lao động có việc làm với thu nhập ổn định.

- 11 tháng đầu năm 2018, từ nguồn vốn được bổ sung và nguồn vốn thu hồi, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân cho vay 2.932 dự án với tổng số vốn gần 113 tỷ đồng qua đó tạo việc làm cho 3.200 lao động.

- Đào tạo nghề cho hơn 30.000 nghìn người trong 2 năm.

Đã tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho người lao động dễ tìm kiếm được việc làm.

Câu hỏi của bạn Trần Thái Sơn, thành phố Huế:

Để tạo điều kiện cho người lao động dễ dàng tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo, thì công tác kết nối thông tin cung - cầu lao động là rất quan trọng. Vậy xin hỏi, ngành Lao động đã có những giải pháp gì trong công tác này? Nhất là việc kết nối thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động từ các doanh nghiệp?

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối thông tin cung - cầu lao động.

Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai thu thập thông tin biến động cung, cầu lao động để nhập vào phần mềm cơ sở dữ liệu cungld.vieclamhue.vncauld.vieclamhue.vn phục vụ cho việc kết nối cung - cầu lao động. Những việc đã làm cụ thể như sau:

1. Thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đăng tải và phổ biến rộng rãi trên Cổng thông tin việc làm tại địa chỉ: http://vlhue.vieclamvietnam.gov.vn/ tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận, lựa chọn công việc phù hợp trên hệ thống này xin việc.

2. Hàng tháng, Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm (vào ngày 05 và 20 hàng tháng) tại địa chỉ 12 Phan Chu Trinh, thành phố Huế để kết nối cung cầu lao động.

3. Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại trường, giúp cho sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm.

4. Tổ chức các sự kiện Ngày hội việc làm.

5. Tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề như tuyển lao động cho Vingroup Huế, siêu thị điện máy Nguyễn Kim...

6. Tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại các huyện, thị.

7. Phối hợp với các đoàn thể như Đoàn thanh niên tổ chức các phiên giao dịch việc làm.

11 tháng đầu năm 2018, riêng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 2 ngày hội việc làm và 33 phiên giao dịch việc làm (trong đó có 10 phiên liên kết lưu động). Các hoạt động này đã thu hút 704 lượt doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia với nhu cầu cần tuyển 43.332 lao động; đã có 10.537 lượt người tham gia trực tiếp, 13.688 lao động đăng ký tìm việc làm (trực tiếp và qua mạng) và 4.344 lao động được sơ tuyển, trong đó gần 3.000 lao động đã tìm được việc làm ổn định. Trong số các phiên giao dịch trên đã có 8 phiên được tổ chức tại 6 trường đại học (Ngoại ngữ, Luật, Khoa học, Nông lâm, Kinh tế và Sư phạm) và hai trường cao đẳng (Sư phạm và Du lịch) thu hút 179 doanh nghiệp tham gia, cần tuyển 7.215 lao động. Qua 8 phiên giao dịch này đã có 1.351 sinh viên được sơ tuyển tại sàn và hơn 1.000 em sau đó đã được tuyển dụng. Số lượng và chất lượng các doanh nghiệp tham gia các ngày hội và các phiên giao dịch việc làm ngày càng được nâng lên, thu hút được rất đông lao động tham gia. Đáng chú ý là hai phiên giao dịch việc làm để tuyển người làm việc cho Vingroup Huế và Siêu thị điện máy Nguyễn Kim đã thu hút hàng ngàn người tham gia dự tuyển. Điều này cho thấy sức nóng tìm kiếm việc làm ở Huế đang là nhu cầu thiết thân của rất nhiều người. Hiện nay, nhiều đơn vị có nhu cầu đang phối hợp với ngành lao động để tuyển người làm việc như Cinestar Huế đang tuyển 375 lao động, Trường đại học dân lập Phú Xuân tuyển sinh học lập trình viên… Nhằm giúp các doanh nghiệp tuyển đủ người làm việc, giúp người lao động sớm có việc làm phù hợp và để nâng cao chất lượng hoạt động kết nối cung - cầu lao động, tháng 7/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức điều tra nhu cầu tuyển dụng tại 3.512 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp dữ liệu điều tra cho thấy có 902 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng 14.338 lao động trong năm 2019. Hy vọng, hoạt động kết nối cung - cầu lao động của tỉnh trong thời gian tới sẽ sôi động hơn, cơ hội việc làm cho mọi người sẽ nhiều hơn, thu nhập và đời sống của người dân sẽ tiến bộ hơn.

Câu hỏi của bạn Hoàng Ngọc Phước, tp Huế:

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiện nay còn nhiều bất cập, chất lượng đào tạo nghề chưa cao, nghề đào tạo chưa thiết thực, chưa phù hợp với thực tiễn sản xuất của nông dân. Xin hỏi lãnh đạo tỉnh biết điều này không và giải pháp sắp tới là gì?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Võ Văn Dự:

Qua làm việc với các địa phương và kiểm tra thực tế, chúng tôi cũng đã phát hiện ra điều này. Do đó, chúng tôi đưa ra các giải pháp khắc phục những bất cập nói trên, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, cụ thể:

- Người lao động phải định hướng và xác định rõ nghề nghiệp.

- Làm tốt hơn công tác khảo sát nhu cầu học nghề.

- Mỗi địa phương (cấp xã) phải làm tốt quy hoạch sản xuất, trong đó xác định được sản phẩm chủ lực, sản xuất có liên kết tiêu thụ.

- Tiếp tục tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đến người dân về vai trò, vị trí của đào tạo nghề đối với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập để người lao động nông thôn biết và tích cực tham gia học nghề.

- Tăng cường đổi mới chương trình, nội dung đào tạo nghề phù hợp, linh hoạt, chủ yếu tập trung dạy thực hành và thực hiện tại nơi sản xuất.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Ban chỉ đạo cấp huyện thực hiện, kiểm tra giám sát đối với cấp xã; cấp xã kiểm tra, giám sát tất cả các lớp dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn.

- Ưu tiên đào tạo những ngành nghề làm ra được sản phẩm ngay hoặc lợi thế trong phát triển sản phẩm đó tại địa phươngthị trường tiêu thụ và các nghề kỹ thuật công nghệ mới trên địa bàn khu vực nông thôn. Việc triển khai nội dung của Đề án được lồng ghép với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020, chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020.

- Điều chỉnh tăng mức hỗ trợ phù hợp cho lao động nông thôn thuộc các đối tượng, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo.

Câu hỏi của bạn Trần Quân, quantran_1503@gamil.com:

Kết quả cụ thể về công tác xuất khẩu lao động của tỉnh trong những năm gần đây? thời gian tới tỉnh có những giải pháp gì để nâng cao chất lượng nguồn lao động, hướng đến những thị trường chất lượng cao. 

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung:

Trong thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và giảm áp lực việc làm ở trong nước.

Giai đoạn 2011-2016, toàn tỉnh có 865 người xuất khẩu lao động. Sau hai năm triển khai Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh, kết quả xuất khẩu lao động năm 2017 và 2018 đã có sự chuyển biến rõ nét. Năm 2017 có 702 người và năm 2018 (tính đến tháng 11) có 942 người xuất khẩu lao động, cao hơn cả giai đoạn 2011-2016.

Mặc dù kết quả xuất khẩu lao động đã có sự chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa tương xứng với lực lượng lao động hiện có của tỉnh nhà. Nếu so sánh với các tỉnh Bắc Trung bộ như Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An... thì còn thấp hơn rất nhiều. Mặt khác, số lượng người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số... tham gia xuất khẩu lao động còn ít.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn lao động, hướng đến những thị trường chất lượng cao, thời gian tới tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

- Tạo điều kiện để các đơn vị có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài liên kết với các cơ sở đào tạo để đào tạo nghề sát với thực tế công việc của phía đối tác nước ngoài yêu cầu ngay từ khi còn ngồi trên ghề nhà trường. Ngoài các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, người lao động còn được đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng về luật pháp, văn hóa, đất nước con người, phong tục tập quán của nước đến làm việc.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển nguồn lao động đi xuất khẩu và tổ chức đào tạo cho người lao động cả trước và sau khi trúng tuyển để người lao động có thể nhanh chóng tiếp cận với công việc khi ra nước ngoài làm việc.

- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp dịch vụ phối hợp với các cơ sở đào tạo đưa giáo viên tiếng Nhật, tiếng Hàn... vào dạy cho học sinh, sinh viên có nhu cầu ra nước ngoài làm việc để định hướng, tư vấn, tuyển chọn lao động đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng ở các thị trường phù hợp.

- Tập trung khai thác và đưa lao động đi làm việc ở các thị trường chất lượng cao như chương trình tiếp nhận các ngành kỹ sư của Nhật Bản, đưa lao động hộ lý, điều dưỡng có trình độ từ cao đẳng trở lên sang làm việc tại Nhật Bản, Đức; đưa lao động có tay nghề sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và chương trình kỹ sư theo visa E7.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Thăng, Quảng Phú, Quảng Điền:

Tôi ở xã Quảng Phú, Quảng Điền, năm nay 27 tuổi, được biết nhà nước có Chính sách hỗ trợ chuyển đổi việc làm đối với người lao động ở khu vực nông thôn, vậy xin hỏi tôi có thuộc diện lao động nông thôn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm hay không?

a) Nếu bạn ở khu vực nông thôn, bạn chưa được hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề hoặc có hỗ trợ học nghề nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì bạn được xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ đào tạo để chuyển đổi việc làm theo chính sách quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định Chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.

b) Ngoài ra, người lao động ở khu vực nông thôn tham gia chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm được hưởng các chế độ sau đây:

Tư vấn miễn phí về chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, học nghề;

Giới thiệu việc làm miễn phí;

- Vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm tối đa 50 triệu đồng.

Nếu bạn thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh để tự tạo việc làm cho bản thân và tạo việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn thì sẽ được hỗ trợ:

Vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm tối đa 1 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho 01 chỗ việc làm mới được tạo ra;

Hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm;

Miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Câu hỏi của bạn Lê Văn Thủy, levanthuy75@gmail.com, thị xã Hương Thủy:

Phát triển các hợp tác xã và tổ hợp tác cũng là một trong những giải pháp để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Vậy xin hỏi, hiện nay, tỉnh đã có những chính sách nào hỗ trợ cho hợp tác xã phát triển? Người lao động đăng ký vào làm ở các hợp tác xã, Tổ hợp tác có được hỗ trợ gì trong đào tạo nghề? 

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Võ Văn Dự:

Việc phát triển hợp tác xã và tổ hợp tác trong giai đoan hiện nay đang được tỉnh quan tâm, cụ thể: ngày 23 tháng 5 năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 và gần đây nhất là ngày 27 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, một số chính sách cụ thể như sau:

a. Hỗ trợ thu hút và đào tạo nguồn nhân lực

- Mức hỗ trợ mỗi tháng cho người lao động đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng có chuyên ngành phù hợp được Hợp tác xã tuyển dụng vào làm việc bằng mức lương tối thiểu vùng x (nhân) 50%.

- Hỗ trợ toàn bộ tiền bảo hiểm xã hội của người lao động phải nộp theo quy định pháp luật.

- Thời gian hỗ trợ là 36 tháng.

b. Hỗ trợ thành lập mới, sáp nhập hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã

- Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập mới, sáp nhập được hỗ trợ để tìm hiểu thông tin, nghiên cứu Luật Hợp tác xã và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, xây dựng Điều lệ, Phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

+ Thành lập mới:

- Đối với Hợp tác xã có số lượng thành viên từ 07 - dưới 50 thành viên được hỗ trợ với mức tối đa không quá 30 triệu đồng.

- Đối với Hợp tác xã có số lượng thành viên từ 50 - dưới 200 thành viên được hỗ trợ với mức tối đa không quá 40 triệu đồng.

- Đối với Hợp tác xã có số lượng thành viên từ 200 thành viên trở lên được hỗ trợ với mức tối đa không quá 50 triệu đồng.

- Đối với việc thành lập Liên hiệp Hợp tác xã được hỗ trợ với mức tối đa không quá 30 triệu đồng.

+ Sáp nhập, hợp nhất:

Các Hợp tác xã sáp nhập, hợp nhất được hỗ trợ 50% kinh phí như hợp tác xã thành lập mới từ 07- dưới 50 thành viên là 30 triệu đồng.

c. Hỗ trợ đào tạo

Hỗ trợ đào tạo cho các chức danh trong Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán, cán bộ nguồn trong các Hợp tác xã với mức: Đào tạo Đại học 50 triệu đồng/người, Cao đẳng 35 triệu đồng/người. Thời điểm hỗ trợ sau khi được cơ sở đào tạo cấp văn bằng theo quy định.

d. Hỗ trợ về hoạt động của hợp tác xã

- Hỗ trợ lãi suất:

Hợp tác xã có dự án, phương án đầu tư khả thi được Ngân hàng, Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế (viết tắt là tổ chức tín dụng) chấp thuận cho vay thì được hỗ trợ 100% lãi suất 01 năm đầu và 50% lãi suất 02 năm tiếp theo với mức vay tối đa không quá 01 tỷ đồng/hợp tác xã.

Do thời gian có giới hạn nên điều kiện hợp tác xã được hỗ trợ đề nghị bạn xem trong Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh đã nêu trên.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Ngọc Nhân, tp Huế:

Xin hỏi nếu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghề truyền thống của địa phương thì có được Tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho nhân viên của doanh nghiệp không?

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp có quyền và trách nhiệm tự tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho lao động của doanh nghiệp; phối hợp với cơ sở dạy nghề để cùng đào tạo, đặt hàng đào tạo đồng thời trực tiếp tham gia vào các hoạt động đào tạo nghề nghiệp.

Ngoài những chính sách hỗ trợ chung dành cho doanh nghiệp khi tham gia đào tạo cho lao động theo Điều 51 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 quy định: các khoản chi cho hoạt động đào tạo nghề nghiệp của doanh nghiệp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thì tại tỉnh Thừa Thiên Huế, doanh nghiệp nói chung sẽ được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Nếu doanh nghiệp tuyển dụng lao động là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế thỏa mãn các điều kiện quy định tại Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh TT Huế ban hành quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh TTHuế thì được hỗ trợ đào tạo với mức 1.000.000 đồng/người/khóa. Mỗi lao động được hỗ trợ đào tạo 01 lần trong suốt thời gian làm việc tại doanh nghiệp.

- Nếu doanh nghiệp thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và có nhu cầu đào tạo lao động nông thôn để vào làm việc tại doanh nghiệp mình thì sẽ được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho người lao động vào làm việc tại doanh nghiệp từ nguồn vốn từ Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

- Riêng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghề truyền thống theo Khoản 3, Điều V, Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2015 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nghề truyền thống và làng nghề trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 còn được hưởng các chính sách như sau:

+ Các cơ sở ngành nghề nông thôn được hỗ trợ kinh phí gửi đi đào tạo tại các trường quản lý, trường công nhân kỹ thuật của nhà nước.

+ Có biện pháp khuyến khích mời các nghệ nhân trong và ngoài tỉnh kèm cặp, bồi dưỡng truyền nghề cho lực lượng lao động trẻ thông qua các lớp đào tạo, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm.

+ Đưa lao động đến một số trường kỹ thuật có ngành nghề địa phương đang phát triển để đào tạo theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

+ Khuyến khích các làng nghề, cơ sở nghề truyền thống mở lớp đào tạo nghề cho lao động của địa phương và các vùng lân cận.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 7 của Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh ban hành quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí kinh tế đối với hoạt động khuyến công đối với các ngành nghề truyền thống, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo nghề được tỉnh hỗ trợ đào tạo nghề tạo việc làm và nâng cao tay nghề người lao động theo quy định nêu trên.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn

Câu hỏi của bạn Ái Nhi, 10/31 Hồ xuân Hương, Huế:

Hiện nay, lao động nông thôn vẫn đang chiếm tỷ lệ cao trong lực lượng lao động, vậy tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang triển khai những giải pháp gì để thúc đẩy giải quyết việc làm cho lao động nông thôn cũng như nâng cao chất lượng lao động nông thôn. 

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung:

Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế có lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp trên 27%. Những năm qua, tỉnh đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ phát triển để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động.

Trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và nâng cao chất lượng lao động nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp sau:

- Tiếp tục tổ chức tốt hoạt động kết nối cung - cầu lao động như tổ chức các phiên giao dịch việc làm, các ngày hội việc làm để giúp cho người lao động dễ dàng tìm kiếm được việc làm phù hợp.

- Tiếp tục cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư nhằm tạo ra nhiều việc làm cho người dân.

- Thực hiện tốt chính sách cho vay vốn tạo việc làm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội.

- Đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng.

- Tiếp tục làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú để nhiều người lao động có thể theo học.

Câu hỏi của bạn Phạm Mai hương, maihuong_mtv@yahoo.com:

Doanh nghiệp khi đào tạo nghề cho lao động của doanh nghiệp (doanh nghiệp tự đào tạo hoặc doanh nghiệp gửi lao động đi đào tạo) thì được hưởng chính sách hỗ trợ gì? 

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp có quyền và trách nhiệm tự tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho lao động của doanh nghiệp, hoặc phối hợp với cơ sở dạy nghề để cùng đào tạo, đặt hàng đào tạo đồng thời trực tiếp tham gia vào các hoạt động đào tạo nghề nghiệp.

Những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khi tham gia đào tạo cho lao động cụ thể như sau:

- Điều 51 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 quy định: các khoản chi cho hoạt động đào tạo nghề nghiệp của doanh nghiệp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

- Điều 34 Luật Người khuyết tật năm 2010 quy định Chế độ chính sách cho các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% trở lên tổng số lao động là người khuyết tật: được hỗ trợ cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất, kinh doanh; được ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng, mặt nước và miễn, giảm tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh.

Ngoài chính sách chung, riêng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Nếu doanh nghiệp tuyển dụng lao động là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế và thường xuyên sử dụng từ 200 lao động có ký hợp đồng từ 2 năm trở lên thì được hỗ trợ đào tạo với mức 1.000.000 đồng/người/khóa. Mỗi lao động được hỗ trợ đào tạo 01 lần trong suốt thời gian làm việc (quy định tại Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Nếu doanh nghiệp thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và có nhu cầu đào tạo lao động nông thôn để vào làm việc tại doanh nghiệp mình thì sẽ được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho người lao động vào làm việc tại doanh nghiệp từ nguồn vốn Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

Câu hỏi của bạn Hồ văn Lành, Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền:

Vừa qua, UBND tỉnh đã có chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong đó, có chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học về làm việc có thời hạn tại các hợp tác xã. Vậy xin hỏi, các sở, ngành liên quan và các địa phương đã triển khai chính sách này như thế nào? Khi hết thời gian làm việc có thời hạn tại các hợp tác xã, các đối tượng trên có được hưởng chính sách ưu tiên tuyển dụng vào công chức, viên chức nhà nước không? 

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Võ Văn Dự:

Để triển khai Quyết định 52/2018/QĐ-UBND ban hành ngày 27 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 163/KH – UBND ngày 06/9/2018 Thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2018 – 2020. Tại Kế hoạch này đã nêu cụ thể sẽ thí điểm thu hút  người tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc ở từng HTX cụ thể, thuộc từng huyện, thị xã cụ thể và phân công rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp để triển khai Kế hoạch.

Năm 2019, theo Kế hoạch này thì:

- Huyện Phong Điền: 01 HTX nông nghiệp Phò Ninh đưa 01 cán bộ kỹ sư nông nghiệp về làm thành viên HĐQT, với thời gian 36 tháng.

- Huyện Quảng Điền: 01 HTX nông nghiệp Phú Thanh đưa 01 cán bộ kỹ sư nông nghiệp về phụ trách trồng trọt và bảo vệ thực vật, với thời gian 36 tháng.

- Thị xã Hương Thủy: 01 HTX nông nghiệp Thủy Phương đưa 01 cán bộ trình độ Đại học về phụ trách lĩnh vực kinh doanh, với thời gian 36 tháng.

- Thị xã Hương Trà: 01 HTX nông nghiệp Hương Hồ I đưa 01 cán bộ Đại học về phụ trách công tác kinh doanh dịch vụ, với thời gian 36 tháng.

- Thành phố Huế: 01 HTX nông nghiệp Hương Long đưa 01 cán bộ Đại học về làm kế toán trưởng, với thời gian 36 tháng.

Năm 2020

- Huyện Phong Điền: 01 HTX nông nghiệp Tứ Chánh đưa 01 cán bộ Đại học về làm kế toán trưởng, với thời gian 36 tháng.

- Huyện Quảng Điền: 01 HTX nông nghiệp Quảng Thọ I  đưa 01 cán bộ kỹ sư nông nghiệp về phụ trách trồng trọt và bảo vệ thực vật, với thời gian 36 tháng.

- Thị xã Hương Thủy: 01 HTX nông nghiệp Thủy Vân đưa 01 cán bộ trình độ Đại học về phụ trách lĩnh vực kinh doanh, với thời gian 36 tháng.

- Thị xã Hương Trà: 01 HTX nông nghiệp Đông Toàn đưa 01 cán bộ Đại học về phụ trách kỹ thuật, với thời gian 36 tháng.

- Thành phố Huế: 01 HTX nông nghiệp Thủy Biều đưa 01 cán bộ Đại học về làm kế toán trưởng, với thời gian 36 tháng.

* Về quyền lợi của cán bộ trẻ về công tác tại hợp tác xã

- Được tham gia làm việc, cống hiến, đóng góp vào sự phát triển của HTX.

- Được ký hợp đồng lao động và hưởng lương hàng tháng từ ngân sách nhà nước hỗ trợ với mức lương tối thiểu vùng.

- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

- Được HTX xem xét, hỗ trợ thêm một phần thu nhập từ nguồn lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh của đơn vị trên cơ sở đóng góp của cá nhân cho hợp tác xã.

- Trong thời gian công tác tại HTX (36 tháng), nếu có thành tích xuất sắc và đáp ứng các điều kiện, được HTX xem xét bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý và góp vốn vào HTX theo quy định.

- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để hỗ trợ triển khai thực hiện các mô hình, phương án, dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh do cán bộ trẻ đề xuất nhằm củng cố, phát triển HTX nơi công tác.

Về chính sách ưu tiên tuyển dụng vào công chức, viên chức nhà nước: thì tùy thuộc vào tiêu chuẩn của từng chức danh, vị trí việc làm của công chức và năng lực cụ thể của cán bộ đó khi tham gia thi tuyển công chức.


Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Võ Văn Dự

Câu hỏi của bạn hongphat_12@gmail.com, hongphat_12@gmail.com:

Đối tượng nào được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm? hộ kinh doanh có được vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm không? Nếu có điều kiện là gì? 

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Theo Điều 12, Luật Việc làm: Đối tượng được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm bao gồm:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh;

Người lao động.

Theo Khoản 1, Điều 13, Luật Việc làm: Hộ kinh doanh được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm khi có đủ các điều kiện sau đây:

Có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh, thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định;

Dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;

Có bảo đảm tiền vay.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thanh Hoàn, Xã Quảng Công, huyện Quảng Điền:

Xin hỏi, định hướng và mục tiêu xuất khẩu lao động cũng như thị trường lao động trọng điểm của tỉnh trong những năm tới là như thế nào? 

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung:

Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc đưa lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và kỹ năng, tác phong nghề nghiệp của người lao động góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong đó sẽ tập trung khai thác và đưa lao động đi làm việc ở các nước có tình hình chính trị, kinh tế xã hội ổn định và có mức thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, …

Về chỉ tiêu cụ thể, năm 2019 phấn đấu đưa ít nhất 1.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, cao hơn chỉ tiêu HĐND tỉnh giao 230 người và cả giai đoạn 2017-2020 có 4.500 người xuất khẩu lao động, tăng 1.900 người so với chỉ tiêu kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung

Câu hỏi của bạn Nguyễn Như Thảo, A Lưới:

Xin chương trình cho biết vai trò của đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới như thế nào?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Võ Văn Dự:

Ở nhiều địa phương đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; huy động được các nguồn lực của xã hội tham gia cho công tác đào tạo nghề và tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng dạy nghề; hỗ trợ và tạo điều kiện cho người sau học nghề để tổ chức sản xuất, kinh doanh. Kết quả công tác đào tạo nghề đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng nhân lực nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới...

Để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn góp phần thực hiện tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, công tác đào tạo cần thực hiện đồng bộ và có nhiều giải pháp thiết thưc. Để nâng cao thu nhập thì người dân nông thôn phải có việc làm thường xuyên và ổn định. Muốn vậy phải có nghề và trình độ tay nghề phải ngày được nâng cao. Do vậy, đào tạo nghề, dạy nghề cho người nông thôn phải gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Câu hỏi của bạn Đỗ Thanh Hải, Phú Hiệp, huế:

Thị trường nước nào đang có nhu cầu lao động cao? Con tôi mới chỉ tốt nghiệp lớp 12 thì làm ngành nghề gì và đi xuất khẩu lao động ở nước nào là phù hợp xin chương trình tư vấn giúp. 

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Hiện nay, Đài Loan và Nhật Bản là hai thị trường có nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam sang làm việc.

Trường hợp tốt nghiệp 12 thì có thể tham gia xuất khẩu lao động ở tất cả các thị trường phù hợp với sức khỏe, khả năng.

- Đối với thị trường Nhật Bản có các ngành nghề như công nghiệp chế biến thực phẩm, gia công cơ khí, lắp ráp điện tử, xây dựng, nông nghiệp, …;

- Hàn Quốc thì có các ngành nghề sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp;

- Đài Loan thì có các ngành nghề công nhân nhà máy, đánh bắt gần bờ, …

- Và một số thị trường khác.

Câu hỏi của bạn huyhoang01_02@gmaij.com, huyhoang01_02@gmaij.com:

Một trong những giải pháp giúp các bạn trẻ có việc làm và phát huy tính sáng tạo là phát triển tinh thần khởi nghiệp. Vậy thời gian qua tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai những hoạt động cụ thể gì để phát triển phong trào khởi nghiệp trên địa bàn. 

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung:

Trong thời gian qua tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai những hoạt động để phát triển khởi nghiệp trên địa bàn, như sau:

1. Về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh

a) UBND tỉnh đã ban hành các văn bản triển khai, gồm:

- Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 (Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 10/7/2017);

- Thành lập Ban điều hành và Tổ giúp việc triển khai “Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025”;

- Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017, 2018;

- Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017, 2018;

- Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017, 2018;

- Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2017, 2018;

- Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025.

- Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có quy định cụ thể một số chính sách cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018).

b) Một số nội dung chính đã và đang triển khai:

- Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế 2017, 2018 để lựa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng nhằm hỗ trợ ươm tạo các dự án khởi nghiệp phát triển;

- Tổ chức diễn đàn, hội thảo, tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; truyền thông về khởi nghiệp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Bản tin khoa học và công nghệ, tờ rơi… nhằm tuyên truyền về hoạt động khởi nghiệp, cụ thể:

+ Tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp và phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017, 2018.

+ Tổ chức các hội thảo, tập huấn về phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời tuyên truyền về cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2018.

+ Xây dựng Chương trình truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (02 chương trình).

- Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2018.

- Phối hợp tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên tại Thừa Thiên Huế (ngày 13/10/2018) và sự kiện hành trình chuyến xe khởi nghiệp (ngày 26/11/2018) trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia (TECHFEST 2018).

- Đại học Huế, các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh cũng tích cực hưởng ứng tham gia phối hợp và xây dựng kế hoạch về các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cụ thể; đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt là phát triển mạnh trong cộng đồng sinh viên, đoàn thanh niên, như: hình thành các câu lạc bộ khởi nghiệp, tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp cấp cơ sở,… nhằm tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng (Đại học Huế đã ban hành kế hoạch hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và việc làm năm 2018; Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp Đại học Huế lần thứ nhất, 2018).

- Các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp,… cũng đã tích cực tham gia đồng hành và tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển khởi nghiệp, như: Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các câu lạc bộ khởi nghiệp,…

- Vận động, hỗ trợ và phát triển các câu lạc bộ khởi nghiệp, vườn ươm khởi nghiệp, các cố vấn khởi nghiệp,… trên địa bàn tỉnh.

2. Các tổ chức trung gian, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

- Trên địa bàn tỉnh đã có doanh nghiệp hỗ trợ khởi nghiệp là Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư cộng hưởng;

- Đại học Huế đã thành lập Trung tâm khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo;

- Các CLB khởi nghiệp (CLB Khởi nghiệp, CLB Dynamics, CLB Sáng tạo trẻ, CLB Khởi nghiệp Huế).

3. Hoạt động liên kết, hợp tác, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam về triển khai chương trình hỗ trợ đồng hành xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Thừa Thiên Huế.

- Sở Khoa học và Công nghệ đã ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh.

- Sở Khoa học và Công nghệ đã ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường KHCN về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Phước Hiền, Thủy Dương, Hương Thủy:

Xin hỏi cụ thể về những chính sách ưu đãi đối với công dân tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật Bản khi họ đã hoàn thành hợp đồng trở về nước?

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

1. Người lao động tham gia xuất khẩu lao động sau khi hoàn thành hợp đồng trở về nước sẽ được hỗ trợ tạo việc làm ở trong nước, cụ thể:

- Nếu người lao động muốn làm việc cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, thì sẽ được các Trung tâm dịch vụ việc làm hỗ trợ miễn phí tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp trong các cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Nếu người lao động thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh để tự tạo việc làm cho bản thân và tạo việc làm cho người lao động, nếu có nhu cầu vay vốn thì sẽ được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm tối đa 1 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm.

- Nếu người lao động tự tạo việc làm, có nhu cầu vay vốn thì sẽ được hỗ trợ Vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm tối đa 50 triệu đồng.

2. Riêng người lao động đi làm việc tại Nhật Bản theo Chương trình IM Japan, sau khi hoàn thành chương trình thực tập, về nước đúng thời hạn sẽ được Tổ chức IM Japan hỗ trợ từ 600.000 yên/người đến 1.000.000 yên/người (tương đương khoảng từ 120 triệu đồng đến 200 triệu đồng tiền Việt Nam) tùy vào số năm thực tập để khởi nghiệp.

3. Ngoài ra, Trung tâm lao động ngoài nước còn thường xuyên tổ chức các Phiên giao dịch việc làm miễn phí cho các bạn hoàn thành hợp đồng lao động làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS và tại Nhật Bản theo Chương trình IM Japan để người lao động có cơ hội vào làm việc cho các doanh nghiệp ở trong nước.

Câu hỏi của bạn Đỗ Tuấn Anh, huế:

Được biết trong thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều nỗ lực trong việc xuất khẩu lao động, tạo việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên, trước tình trạng một số lao động Việt Nam đến làm việc tại các nước đã có những hành vi vi phạm hợp đồng lao động, bỏ trốn ở nước sở tại làm ảnh hưởng đến công tác xuất khẩu lao động. Vậy tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những phương án cũng như biện pháp gì để siết chặt khâu quản lý lao động làm việc tại nước ngoài. 

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung:

Để hạn chế tình trạng lao động bỏ trốn vi phạm hợp đồng, hết hạn hợp đồng lao động ở lại và làm việc bất hợp pháp, trong thời gian tới tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp sau:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tổ chức tư vấn, thông tin cụ thể về từng đơn hàng như: điều kiện tham gia, điều kiện làm việc, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, mức lương, chỗ ăn ở, các chế độ, chính sách liên quan... để người lao động có sự lựa chọn đơn hàng phù hợp nhất với bản thân và chỉ tuyển chọn những lao động có tư cách đạo đức, tác phong và có ý thức kỷ luật tốt để đưa đi làm việc ở nước ngoài.

- Nâng cao chất lượng đào tạo tay nghề, ngoại ngữ, các kiến thức về pháp luật, quyền và nghĩa vụ của lao động khi ra nước ngoài làm việc, văn hóa, phong tục tập quán nơi đến làm việc.

- Yêu cầu các doanh nghiệp đưa người lao động ra nước ngoài làm việc bố trí nhân sự để quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ, động viên... người lao động khi đang làm việc ở nước ngoài.

- Chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với gia đình của người lao động để động viên, hướng dẫn người lao động chấp hành đúng hợp đồng lao động đã ký kết; kịp thời phát hiện, vận động những trường hợp vi phạm hợp đồng, bỏ trốn, tự nguyện về nước để tránh những rủi ro khi làm việc bất hợp pháp.

Câu hỏi của bạn Lê Thanh Vân, Nam Đông:

Những mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn nào đang được triển khai thực hiện hiệu quả tại tỉnh Thừa Thiên Huế?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Võ Văn Dự:

Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

Trong những năm qua đào đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đã có một số thành quá đáng khích lệ, cụ thể như sau:

- Lao động sau khi học nghề bước đầu đã áp dụng được kiến thức, kỹ năng mới vào sản xuất, góp phần tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập xóa đói giảm nghèo.

- Sau 09 năm thực hiện dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn toàn tỉnh có 2.491 lao động nông thôn học nghề nông nghiệp chiếm tỷ lệ 21,4% số lượng lao động tham gia học nghề theo các nhóm nghề quy định của tỉnh; cơ cấu nghề đã có sự chuyển biến tích cực tỷ lệ lao động học nghề có việc làm đạt tỷ lệ 81,7%.

- Một số nhóm nghề sau khi học xong được các học viên áp dụng có hiệu quả và đem lại thu nhập tương đối ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo.

+ Kỹ thuật chăn nuôi và phòng bệnh gà, lợn: Một số học viên sau khi hoàn thành khóa học, đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng gia trại và trang trại, trên cơ sở áp dụng một số công nghệ mới trong chăn nuôi đã đem lại thu nhập đáng kể cho bản thân và gia đình, đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho lao động ở vùng nông thôn.

+ Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác mủ cao su: Nâng cao tay nghề cho người lao động ở 02 huyện vùng núi (Nam Đông và A Lưới) tạo việc làm cho đem lai nguồn thu nhập ổn định góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng đồng bào.

+ Nuôi cá nước ngọt: Các học viên sau khi học xong đã có kiến thức và sẵn có điều kiện tự nhiên như sông, ao, hồ nên đã đầu tư vốn xây hồ, lồng để tổ chức nuôi với quy mô lớn. Các mô hình này bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cao và tương đối ổn định.

Câu hỏi của bạn phuocnhan02_1990@gmail.com, phuocnhan02_1990@gmail.com:

Tôi năm nay 25 tuổi, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có chứng chỉ kỹ thuật viên tin học, cao 1m63, nặng 59kg. Xin hỏi chương trình là tôi có thể xuất khẩu lao động đến những nước nào? và điều kiện cho vay của ngân hàng cho người xuất khẩu lao động là như thế nào? Rất mong được giải đáp. Xin cảm ơn!

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Với điều kiện đã nêu, bạn có thể lựa chọn đi làm việc ở các thị trường mà tỉnh đang định hướng tập trung đẩy mạnh đưa lao động sang làm việc như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

Về chính sách hỗ trợ cho vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để xuất khẩu lao động, nếu bạn là người dân tộc thiểu số, hoặc người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoặc thân nhân chủ yếu của người có công với cách mạng (bố, mẹ, vợ, chồng, con) sẽ được vay tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nếu bạn không thuộc các đối tượng trên và có nhu cầu thì sẽ được vay tín chấp tối đa 50 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách hội nơi bạn cư trú.

Hồ sơ vay vốn gồm:

- Đơn xin vay vốn;

- Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn nếu bạn thuộc các đối tượng chính sách nêu trên;

- Hộ chiếu còn hiệu lực;

- Hợp đồng xuất khẩu lao động ký giữa bạn và doanh nghiệp làm dịch vụ xuất khẩu lao động.

Câu hỏi của bạn Vũ Văn Hiền, Kim long, Huế:

Tư duy trong phần lớn nhân dân và học sinh là thích làm thầy chứ không làm thợ nên luôn chọn đại học mà không chọn các trường nghề dẫn đến tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”. Xin hỏi thực trạng này ở Thừa Thiên Huế như thế nào và giải pháp của tỉnh? 

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung:

Thừa Thiên Huế vốn là địa phương có truyền thống hiếu học nên tâm lý gia đình và xã hội cũng muốn con em mình vào đại học. Để khắc phục tình trạng này, chúng ta cần:

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động về vị trí, vai trò của công tác đào tạo nghề đối với quá trình giải quyết việc làm, từng bước làm thay đổi được nhận thức của người lao động và của xã hội về công tác đào tạo nghề.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học. Đây là một trong những nhân tố có ảnh hưởng lớn đến kết quả tuyển sinh đào tạo của các trường nghề.

- Nâng cao sự phối kết hợp giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, huy động được sự tham gia của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp có khả năng thu hút lao động qua đào tạo nghề từ khâu xây dựng nội dung chương trình đến quá trình tổ chức đào tạo và nhận người học nghề vào làm việc tại doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo liên thông, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, các bạn sinh viên có nhu cầu có thể học liên thông tiếp lên đại học.


Câu hỏi của bạn Đặng Văn Bảo, bùi thị xuân, tp huế:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng tôi được biết Nhà nước có chủ trương thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Đề nghị chương trình cho biết cụ thể hơn về thông tin này?

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có hướng dẫn về đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước. Ngày 30/01/2018 tỉnh Thừa Thiên Huế đã kết nối và ký kết thỏa thuận với Quận Wando, tỉnh Jeolla Nam để triển khai Chương trình này. Tuy nhiên, đến nay phía Bạn vẫn chưa xin được chỉ tiêu tiếp nhận lao động thời vụ nên hoạt động đưa người lao động Thừa Thiên Huế đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc chưa thực hiện được. Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiếp tục kết nối với các địa phương khác của Hàn Quốc để thúc đẩy chương trình này.

Câu hỏi của bạn Lê Anh Phương, Huế:

Để công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đạt kết quả tốt thì cần chú trọng điều gì?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Võ Văn Dự:

Để công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đạt kết quả tốt thì: Các cơ sở đào tạo nghề nông nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí:

- Phải nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên dạy nghề cả về số lượng lẫn chất lượng.

- Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng giảng dạy cho những người là nghệ nhân, người có kinh nghiệm và tay nghề, nông dân sản xuất giỏi,… để phối hợp với các đơn vị đào tạo tham gia giảng dạy và truyền nghề cho lao động nông thôn.

- Hoàn thiện xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo theo ngành nghề đặc thù của địa phương, theo yêu cầu của thị trường sử dụng lao động theo hướng thiết kế gọn nhẹ, tăng thời lượng thực hành để người học dễ tiếp cận.

- Phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học nghề; đồng thời bổ sung và kiện toàn tổ chức, biên chế, bổ sung lực lượng giáo viên, giảng viên tại các trung tâm dạy nghề cấp huyện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo.

- Người học phải thực sự có nhu cầu về cuối, phát triển nghề mình đăng ký đào tạo, đồng thời có sức khỏe, trí lực và thu xếp thời gian tham gia đầy đủ.

Câu hỏi của bạn Lê Lâm Phương, Khe tre, Nam dông:

Những đối tượng nào được vay vốn ngân hàng sử dụng trong mục đích đi xuất khẩu lao động, thủ tục như thế nào? Cháu là con thương binh thì có được hưởng những ưu đãi gì không? 

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Tất cả người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nếu có nhu cầu đều được vay vốn để xuất khẩu lao động tại Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định, hiện tại là 0,55%/tháng.

Cháu là con thương binh thì sẽ được vay tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đối với mức vay trên 50 triệu đồng, phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ vay vốn gồm có:

- Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cư trú hợp pháp;

- Bản sao giấy tờ chứng minh người lao động thuộc đối tượng được vay vốn.

Đối với người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, thân nhân của người có công với cách mạng được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận tại giấy đề nghị vay vốn.

- Bản sao hợp đồng ký kết giữa người lao động với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Bản sao hộ chiếu còn thời hạn của người lao động.

Câu hỏi của bạn Đỗ Văn Phương, Quảng Điền:

Với tốc độ đô thị hóa diễn ra ngày càng mạnh thì việc đào tạo nghề để chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp của lực lượng lao động ở nông thôn là một yêu cầu cấp thiết. Xin cho biết định hướng đào tạo nghề lao động nông thôn của tỉnh thời gian tới. 

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung:

Nhằm chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp của lao động nông thôn trong thời gian tới phù hợp với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần thực hiện theo những định hướng lớn như sau:

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải gắn với với việc xây dựng nông thôn mới, với quy hoạch sản xuất nông nghiệp và yêu cầu tái cấu trúc ngành nông nghiệp; các nghề phi nông nghiệp phải xuất phát từ quy hoạch sản xuất công nghiệp, dịch vụ, quy hoạch phát triển tiểu thủ công nghiệp, nhu cầu sử dụng lao động theo vị trí làm việc của doanh nghiệp.

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải gắn với giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động; gắn với xóa đói, giảm nghèo và góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở nông thôn; gắn với xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, nhất là vai trò của chính quyền cấp xã, cấp huyện. Đồng thời công tác điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề cần phải thực hiện thường xuyên; nắm chắc các nhu cầu thực tế (theo từng nghề, nhóm nghề, vị trí công việc…) của người dân ở từng địa phương (xã, huyện) và của doanh nghiệp.

- Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung đào tạo nghề phù hợp, linh hoạt, chủ yếu tập trung dạy thực hành và thực hiện tại nơi sản xuất, có thời gian đào tạo phù hợp với nghề đào tạo, từng vùng, từng địa phương và phù hợp với điều kiện của người học nghề. Xây dựng chương trình giảng dạy theo nhu cầu tuyển dụng của từng doanh nghiệp, chương trình gọn, hiệu quả, có phối hợp với doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chương trình.

- Không tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn khi chưa dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập của việc làm sau học nghề.

- Ngoài ra, để những người nông dân trở thành những lao động nông nghiệp hiện đại, song song với việc truyền đạt kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần trang bị cho họ những kiến thức tiêu chuẩn an toàn sản phẩm, về thị trường, kiến thức kinh doanh trong điều kiện hội nhập.

Toàn cảnh buổi đối thoại trực tuyến

Câu hỏi của bạn danglan_0505@gmail.com, danglan_0505@gmail.com:

Người chấp hành xong án phạt tù trở về cộng đồng có được hỗ trợ đào tạo nghề để ổn định cuộc sống không? Nếu có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có được không? 

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

a) Về vấn đề hỗ trợ học nghề đối với người chấp hành xong án phạt tù, chúng tôi xin trả lời như sau:

Thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, trên cơ sở Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; ngày 28/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù tỉnh Thừa Thiên Huế, theo đó, người chấp hành xong án phạt tù trở về cộng đồng được tư vấn học nghề, tư vấn việc làm, đào tạo nghề nghiệp, xuất khẩu lao động, định hướng nghề nghiệp, hướng dẫn kỹ năng sống, kỹ năng khởi nghiệp…

b) Về vấn đề đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo Điều 42, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động năm 2006 quy định, điều kiện để người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gồm: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt; Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam...

Và theo Điều 21, Nghị định số 07/VBHN-BCA ngày 31/12/2015 của Bộ Công an quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, công dân Việt Nam không được phép xuất cảnh ra nước ngoài nếu thuộc một trong số những trường hợp: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm; đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự…

Đối chiếu với các quy định trên, nếu bạn đã chấp hành xong án phạt tù và đã được xóa án tích thì bạn được phép đi xuất khẩu lao động.

Câu hỏi của bạn Đoàn Lê Phương Thảo, Huế:

Những đối tượng nào được hỗ trợ học nghề trong Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” hiện nay?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Võ Văn Dự:

- Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học.

Trong đó đối tượng được ưu tiên dạy nghề là:

+ Lao động là gia đình thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Lao động thuộc hộ nghèo.

+ Lao động là người dân tộc thiểu số.

+ Lao động là người tàn tật.

+ Lao động là người bị thu hồi đất canh tác.

+ Lao động thuộc hộ cận nghèo.

Câu hỏi của bạn Đặng Thị Hiền, Phú Vang:

Tôi có người bạn vừa chấp hành xong án phạt tù, nay có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, vậy cho tôi hỏi người chấp hành xong án phạt tù có được đi xuất khẩu lao động không?

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Theo Điều 42, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động năm 2006 quy định, điều kiện để người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gồm: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt; Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam...

Và theo Điều 21, Nghị định số 07/VBHN-BCA ngày 31/12/2015 của Bộ Công an quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, công dân Việt Nam không được phép xuất cảnh ra nước ngoài nếu thuộc một trong số những trường hợp: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm; đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự…

Đối chiếu với các quy định trên, nếu bạn đã chấp hành xong án phạt tù và đã được xóa án tích thì bạn được phép đi xuất khẩu lao động.

Câu hỏi của bạn Văn Nam, quảng Điền:

Cháu bị cận thị 3 độ có đủ sức khỏe để đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản không ạ? Xin chương trình cho cháu biết điều kiện đi xuất khẩu lao động Nhật Bản là gì ạ? 

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Nếu cháu bị cận thị 3 độ có đủ sức khỏe thì vẫn có thể đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Về điều kiện đi làm việc tại Nhật Bản:

- Tuổi: từ 19 - 35 tuổi.

- Có đủ sức khỏe về thể chất và tinh thần, không mắc các bệnh truyền nhiễm; đối với nam: cao từ 1,55m, nặng từ 55 kg; đối với nữ: cao từ 1,50m, nặng từ 45 kg.

- Trình độ học vấn: tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

- Có khả năng học tập và tiếp thu tiếng Nhật.

Tuy nhiên, tùy theo tính chất công việc và từng hợp đồng sẽ có những quy định điều kiện, tiêu chuẩn riêng: về độ tuổi (từ 20-30), giới tính (nam hoặc nữ), trình độ học vấn (tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trường nghề), trình độ tay nghề, chuyên môn, kỹ thuật (có chứng chỉ hoặc đạt thi kiểm tra nghề).

Câu hỏi của bạn Nguyễn Tân, nguyentan@gmail.com, thành phố Huế:

Theo đánh giá của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, chất lượng lao động của Thừa Thiên Huế không hề thua kém các tỉnh, thành trong cả nước, thế nhưng nhiều lao động tại tỉnh lại không mặn mà với đi xuất khẩu lao động. Vậy đâu là nguyên nhân và Tỉnh có chính sách và giải pháp gì để hỗ trợ cũng như khuyến khích người lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài?

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung:

Thời gian gần đây số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có tăng so với những năm trước nhưng chưa tương xứng với lực lượng lao động của tỉnh. Có thể khái quát một số nguyên nhân chính như sau:

- Tâm lý của tuyệt đại đa số người lao động ở Thừa Thiên Huế là do dự, chần chừ, ít đột phá, phần lớn muốn làm ở gần nhà... là lý do lớn nhất dẫn đến số lượng đi xuất khẩu lao động của tỉnh ta còn ít so với các địa phương khác.

- Công tác thông tin, tuyên truyền đã được triển khai nhiều hình thức nhưng vẫn chưa đến được hết với tất cả người lao động.

- Nhiều địa phương, nhất là cấp xã chưa thường xuyên tuyên truyền, vận động; chưa xác định xuất khẩu lao động là con đường làm giàu chính đáng và nhanh chóng nên chưa thật sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, vận động người dân tham gia xuất khẩu lao động.

Những giải pháp để khuyến khích người lao động đi xuất khẩu lao động nước ngoài:

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác xuất khẩu lao động, xác định xuất khẩu lao động là một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện giao chỉ tiêu xuất khẩu lao động cho từng xã, phường, thị trấn.

- Thực hiện kịp thời chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động tham gia xuất khẩu lao động theo quy định hiện hành của Trung ương và địa phương; tiếp tục uỷ thác kinh phí từ ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người lao động có nhu cầu vay vốn đi ra nước ngoài làm việc.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hiệu quả của công tác xuất khẩu lao động đến người lao động trong tỉnh; thực hiện tốt công tác kết nối cung - cầu về xuất khẩu lao động.

- Đẩy mạnh công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo giúp cho người học trang bị kỹ năng nghề, trình độ ngoại ngữ, tác phong, đủ điều kiện tham gia vào thị trường lao động chất lượng cao.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, kịp thời xử lý các trường hợp tiêu cực (nếu có).

- Xây dựng niềm tin, tạo dựng phong trào xuất khẩu lao động của tỉnh trở thành phong trào thi đua giữa các địa phương với nhau.

Câu hỏi của bạn Trần Thị Thu Hoa, Phong Điền, Huế:

Tôi muốn đi xuất khẩu lao động, nhưng chưa biết chọn nước nào, xin chương trình tư vấn giúp tôi và điều kiện cho vay của ngân hàng cho người xuất khẩu lao động là như thế nào? Hồ sơ gồm những thủ tục gì?

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Với điều kiện đã nêu, bạn có thể lựa chọn đi làm việc ở các thị trường mà tỉnh đang định hướng tập trung đẩy mạnh đưa lao động sang làm việc như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

Về chính sách hỗ trợ cho vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để xuất khẩu lao động, nếu bạn là người dân tộc thiểu số, hoặc người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoặc thân nhân chủ yếu của người có công với cách mạng (bố, mẹ, vợ, chồng, con) sẽ được vay tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nếu bạn không thuộc các đối tượng trên và có nhu cầu thì sẽ được vay tín chấp tối đa 50 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi bạn cư trú.

Hồ sơ vay vốn gồm:

- Đơn xin vay vốn;

- Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn nếu bạn thuộc các đối tượng chính sách nêu trên;

- Hộ chiếu còn hiệu lực;

- Hợp đồng xuất khẩu lao động ký giữa bạn và doanh nghiệp làm dịch vụ xuất khẩu lao động.

Câu hỏi của bạn caodung1993@gmail.com, caodung1993@gmail.com:

Cháu muốn đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản phù hợp với nghề được học là điều dưỡng thì cháu cần phải có những điều kiện gì?

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Nếu cháu đã tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng, điều dưỡng đa khoa (3 năm) hoặc cử nhân điều dưỡng, điều dưỡng đa khoa (4 năm) thì nên đăng ký sang Nhật Bản làm việc ngành hộ lý hoặc điều dưỡng theo Chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện. Về điều kiện:

- Độ tuổi: không quá 35 tuổi.

- Đủ điều kiện về sức khỏe do cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận.

- Không có tiền án, tiền sự hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Có nguyện vọng được tham gia chương trình và có thể tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật.

- Riêng đối với ứng viên điều dưỡng thì còn phải có thêm hai điều kiện sau:

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

+ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác điều dưỡng (bao gồm cả thời gian tập sự 09 tháng để được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh).

Nếu có đủ các điều kiện trên sẽ được tuyển chọn đưa vào đào tạo tiếng Nhật miễn phí 12 tháng tại cơ sở đào tạo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với đơn vị đầu mối phía Nhật Bản tổ chức. Trong thời gian đào tạo, học viên sẽ được cung cấp miễn phí chỗ ở nội trú, bữa ăn và được hỗ trợ tiền sinh hoạt phí.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với đơn vị đầu mối phía Nhật Bản sẽ giới thiệu những người đạt được cấp độ N3 kỳ thi năng lực tiếng Nhật cho các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe của Nhật Bản có nhu cầu tuyển dụng ứng viên điều dưỡng và hộ lý để lựa chọn.

Cách khác là cháu có thể đi sang Nhật Bản làm việc thông qua các doanh nghiệp làm dịch vụ xuất khẩu lao động.

Câu hỏi của bạn lylypham1986@gmail.com, lylypham1986@gmail.com:

Trước đây tôi đã được hỗ trợ học nghề làm tóc nhưng do lấy chồng, sinh con nên bỏ nghề, nay tôi muốn theo học một khóa đào tạo về chăn nuôi thì tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ học nghề theo chính sách của Nhà nước không? 

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Võ Văn Dự:

Theo khoản 2, Điều 3, Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định. Mỗi người chỉ được hỗ trợ đào tạo một lần theo chính sách quy định tại Quyết định này. Những người đã được hỗ trợ đào tạo theo các chính sách hiện hành khác của Nhà nước thì không được tiếp tục hỗ trợ đào tạo theo chính sách quy định tại Quyết định này. Riêng những người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ đào tạo để chuyển đổi việc làm theo chính sách quy định tại Quyết định này, nhưng tối đa không quá 03 lần.

Như vậy trường hợp của bạn thì phải làm đơn và gửi UBND xã, phường nơi bạn cư trú xác nhận và quyết định cho bạn chuyển đổi nghề thì bạn tiếp tục được học nghề chăn nuôi để tạo dựng cuộc sống và vẫn được hưởng các chế độ học nghề theo quy định của nhà nước như mới học nghề lần đầu. 

Câu hỏi của bạn Lê Hoàng Tuấn Ngọc, Huế:

Xin chương trình cho biết thị trường xuất khẩu lao động nào đang có nhu cầu lao động cao? Và những ngành nghề đó là gì?

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Hiện nay, Đài Loan và Nhật Bản là hai thị trường có nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam sang làm việc.

- Đối với thị trường Nhật Bản có các ngành nghề như công nghiệp chế biến thực phẩm, gia công cơ khí, lắp ráp điện tử, xây dựng, nông nghiệp, …;

- Đài Loan thì có các ngành nghề công nhân nhà máy, đánh bắt gần bờ, …

- Hàn Quốc thì có các ngành nghề sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp;

- Và một số thị trường khác.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Ngọc Trang, ngoctrang_1985@gmail.com:

Để có được một đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới thì vai trò của công tác tuyển dụng và các cơ quan liên quan trong công tác tuyển dụng là rất quan trọng. Vậy xin cho tôi hỏi công tác tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh ta đang áp dụng theo hình thức nào, có đảm bảo được tính công khai, minh bạch hay không? 

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung:

1. Về công tác tuyển dụng công chức cấp tỉnh, huyện

Việc tuyển dụng công chức tại tỉnh đang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Về hình thức tuyển dụng bao gồm thi tuyển và xét tuyển. Thi tuyển được áp dụng cho các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã và thành phố Huế. Riêng hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới thì việc tuyển dụng công chức được áp dụng theo hình thức xét tuyển. Ngoài ra, trên cơ sở nhu cầu của vị trí việc làm của các đơn vị cần có những công chức có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tham mưu; các đơn vị chủ động đề xuất để đề nghị Hội đồng sát hạch tỉnh xem xét xét chuyển một số viên chức và cán bộ, công chức cấp xã đủ điều kiện thành công chức bố trí làm việc trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện.

Hàng năm, Sở Nội vụ triển khai rà soát tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức tại các đơn vị, địa phương; để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức; qua đó bổ sung kịp thời công chức vào làm việc tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện.

Các kỳ thi tuyển công chức của tỉnh từ trước đến nay đều được chuẩn bị chu đáo từ việc xác định vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, thu nhận hồ sơ, tổ chức sơ tuyển, việc ra đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, đảm bảo, an toàn, đúng quy chế và kết quả tuyển dụng đạt theo yêu cầu đề ra.

2. Về công tác tuyển dụng viên chức

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trực tiếp tuyển dụng viên chức theo các quy định hiện hành của Luật Viên chức và Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng viên chức và Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trên cơ sở phân cấp về công tác tuyển dụng, sử dụng viên chức; hàng năm, các sở, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu biên chế được giao. Quy trình tuyển dụng viên chức tại các đơn vị thực hiện đúng theo quy định, các đơn vị đã thành lập Hội đồng tuyển dụng, xây dựng kế hoạch và xét tuyển công khai, đảm bảo nguyên tắc trong tuyển dụng.

3. Công tác tuyển dụng công chức cấp xã

Công tác tuyển dụng công chức cấp xã được thực hiện theo Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Thông tư số 06/TT-BNV ngày 30/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

Theo đó, việc tuyển dụng được thực hiện theo hai hình thức, xét tuyển đối với hai huyện vùng cao là Nam Đông và A Lưới, thi tuyển đối với thành phố, thị xã và các huyện còn lại. Việc thi tuyển hoặc xét tuyển đều do UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện.

Trong những năm qua việc tuyển dụng công chức cấp xã đã tiến hành đảm bảo công khai, minh bạch; qua các đợt tuyển dụng công chức cấp xã của các huyện, thị xã, thành phố đã tuyển dụng được những người có trình độ, năng lực thực sự vào công tác tại UBND các xã, phường, thị trấn.

Câu hỏi của bạn Bá Vũ, An Đông - Huế:

Xin hỏi chủ trương của tỉnh trong việc tạo điều kiện cho các đơn vị, tổ chức dạy ngoại ngữ để đưa lao động đi làm việc tại các thị trường nước ngoài?

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Hiện nay, hoạt động xuất khẩu lao động được các doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thực hiện theo một quy trình khép kín bắt đầu từ bước tuyển chọn, đào tạo đến khi tổ chức xuất cảnh. Sau khi trúng tuyển, người lao động phải tập trung đào tạo tại cơ sở do doanh nghiệp và đối tác nước ngoài chỉ định, lựa chọn.

 Hoạt động dạy ngoại ngữ cho người lao động trước trúng tuyển phần lớn được các doanh nghiệp dịch vụ tổ chức miễn phí.

Tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu lao động phối hợp với các cơ sở giáo dục để tổ chức dạy ngoại ngữ cho người lao động và các bạn học sinh có nhu cầu đi ra nước ngoài làm việc.

Riêng chương trình EPS, người lao động phải chủ động học tiếng Hàn để tham dự kỳ thi tiếng Hàn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hàng năm. Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức chiêu sinh và đào tạo tiếng Hàn cho người lao động. Nếu các đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện có thể tham gia chiêu sinh, đào tạo tiếng Hàn cho lao động có nguyện vọng tham dự kỳ thi tiếng Hàn để đi làm việc ở Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Đức Tuấn, Điền Lộc:

Xin hỏi cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề nông thôn có được Tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho nhân viên của cơ sở không?

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp có quyền và trách nhiệm tự tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho lao động của doanh nghiệp; phối hợp với cơ sở dạy nghề để cùng đào tạo, đặt hàng đào tạo đồng thời trực tiếp tham gia vào các hoạt động đào tạo nghề nghiệp.

Ngoài những chính sách hỗ trợ chung dành cho doanh nghiệp khi tham gia đào tạo cho lao động theo Điều 51 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 quy định: các khoản chi cho hoạt động đào tạo nghề nghiệp của doanh nghiệp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thì tại tỉnh Thừa Thiên Huế, doanh nghiệp nói chung sẽ được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Nếu doanh nghiệp tuyển dụng lao động là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế thỏa mãn các điều kiện quy định tại Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh TT Huế ban hành quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh TTHuế thì được hỗ trợ đào tạo với mức 1.000.000 đồng/người/khóa. Mỗi lao động được hỗ trợ đào tạo 01 lần trong suốt thời gian làm việc tại doanh nghiệp.

- Nếu doanh nghiệp thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và có nhu cầu đào tạo lao động nông thôn để vào làm việc tại doanh nghiệp mình thì sẽ được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho người lao động vào làm việc tại doanh nghiệp từ nguồn vốn từ Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

- Riêng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghề truyền thống theo Khoản 3, Điều V, Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2015 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nghề truyền thống và làng nghề trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 còn được hưởng các chính sách như sau:

+ Các cơ sở ngành nghề nông thôn được hỗ trợ kinh phí gửi đi đào tạo tại các trường quản lý, trường công nhân kỹ thuật của nhà nước.

+ Có biện pháp khuyến khích mời các nghệ nhân trong và ngoài tỉnh kèm cặp, bồi dưỡng truyền nghề cho lực lượng lao động trẻ thông qua các lớp đào tạo, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm.

+ Đưa lao động đến một số trường kỹ thuật có ngành nghề địa phương đang phát triển để đào tạo theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

+ Khuyến khích các làng nghề, cơ sở nghề truyền thống mở lớp đào tạo nghề cho lao động của địa phương và các vùng lân cận.

Câu hỏi của bạn Ngô Văn Hóa, Phong Sơn, Phong, Phong Điền, TT Huế:

Hiện nay tôi là Ks Xây Dựng DD và CN, đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Cho tôi được hỏi hiện nay tỉnh có chính sách hút nhân tài, ưu tiên con em trong tỉnh tốt nghiệp loại giỏi về lại Huế làm việc không? Chế độ ưu tiên và cách nộp hồ sơ?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Lương:

Hiện nay, tỉnh chưa có chính sách thu hút, ưu tiên con em trong tỉnh tốt nghiệp loại giỏi về công tác tại địa phương. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức và công chức cấp xã vào làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, UBND cấp xã được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ, về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và công tác tuyển dụng công chức cấp xã được thực hiện theo Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn. tại các nghị định này quy định cụ thể một số điều kiện đặc biệt trong tuyển dụng công chức, viên chức như sau:

1. Những trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được quy định tại Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP như sau:

Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và yêu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:

 a) Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước;

 b) Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;

 c) Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng”.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách viên chức

Theo Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ, về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, được hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV, căn cứ nhu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP đối với các trường hợp sau:

- Người có kinh nghiệm công tác hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này.

- Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp công lập trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các ngành nghề truyền thống.

3. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng Công chức cấp xã

Điều 21, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của chính phủ quy định:

1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định tại Điều 6 Nghị định này và yêu cầu công việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:

a) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước và đạt loại khá trở lên ở nước ngoài có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;

b) Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có ít nhất 05 năm công tác (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong ngành, lĩnh vực cần tuyển, đáp ứng được ngay yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.

4. Cách nộp hồ sơ:

 - Đối với việc tuyển dụng công chức: Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm các cơ quan hành chính, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức của đơn vị mình gửi Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức của tỉnh. Việc nộp hồ sơ dự tuyển sẽ do các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng tiếp nhận, tổng hợp.

- Đối với tuyển dụng viên chức: Căn cứ số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp, các Sở; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức. Việc nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng sẽ do các Sở; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp nhận và tổ chức tuyển dụng.

- Đối với tuyển dụng công chức cấp xã do UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng kế hoạch tuyển dụng, thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng.

Câu hỏi của bạn kimtuyen70@gmail.com, kimtuyen70@gmail.com:

Thực tế cho thấy, các trường phổ thông chưa làm tốt công tác hướng nghiệp, các buổi hướng nghiệp tại các trường phổ thông chưa được tổ chức thường xuyên nên học sinh chưa có cái nhìn đầy đủ, đúng đắn về việc chọn ngành, nghề. Nhiều học sinh bị chi phối bởi phụ huynh. Ngành giáo dục có giải pháp, định hướng gì để khắc phục hạn chế này thời gian tới?  

Trả lời của Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Đặng Phước Mỹ:

Thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường phổ thông thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp. Theo đó, các nhà trường tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 9, 10, 11, 12 với thời lượng 3 tiết/tháng.

Sau khi tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông, học sinh hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai; Biết được một số thông tin cơ bản về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước và khu vực, về thế giới nghề nghiệp, thị trường lao động, hệ thống giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học ở địa phương và cả nước; Tự đánh giá được năng lực bản thân và điều kiện gia đình trong việc định hướng nghề nghiệp tương lai; Tìm kiếm được những thông tin nghề và thông tin cơ sở đào tạo cần thiết cho bản thân trong việc chọn nghề; Định hướng và lựa chọn được nghề nghiệp tương lai của bản thân.

Trong thời gian đến, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai các giải pháp sau để thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh:

1. Tiếp tục chỉ đạo các trường phổ thông thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh đảm bảo đúng quy định và đạt hiệu quả.

2. Triển khai thực hiện Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”. Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

- Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh về giáo dục hướng nghiệp theo định hướng phát triển nhân lực của tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Tiếp tục đưa nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông vào chủ trương và kế hoạch chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

+ Xây dựng trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; hình thành cơ sở dữ liệu về nghề nghiệp, thị trường lao động và thông tin, dữ liệu liên quan đến ngành, nghề; mô tả ngành, nghề và thông tin tuyển dụng, sử dụng lao động của từng ngành, nghề, tương ứng với từng vùng miền, khu vực; kết nối giữa các trường phổ thông với cơ quan dự báo nhu cầu nhân lực, hội nghề nghiệp, hội doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp.

+ Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh phổ thông như: Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp; thi tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp; các hoạt động giao lưu của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục với các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân.

+ Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1876/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.

- Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông.

+ Đổi mới nội dung giáo dục hướng nghiệp thông qua các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường, đặc biệt là đối với chương trình giáo dục phổ thông mới.

+ Đa dạng hóa, vận dụng linh hoạt các hình thức tư vấn hướng nghiệp phù hợp với lứa tuổi học sinh.

+ Tăng cường phối hợp giữa các cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ quan quản lý giáo dục với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp và tư vấn định hướng cho học sinh phổ thông sau khi tốt nghiệp vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

+ Đẩy mạnh việc trao đổi kinh nghiệm giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông cũng như tạo điều kiện trao đổi thông tin về nhu cầu lao động, thị trường lao động thông qua hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo báo cáo kinh nghiệm.

- Xây dựng và kiện toàn đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp ở trường trung học.

+ Xây dựng tài liệu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp theo từng cấp học.

+ Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp về kiến thức, kỹ năng tư vấn, phương pháp tư vấn hiện đại với sự trợ giúp của công nghệ thông tin.

+ Thu hút các nhà khoa học, các nhà quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nhân,… tham gia vào công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

- Tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ gắn giáo dục phổ thông với giáo dục hướng nghiệp.

+ Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phổ thông gắn với giáo dục hướng nghiệp.

+ Hỗ trợ các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề.

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

+ Thực hiện nghiêm túc tiêu chí đánh giá việc thực hiện giáo dục hướng nghiệp trong cơ sở giáo dục phổ thông; lựa chọn đối với người làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong trường phổ thông.

+ Có tiêu chuẩn, tiêu chí kỹ thuật về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông.

+ Có chính sách đối với học sinh đi học nghề, hỗ trợ kinh phí cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh thuộc diện chính sách, học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác giáo dục hướng nghiệp phù hợp với thực tiễn của địa phương.

+ Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục phổ thông với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm khai thác, sử dụng các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

+ Khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp phối hợp với (ngành giáo dục) các cơ sở giáo dục trong việc hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh.

- Tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

+ Xây dựng và khai thác hiệu quả mục thông tin về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên hệ thống thông tin quản lí của ngành.

+ Thành lập bộ phận kiêm nhiệm phụ trách quản lí, theo dõi về công tác giáo dục hướng nghiệp.

+ Xây dựng bộ khung đánh giá hiệu quả công tác quản lý giáo dục hướng nghiệp theo định hướng phát triển nhân lực.

Câu hỏi của bạn Phạm Thị Hạnh, Thành phố Huế:

Tôi có dự định đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Tôi muốn hỏi về khoản tiền kí quỹ là như thế nào? Tôi xin cảm ơn! 

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Để hạn chế tình trạng lao động hết hạn hợp đồng lao động ở lại làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, Bộ lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 31/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/11/2013.

Theo đó, người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS phải thực hiện ký quỹ tại chi nhánh hoặc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn nơi người lao động cư trú hợp pháp. Thời điểm ký quỹ chậm nhất là 35 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc với Trung tâm Lao động ngoài nước. Mức ký quỹ là 100 triệu đồng. Thời hạn ký quỹ là 5 năm 4 tháng.

Câu hỏi của bạn Nguyễn thị Yến, Thành phố Huế:

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường thất nghiệp hoặc không tìm được việc phù hợp với ngành nghề được đào tạo tại tỉnh còn cao, một trong những nguyên nhân đó là do công tác định hướng nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Xin hỏi ngành giáo dục tỉnh có giải pháp nào để khắc phục tình trạng này? 

Trả lời của Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Đặng Phước Mỹ:

Trước thực trạng sinh viên ra trường thất nghiệp hoặc không tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo nói chung trên cả nước, nói riêng với tỉnh Thừa Thiên Huế với tỷ lệ không nhỏ do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, một trong các nguyên nhân đó là công tác định hướng nghề nghiệp, chọn trường học, ngành học phù hợp với khả năng, nguyện vọng, sở thích, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh gia đình,… chưa phù hợp dẫn đến không có việc làm nói trên.

Với tình hình đó, trên cơ sở Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025, thực hiện Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Phê duyệt Kế hoạch Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 2025, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã có các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Tiếp tục triển khai Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Phê duyệt Kế hoạch Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 2025 đến các cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Trong đó chú ý các nhiệm vụ chủ yếu:

- Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông;

- Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông;

- Phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học;

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông;

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông;

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục hướng nghiệp phù hợp với thực tiễn địa phương;

- Tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

2. Các giải pháp thực hiện:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh về về ý nghĩa, tầm quan trọng giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông theo định hướng phát triển nguồn nhân lực của Thừa Thiên Huế;

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phải đưa nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông vào chủ trương, kế hoạch chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

- Xây dựng trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; hình thành cơ sở dữ liệu về nghề nghiệp, thị trường lao động và thông tin, dữ liệu liên quan đến ngành, nghề; mô tả ngành, nghề và thông tin tuyển dụng, sử dụng lao động của từng ngành, nghề, tương ứng với từng vùng miền, khu vực; kết nối giữa các trường phổ thông với cơ quan dự báo nhu cầu nhân lực, hội nghề nghiệp, hội doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp.

- Đối với chương trình giáo dục phổ thông mới, chú trọng đưa nội dung giáo dục hướng nghiệp tích hợp trong chương trình các môn học và hoạt động giáo dục theo định hướng giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán trong chương trình phù hợp với xu hướng phát triển ngành nghề của quốc gia, đáp ứng thị trường lao động.

- Đa dạng hóa, vận dụng linh hoạt các hình thức tư vấn hướng nghiệp phù hợp với lứa tuổi học sinh; cung cấp kịp thời thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chính sách đối với người học các trình độ giáo dục nghề nghiệp, chính sách ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp, cơ hội khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm, xu hướng thị trường lao động và nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời về nhu cầu lao động, thị trường lao động của địa phương và trong cả nước cho các cơ sở giáo dục...

Câu hỏi của bạn Hà Văn Phương, Lộc Trì, Phú Lộc:

Tôi bị tai nạn lao động giám định suy giảm 35% khả năng lao động. Hiện tại tôi không đủ sức khỏe để đảm nhận công việc trước khi bị tai nạn, tôi có được hỗ trợ kinh phí để chuyển đổi nghề nghiệp không? Xin cảm ơn! 

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Nếu bạn được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới phù hợp với sức khỏe, nguyện vọng của bạn nhưng công việc đó cần phải đào tạo nghề để chuyển đổi công việc thì được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi công việc theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Còn nếu bạn muốn chuyển đổi sang một công việc mới thì sẽ được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì bạn sẽ được hỗ trợ từ các chính sách khác như đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề cho người thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển...

Câu hỏi của bạn Tôi tên là Lê Hoài Vũ (hoaivu77@gmail.com), Thị xã Hương Trà:

Được biết, tổng kinh phí thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020 là hơn 88 tỷ đồng, trong đó ngân sách của tỉnh hơn 24 tỷ đồng. Đến nay, chính sách này đã được tỉnh triển khai như thế nào, các đối tượng nào đã nhận được sự hỗ trợ, cũng như mức hỗ trợ là bao nhiêu?

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung:

Thực hiện Chương trình việc làm giai đoạn 2017-2020, đến nay ngân sách đã bố trí 21,351 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương bố trí 14,350 tỷ đồng. Đến nay, các chính sách đã được các ngành, các địa phương thực hiện kịp thời. Cụ thể:

- Từ nguồn vốn được bổ sung và nguồn vốn thu hồi, Ngân hàng chính sách Xã hội đã giải ngân cho vay 2.932 dự án với tổng số vốn gần 113 tỷ đồng qua đó tạo việc làm cho 3.200 lao động.

- Về hoạt động thị trường lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, địa phương đã tổ chức các hoạt động thu thập thông tin thị trường lao động hàng năm, kết nối cung - cầu lao động. Trong hai năm 2017 và 2018 đã tổ chức 69 phiên giao dịch việc làm (trong đó có 22 phiên lưu động), 02 ngày hội tuyển sinh, tuyển dụng trong năm 2018 qua đó tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu cho 6.600 lao động có việc làm với thu nhập ổn định.

- Về chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận hồ sơ và chi hỗ trợ cho 3 trường hợp lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo xuất khẩu lao động với tổng số tiền 33,32 triệu đồng; 6 trường hợp thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển với số tiền 66,7 triệu đồng; 1 trường hợp thuộc xã bãi ngang ven biển số tiền 3,2 triệu đồng.

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn hướng dẫn và giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ và chi trả kinh phí cho người lao động thuộc đối tượng này xuất khẩu lao động.

Về chính sách hỗ trợ vay vốn, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân cho 31 trường hợp vay vốn để xuất khẩu lao động với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thanh Loan, Quảng Phú, Quảng Điền:

Tôi đang có nhu cầu thành lập hợp tác xã thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xin chương trình cho biết những chính sách để hỗ trợ cho hợp tác xã phát triển?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Võ Văn Dự:

Việc phát triển hợp tác xã và tổ hợp tác trong giai đoạn hiện nay đang được tỉnh quan tâm, cụ thể: ngày 23 tháng 5 năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 và gần đây nhất là ngày 27 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, một số chính sách cụ thể như sau:

a. Hỗ trợ thu hút và đào tạo nguồn nhân lực

- Mức hỗ trợ mỗi tháng cho người lao động đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng có chuyên ngành phù hợp được Hợp tác xã tuyển dụng vào làm việc bằng mức lương tối thiểu vùng x (nhân) 50%.

- Hỗ trợ toàn bộ tiền bảo hiểm xã hội của người lao động phải nộp theo quy định pháp luật.

- Thời gian hỗ trợ là 36 tháng.

bHỗ trợ thành lập mới, sáp nhập hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã

- Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập mới, sáp nhập được hỗ trợ để tìm hiểu thông tin, nghiên cứu Luật Hợp tác xã và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, xây dựng Điều lệ, Phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

+ Thành lập mới:

- Đối với Hợp tác xã có số lượng thành viên từ 07 - dưới 50 thành viên được hỗ trợ với mức tối đa không quá 30 triệu đồng.

- Đối với Hợp tác xã có số lượng thành viên từ 50 - dưới 200 thành viên được hỗ trợ với mức tối đa không quá 40 triệu đồng.

- Đối với Hợp tác xã có số lượng thành viên từ 200 thành viên trở lên được hỗ trợ với mức tối đa không quá 50 triệu đồng.

- Đối với việc thành lập Liên hiệp Hợp tác xã được hỗ trợ với mức tối đa không quá 30 triệu đồng.

+ Sáp nhập, hợp nhất:

Các Hợp tác xã sáp nhập, hợp nhất được hỗ trợ 50% kinh phí như hợp tác xã thành lập mới từ 07- dưới 50 thành viên là 30 triệu đồng.

c. Hỗ trợ đào tạo

Hỗ trợ đào tạo cho các chức danh trong Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán, cán bộ nguồn trong các Hợp tác xã với mức: Đào tạo Đại học 50 triệu đồng/người, Cao đẳng 35 triệu đồng/người. Thời điểm hỗ trợ sau khi được cơ sở đào tạo cấp văn bằng theo quy định.

d. Hỗ trợ về hoạt động của hợp tác xã

- Hỗ trợ lãi suất:

Hợp tác xã có dự án, phương án đầu tư khả thi được Ngân hàng, Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế (viết tắt là tổ chức tín dụng) chấp thuận cho vay thì được hỗ trợ 100% lãi suất 01 năm đầu và 50% lãi suất 02 năm tiếp theo với mức vay tối đa không quá 01 tỷ đồng/hợp tác xã.

Do thời gian có giới hạn nên điều kiện hợp tác xã được hỗ trợ đề nghị bạn xem trong Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh đã nêu trên.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Hải, A Lưới:

Hiện nay ở cấp huyện đều có hướng nghiệp và đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tuy nhiên Chương trình, chất lượng, quy mô đào tạo cũng như chất lượng giáo viên và trang thiết bị chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức. Trong thời gian tới tỉnh có giải pháp gì để nâng cao chất lượng trung tâm đào tạo, cũng như chất lượng giáo viên cấp huyện? 

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng trung tâm đào tạo, cũng như chất lượng giáo viên cấp huyện, sẽ tập trung thực hiện các giải pháp sau:

a) Về Chương trình

- Khuyến khích việc xây dựng chương trình được phân cấp cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động biên soạn theo nhu cầu của thị trường lao động;

- Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia góp ý sát với thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp, bố trí một số tiết thực tập tại doanh nghiệp;

- Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung dạy nghề phù hợp, linh hoạt, chủ yếu tập trung dạy thực hành và thực hiện tại nơi sản xuất, có thời gian đào tạo phù hợp với nghề đào tạo, từng vùng, từng địa phương và phù hợp với điều kiện của người học nghề;

- Sở đã thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng chương trình theo hướng tiếp cận ứng dụng khoa học công nghệ mới và Cách mạng Công nghiệp 4.0.

b) Chất lượng giáo viên

- Thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng thường xuyên nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí về nhà giáo theo quy định pháp luật;

- Khuyến khích và có chính sách hỗ trợ các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn (thạc sỹ, tiến sỹ).

c) Trang thiết bị

- UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề cho các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện theo Quyết định số 683/QĐ-BLĐTBXH ngày 5/6/2018 của Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội về phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

- UBND tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các Sở, ngành và địa phương tiến hành rà soát việc khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được đầu tư thuộc địa phương quản lý. Trên cơ sở đó sẽ có giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề đã được đầu tư.

 

Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Hải, A Lưới: Việc đào tạo chưa thật sự gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn hiện nay. Tỷ lệ lao động sau đào tạo nghề được giải quyết việc làm còn thấp, cơ hội, khả năng tìm được việc làm của họ chưa cao. Nhiều học viên sau khi đào tạo không tìm được việc làm phù hợp với nhu cầu cũng như đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp tại. Trong thời gian tới tỉnh có giải pháp nào hiệu quả để gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm?

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp sau:

- Xây dựng chương trình giảng dạy theo nhu cầu tuyển dụng của từng doanh nghiệp, chương trình gọn, hiệu quả, có phối hợp với doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chương trình, được doanh nghiệp tham gia góp ý sát với thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp, bố trí một số tiết thực tập tại doanh nghiệp;

- Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung dạy nghề phù hợp, linh hoạt, chủ yếu tập trung dạy thực hành và thực hiện tại nơi sản xuất, có thời gian đào tạo phù hợp với nghề đào tạo, từng vùng, từng địa phương và phù hợp với điều kiện của người học nghề;

- Không tổ chức đào tạo nghề cho Lao động nông thôn khi chưa dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập của việc làm sau học nghề;

- Tổ chức dạy học theo phương châm xuất phát từ nhu cầu học nghề, việc làm và điều kiện của người học; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Câu hỏi của bạn Dương Thế Anh, Hàm Nghi - TP Huế: Thực tế cho thấy có không ít người dân tại các địa phương còn chưa mặn mà lắm với các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn vì học xong họ không thể theo các nghề đã học, các ban ngành của tỉnh có giải pháp nào để có thể bảo đảm người học nghề có thể theo các nghề đã học.

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Khi thực hiện các khóa đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh đã chỉ đạo không tổ chức đào tạo nghề cho Lao động nông thôn khi chưa dự báo nơi làm việc.

- Thực hiện sự chỉ đạo đó, trong quá trình tổ chức thực hiện các khóa đào tạo nghề cho Lao động nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ràng buộc (thông qua Hợp đồng công việc về đào tạo nghề cho lao động nông thôn) là phải có Hợp đồng giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp cam kết nhận lao động sau khi tốt nghiệp tại các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp nếu đảm bảo đạt kỹ năng tay nghề;

- Để hỗ trợ cho Lao động nông thôn trong quá trình tư vấn cho người Lao động nông thôn học nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giúp cho người lao động lựa chọn ngành nghề và vị trí việc làm phù hợp, tránh trường hợp người lao động khi học xong không tìm được việc làm phù hợp;

- Ngoài ra, Sở thường xuyên tổ chức các sàn giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương nhằm kết nối giữa các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và người lao động có nhu cầu học nghề.


Câu hỏi của bạn Hoàng Văn Tâm, Phường Phú Bình, Huế:

Xin hỏi, tỉnh đã có những giải pháp gì để kết nối thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp đến người lao động?

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối thông tin cung - cầu lao động.

Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai thu thập thông tin biến động cung, cầu lao động để nhập vào phần mềm cơ sở dữ liệu cungld.vieclamhue.vn và cauld.vieclamhue.vn phục vụ cho việc kết nối cung - cầu lao động. Những việc đã làm cụ thể như sau:

1. Thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đăng tải và phổ biến rộng rãi trên Cổng thông tin việc làm tại địa chỉ: http://vlhue.vieclamvietnam.gov.vn/ tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận, lựa chọn công việc phù hợp trên hệ thống này xin việc.

2. Hàng tháng, Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm (vào ngày 05 và 20 hàng tháng) tại địa chỉ 12 Phan Chu Trinh, thành phố Huế để kết nối cung cầu lao động.

3. Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại trường, giúp cho sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm.

4. Tổ chức các sự kiện Ngày hội việc làm.

5. Tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề như tuyển lao động cho Vingroup Huế, siêu thị điện máy Nguyễn Kim...

6. Tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại các huyện, thị.

7. Phối hợp với các đoàn thể như Đoàn thanh niên tổ chức các phiên giao dịch việc làm.

Câu hỏi của bạn Hoàng Minh, Phong Điền, TTH:

Mục tiêu, định hướng công tác đào tạo nghề của tỉnh trong những năm tới có gì đổi mới trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0?

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Một số mục tiêu và định hướng về công tác đào tạo nghề trong thời kỳ cách mạng công nghiêp 4.0 như sau:

1. Chuyển hướng mạnh mẽ phương thức đào tạo theo hướng giáo dục nghề nghiệp sẽ không thuần túy đào tạo những nghề đơn lẻ, ổn định, mà phải phải linh hoạt, thích ứng với xu hướng luôn thay đổi do sự tiến bộ nhanh của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin.

2. Tổ chức điều tra, khảo sát nhằm đánh giá nhu cầu kỹ năng trong tương lai. Cho đến nay vẫn còn thiếu các quan sát, đánh giá cụ thể ở từng ngành nghề và sự khác biệt cần thiết trong bối cảnh công nghiệp 4.0. Hầu hết các yêu cầu về trình độ và kỹ năng của người lao động còn chung chung, phần lớn chỉ mới đề cập đến các năng lực xã hội và năng lực chung cùng với yêu cầu nhiều hơn về kỹ năng Công nghệ thông tin. Do đó cần phải có những nghiên cứu, khảo sát để xác định các nhu cầu kỹ năng ở từng ngành nghề cụ thể.

3. Xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề và tiêu chuẩn đào tạo thích ứng theo phát triển công nghệ. Thiết kế chương trình đào tạo linh hoạt, một mặt đáp ứng tiêu chuẩn đầu ra của nghề, mặt khác, tạo sự liên thông giữa các trình độ trong một nghề và giữa các nghề.

4. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong đào tạo và quản lý đào tạo, các giải pháp công nghệ thông tin và hợp tác doanh nghiệp quốc nội và quốc tế - cơ chế đảm bảo sự linh hoạt và thích ứng của giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng.

5. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp như nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý; quản trị nhà trường… đồng thời thu hút và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư và chuyên gia nước ngoài tham gia đào tạo nghề nghiệp cho lao động Việt Nam.


Câu hỏi của bạn Trần Hoàng Nguyên, trhnguyen89@yahoo.com.vn: Sau khi tốt nghiệp ngành nông nghiệp ra trường hiện tại tôi vẫn chưa kiếm được việc làm phù hợp. Mặc dù vậy với những kiến thức đã được đào tạo ở trường tôi đang muốn tự áp dụng vào thực tế. Nhiều ý tưởng cũng đã được tôi ấp ủ để triển khai. Tuy nhiên vấn đề gặp khó khăn của tôi hiện nay là về nguồn vốn. Vậy xin hỏi chương trình cho tôi biết, với một sinh viên mới ra trường như tôi thì có thể tiếp cận với nguồn vốn vay nào? các quy trình thủ tục ra làm sao? Nếu vay vốn tôi có được chương trình hỗ trợ nào không?

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Theo Điều 12, Luật Việc làm: Đối tượng được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm bao gồm:
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh;

- Người lao động.

Như vậy, Cháu là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường thì sẽ được vay mức vay tối đa 50 triệu đồng để hỗ trợ phát triển việc làm. Nếu cháu muốn mở cơ sở sản xuất kinh doanh, thành lập doanh nghiệp thì sẽ được hỗ trợ vay vốn tối đa 01 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm.

Lãi xuất vay vốn: lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Hồ sơ vay vốn gửi phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương bao gồm:

a) Đối với người lao động:

- Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cư trú hợp pháp;

- Bản sao giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên theo quy định. 

b) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, hồ sơ vay vốn gồm:

- Dự án vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án;

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, hợp đồng hợp tác, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

- Bản sao giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên theo quy định; 

- Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm (nếu có).

Ngoài ra bạn có thể tiếp xúc nguồn vốn vay hỗ trợ cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/10/2017.

Câu hỏi của bạn Hoàng Trung Xuân, Quảng Điền, TTH: Chủ trương, chính sách của tỉnh trong thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo nghề?

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Chủ trương, chính sách của tỉnh trong thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo nghề như sau:

1. Chủ trương:

- Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày19/7/2013 về quy định một số chính sách xã hội thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp;

- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Chính sách

Nếu cá nhân, tổ chức đầu tư vào lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực xã hội hóa thì sẽ được hưởng các chính sách như sau:

- Được ưu đãi về thuế và đất đai;

- Được hỗ trợ một số chính sách về đầu tư xây dựng trong trường hợp dự án của tổ chức, cá nhân thuộc danh mục Dự án ưu tiên của UBND tỉnh;

- Được hỗ trợ chi phí đào tạo;

- Đội ngũ nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp thuộc các cơ sở xã hội hóa được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo bồi dưỡng để đạt chuẩn;

- Sinh viên, học sinh các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tư thục thuộc các đối tượng đặc thù vẫn được hưởng các chế độ chính sách như các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp công lập.


Câu hỏi của bạn Nhật Quang, nhatquang_82@gmail.com: Do hoàn cảnh gia đình, tôi mới chỉ tốt nghiệp cấp hai thì nghỉ học ở nhà đi làm công nhân. Nay tôi muốn đi xuất khẩu lao động, xin hỏi tốt nghiệp cấp hai có đi xuất khẩu lao động được không? Nếu được thì ở nước nào và làm nghề gì, rất mong được chương trình giải đáp, xin cám ơn.

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

- Trong những năm gần đây, khả năng tiếp nhận lao động Việt Nam sang Nhật Bản, Đài Loan, các nước Trung Đông làm việc tăng lên với số lượng vô cùng lớn. Để nhằm đáp ứng nguồn lao động làm việc trong các ngành nghề xây dựng, dệt may và nông nghiệp, thợ xây trát, sơn, hàn xì tay nghề cao, người giúp việc… tại Nhật Bản, Đài Loan, các nước Trung Đông có thể nhận người lao động Việt Nam đã tốt nghiệp cấp 2, mà chưa học hết cấp 3.

- Các nhà tuyển dụng đánh giá dựa trên rất nhiều tiêu chí khác nhau ngoài vấn đề bằng cấp thì các yếu tố như chiều cao, cân nặng độ tuổi, kinh nghiệm làm việc, sự khéo léo, chăm chỉ siêng năng, hòa đồng… luôn đánh giá cao những bạn có sự cố gắng, nỗ lực trong công việc. Nhiều đơn hàng của các công ty dịch vụ xuất khẩu lao động chỉ yêu cầu ứng viên tốt nghiệp cấp 2 trở lên. Do đó sẽ có rất nhiều sự lựa chọn về đơn hàng, ngành nghề khác nhau khi các bạn đăng ký tham gia xuất khẩu lao động.

- Thực sự, đây là cơ hội rất lớn cho các bạn lao động học cấp 2 mong muốn đi xuất khẩu lao động , học hỏi kinh nghiệm và gia tăng thu nhập cho bản thân, gia đình và xã hội. Một số đơn hàng như: Trồng rau nhà kính; Xây dựng - chống thấm; Chế biến hoa quả; Xây dựng - lát gạch; May mặc; Đóng gói đồ hộp; Lắp ráp điện tử.

Câu hỏi của bạn Hoàng Thông, Điền Hải, Phong Điền: Xin chương trình cho biết những đối tượng nào được ưu tiên học nghề tại khu vực nông thôn hiện nay?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Võ Văn Dự:

- Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học.

Trong đó đối tượng được ưu tiên dạy nghề là:

+ Lao động là gia đình thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Lao động thuộc hộ nghèo.

+ Lao động là người dân tộc thiểu số.

+ Lao động là người tàn tật.

+ Lao động là người bị thu hồi đất canh tác.

+ Lao động thuộc hộ cận nghèo.

Câu hỏi của bạn Hoàng Trọng Đạt, Phong Điền, Huế:

Cơ sở tôi (sản xuất nước mắm) có người lao động thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển, vậy xin cho biết cơ sở sản xuất của tôi được hưởng chính sách hỗ trợ nào không?

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho các cơ sở sản xuất kinh doanh có tuyển dụng người lao động thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển

Ngày 18/5/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1918/LĐTBXH-VL hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh tuyển dụng người lao động thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 vào làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ được hỗ trợ:

1. Hỗ trợ kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.

2. Hỗ trợ nộp thay đơn vị sử dụng lao động tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Nội dung, thời gian, trình tự, thủ tục hỗ trợ thực hiện theo Công văn số 1918/LĐTBXH-VL ngày 18/5/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh sử dụng người lao động thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển lập và gửi dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo; hỗ trợ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động đăng ký hộ khẩu thường trú.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Địa chỉ: số 18 Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Huế; Điện thoại: 0234 3897028.

Câu hỏi của bạn Hà Đức Khánh, Phú Diên, Phú Vang, Thừa Thiên Huế:

Hiện tại tôi rất thích học nghề hàn, nhưng lại lo sau khi học xong không kiếm được việc theo nghề tôi đã học, vậy xin hỏi quý lãnh đạo tỉnh có giải pháp nào để có thể bảo đảm người học nghề xong có thể kiếm được việc theo nghề đã được đào tạo?

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Khi thực hiện các khóa đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh đã chỉ đạo không tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn khi chưa dự báo nơi làm việc.

Thực hiện sự chỉ đạo đó, trong quá trình tổ chức thực hiện các khóa đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ràng buộc (thông qua Hợp đồng công việc về đào tạo nghề cho lao động nông thôn) là phải có Hợp đồng giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp cam kết nhận lao động sau khi tốt nghiệp tại các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp nếu đảm bảo đạt kỹ năng tay nghề;

Để hỗ trợ cho lao động nông thôn trong quá trình tư vấn cho người lao động nông thôn học nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giúp cho người lao động lựa chọn ngành nghề và vị trí việc làm phù hợp, tránh trường hợp người lao động khi học xong không tìm được việc làm phù hợp;

Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên tổ chức các sàn giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương nhằm kết nối giữa các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và người lao động có nhu cầu học nghề.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Phương Vy, phuong_vy1995@gmail.com:

Cháu là sinh viên mới ra trường, xin hỏi chương trình: sinh viên mới ra trường thì có thể tiếp cận với nguồn vốn vay để phát triển việc làm không? hồ sơ thủ tục gồm những gì?

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Cháu là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường thì sẽ được vay mức vay tối đa 50 triệu đồng để hỗ trợ phát triển việc làm. Nếu cháu muốn mở cơ sở sản xuất kinh doanh, thành lập doanh nghiệp thì sẽ được hỗ trợ vay vốn tối đa 01 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm.

Lãi xuất vay vốn: lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Hồ sơ vay vốn gửi phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương bao gồm:

a) Đối với người lao động:

- Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cư trú hợp pháp;

- Bản sao giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên theo quy định. 

b) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, hồ sơ vay vốn gồm:

- Dự án vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án;

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, hợp đồng hợp tác, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

- Bản sao giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên theo quy định; 

- Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm (nếu có).

Ngoài ra bạn có thể tiếp xúc nguồn vốn vay hỗ trợ cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/10/2017.

Câu hỏi của bạn Lê Thị Yến Ngọc, Phú Bài, Hương Thủy:

Tôi thuộc đối tượng con thương binh và có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, xin hỏi những đối tượng xuất khẩu lao động nào được vay vốn ngân hàng, hồ sơ thủ tục thế nào?

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Tất cả người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nếu có nhu cầu đều được vay vốn để xuất khẩu lao động tại Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định, hiện tại là 0,55%/tháng.

Cháu là con thương binh thì sẽ được vay tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đối với mức vay trên 50 triệu đồng, phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ vay vốn gồm có:

- Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cư trú hợp pháp;

- Bản sao giấy tờ chứng minh người lao động thuộc đối tượng được vay vốn.

Đối với người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, thân nhân của người có công với cách mạng được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận tại giấy đề nghị vay vốn.

- Bản sao hợp đồng ký kết giữa người lao động với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Bản sao hộ chiếu còn thời hạn của người lao động.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Đức Dương, Phong Hiền, Phong Điền:

Tôi muốn đi xuất khẩu lao động, nhưng chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở, vậy cho tôi hỏi với trình độ học vấn như tôi có đi xuất khẩu lao động được không, xin chương trình tư vấn giúp.

Trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Văn Tuấn:

Hiện nay tại Nhật Bản, Đài Loan, các nước Trung Đông có nhận người lao động Việt Nam đã tốt nghiệp cấp 2, làm việc trong các ngành nghề xây dựng, dệt may và nông nghiệp, thợ xây trát, sơn, hàn xì tay nghề cao, người giúp việc… 

Tuy nhiên, việc tuyển dụng đánh giá dựa trên rất nhiều tiêu chí khác nhau ngoài vấn đề bằng cấp thì các yếu tố như chiều cao, cân nặng độ tuổi, kinh nghiệm làm việc, sự khéo léo, chăm chỉ siêng năng, hòa đồng, sự cố gắng, nỗ lực trong công việc... 

Đây thực sự là cơ hội rất lớn cho các bạn lao động học cấp 2 mong muốn đi xuất khẩu lao động , học hỏi kinh nghiệm và gia tăng thu nhập cho bản thân, gia đình và xã hội.

Kính thưa:

Buổi đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế của lãnh đạo tỉnh với chủ đề "Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động" đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và trong cả nước, rất nhiều câu hỏi đã được gửi về hộp thư của Ban biên tập và đường dây nóng của BTC. Qua 2 giờ đối thoại, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời thẳng thắn, đầy trách nhiệm những câu hỏi của cá nhân, tổ chức gửi tới buổi đối thoại. 

Vâng, thưa ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trước khi kết thúc buổi đối thoại chắc hẳn ông cũng có đôi điều muốn chia sẻ cùng bạn đọc, xin mời ông:


Phát biểu bế mạc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung

tại buổi đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử, chủ đề:

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động

 

Thưa quý vị và các bạn, sau 2 giờ đối thoại tích cực và sôi nổi, có rất nhiều câu hỏi, ý kiến, thắc mắc của đông đảo nhân dân và doanh nghiệp gửi đến chương trình và đã được Lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành trả lời, giải đáp một cách thỏa đáng, đáp ứng sự mong mỏi, quan tâm của quý vị.

Qua nghe các ý kiến của quý vị gửi về chương trình, chúng tôi bày tỏ sự đồng cảm với những trăn trở mà quý vị nêu lên; đồng thời chúng tôi nhận thấy rằng cần phải có những giải pháp để cải thiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh ngày một hiệu quả hơn. Thời gian tới, Lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm và chỉ đạo các ngành tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động theo hướng đi vào chiều sâu, thực chất. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển dạy nghề tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2020 nhằm phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng; nâng cao hiệu quả dạy nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; đặc biệt là đội ngũ lao động có kỹ năng nghề nghiệp cao. Đồng thời có định hướng phù hợp về chương trình giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020 nhằm thúc đẩy phát triển thị trường lao động; nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động; hỗ trợ tạo việc làm cho người khuyết tật, dân tộc thiểu số; hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp; đẩy mạnh thực hiện dạy nghề tại các doanh nghiệp trên địa bàn, tạo thuận lợi để lao động nông thôn tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế và nhu cầu học nghề. Bên cạnh đó, Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; khuyến khích đào tạo nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động, đào tạo ngoại ngữ, giáo dục ý thức pháp luật, tôn trọng phong tục tập quán, văn hoá, hoà nhập thị trường lao động quốc tế…

Hy vọng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương và sự chung tay của toàn xã hội, thời gian đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động tại Thừa Thiên Huế sẽ có những chuyển biến tích cực góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, đảm bảo ổn định cuộc sống, tăng thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 

Xin cảm ơn ông!

Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình đối thoại trực tuyến ngày hôm nay, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hà Văn Tuấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ông Võ Văn Dự, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xin cảm ơn quý vị và đông đảo nhân dân đã quan tâm gửi câu hỏi và theo dõi cuộc đối thoại.

Xin chào và hẹn gặp lại.