Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động

 

THÔNG BÁO

 

UBND tỉnh sẽ tổ chức đối thoại trực tuyến với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ đề “Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động” trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế (địa chỉ www.thuathienhue.gov.vn ).

1. Thời gian: 01 buổi

Dự kiến tổ chức vào ngày 29 hoặc ngày 30/11/2018; thời gian cụ thể sẽ được Ban tổ chức thông báo trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế.

2. Chủ trì đối thoại

- Lãnh đạo UBND tỉnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung.

- Lãnh đạo các Sở: Công Thương, Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Tiếp nhận câu hỏi gửi trước để trả lời tại buổi đối thoại

Để buổi đối thoại trực tuyến đạt mục đích, hiệu quả, Ban tổ chức bắt đầu tiếp nhận câu hỏi gửi đến chương trình từ ngày 7/11/2018 đến ngày diễn ra đối thoại theo các địa chỉ sau:

- Qua thư điện tử theo địa chỉ bbt.ubnd@thuathienhue.gov.vn

- Qua Chuyên mục “Đối thoại trực tuyến - Trao đổi và tháo gỡ” trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế tại địa chỉ www.thuathienhue.gov.vn

4. Tiếp nhận câu hỏi để Lãnh đạo tỉnh chủ trì đối thoại trả lời ngay tại buổi đối thoại trực tuyến qua số điện thoại đường dây nóng 0234.3629999 hoặc Qua Chuyên mục “Trao đổi và tháo gỡ” trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế tại địa chỉ www.thuathienhue.gov.vn

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo rộng rãi và mời cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặt câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh trả lời liên quan đến chủ đề như: chủ trương, định hướng của tỉnh Thừa Thiên Huế đối với công tác đào tạo nghề; chính sách của Nhà nước đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài; định hướng và chính sách hỗ trợ tạo việc làm, xuất khẩu lao động…