Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Vì an sinh xã hội

 

THÔNG BÁO

 

UBND tỉnh sẽ tổ chức đối thoại trực tuyến với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ đề “Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Vì an sinh xã hội trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế (địa chỉ www.thuathienhue.gov.vn ).

1. Thời gian: 01 buổi

Dự kiến tổ chức vào ngày 30/5/2019; thời gian cụ thể sẽ được Ban tổ chức thông báo trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế.

2. Chủ trì đối thoại

- Lãnh đạo UBND tỉnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung.

- Lãnh đạo các đơn vị: Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh.

3. Tiếp nhận câu hỏi gửi trước để trả lời tại buổi đối thoại

Để buổi đối thoại trực tuyến đạt mục đích, hiệu quả, Ban tổ chức bắt đầu tiếp nhận câu hỏi gửi đến chương trình từ ngày 2/5/2019 đến ngày diễn ra đối thoại theo các địa chỉ sau:

- Qua thư điện tử theo địa chỉ bbt.ubnd@thuathienhue.gov.vn

- Qua Chuyên mục “Đối thoại trực tuyến - Trao đổi và tháo gỡ” trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế tại địa chỉ www.thuathienhue.gov.vn

4. Tiếp nhận câu hỏi để Lãnh đạo tỉnh chủ trì đối thoại trả lời ngay tại buổi đối thoại trực tuyến qua số điện thoại đường dây nóng 0234.3629999 hoặc Qua Chuyên mục “Trao đổi và tháo gỡ” trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế tại địa chỉ www.thuathienhue.gov.vn

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo rộng rãi và mời cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặt câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh trả lời liên quan đến những nội sung sau:

-         Chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

-         Các chính sách của Nhà nước liên quan đến đảm bảo an sinh xã hội;

-         Chế độ chính sách của Nhà nước về tiền lương hưu; thất nghiệp;

-         Những vấn đề liên quan về quá trình đóng - hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

-         Những vấn đề liên quan đến chất lượng phục vụ, bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...