Quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng giữa lãnh đạo tỉnh với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND tỉnh. Hôm nay, ngày 28/7/2017, tại Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng với lãnh đạo UBND thành phố Huế (ông Võ Lê Nhật, Phó Chủ tịch) và lãnh đạo Sở Xây dựng (ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc) sẽ đối thoại trực tuyến với cá nhân, tổ chức với chủ đề Quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Buổi đối thoại được truyền hình trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế (www.thuathienhue.gov.vn) và trên website của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh (www.trt.vn).

Quý vị quan tâm xin mời gửi câu hỏi đến Ban Biên tập qua địa chỉ thư điện tử: bbt.ubnd@thuathienhue.gov.vn và gọi điện thoại qua đường dây nóng 0234.3629999, hoặc gửi trực tiếp tại chuyên mục “Trao đổi và tháo gỡ” trên trang chủ của Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế.

Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trước khi bắt đầu đối thoại ông có điều gì chia sẻ cùng với các cá nhân, tổ chức đang theo dõi và tham gia buổi đối thoại trực tuyến hôm nay không ạ? 

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

tại buổi đối thoại về Quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng

trên địa bàn tỉnh

 

Xin chào tất cả các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đang theo dõi và tham gia buổi đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế hôm nay.

Thưa quý vị, theo định hướng của Bộ Chính trị và Chính phủ, Thừa Thiên Huế xác định phát triển theo hướng “di sản, văn hoá, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường”; đồng thời tiếp tục phấn đấu để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới. Do đó việc xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển, sánh vai với các tỉnh, thành phố lớn trong nước cũng như quốc tế là một trách nhiệm to lớn đối với lãnh đạo tỉnh cũng như các sở, ban, ngành có liên quan. Bên cạnh đó, nhiệm vụ gìn giữ, bảo tồn, tu bổ những di sản văn hóa, kiến trúc có giá trị nổi bật của đô thị Huế cũng hết sức quan trọng. Chính vì vậy, trong thời gian qua, công tác lập, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế luôn được các cấp, các ngành dành sự quan tâm đặc biệt. Tỉnh đã phê duyệt nhiều quy hoạch (quy hoạch chung và chi tiết các khu đô thị và dân cư trên địa bàn tỉnh) và ban hành nhiều văn bản quản lý quy hoạch, xây dựng cũng như tiến hành rà soát các quy hoạch để có sự điều chỉnh thích hợp; Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050...

Tuy nhiên, trong thời gian qua, công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Nhiều khu vực đô thị còn thiếu quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; tình trạng bất cập về trật tự xây dựng, các công trình xây dựng không phép, sai phép, vi phạm chỉ giới xây dựng, vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, sai quy hoạch, không đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và không đúng thiết kế được phê duyệt vẫn xảy ra gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, an toàn công trình và mỹ quan đô thị.

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh trên tất cả các lĩnh vực: Kiến trúc, quy hoạch, phát triển đô thị; quản lý chất lượng công trình xây dựng; quản lý hạ tầng kỹ thuật, vật liệu xây dựng, quản lý nhà ở..., hôm nay, UBND tỉnh tổ chức buổi đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế (www.thuathienhue.gov.vn) với chủ đề “Quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng” qua đó lắng nghe và trực tiếp giải đáp những vướng mắc của các tổ chức và nhân dân, nhằm đưa công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh nhà ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả hơn.

Chúng tôi đã sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp những kiến nghị, vướng mắc của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân gửi về cuộc đối thoại hôm nay.

Xin trân trọng cám ơn!


Bắt đầu đối thoại
Câu hỏi của bạn Trần Nam, Phường An Đông, tp huế:

Xin cho biết những định hướng và giải pháp của tỉnh trong thời gian tới để đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, tạo bước đột phá trong phát triển đô thị? 

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương:

1. Về định hướng:

- Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị, trước mắt cần tập trung xây dựng chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, xác định rõ hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn với số lượng và quy mô, đặc điểm tính chất tương ứng. Chương trình phát triển đô thị được lập cùng lúc cho 2 nhóm: hệ thống toàn bộ các đô thị trên địa bàn toàn tỉnh và cho từng đô thị. Đồng thời, xác định rõ kế hoạch thực hiện phát triển đô thị trong giai đoạn 5 năm đầu tiên, trong đó chỉ rõ các đô thị sẽ được nâng cấp, nâng loại, phát triển mới, các hệ thống hạ tầng khung để kết nối hệ thống các đô thị và hệ thống các công trình đầu mối mang tính chất vùng. Đây là cơ sở cho việc triển khai các bước tiếp theo như phân bổ và tìm kiếm nguồn lực cho phát triển đô thị, xây dựng các dự án thành phần cho phát triển đô thị.

- Sau khi Chương trình phát triển đô thị được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, mục tiêu, lộ trình phát triển, các chương trình ưu tiên cụ thể. Đặc biệt tập trung xác định các khu vực phát triển đô thị bao gồm cả khu vực cũ và khu vực mới để có cơ sở tìm nguồn lực đầu tư và phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Về giải pháp:

Để đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, tạo bước đột phá trong phát triển đô thị trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện một số giải pháp sau:

- Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị phải theo đúng quy hoạch, kế hoạch và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

- Công tác quy hoạch đô thị (trong đó có nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị) phải bảo đảm chất lượng, tầm nhìn và có cách tiếp cận, đi trước một bước theo hướng đô thị bền vững như đô thị xanh, đô thị sinh thái. Sau bước quy hoạch, căn cứ vào Chương trình phát triển đô thị và các khu vực phát triển đô thị đã được phê duyệt, chính quyền các cấp lập kế hoạch đầu tư Xây dựng trong từng thời điểm để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình hạ tầng xã hội tại các dự án khu đô thị, khu dân cư mới đã được chấp thuận nhằm hình thành các khu đô thị đồng bộ về hạ tầng.

- Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh trong lĩnh vực này theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư để huy động nhiều hơn nữa (xã hội hóa) các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị. Nguồn vốn đầu tư hạ tầng đô thị từ xã hội hóa là chủ yếu.

- Ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị, ưu tiên đầu tư hạ tầng đô thị Huế, đô thị Thuận An, thị xã Hương Thủy, Hương Trà, thị trấn Sịa, trục Quốc lộ 1A... Tranh thủ tối đa, quản lý tốt, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ODA đối với các dự án đầu tư chỉnh trang và phát triển đô thị trọng điểm.

- Hiện nay, Sở Xây dựng đang tham mưu UBND tỉnh lập kế hoạch phát triển các Khu dân cư mới trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận đến năm 2030 nhằm: Cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế; Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phục vụ nhu cầu đầu tư xây dựng các khu dân cư mới, góp phần tạo quỹ đất đảm bảo phục vụ về nhà ở tại các khu vực, tạo điều kiện phát triển đô thị; Phát triển quỹ đất để thực hiện bán đấu giá, đấu thầu dự án sử dụng đất, các khu vực phục vụ tái định cư trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận; Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ.

- Đôn đốc hoàn thành xây dựng các công trình quan trọng thuộc lĩnh vực giao thông (giao thông đối ngoại, giao thông kết nối đô thị động lực và các đô thị vệ tinh, giao thông nội thị); hệ thống cấp nước; hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải đô thị. Chú trọng cải tạo hệ thống truyền tải điện, gắn với xây dựng hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin theo hướng ngầm hóa, dùng chung hạ tầng mạng; bảo đảm mỹ quan môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tình Nguyễn Văn Phương

Câu hỏi của bạn Đức Anh, Vĩnh Ninh, Huế:

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 6/5/2014. Xin cho biết tiến độ triển khai thực hiện theo quy hoạch nói trên  đến nay như thế nào? 

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật:

Trên cơ sở quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 51/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 về tổ chức lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2017-2020); Cụ thể, công tác lập các điều chỉnh các quy hoạch liên quan như:

- Hoàn thành việc lập và phê duyệt một số đồ án quy hoạch như: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu vực Thủy Xuân, Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu vực Hương Long, quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dịch vụ du lịch cao cấp Cồn Hến, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

- Đang tiến hành lập, điều chỉnh các quy hoạch khác: Quy hoạch phân khu phường An Tây, Quy hoạch phân khu phường Kim Long, Điều chỉnh Quy hoạch phân khu Trung tâm văn hóa phía Tây Nam, điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường Phú Hậu - Phú Hiệp - Phú Cát, điều chỉnh quy hoạch Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế, Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương.

- Đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt ban hành quy định quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- UBND thành phố đã trình Sở Xây dựng thẩm định kế hoạch thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Các dự án cắm mốc giới theo đồ án Quy hoạch như: hồ sơ cắm mốc giới theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu vực Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Cắm mốc quy hoạch các tuyến đường Tam Thai, Thiên Thai và Lê Ngô Cát, thành phố Huế...

- Ngoài ra, nhiều dự án đầu tư đã được nghiên cứu, xem xét trên cơ sở Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/5/2014, như: dự án tuyến đường Tố Hữu nối dài, dự án tuyến đường vành đai, dự án tuyến đường Nguyễn Văn Linh nối dài...

Câu hỏi của bạn Dương Văn Ngọc, dvngoc02@gmail.com:

Hiện nay còn tồn tại rất  nhiều quy hoạch "treo", người dân sống trong vùng quy hoạch "treo" rất khổ sở muốn xây nhà để ở cũng khó, mà bán cũng khó có người mua. Đề nghị lãnh đạo tỉnh có giải pháp rà soát, điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đối  với những quy hoạch treo quá lâu để tạo điều kiện cho dân làm ăn, sinh sống.

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Toàn Thắng:

- Theo Khoản 11 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12: "Thời hạn hiệu lực của quy hoạch đô thị là khoảng thời gian được tính từ khi đồ án quy hoạch đô thị được phê duyệt đến khi có quyết định điều chỉnh hoặc huỷ bỏ". Việc xem xét điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch được căn cứ trên tình hình thực tế, không có quy định cụ thể về thời gian quy hoạch hết hiệu lực.

- Theo Điều 46 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12: "Quy hoạch đô thị phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Thời hạn rà soát định kỳ đối với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu là 5 năm, quy hoạch chi tiết là 3 năm, kể từ ngày quy hoạch đô thị được phê duyệt". Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND thành phố, các huyện, thị xã tổ chức rà soát quy hoạch một cách thường xuyên, nghiêm túc nhằm kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình mới, tận dụng các nguồn lực phát triển, đồng thời góp phần giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện quy hoạch. Trên cơ sở kết quả rà soát, quy hoạch được điều chỉnh với mức độ phù hợp tình hình thực tế (điều chỉnh tổng thể hoặc điều chỉnh cục bộ quy hoạch).

[Ví dụ cụ thể như:  

+ Quy hoạch chung thành phố Huế đã được UBND tỉnh tổ chức rà soát, lập hồ sơ điều chỉnh và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/5/2014.

+ Trên cơ sở đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế được phê duyệt, UBND tỉnh đã tiếp tục phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) như: quy hoạch phân khu phường An Tây (Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 13/10/2015); quy hoạch phân khu Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế (Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 09/12/2015); quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ (Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 16/12/2015); quy hoạch phân khu phường Kim Long (Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 16/12/2015)...

+ Đối với các đồ án quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500), UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND các địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát trong thời gian tới sau khi các đồ án quy hoạch phân khu được hoàn thành, phê duyệt.

+ Riêng công tác điều chỉnh cục bộ được UBND tỉnh phê duyệt theo kế hoạch định kỳ hằng năm, trên cơ sở báo cáo tổng hợp của Sở Xây dựng và UBND các địa phương. Ngoài ra đối với các trường hợp cần thiết, UBND tỉnh xem xét, ban hành ngay các quyết định điều chỉnh.]

- Vừa qua, UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020 tại Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 20/3/2017, trong đó một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đánh giá, rà soát tình hình thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh để làm rõ các vướng mắc, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện để có cơ sở điều chỉnh trong giai đoạn 2017 - 2020. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng và UBND thành phố, các huyện, thị xã tổ chức triển khai theo Kế hoạch được duyệt. 

Câu hỏi của bạn Nguyễn Phước Hoàng Long, tp huế:

Trong những năm qua nhiều khu đô thị và khu dân cư mới được quy hoạch cũng như đầu tư xây dựng khá nhiều trên địa bàn thành phố Huế, tuy nhiên chất lượng quy hoạch cũng như tính đồng bộ của các khu đô thị chưa cao, tình trạng xây dựng không đúng thiết kế quy hoạch vẫn xảy ra. Vậy để đẩy lùi thực trạng nói trên đồng thời thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển đô thị tỉnh nhà ngày càng nhanh và bền vững thì cần những giải pháp nào từ phía chính quyền địa phương? Xin cảm ơn.

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương:

Những năm qua, tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và thành phố Huế nói riêng có sự thay đổi tích cực. Nhiều khu dân cư, khu đô thị mới hình thành với hạ tầng đô thị đồng bộ, đem lại bộ mặt đô thị khang trang hơn, sạch đẹp hơn. Các khu vực dân cư được quy hoạch đầy đủ, bố trí các cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, công cộng cơ bản đáp ứng từng bước và hoàn thiện đối với các khu dân cư mới được hình thành. Bên cạnh đó, các tuyến đường giao thông kết nối các khu vực dân cư mới với các khu trung tâm cũ, hình thành hệ thống giao thông đô thị xuyên suốt.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tình trạng chất lượng quy hoạch một số khu vực chưa cao, do các đơn vị lập quy hoạch (đơn vị tư vấn thiết kế) còn yếu, chưa có cách nhìn nhận tổng quan, đánh giá một cách tổng thể các nhu cầu, thiết yếu của khu dân cư, khu đô thị mới. Do đó, công tác lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị thực hiện dự án luôn được Thành phố lựa chọn kỹ càng, cân nhắc lựa chọn các đơn vị có năng lực, có trình độ chuyên môn cao, có thương hiệu để có các ý tưởng, tư duy về thiết kế quy hoạch, thiết kế đô thị mới, giúp cho Thành phố có nhiều lựa chọn tối ưu trong công tác lập quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị.

Ngoài ra, tình trạng xây dựng không đúng thiết kế quy hoạch: Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị: Phòng Quản lý Đô thị, Đội Quản lý Đô thị và UBND các phường kiểm tra, rà soát, nắm rõ địa bàn, kiểm tra các công trình xây dựng để có chấn chỉnh các hành vi xây dựng không đúng theo quy hoạch, không đúng theo Giấy phép xây dựng. Đối với các trường hợp xây dựng không đúng quy hoạch, kiên quyết lập hồ sơ, xử lý phần xây dựng sai quy hoạch theo quy định. Đối với các trường hợp xây dựng không có giấy phép xây dựng, lập biên bản đình chỉ thi công, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện, bổ sung Giấy phép xây dựng trước khi thực hiện tiếp thi công công trình.

Từ đầu năm 2017 đến nay, qua kiểm tra 619 trường hợp, có 218 xây dựng không có Giấy phép, có 474 trường hợp có Giấy phép trong đó xây dựng sai thiết kế có 30 trường hợp; xử phạt 149 trường hợp. Lập Biên bản đình chỉ thi công công trình 132 trường hợp.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Quế, tp Huế, TP Huế:

Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế hiện nay đang được triển khai đồng loạt ở nhiều đường phố, tuy nhiên tiến độ thi công chậm, kéo dài gây ảnh hưởng về giao thông, công việc kinh doanh, làm xáo trộn cuộc sống sinh hoạt của người dân, xin hỏi nguyên nhân do đâu? khi nào thì dự án kết thúc? 

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật:

Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế được Chính phủ Nhật Bản tài trợ nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp, thông qua Hiệp định vay VNXV-07 được Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản ngày 31/3/2008. Quy mô dự án gồm 1 Gói thầu dịch vụ tư vấn, 6 Gói thầu xây lắp và 1 Gói thầu cung cấp thiết bị; trong đó xây dựng 1 Nhà máy xử lý nước thải công suất 30.000m3/ngày đêm, 6 trạm bơm nâng lưu vực, 1 trạm bơm chính, khoảng 160 km cống chung, 22 km cống bao, hệ thống kè dài 2.852m; 2 năm vận hành bảo dưỡng. Thời gian thực hiện: 2008 - 2018, tổng mức đầu tư: 24.008 triệu JPY (trong đó vốn vay: 20.883 triệu JPY). Dự án do Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Huế làm chủ đầu tư và cấp quyết định đầu tư là UBND tỉnh Thừa thiên Huế.

Dự án chỉ bắt đầu thực hiện thi công từ tháng 6 năm 2016 với việc triển khai đồng loạt, trên diện rộng của 11 phường thuộc khu vực phía Nam; Quá trình thi công chậm có nhiều nguyên nhân: Do độ sâu đào móng quá sâu, công tác chờ đợi thủ tục cấp phép của các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật và nguyên nhân lớn nhất là năng lực thực tế của các nhà thầu không đạt theo như hồ sơ khi trúng thầu. Do đó, không tránh khỏi ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, vệ sinh môi trường. Đó là các tác động không mong muốn của dự án. Đồng thời, trong quá trình triển khai thi công, các nhà thầu chưa nghiêm túc thực hiện theo các quy định về việc triển khai công trình xây dựng theo Luật xây dựng, Luật giao thông đường bộ như: Thực hiện chưa đúng theo Giấy phép thi công được cấp, chưa có biển tên công trình, biển báo an toàn, rào chắn, tập kết vật liệu, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường đang khai thác. Để khắc phục trình trạng này, UBND thành phố đã giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì cùng Công an thành phố, các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra để kịp thời xử lý các vấn đề về an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, chất lượng công trình lân cận...

Theo kế hoạch, dự án sẽ kết thúc vào tháng 8 năm 2018, sau khi đã hoàn thành thi công lắp đặt hệ thống thoát nước tại các địa bàn thuộc phía Nam thành phố Huế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật

Câu hỏi của bạn Phạm Ngọc Anh, Đường Trần Phú, Phước Vĩnh, TP Huế:

Cách đây 10 năm Tỉnh có quy hoạch xây dựng cây cầu nối đường Hai Bà Trưng lên Trần Phú (vượt đường Phan Chu Trinh, đường Phan Đình Phùng và cả đường sắt) và làm đường kéo dài về phía Ngự Bình. Vậy xin hỏi quy hoạch xây dựng cây cầu đó hiện nay có thực hiện nữa hay không?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Toàn Thắng:

Quy hoạch xây dựng cầu nối đường Hai Bà Trưng đến đường Trần Phú được thực hiện theo Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng trục đường Hai Bà Trưng nối dài và hiện nay chưa có quyết định thay thế, điều chỉnh. Theo đó, trục đường Hai Bà Trưng nối dài (bao gồm cả cầu vượt) được quy hoạch như sau:

- Đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến đường Hàm Nghi: mặt cắt 28m (3m + 4m + 14m + 4m + 3m).

- Đoạn từ đường Hàm Nghi đến chân cầu vượt phía Nam: mặt cắt 36m (3,5m + 7,5m + 14m + 7,5m + 3,5m).

- Đoạn từ chân cầu vượt phía Nam đến đường Trần Phú: mặt cắt 36m (6m + 10,5m + 3m + 10,5m + 6m).

Để kết nối giao thông khu vực Trường An với trung tâm thành phố Huế, hiện nay có các cây cầu qua sông An Cựu như: cầu Nam Giao, cầu Bến Ngự (trục đường Phan Bội Châu chỉ lưu thông 1 chiều từ Trường An về trung tâm thành phố), cầu Phủ Cam, cầu Kho Rèn. Tuy nhiên, do lưu lượng giao thông khu vực này khá lớn, đồng thời giao cắt với đường sắt Bắc Nam nên thường xuyên gây ùn tắc giao thông cục bộ. Vì vậy, việc quy hoạch xây dựng cầu vượt đường sắt nối đường Hai Bà Trưng đến đường Trần Phú là định hướng lâu dài nhằm đảm bảo sự kết nối giao thông khu vực Trường An và trung tâm thành phố Huế, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. 

Câu hỏi của bạn longjav12@gmail. com, longjav12@gmail. com:

Hiện nay tốc độ đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng ở các địa phương trong tỉnh diễn ra khá nhanh. Nhiều con đường, tuyến phố mới được mở mang, xây dựng, tạo điều kiện cho người dân ổn định nơi ở, phát triển kinh doanh và dịch vụ. Tuy nhiên, tình hình quản lý trật tự xây dựng cũng ngày càng trở nên khó khăn, phức tạp. Tình trạng xây dựng trái phép, không phép, cơi nới, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang giao thông... diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi. Xin hỏi lãnh đạo tỉnh đã có những giải pháp nào để khắc phục tình trạng này? 

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương:

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng nêu trên là chưa có các giải pháp kết hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý, đặc biệt là chính quyền địa phương, công tác tham gia xử lý của UBND các phường, xã, thị trấn vẫn chưa được chú trọng và thiếu tính chủ động; đặc biệt, ý thức của người dân trong việc tham gia thực hiện trật tự đô thị còn chưa cao. Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo để chấn chỉnh các tình trạng vi phạm trật tự đô thị. Cụ thể:  Đã ban hành nhiều chỉ thị, quy định về lập lại trật tự đô thị:  Năm 2017 đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 24/01/2017, trong đó nêu ra nhiều giải pháp thực hiện, cụ thể:

* UBND tp Huế, Thị xã, các huyện:

- Phải thực hiện nghiêm các quy định của Luật xây dựng, luật quy hoạch đô thị, tổ chức công bố, công khai các đồ án quy hoạch đã phê duyệt, triển khai cắm mốc chỉ giới ngoài thực địa. Tổ chức kiểm tra và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, chú trọng các trường hợp xây dựng không phép, xây dựng các kios tại các trục đường chính, công trình xây dựng tạm, xây dựng lấn chiếm đất công, lấn chiếm không gian, lòng đường vỉa hè.

- Quy định trách nhiệm và ban hành các quy chế đối với UBND các xã trong công tác quản lý trật tự xây dựng, xử lý các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về xây dựng, quản lý trật tự xây dựng để người dân biết tự giác chấp hành, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo đảm an toàn trật tự đô thị.

* Các sở, ban ngành:

- Sở Xây dựng: Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, tham muu UBND tỉnh xây dựng quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh (hiện nay Sở Xây dựng đang hoàn chỉnh để trình UBND tỉnh ban hành).

- Các sở ban ngành khác trong thẩm quyền của mình chủ động hoặc phối hợp với Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng xử lý các vi phạm như xây dựng lấn chiếm hành lang công trình đường bộ, đê điều.

+ Đã ban hành Quy định về phân công, phân cấp và uỷ quyền công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh để các huyện chủ động trong việc lập quy hoạch, phê duyệt quy hoạch, lập quy chế quản lý quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy định về quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch, Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 quy định một số nội dung cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện cho các địa phương đẩy nhanh việc cấp phép xây dựng cho người dân, đặc biệt là các khu vực Kinh Thành Huế (Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 23/5/2017) góp phần hạn chế các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn.

Sau khi các giải pháp chấn chỉnh trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng được ban hành, đã có sự chuyển biến tích cực:

Ngày 16/3/2017, Sở Xây dựng đã thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh.

Các Huyện, thị xã, thành phố Huế đã ban hành các chỉ thị kế hoạch triển khai ra quân chấn chỉnh, xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm vỉa hè, trả lại vỉa hè, lòng đường cho người đi bộ. Hiện nay rất nhiều vỉa hè, lòng đường đã được thông thoáng, sạch đẹp.

Các quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa cấp huyện và cấp xã đều đã được ban hành.

Bộ máy quản lý trật tự ở phường xã, huyện được củng cố và thành lập mới.

Trong 6 tháng đầu năm kể từ ngày ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh, trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra xử lý 355 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, trong đó 63 xây dựng không phép, 172 xây dựng sai phép, 51 xây dựng lấn chiếm không gian, vỉa hè. Hành lang an toàn giao thông, 69 xây dựng lều quán lấn chiếm vỉa hè. Đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1,1 tỷ đồng.

Câu hỏi của bạn Khu dân cư 325 Điện Biên Phủ Huế, 325/8 Điện Biên Phủ phường Trường An TP Huế:

Đường kiệt 325 Điện Biên Phủ, phường Trường An đến nay vẫn là con đường gần như chưa được bê tông hóa, ngoài ra bị chiếm dụng xây dựng trái phép để kinh doanh nhưng chính quyền chưa có biện pháp tháo dỡ trả lại phần đất công bị lấn chiếm. Kính đề nghị UBND thành phố cho biết ý kiến về nội dung này

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật:

- Kiệt 325 Điện Biên Phủ trước đây là tuyến đường nội bộ có chiều dài khoảng 70m (đường đất) thuộc quy hoạch khu tập thể nhà ở 131 Điện Biên Phủ, nay là Kiệt 325 Điện Biên Phủ, phường Trường An.

Năm 2012, thực hiện Đề án vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường kiệt của thành phố, UBND phường Trường An đã có Tờ trình gửi UBND thành phố về phương án bê tông hóa đường kiệt 325 theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó chiều dài toàn tuyến là 140m, chiều rộng trung bình 9m, diện tích 1.760m2, tổng kinh phí dự kiến là 400.000.000 đồng. Để thực hiện bê tông hóa và nâng cấp tuyến đường này cần phải giải phóng mặt bằng phần công trình xây dựng của 02 hộ gia đình tại kiệt 325 Điện Biên Phủ. Hiện nay, UBND phường đang tổ chức vận động các hộ dân hiến một phần đất để thực hiện.

- Việc xây dựng lấn chiếm trái phép đất công: UBND phường Trường An đã có thông báo cho 02 hộ gia đình chấp hành tự tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm, thời gian cho đết hết ngày 30/6/2017 phải thực hiện xong. Nếu sau thời hạn nói trên, các hộ gia đình không chấp hành, UBND phường có trách nhiệm tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.

Câu hỏi của bạn Hoàng Nha Phong, Huế:

Địa điểm Khu vực ngã 6 Hà Nội - Hùng Vương - Bến Nghé - Đống Đa - Lê Quý Đôn, kết hợp với diện tích và không gian nhà văn hóa trung tâm nếu được quy hoạch và xây dựng là quảng trường đi bộ, nơi tổ chức các sự kiện văn hóa - giải trí của thành phố thì sẽ là điểm nhấn kiến trúc của thành phố Huế hiện đại. Vậy trong tương lai khu vực này được tỉnh quy hoạch là gì?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Toàn Thắng:

Theo Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/5/2014, khu vực quảng trường ngã 6 là một trong những khu vực quan trọng được thiết kế đô thị, với tính chất là khu trung tâm dịch vụ văn hóa của tỉnh và dự kiến xây dựng thành khu trung tâm hội nghị hội thảo quốc tế (xây dựng bổ sung các công trình văn hóa và sử dụng các công trình văn hóa giải trí, công trình lưu trú, không gian triển lãm và hội nghị để tổ chức các sự kiện tầm vóc quốc tế). Bên cạnh đó, liên kết các không gian lân cận bằng cách xây dựng hành lang công cộng (lấy quảng trường giao thông làm trung tâm, bố trí tại từng lô đất diện tích đất sinh hoạt công cộng để xây dựng quảng trường với quy mô phù hợp với từng lô; đảm bảo không gian đi bộ phù hợp ở giữa các công trình thương mại và công trình văn hóa, kết nối với công viên trung tâm).

Theo các đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm phía Nam thành phố Huế (tỷ lệ 1/2.000) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 08/6/2005 và quy hoạch chi tiết trục đường Lý Thường Kiệt - Đống Đa đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 07/10/2009, khu vực nhà văn hóa Trung tâm đều đươc xác định là đất cơ quan, văn hóa.

Vừa qua, UBND tỉnh đã thống nhất cho Tập đoàn Vingroup nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị đa năng tại khu vực này (tại Thông báo Kết luận số 154/TB-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc nghe Tập đoàn Vingroup báo cáo tiến độ và ý tưởng đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế).

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Toàn Thắng

Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Bình, tp huế:

Công tác lập, phê duyệt quy hoạch trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây được đẩy mạnh thực hiện, nhờ đó đã tạo thuận lợi trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Xin cho biết việc triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt và việc kêu gọi đầu tư cho các dự án phát triển KTXH của tỉnh?

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương:

1. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch như sau:

- Tổ chức công bố công khai quy hoạch cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện, thông qua nhiều cách thức cụ thể: Trưng bày tại các cơ quan như Sở Xây dựng, UBND thành phố, các huyện, thị xã, UBND các phường xã; Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, mạng internet... Bên cạnh đó, cơ quan quản lý quy hoạch theo phân cấp có trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

- Tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy hoạch đã được phê duyệt để người dân được biết, thực hiện. Riêng đối với một số quy hoạch có phạm vi rộng lớn (như quy hoạch chi tiết khu vực Thủy Xuân, quy hoạch chi tiết khu vực Hương Long, quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Bắc, quy hoạch chi tiết khu vực đàn Nam Giao và vùng phụ cận, quy hoạch chi tiết khu vực đồi Vọng Cảnh và vùng phụ cận...), chưa thể bố trí đủ kinh phí thực hiện, việc cắm mốc giới trước mắt tập trung cho các tuyến đường chính, khu vực có ý nghĩa quan trọng.

- Tổ chức kêu gọi đầu tư theo quy hoạch đã được phê duyệt: Ngày 08/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2018 và định hướng đến năm 2020 tại Quyết định số 942/QĐ-UBND, theo đó có 104 dự án kêu gọi đầu tư bao gồm: 05 dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa; 24 dự án thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp; 35 dự án thuộc lĩnh vực du lịch, dịch vụ; 20 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng và cơ sở hạ tầng; 09 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 04 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế; 05 dự án thuộc lĩnh vực thương mại; 02 dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

- Quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt: Công tác này được các cơ quan chuyên môn thực hiện một cách đồng bộ, xuyên suốt, từ khâu giới thiệu địa điểm; cấp chứng chỉ quy hoạch, giấy phép quy hoạch để làm căn cứ nghiên cứu dự án; tổ chức thông qua phương án kiến trúc quy hoạch;... cho đến khâu cấp giấy phép xây dựng; kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

2. Tỉnh luôn xác định kêu gọi đầu tư nhằm huy động các nguồn lực phát triển là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Do vậy trong thời gian qua, căn cứ quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm, hàng năm, tỉnh thường xuyên cập nhật, bổ sung hoàn thiện danh mục các dự án kêu gọi đầu tư.

Ngày 08/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-UBND danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018 và định hướng đến năm 2020, với 104 dự án trên 8 lĩnh vực. Danh mục dự án kêu gọi đầu tư được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư và phát hành trong các tài liệu xúc tiến đầu tư. 

 Một số dự án trọng điểm được UBND tỉnh tổ chức kêu gọi đầu tư và đã có các chủ đầu tư tham gia nghiên cứu như:

- Các dự án Làng sinh thái Đầm Lập An; Khách sạn resort nghỉ dưỡng biển Lăng Cô; Khu đô thị sinh thái cao cấp Thanh Trà Thủy Biều; Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An thuộc Khu D - ĐTM An Vân Dương; các khu đất ký hiệu TM1 và TM3 thuộc Khu A - ĐTM An Vân Dương (Tập đoàn Bitexco);

- Dự án khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Dã Viên tại cồn Dã Viên, thành phố Huế và Dự án khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Bạch Mã (Công ty CP Du lịch và Nghỉ dưỡng My Way);

- Dự án rạp chiếu phim Huế tại 25 Hai Bà Trưng, thành phố Huế (Công ty TNHH Rạp chiếu phim, thể thao và giải trí Ngôi Sao Huế).

Câu hỏi của bạn Nguyễn Xuân Sang, Đặng Huy Trứ:

Xin lãnh đạo tỉnh cho biết thêm về quy hoạch hệ thống quảng trường, công viên trên địa bàn tỉnh?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Toàn Thắng:

Theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quy hoạch thiết chế văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó Quy hoạch hệ thống quảng trường, công viên được quy định như sau:

- Giai đoạn 2013 - 2020: tập trung đầu tư phát triển hệ thống Quảng trường, công viên trung tâm thị xã Hương Trà; xây dựng Quảng trường Công viên Bắc Ngự Bình; Quảng trường phía Nam thành phố Huế; Công viên Văn hóa Vọng Cảnh; Công viên cây xanh dọc sông Ngự Hà; Công viên vườn Ngự uyển Tịnh Tâm; Quảng trường - Công viên trung tâm thị xã Hương Thủy; Quảng trường - Công viên Phú Đa (huyện Phú Vang); Quảng trường - Công viên trung tâm các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Nam Đông; hệ thống công viên các khu công nghiệp, thương mại.

- Giai đoạn 2021 - 2030: tiếp tục đầu tư xây dựng Quảng trường, công viên Bắc Ngự Bình; đầu tư xây dựng Công viên trung tâm khu đô thị mới An Vân Dương; Quảng trường - Công viên trung tâm thị trấn Thuận An; Quảng trường - Công viên trung tâm khu đô thị Chân Mây - Lăng Cô; Tượng đài, công viên khu vực khu di tích lịch sử cách mạng chiến khu Dương Hòa (thị xã Hương Thủy); hệ thống quảng trường, công viên, vườn hoa tại các trung tâm huyện, thị xã, thành phố, khu công nghiệp, thương mại.

Ngoài ra, hiện nay Sở Văn hóa và Thể thao đang tổ chức lập Quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng, tượng, biểu tượng kiến trúc và vườn tượng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó một số quảng trường (Quảng trường trung tâm thị xã Hương Trà, Quảng trường trung tâm huyện Phú Vang), công viên (Công viên bờ sông đường Kim Long, đường Phạm Văn Đồng và Lưu Hữu Phước, đường An Hòa, Bùi Thị Xuân,…) được đề xuất là vị trí quy hoạch tượng, biểu tượng kiến trúc, vườn tượng.

Câu hỏi của bạn Quang Đạo, Đường Ưng Bình, Huế:

Gia đình tôi sinh sống ở Cồn Hến, hiện tại nhà cửa đã xuống cấp, chúng tôi đang có ý định xây lại nhà nhưng cứ nghe nói về việc giải tỏa Cồn Hến. Xin lãnh đạo tỉnh cho chúng tôi biết thông tin về việc giải tỏa Cồn Hến, khi nào thì giải tỏa để chúng tôi ổn định cuộc sống. Xin cảm ơn!

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật:

- Khu vực Cồn Hến đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dịch vụ du lịch cao cấp Cồn Hến, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế. Theo đó, khu vực Cồn Hến bố trí các chức năng dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, đường giao thông, cây xanh...

Hiện nay, khu vực Cồn Hến đã được UBND tỉnh đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư và đã có một số nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu khả năng thực hiện dự án.

- UBND thành phố đã lập phương án tổng thể sơ bộ về bồi thường, hỗ trợ và nhu cầu quỹ đất bố trí tái định cư phục vụ dự án giải phóng mặt bằng dự án giải tỏa di dời các hộ dân đang sinh sống tại khu vực Cồn Hến với tổng kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng (UBND thành phố đã có phương án số 340/UBND-GPMB ngày 15/02/2017, báo cáo UBND tỉnh). Về quỹ đất tái định cư: UBND thành phố đã lập xong quy hoạch tại thôn Thượng 1, Thượng 2 phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tuy nhiên kinh phí quá lớn nên chưa triển khai thực hiện được.

UBND thành phố sẽ thực hiện giải tỏa khu vực Cồn Hến sau khi có nguồn kinh phí thực hiện. 

Câu hỏi của bạn Trần Lan Phương, Tổ1,KV1,P.Hương sơ, Tp Huế:

Tôi nhận thấy hạ tầng giao thông ở Huế gần tới ngưỡng quá tải, nhiều con đường bắt đầu tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm. Đây có thể là một tín hiệu đáng mừng, vì nó thể hiện sự phát triển của đô thị. Nhưng đồng thời nó cũng đặt ra bài toán quy hoạch giao thông của Huế. Xin hỏi Huế đã có một quy hoạch giao thông bài bản có tầm nhìn dài hạn từ 20-30 năm chưa? 

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương:

Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 24/01/2008. Từ năm 2008 đến nay, sau hơn 7 năm triển khai thực hiện, đã có nhiều yếu tố phát sinh, UBND tỉnh đã có chủ trương, chỉ đạo rà soát, thực hiện điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Và sau một thời gian nghiên cứu, ngày 24 tháng 6 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1174/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Như vậy, xuyên suốt từ năm 2008 đến nay và định hướng đến năm 2030, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn có một quy hoạch giao thông được phê duyệt, với tầm nhìn từ 10 đến 15 năm. Quỹ đất dành cho phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 là 17.834 ha và định h­ướng đến năm 2030 là 22.025 ha.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện điều chỉnh Quy hoạch giao thông vận tải, UBND tỉnh đã rà soát, cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/5/2014. 

Với quan điểm, định hướng phát triển:

- Phát triển giao thông vận tải tạo động lực cho các ngành kinh tế khác phát triển; Quy hoạch giao thông vận tải phải phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải quốc gia, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh, các quy hoạch vùng, quy hoạch ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phát triển giao thông vận tải phải liên hoàn, thông suốt, kết nối hợp lý với hệ thống giao thông quốc gia và khu vực.

- Huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực của xã hội, đa dạng hóa nguồn vốn đầu t­ư, bảo đảm lợi ích hợp lý để thu hút các nhà đầu tư; quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư­ hiệu quả.Toàn cảnh buổi đối thoại trực tuyến

Câu hỏi của bạn Nguyễn Đông Minh, HQ Việt, tp Huế:

Lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng có giải pháp xử lý bất cập trong quy hoạch khu đô thị mới An Cựu city khi mà xe ô tô người dân đỗ chiếm hết cả lòng đường? Nhiều hộ dân cơi nới lấn chiếm nhà cửa phá vỡ quy hoạch của 1 trong những khu đô thị được xem là kiểu mẫu đầu tiên của tp Huế? 

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Toàn Thắng:

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới An Cựu (An Cựu City) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 7/12/2007. Trong đó, hệ thống đường giao thông nội bộ phần lớn có lộ giới 11,5m (mặt rộng 5,5m, lề mỗi bên rộng 3m). Mặt khác, phía Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư IMG Huế xây dựng phương án thiết kế mẫu các nhà ở thấp tầng hầu như không bố trí gara ôtô. Có thể hiểu rằng, tại thời điểm lập quy hoạch cách đây gần 10 năm, chưa dự báo được nhu cầu phát triển mạnh mẽ của loại phương tiện ô tô như hiện nay. Đồng thời, trong phạm vi khu đô thị có 03 vị trí bãi đỗ xe với diện tích khoảng hơn 7.000m2 phục vụ đỗ xe người dân. Tuy nhiên, do thói quen sử dụng tiện lợi cho việc đậu đỗ kết hợp với việc không bố trí gara trong nhà vì vậy dẫn đến tình trạng đậu đỗ dọc theo tuyến đường nội bộ làm ảnh hưởng đến việc lưu thông đi lại của người dân trong khu đô thị.

Để giải quyết vấn đề này, vào thời điểm cuối năm 2015, nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư IMG Huế đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét cho phép điều chỉnh quy hoạch mở rộng lòng đường đối với các tuyến nội bộ có bề rộng mặt đường từ 5,5m lên thành 6,7m, lộ giới giữ nguyên. Qua xem xét, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương cho phép nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh quy hoạch mở rộng lòng đường (Công văn số 7136/UBND-XD ngày 31/12/2015). Tuy nhiên, trong suốt thời gian vừa qua nhà đầu tư vẫn chưa tích cực trong việc thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức thi công mở rộng lòng đường tại khu đô thị.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu khai thác có hiệu quả các bãi đỗ xe đã có theo quy hoạch nhằm giảm tình trạng lấn chiếm lòng đường như hiện nay.

Liên quan đến việc người dân trong khu đô thị tự ý xây dựng, cơi nới nhà cửa làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Nguyên nhân một phần do bản vẽ thiết kế mẫu nhà ở không có phần thiết kế hoàn thiện phía sau các dãy nhà, dẫn đến tình trạng khi người dân khi vào ở có nhu cầu bổ sung các hạng mục theo sở thích của mỗi hộ gia đình (trên phần đất thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình) đã làm cho cảnh quan tuyến phố bị manh mún, không đồng nhất, gây mất mỹ quan.

Việc này, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho phía Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh làm việc với nhà đầu tư để có giải pháp xử lý và khắc phục. Theo đó, nhà đầu tư với trách nhiệm của mình trong công tác quản lý trật tự xây dựng tại khu đô thị phải ngăn chặn kịp thời tình trạng cơi nới, hoặc xây không đúng thiết kế mẫu (theo các điều kiện ràng buộc trong hợp đồng với khách hàng), đồng thời phối hợp với các đơn vị có chức năng của tỉnh và thành phố để có các biện pháp, chế tài xử lý nếu các hộ dân vẫn cố tình sai phạm.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan (trong đó chủ lực là Thanh tra Sở Xây dựng) phối hợp với Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị, phòng Đô thị thành phố Huế, UBND phường An Đông và nhà đầu tư quản lý chặt chẽ, không để phát sinh thêm và nghiên cứu để có giải pháp xử lý phù hợp đối với các hộ cơi nới hiện nay. 

Câu hỏi của bạn Hoàng Anh Tuấn, tuananhro@gmail.com:

Thành phố Huế vẫn còn nhiều con đường chưa xây dựng vỉa hè, chưa có quy hoạch trồng cây xanh nên người dân tự phát trồng nhiều loại cây khác nhau nên rất lộn xộn. Để Huế chúng ta đẹp hơn trong con mắt du khách và tạo nên môi trường xanh, lãnh đạo tỉnh có chủ trương quy hoạch trồng cây xanh loại gì trên các con đường không? Trân trọng kính chào.

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật:

UBND thành phố Huế đã có Quyết định số 21028/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết cây xanh đường phố thành phố Huế; giao Trung tâm Công viên Cây xanh Huế thực hiện; theo đó quy mô nghiên cứu cụ thể như sau:

Các tuyến đường đã được đặt tên: 356 tuyến với tổng chiều dài 256km;

Các tuyến đường chưa được đặt tên: Bao gồm các khu vực đã được lập và chưa lập quy hoạch đô thị; các tuyến đường nối dài các tuyến đã đặt tên.

Đồng thời, dự kiến sẽ quy hoạch một số tuyến đường đặc trưng, công viên chuyên đề trong đó dự kiến trồng các loại cây theo quy hoạch, theo khu vực hoặc theo tuyến đường.

Dự kiến Quy hoạch chi tiết cây xanh đường phố thành phố Huế hoàn thành trình phê duyệt trong Quý IV năm 2017.

Câu hỏi của bạn longttvhue@gmail.com, Nguyễn Mạnh Long:

Xây dựng công trình sai nội dung giấy phép được cấp thì phải chịu mức xử phạt như thế nào? Những trường hợp nào thì bị buộc phá dỡ công trình.

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Toàn Thắng:

Theo quy định của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, đối với  hành vi xây dựng sai giấy phép được cấp, thì chủ đầu tư (chủ nhà) và nhà thầu thi công đều sẽ bị xử phạt:

- Chủ đầu tư (chủ nhà):

+ Phạt cảnh cáo hoặc bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cải tạo, sửa chữa nhà ở nông thôn, phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cải tạo, sửa chữa nhà ở đô thị (khoản 3, Điều 13).

+ Phạt cảnh cáo hoặc bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với xây dựng mới nhà ở nông thôn, phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng mới nhà ở đô thị (khoản 5, Điều 13).

- Nhà thầu thi công: Phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp sau khi công trình đã bị lập biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công xây dựng (khoản 3, Điều 27).

Trường hợp bị buộc phá dỡ công trình:

Theo quy định của Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 7/12/2007, thì có 4 trường hợp xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng bị buộc phá dỡ nếu không chấp hành quy định của cấp có thẩm quyền:

- Loại công trình xây dựng sai phép: Khi phát hiện công trình xây dựng sai giấy phép, thì cán bộ quản lý xây dựng cấp xã phải lập biên bản ngừng thi công xây dựng, yêu cầu tự phá dỡ phần sai phạm, trong thời hạn 24h kể từ khi lập biên bản ngừng thi công, nếu chủ đầu tư không ngừng, thì UBND cấp xã phải ra quyết định đình chỉ thi công. Trong thời hạn 24h, kể từ khi ra quyết định đình chỉ thi công, UBND tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu vào công trình, gửi hồ sơ lên Chủ tịch UBND cấp huyện để ban hành quyết định cưỡng chế (trường hợp UBND cấp huyện hoặc Sở Xây dựng cấp phép). Sau 03 ngày UBND cấp huyện phải ra quyết định cưỡng chế, UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ.

- Loại công trình xây dựng không phép:  Xử lý trường hợp này có 2 loại:

+ Loại xây dựng không phép, không phù hợp quy hoạch, lấn chiếm đất công: Khi phát hiện vi phạm, cán bộ quản lý xây dựng phải lập biên bản ngừng thi công, yêu cầu tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, trong thời hạn 24h kể từ khi lập biên bản ngừng thi công, nếu chủ đầu tư không ngừng thi công thì UBND xã ra quyết định đình chỉ thi công. Trong thời hạn 24h, kể từ khi ra quyết định đình chỉ thi công, UBND tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu vào công trình. Sau thời hạn 03 ngày UBND xã ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ và tổ chức phá dỡ (trường hợp công trình không phải lập phương án tháo dỡ, công trình có chiều cao < 3m), sau 10 ngày đối với công trình phải lập phương án tháo dỡ, công trình > 3m.

+ Loại xây dựng không phép, nhưng phù hợp quy hoạch, xây dựng trên đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi phát hiện sai phạm cán bộ quản lý trật tự xây dựng lập biên bản ngừng thi công, yêu cầu chủ đầu tư làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng, nếu sau 24h không ngừng thi công, thì UBND xã ra quyết định đình chỉ thi công. Thủ tục xử lý cũng giống như các trường hợp trên. Sau thời hạn 60 ngày nếu không xuất trình được giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ.

- Loại công trình xây dựng sai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: loại này cũng xử lý tương tự như trường hợp xây dựng sai thiết kế.

- Loại công trình xây dựng ảnh hưởng đến chất lượng công trình lân cận: Loại này buộc phải ngừng thi công xây dựng để thực hiện bồi thường thiệt hại. Nếu không thoả thuận được thì bên thiệt hại có thể khởi kiện tại toà án. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thì bị đình chỉ thi công xây dựng, buộc phá dỡ công trình vi phạm. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ.

Nói chung tất các công trình xây dựng khi bị phát hiện vi phạm thì cán bộ quản lý trật tự xây dựng cấp xã đều phải lập biên bản ngừng thi công, yêu cầu chủ đầu tư tự giác phá dỡ phần vi phạm, công trình vi phạm. Nếu chủ đầu tư không chấp hành các yêu cầu nêu trên, thì UBND cấp phường xã ra quyết định đình chỉ thi công. Sau khi đã ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng yêu cầu tự giác tháo dỡ phần vi phạm mà chủ đầu tư vẫn không chấp hành thì UBND cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình (trừ trường hợp công trình xây dựng sai phép do UBND huyện hoặc Sở Xây dựng cấp).

Câu hỏi của bạn Đỗ Văn Thành, thanhdovan1972@gmail.com:

Tôi thấy mừng vì Thừa Thiên Huế có vài dự án treo khá lâu nay đã tái khởi động và đầu tư trở lại, tuy nhiên còn nhiều vị trí vàng vẫn còn đễ hoang chưa được đầu tư gây lãng phí và mất mỹ quan đô thị. Xin hỏi Tỉnh có giải pháp gì để tháo gỡ khó khăn cho các dự án treo tại 2 khu đất vàng ở đường Lý Thường Kiệt và khu đất số 2 Hùng Vương cũng như việc quản lý xây dựng tại khu vực đường Lý Thường Kiệt như thế nào mà có nhiều công trình tạm bợ, quán nhậu lộn xộn đến thế? 

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương:

- Tại trục đường Lý Thường Kiệt: có hai dự án chậm tiến độ là Dự án xây dựng công trình dịch vụ du lịch, văn phòng, căn hộ cao cấp tại khu nhà đất số 14, 16, 18 và 20 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế của Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long (nay đã chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Du lịch và Phát triển Đất Vàng) và Dự án xây dựng công trình dịch vụ du lịch, văn phòng, căn hộ cao cấp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Các khu đất dự án được giao qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trả tiền 01 lần để thực hiện dự án.

Thời gian qua UBND tỉnh thực hiện nhiều giải pháp để đôn đốc, hỗ trợ việc thực hiện các dự án, tuy nhiên đến nay tiến độ vẫn chậm chưa triển khai trên thực địa. Tại kỳ họp thứ IV Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 7 đã ban hành Nghị quyết xử lý các dự án chậm tiến độ trên địa bàn. Trong đó đối với các dự án nêu trên, nếu đến trước ngày 31/12/2017, các nhà đầu tư không triển khai thi công trên thực địa giao UBND tỉnh thu hồi, tổ chức đấu giá lại theo quy định.

Liên quan đến việc có nhiều công trình tạm làm quán nhậu trên các khu đất trên, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Huế theo chức năng nhiệm vụ thực hiện kiểm tra xử lý các đơn vị vi phạm.

- Tại khu đất số 02 Hùng Vương: Dự án đầu tư Khách sạn Đông Dương đã được tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 12/5/2008, điều chỉnh lần thứ nhất nhất ngày 04/3/2014, điều chỉnh lần thứ hai ngày 19/10/2016 với tiến độ thực hiện dự án theo cam kết của nhà đầu tư như sau: Giai đoạn 1 khởi công tháng 02/2017, hoàn thành tháng 4/2018; giai đoạn 2 khởi công tháng 5/2018, hoàn thành tháng 5/2019. Đến nay dự án triển khai chậm tiến độ so với cam kết. Tại kỳ họp thứ IV Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 7 ban hành Nghị quyết xử lý các dự án chậm tiến độ trên địa bàn; trong đó đối với dự án này nếu đến trước ngày 31/12/2017, nhà đầu tư không triển khai thi công trên thực địa giao UBND tỉnh thu hồi theo quy định.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Phước Lộc, Thuận Thành , Huế:

Tôi thấy trong nhiều quy hoạch đã được công bố lâu rồi thì từ cồn Hến ra khu B An Vân Dương sẽ có mở 1 con đường khá rộng (hình như mặt cắt 26m). Hiện nay tôi thấy đã làm được 1 đoạn đường từ đường 60m khu B An Vân Dương đến ngang trụ sở Chi Cục thuế TP. Vậy khi nào triển khai đoạn còn lại, lộ giới đoạn đó chính xác là bao nhiêu? Hướng tuyến sẽ thẳng theo đoạn đã làm hay có điều chỉnh gì không? Ngoài ra xin hỏi có hay không sẽ làm cầu bắc ngang qua cồn Hến nối Vĩ Dạ với khu phố cổ Gia Hội? 

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật:

- Đối với nội dung việc thực hiện tuyến đường 26m: Việc triển khai thực hiện đoạn từ Chi cục Thuế thành phố đến đường Nguyễn Sinh Cung hiện nay vẫn chưa thực hiện được do chi phí giải phóng mặt bằng khá lớn, hiện tại ngân sách đầu tư công chưa đảm bảo. Ngoài ra, hiện nay, UBND tỉnh đã có chủ trương lập đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ (đồ án đang được Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh nghiên cứu thực hiện). Theo đó, dự kiến tuyến đường 26m vẫn sẽ giữ nguyên định hướng nối với đường Nguyễn Sinh Cung, tuy nhiên về hướng tuyến và lộ giới sẽ được đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ lưỡng trong đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ.

- Đối với nội dung cầu bắc ngang qua Cồn Hến nối Vĩ Dạ với khu phố cổ Gia Hội: Căn cứ đồ án Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/5/2014, theo đó không có tuyến đường (cầu) nối từ Vỹ Dạ sang đường Chi Lăng.

Câu hỏi của bạn Tống Phước Bảo, 0935159222:

Xin hỏi hình thức xử lý kỷ luật như thế nào đối với các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng nhưng để xảy ra vi phạm? 

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Toàn Thắng:

Câu hỏi này liên quan đến Luật xây dựng và Luật cán bộ, công chức.

- Điều 12 Luật Xây dựng quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn vi phạm pháp luật về xây dựng; bao che, chậm xử lý hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng.

- Theo Điều 10 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị: Trách nhiệm đảm bảo trật tự xây dựng của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng đô thị:

+ Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; xử lý những cán bộ dưới quyền được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng để xẩy ra vi phạm.

+ Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; xử lý Chủ tịch UBND cấp xã, những cán bộ dưới quyền được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng để xẩy ra vi phạm.

+ Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; xử lý Chủ tịch UBND cấp huyện, những cán bộ dưới quyền được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng để xẩy ra vi phạm.

+ Giám đốc Sở Xây dựng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng chịu trách nhiệm vè tình hình vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý; xử lý các cán bộ dưới quyền được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng để xẩy ra vi phạm.

+ Cán bộ, công chức, thanh tra viên được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng chịu trách nhiệm về những sai phạm trực tiếp, gián tiếp trong quản lý trật tự xây dựng. Trường hợp quyết định sai, quyết định không đúng thẩm quyền, không ra quyết định hoặc ra quyết định chậm so với thời gian quy định đối với công trình vi phạm phải bồi thường thiệt hại, nếu gây hậu quả nghiêm trọng còn bị xử lý hình sự.

- Theo Luật cán bộ, công chức: Khi cán bộ, công chức vi phạm về trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự nói trên, thì bị xử lý kỷ luật theo các hình thức quy định tại Điều 79, của Luật cán bộ, công chức như: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.

Câu hỏi của bạn các hộ dân đường Phan Bội Châu, các hộ dân đường Phan Bội Châu:

Năm 2015, UBND tỉnh đã có phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường Đào Tấn nối dài (đoạn từ đường Phan Bội Châu đến đường Điện Biên Phủ) thuộc phường Trường An, thời gian thực hiện trong vòng 3 năm. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa thực hiện, vì sao dự án vẫn chưa được thực hiện, chúng tôi rất mong câu trả lời của lãnh đạo tỉnh? Cám ơn.

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương:

Dự án Đường Đào Tấn nối dài (đoạn từ đường Phan Bội Châu đến đường Điện Biên Phủ) đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 với tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng; dự án Chỉnh trang, mở rộng nút giao Trần Phú - Đặng Huy Trứ - Đoàn Hữu Trưng (ngã ba Thánh giá) đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 với tổng mức đầu tư khoảng 55 tỷ đồng. Các dự án này đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 26/12/2016. Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách tỉnh, UBND tỉnh sẽ ưu tiên lựa chọn dự án để đầu tư và triển khai trong kế hoạch trung hạn.

Câu hỏi của bạn Thaoarc0626@gmail.com, Thaoarc0626@gmail.com:

Tôi dự kiến xây nhà 4 tầng nhưng hiện tại chưa đủ tiền nên chỉ xây hai tầng, tôi muốn hỏi như vậy khi xin giấy phép xây dựng thì xin phép 4 tầng luôn để khi nào có điều kiện thì xây tiếp khỏi phải xin lại giấy phép có được không? Rất mong được chương trình giải đáp.

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Toàn Thắng:

Theo Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Xây dựng quy định: Người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có nghĩa vụ thực hiện đúng các nội dung của giấy phép xây dựng.

Đối với trường hợp xây dựng nhà ở trên khu đất trong dự án khu quy hoạch phân lô do chủ đầu tư thực hiện xây dựng để bán thì phải thực hiện đúng theo quy hoạch và thiết kế mẫu được duyệt.

Đối với trường hợp chủ nhà xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu vực dự án khu quy hoạch phân lô thì có thể xin phép xây dựng theo từng giai đoạn nhưng hồ sơ thiết kế và xây dựng phải thực hiện theo thiết kế mẫu (nếu có).

Đối với trường hợp chủ nhà xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu vực có quy hoạch là đất ở chỉnh trang, làng xóm cải tạo, để đảm bảo thực hiện đúng theo các nội dung của giấy phép xây dựng thì có thể xin phép xây dựng 2 tầng, khi nào có điều kiện thì xin phép xây dựng tiếp phần còn lại. Tuy nhiên, về kết cấu công trình cần nghiên cứu để đảm bảo kết cấu chịu lực đối với công trình 4 tầng.

Câu hỏi của bạn Hoàng Thu Hiền, Nhật Lệ, Huế:

Đường đi bộ, chỉnh trang đường Chương Dương ven bờ sông sau chợ Đông Ba đã được các vị lãnh đạo tỉnh đề ra từ nhiều nhiệm kỳ trước mà bây giờ vẫn im lìm, trật tự và mỹ quan đô thị và dọc bờ sông Hương ngay trung tâm TP quá nhếch nhác. Xin muốn biết khi nào cảnh quan bờ sông và đường Chương Dương được chỉnh trang xanh sạch đẹp? 

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật:

Đường Chương Dương nằm trong tổng thể khu vực dọc sông Hương và chợ Đông Ba, cầu Trường Tiền và cầu Gia Hội; trước đây Tỉnh có chủ trương nghiên cứu đầu tư và Ban Đầu tư xây dựng thành phố đã phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu thực hiện. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn đầu tư do đó hiện nay chưa thực hiện được. Năm 2013, đã được Sở Giao thông Vận tải thảm lại mặt đường để đảm bảo lưu thông êm thuận.

Ngoài ra, khu vực đường Chương Dương còn nằm trong phạm vi nghiên cứu đồ án Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương do Trung tâm hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ thực hiện.

Trước mắt, khi chưa thực hiện dự án, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Ban Quản lý chợ Đông Ba và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, dọn dẹp tổng vệ sinh đảm bảo môi trường xanh, sạch đẹp.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Đức tuấn, Lê Thánh Tôn, thành thành phố Huế:

Hiện nay Báo giấy, Truyền hình, Internet... rất phổ biến, thông tin được cập nhật rất nhanh tại sao lại còn phải phát thông tin trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở (theo tôi thấy thông tin phát không mới, lấy lại từ các báo đài khác gây ra ảnh hưởng không nhỏ cho các hộ gia đình ở gần cột loa)? Kính đề nghị lãnh đạo chính quyền quan tâm nghiên cứu quy hoạch lại mạng lưới thông tin cơ sở cho phù hợp với tình tình phát triển hiện nay. 

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương:

Trước sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của các phương tiện thông tin hiện đại (truyền hình, internet, mạng xã hội…), người dân có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin hơn so với trước. Song hệ thống loa phát thanh vẫn có vai trò quan trọng bởi đây là phương tiện truyền thông ở cấp cơ sở gần dân nhất, sát với đời sống hàng ngày, phù hợp với trình độ dân trí, ngôn ngữ, phong tục tập quán của từng nhóm nhỏ người dân. Đặc biệt, lợi thế của hệ thống loa phát thanh đang được phát huy hiệu quả ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Nội dung thông tin của đài truyền thanh cấp huyện, xã tập trung thông tin, tuyên truyền các chủ trương chính sách, phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, công tác an ninh trật tự, phổ biến các chế độ, chính sách... Do đó, hệ thống loa truyền thanh cơ sở vẫn là phương tiện truyền thông gần dân nhất, giúp người dân có thể tiếp nhận những thông tin thiết thực với mình mà các phương tiện thông tin đại chúng không đáp ứng được.

Hệ thống loa phát thanh còn đặc biệt phát huy tác dụng trong bảo vệ an ninh trật tự, an ninh quốc phòng, nhất là trong việc xử lý các sự cố, các tình huống đặc biệt khẩn cấp: thiên tai (bão, lũ, vỡ đê...), thảm họa (cháy, nổ...). Ví dụ, khi xảy ra thảm họa nhất thời, như cháy, nổ, lũ quét,... thì chỉ có loa phát thanh mới thông báo kịp thời đến người dân, chứ người dân cũng không thể thường trực trên máy điện thoại, truyền hình hay Internet để theo dõi, nắm bắt.

Tuy nhiên, có thể nói hệ thống đài truyền thanh vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Đó là về cơ sở vật chất, nhiều nơi, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng núi hệ thống loa phát thanh quá cũ, chất lượng tín hiệu phát sóng thấp, không ổn định. Ở khu vực đô thị, trong điều kiện các phương tiện thông tin đại chúng phát triển nhanh đã có những ảnh hưởng hạn chế vai trò của hệ thống loa phát thanh, trong khi đó nội dung và cách thức thông tin của hệ thống này chưa kịp thời đổi mới.

Về con người, đội ngũ cán bộ phụ trách đài xã, phường chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bài bản, yếu và thiếu cả về chuyên môn nghiệp vụ lẫn năng lực quản lý. Về nội dung thông tin nhiều đài vẫn còn sơ sài, nghèo nàn, có nơi còn dưới tầm trình độ của người dân trên địa bàn. Chưa có quy định chặt chẽ, hợp lý về hệ thống nội dung chương trình, thời điểm, thời lượng, âm lượng truyền thanh phù hợp. Nhiều nơi chỉ chú trọng hoạt động ở những trọng điểm, kỳ, cuộc mà chưa thường xuyên, đều đặn, chưa thể hiện vai trò chủ động thông tin trên mặt trận thông tin cơ sở.

Ngày 06/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở, trong đó có quy định về hoạt động của các đài truyền thanh cấp xã. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương chủ động xây dựng quy chế hoạt động của các đài truyền thanh phù hợp với đặc điểm riêng có của từng địa phương mà vẫn bảo đảm các yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền thiết yếu của hệ thống và đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân trên địa bàn.

Cùng với đó, để tăng cường năng lực của hệ thống thông tin cơ sở trong đó có hệ thống  đài truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã. Thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các Sở, ngành liên quan đang triển khai xây dựng và thực hiện các dự án: Dự án “Giảm nghèo về thông tin” trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Dự án “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Trong các dự án thành phần thuộc 02 Chương trình mục tiêu quốc gia trên, sẽ tập trung vào các nội dung tập huấn nhằm nâng cao năng lực thực hiện, sản xuất tin, bài đối với cán bộ Đài Truyền thanh cấp Huyện, Đài Truyền thanh cấp xã, đồng thời tăng cường cơ sở vật chất và chất lượng thiết bị cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã đăng ký chủ trì nghiên cứu Đề tài khoa học cấp tỉnh Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thông tin cơ sở”, trong đó tập trung đánh giá toàn diện hiện trạng cơ sở vật chất và nội dung phát thanh của Đài Truyền thanh cơ sở, điều tra nhu cầu của người dân đối với nội dung xem, nghe trên hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, từ đó hình thành cơ sở khoa học đề xuất mô hình mẫu về hoạt động thông tin cơ sở phù hợp với trình độ, phong tục người dân từng vùng, miền: biên giới, duyên hải ven biển và đô thị.

Câu hỏi của bạn Lê Hồng Ân, lehongan1978@gmail.com:

Trường hợp đất trong dự án khu quy hoạch phân lô xây nhà cao tầng (3 tầng), nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên chỉ xây một tầng (giấy phép cấp là 3 tầng) có được không? có bị xử phạt không? mức phạt là bao nhiêu? 

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Toàn Thắng:

- Theo Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Xây dựng quy định: Người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có nghĩa vụ thực hiện đúng các nội dung của giấy phép xây dựng.

- Đối với trường hợp đất trong dự án khu quy hoạch phân lô do chủ đầu tư thực hiện xây dựng để bán thì phải lập hồ sơ xin phép xây dựng và thực hiện đúng theo quy hoạch và thiết kế mẫu được duyệt.

- Đối với trường hợp chủ nhà xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu vực dự án khu quy hoạch phân lô thì có thể xin phép xây dựng theo từng giai đoạn nhưng hồ sơ xin phép xây dựng và phải thực hiện theo thiết kế mẫu được duyệt (nếu có). Tuy nhiên, về kết cấu công trình cần nghiên cứu để đảm bảo kết cấu chịu lực đối với công trình 3 tầng.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Tuấn Ngọc, Xuân Phú, Huế:

Tôi thấy hiện nay ở địa bàn thành phố Huế có nhiều hộ gia đình khi xây dựng nhà thì trộn vữa giữa lòng đường, sau đó không làm vệ sinh trả lại nguyên trạng lòng đường mà để những mảng bê tông xi măng làm hỏng lòng đường. Không biết thành phố Huế có chế tài và biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng trên? 

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật:

Việc thi công xây dựng công trình có sử dụng lòng đường, vỉa hè để trộn vữa xi măng, để vật liệu xây dựng phải được cấp có thẩm quyền cấp phép tạm thời sử dụng đường đô thị ngoài mục đích giao thông theo Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo đó, nội dung của Giấy phép bao gồm: Diện tích sử dụng lòng đường, thời gian sử dụng, mục đích sử dụng…

Ngoài ra, các tổ chức cá nhân được cấp phép phải đảm bảo thực hiện các nội dung như:

- Không được gây cản trở và làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông hoặc làm hư hỏng đến các công trình giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Trước khi tạm thời sử dụng lòng đường phải báo cho các đơn vị trực tiếp quản lý công trình và xuất trình giấy phép, hồ sơ liên quan và phải chịu sự giám sát của đơn vị quản lý công trình, các đơn vị quản lý Đô thị.

- Trong thời sử dụng tạm lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông phải có rào chắn, biển và đèn báo hiệu, nếu cần thiết phải có người hướng dẫn xe cộ và người đi lại cả ngày lẫn đêm.

- Sau khi sử dụng tạm lòng đường (vỉa hè) xong các tổ chức, cá nhân phải làm vệ sinh sạch sẽ mặt đường và các hạ tầng kỹ thuật (nếu có).

- Trong quá trình sử dụng tạm lòng đường không được tự ý thay đổi hoặc gây tác hại làm ảnh hưởng đến năng lực lưu thông qua tuyến đường và hệ thống hạ tầng.

Trường hợp không được cấp phép tạm thời sử dụng đường đô thị ngoài mục đích giao thông, khi thi công công trình, tổ chức, cá nhân sử dụng lòng đường, vỉa hè phải bị xử phạt theo quy định hiện hành.

UBND thành phố sẽ chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị, Đội Quản lý Đô thị, UBND các phường tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng đô thị.

Câu hỏi của bạn Phan Thị Thu, Dương Văn An,thành phố Huế:

Thời gian trước tôi đã xin giấy phép xây dựng nhà ở, nhưng sau đó vì lý do khách quan nên tôi chưa tiến hành xây dựng nhà được, tôi muốn hỏi chương trình hiện tại tôi có ý định xây dựng nhà nhưng giấy phép xây dựng đã được cấp của tôi hết hạn vậy khi xin giấy phép xây dựng mới, tôi có thể sử dụng lại bản vẽ thiết kế của giấy phép xây dựng cũ để xin cấp giấy phép xây dựng mới hay không? Cảm ơn.

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Toàn Thắng:

Theo Điều 93 Luật Xây dựng thì điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng là khu đất của ông (bà) phải phù hợp theo quy hoạch xây dựng, phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Thành phần hồ sơ xin cấp phép xây dựng đã được quy định tại Điều 11 Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra hồ sơ xin cấp phép xây dựng cần phải đảm bảo các quy định về thiết kế xây dựng nhà ở được quy định tại Điều 5 Thông tư 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2016 của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:

- Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m, chủ nhà được tự thiết kế.

- Đối với nhà ở dưới 7 tầng, trừ trường hợp quy định tại khoản trên, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.

- Đối với nhà ở từ 7 tầng trở lên, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện và phải được thẩm định theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nếu hồ sơ xin cấp phép xây dựng trước đây đảm bảo phù hợp theo các quy định trên thì đủ điều kiện để cấp phép xây dựng.

Câu hỏi của bạn Lê Trương Nhật Quang, letruongnhatquang@gmail.com:

Năm nào Thừa Thiên - Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương? Lộ trình từ đây đến đó như thế nào?  

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương:

Ngày 01/8/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Thông báo số 175-TB/TW kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 48-KL/TW; một trong các nhiệm vụ giao cho tỉnh là chuẩn bị kỹ về mọi mặt nhằm sớm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV đã xác định phát triển đô thị tỉnh theo mô hình đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường” hướng đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh xác định mục tiêu trọng tâm là phải tập trung phát triển kinh tế, tạo nền tảng phát triển các lĩnh vực xã hội cũng như chuẩn bị đủ nguồn lực cho đầu tư chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị đạt các tiêu chí của một đô thị trực thuộc Trung ương.

Qua hơn hai năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định; nổi bật như: hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh tiếp tục được hoàn thiện; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện theo hướng thông thoáng hơn; sự xuất hiện nhiều nhà đầu tư lớn, có thương hiệu (như Tập đoàn Vincom, Nguyễn Kim, BRG, Banyan Tree của Singapore...) là những tín hiệu đáng mừng trong việc thu hút đầu tư phát triển sản xuất. Với nỗ lực tạo nên tiềm lực kinh tế trong thời gian này, hy vọng sẽ có bước bứt phá trong những năm tới cũng như giai đoạn 5 năm tiếp theo 2021 - 2025, nhất là về nguồn lực đầu tư phát triển đô thị xứng tầm là đô thị trực thuộc Trung ương trong tương lai.

Câu hỏi của bạn Lê Trương Nhật Quang, letruongnhatquang@gmail.com:

Tình trạng chăn thả trâu bò vẫn đang diễn ra ở đường Tố Hữu nối dài làm mất mỹ quan tuyến đường đẹp này, nhất là đoạn giao với đường Võ Nguyên Giáp. Tỉnh có giải pháp nào để chấm dứt tình trạng này? 

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật:

Nội dung này, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường An Đông kiểm tra; theo đó UBND phường đã tiến hành thống kê các hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn, tổ chức họp, làm việc với các hộ dân chăn nuôi gia súc yêu cầu trong quá trình chăn nuôi đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, không thả rông gia súc, không để gia súc phóng uế bừa bãi tại các khu vực đô thị tại địa bàn phường.

Ngày 29/9/2016, UBND phường An Đông tiến hành mời (đợt 2) các hộ chăn nuôi gia súc để yêu cầu ký cam kết. Ngày 04/10/2016, UBND phường đã chỉ đạo công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường phối hợp với tổ Quản lý đô thị phường tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu các hộ dân vi phạm tháo dỡ các lán trại gia súc tại khu vực gần trục đường Hoàng Quốc Việt (nối dài); chỉ đạo công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường, tổ quản lý đô thị phường tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, tái vi phạm về việc chăn nuôi gia súc.

Trong năm 2017 đã tiến hành tháo dỡ 04 lán trại gia súc trên trục đường Võ Nguyên Giáp (03 trường hợp thuộc công dân phường An Đông và 01 trường hợp công dân phường Xuân Phú vi phạm).

Hiện tại, UBND phường vẫn tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân di dời chuồng trại cũng như chăn thả gia súc xa khu vực dân cư nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; tăng cường xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Câu hỏi của bạn Phạm Trung, Lịch Đợi, Huế:

Xin cho biết về thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4? Các trường hợp nào thì không phải xin phép xây dựng?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Toàn Thắng:

1. Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4:

Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của UBND cấp huyện.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu (Phụ lục 1 Thông tư 15/2016/TT-BXD).

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ, mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200.

- Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Sau 15 ngày làm việc, Chủ đầu tư đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

2. Các trường hợp không phải xin phép xây dựng:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014, công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

a) Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

c) Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

d) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

e) Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;

Câu hỏi của bạn Trần Ngọc Thân, 9/6 Nguyễn Khoa Vy, P Vỹ Dạ:

Trong bản quy hoạch chi tiết khu dân cư Nam Vỹ Dạ có một con đường đấu nối từ đường Nguyễn Sinh Sắc về đến trường tiểu học Vỹ Dạ và trung tâm hoạt độngThanh Thiếu niên tỉnh, trên quảng đường nay toàn là công sở và cơ quan văn hóa như trụ sở Công an phường Vỹ Dạ, cơ sở 2 trường Cao đẳng sư phạm Huế, khu ký túc xá sinh viên nước ngoài... Trong thời gian qua chưa được tỉnh cho thi công nên con đường nằm trong quy hoạch trở thành nơi đổ rác gây ô nhiểm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là rác thải và đất dư thừa, làm ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống cũng các cơ quan gần đó. Không biết lãnh đạo UBND thành phố có biết việc này không?

Trả lời của UBND thành phố Huế:

Theo Quy hoạch chi tiết khu dân cư nam Vỹ Dạ, thành phố Huế được phê duyệt tại Quyết định số 214/1998/QĐ-UB ngày 13/02/1998 thì có tuyến đường nối từ đường Nguyễn Sinh Sắc về đến trường tiểu học Vỹ Dạ và Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh có lộ giới là 22,5m. Hiện nay là đường Nguyễn Sinh Khiêm kéo dài từ đường Cao Xuân Dục đến kiệt 6 đường Nguyễn Khoa Vy, các công trình xây dựng nằm dọc trên tuyến đường này cơ bản đều lùi vào theo đúng lộ giới quy hoạch (nền đường đã được hình thành) nhưng chưa được đầu tư hoàn chỉnh.

Riêng đối với đoạn từ đường Lâm Hoằng đến kiệt 6 Nguyễn Khoa Vy (trước mặt Trường Tiểu học Vỹ Dạ) trước đây chưa xây dựng trường Tiểu học Vỹ Dạ chỉ có một lối đi rộng 2,5m dẫn vào trường và bên cạnh là ao nước đọng gây ô nhiễm môi trường. Sau khi xây dựng trường, để đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như vệ sinh môi trường theo yêu cầu của Trường Tiểu học Vỹ Dạ, UBND phường Vỹ Dạ đã cho san lấp lại ao nước tù đọng nói trên. Hiện nay, UBND phường đã cho san ủi sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan đô thị trước mặt trường học. Riêng đoạn cuối tuyến gần kiệt số 6 Nguyễn Khoa Vy có một số hộ gia đình khi xây dựng, do phá dỡ nhà cũ có đổ tạm một số chất thải xây dựng. UBND phường Vỹ Dạ đã tiến hành làm việc với các hộ dân khu vực này yêu cầu phải giữ gìn và đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng.

Câu hỏi của bạn Lê Trương Nhật Quang, letruongnhatquang@gmail.com:

Cầu Nguyễn Hoàng bắt qua sông Hương khi nào khởi công?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hoàng Việt Trung:

Dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, thành phố Huế đã được UBND tỉnh tổ chức thi tuyển kiến trúc và phê duyệt kết quả thi tuyển tại Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 13/10/2016. Để đảm bảo nguồn lực thực hiện dự án, tỉnh đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương cho dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương với tổng mức đầu tư khoảng 1.078 tỷ đồng, dự kiến sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, hiện nay nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 bị cắt giảm, chỉ bố trí cho công trình Đê chắn sóng cảng Chân Mây; vì vậy chưa thể khởi công cầu Nguyễn Hoàng trong giai đoạn 2016 - 2020.

Câu hỏi của bạn Ngô Bá Vũ, An Đông, Huế:

Hiện nay nhiều tuyến đường ven thành phố Huế (đặc biệt la Thủy Dương - Thuận An) có nhiều phương tiện chở vật liệu để rơi vãi giữa đường gây bụi và mất an toàn giao thông và các xe này cũng chạy rất ẩu. Xin hỏi, các ngành chức năng có biết tình trạng trên và có biện pháp chấn chỉnh như thế nào để giữa gìn môi trường và đảm bảo an toàn giao thông?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn:

Đúng là có hiện tượng như bạn phản ảnh, vấn đề này ngành công an, giao thông vận tải và chính quyền các địa phương đã biết, tuy nhiên vấn đề này không chỉ xảy ra ở một số tuyến đường ven thành phố Huế như bạn phản ảnh mà xảy ra ở hầu hết các tuyến đường xe tải được phép lưu thông.

Thực tế cho thấy, tình hình vi phạm của xe tải chỉ tạm lắng khi lực lượng chức năng quyết liệt ra quân tuần tra kiểm soát đồng bộ, siết chặt quản lý. Để giải quyết dứt điểm vi phạm, UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông tập trung giải quyết vấn đề này; trong đó đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 11/01/2017, phân công, phân cấp các ngành thực hiện việc kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh năm 2017.

Các giải pháp hiện nay đang áp dụng để hạn chế tình trạng này như sau:

1. Tuyên truyền, yêu cầu các chủ phương tiện viết cam kết không vi phạm.

2. Các cơ sở đăng kiểm trên địa bàn tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm, kiểm tra kỹ càng tình trạng kỹ thuật của phương tiện khi đăng kiểm (nhất là thùng bệ, khung gầm xe).

3. Lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các phương tiện đảm bảo vệ sinh môi trường ngay tại nơi xuất phát (các mỏ vật liệu, bến bãi cấp vật liệu...).

4. Lực lượng cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm (đây được xem là giải pháp chủ đạo), chỉ tính trong 5 tháng đầu năm 2017, lực lượng CSGT đã lập biên bản gần 46.700 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 32.300 trường hợp, nộp ngân sánh 28,3 tỷ đồng. 

Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Khang, Phòng Quản lý đô thị thị xã Hương Thủy:

Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1029/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 với bản đồ quy hoạch tỉ lệ 1/5000 có quy mô 527 ha, chủ yếu mở rộng Cảng KHQT Phú Bài về phía xã Thủy Tân (gần 1/2 diện tích xã). Tuy nhiên, một số khu vực dân cư hiện hữu sinh sống ổn định và đã được nhà nước cấp thẻ đỏ với mục đích sử dụng là đất ở trước khi Quy hoạch được Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Đồng thời, Thủy Tân là khu vực nông thôn, theo Luật XD 2014 được miễn giấy phép xây dựng. Xin hỏi, đối với khu vực dân cư sinh sống trong vùng Quy hoạch mở rộng Cảng HKQT Phú Bài nói trên, có nhu cầu xây dựng nhà ở có phải xin phép xây dựng không?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Toàn Thắng:

- Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng quy định: Xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn không nằm trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thì được miễn giấy phép xây dựng

- Khoản 3 Điều 93 Luật Xây dựng quy định: Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Do đó, đối với việc xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn không nằm trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thì được phép xây dựng và miễn giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên căn cứ Quyết định số 1029/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 6/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, trong đó một phần diện tích xã Thủy Tân thuộc phạm vi quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thành sân bay dân dụng cấp 4E, sân bay quân sự cấp II, với chức năng là cảng hàng không Quốc tế. Với các yếu tố trên, nhằm đảm bảo thực hiện theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, việc xây dựng trong phạm vi khu vực này chỉ thực hiện việc xây dựng tạm trong khu vực chưa đầu tư nâng cấp sân bay và ngoài ranh giới do Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam quản lý.

Câu hỏi của bạn Ngô Bá Vũ, An Đôn, Huế:

Xin cho biết biện pháp hữu hiệu nào để chấm dứt việc đổ chất thải bẩn ven các trục đường trong khu An Vân Dương?

Trả lời của Phó Giám đốc Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Huỳnh Minh Khang:

Việc đổ chất thải bẩn ven các trục đường trong khu An Vân Dương trong thời gian qua đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan trong khu đô thị mới, gây bức xúc cho người dân xung quanh khu vực này và những người đi trên tuyến đường. Về việc này, về phía Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan kiểm tra giám sát (kể cả trực đêm), nhắc nhở và cắm bảng “Cấm đổ rác”; đồng thời đã huy động các nguồn lực để san gạt, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường bị đổ chất thải. Tuy nhiên, việc đổ chất thải bẩn vẫn còn tiếp diễn. Để giải quyết việc này, trong thời gian đến, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt UBND các cấp, Công an, Cảnh sát môi trường và các đơn vị có liên quan tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm để hạn chế tối đa việc đổ chất thải bẩn như thời gian vừa qua.

Câu hỏi của bạn Mai Văn Hùng, Phòng Quản lý đô thị thị xã Hương Thủy:

Căn cứ Quyết đinh 57/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, theo đó tại mục a, khoản 2 điều 4 quy định: điều kiện về diện tích tối thiểu được cấp phép xây dựng phải đảm bảo là 25m2 với chiều rộng và chiều sâu lô đất không nhỏ hơn 3m. Xin hỏi, hiện nay tại khu dân cư tập thể Dệt Thủy Dương các hộ dân đã được nhà nước cấp thẻ đỏ nhưng chiều rộng lô đất nhỏ hơn 3m (2,5m), nay có nhu cầu xin phép xây dựng mới thì có được cấp phép XD hay không?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Toàn Thắng:

Theo Mục a, Khoản 2, Điều 4 tại Quyết đinh số 57/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành về việc Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, điều kiện diện tích đất tối thiểu để được cấp phép xây dựng: "Đối với nhà ở liên kề trong khu dân cư hiện hữu, diện tích xây dựng tối thiểu là 25m2 với chiều rộng và chiều sâu lô đất không nhỏ hơn 3m".

Theo Mục 2.10.2 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD, đối với nhà ở liên kề hiện có cải tạo, phải đáp ứng các quy định sau: "Trong trường hợp lô đất là bộ phận cấu thành của cả dãy phố, diện tích đất tối thiểu của lô đất xây dựng nhà liên kế là 25m2/căn nhà với chiều sâu lô đất và bề rộng lô đất không nhỏ hơn 2,5m, quy định về tầng cao xây dựng của ngôi nhà đó được áp dụng theo quy định chung cho toàn dãy phố".

Theo Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, trong đó nêu chỉ tiêu diện tích đất ở bình quân đầu người là 77,8 m2/người. 

Như vậy, trường hợp khu đất có chiều rộng nhỏ hơn 3m không đảm bảo điều kiện để được cấp phép xây dựng mới theo Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD mà chỉ được phép cải tạo trên nguyên trạng.

Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu ở theo diện tích tối thiểu, người dân có thể kiến nghị chính quyền địa phương thị xã Hương Thủy để được xem xét, bố trí quỹ đất theo quy định.

Câu hỏi của bạn Huỳnh Tây, Phòng Quản lý đô thị thị xã Hương Thủy:

Căn cứ Luật Xây dựng 2014, tại khoản 2 Điều 93 quy định về điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị, theo đó: đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Xin hỏi, việc cấp giấy phép xây dựng đối với một số khu vực dân cư, tuyến phố tại các phường thị xã Hương Thủy chưa có hoạch chi tiết xây dựng, chưa có quy hoạch phân khu và không phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thì có được cấp phép xây dựng hay không? Nếu được thì cấp giấy phép xây dựng chính hay giấy phép xây dựng có thời hạn?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Toàn Thắng:

Căn cứ Khoản 1, Điều 94, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014, công trình nhà ở riêng lẽ chỉ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn nếu thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ Khoản 2, Điều 93, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014, điều kiện chung để được cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Để có cơ sở triển khai việc cấp giấy phép xây dựng đối với các khu vực thuộc địa bàn thị xã Hương Thủy chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị tại các phường trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Như vậy, đối với trường hợp công trình thuộc khu vực dân cư, tuyến phố tại các phường thị xã Hương Thủy chưa có hoạch chi tiết xây dựng, chưa có quy hoạch phân khu nhưng đã tồn tại ổn định lâu dài ổn định thì được cấp giấy phép xây dựng theo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị tại các phường trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được duyệt. Việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với trường hợp này là không phù hợp quy định.

Câu hỏi của bạn TRƯƠNG DIỆM, Trần Hưng Đạo, Huế:

Thời gian qua, cùng với đà phát triển chung, tình trạng bất cập về trật tự xây dựng, đặc biệt do nhu cầu bức xúc về nhà ở nên tình trạng xây dựng không phép, trái phép còn khá phổ biến, xin hỏi lãnh đạo tỉnh có giải pháp gì để chấn chỉnh tình trạng này, tạo nên diện mạo đô thị văn minh và càng khang trang hơn?

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương:

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng nêu trên là chưa có các giải pháp kết hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý, đặc biệt là chính quyền địa phương, công tác tham gia xử lý của UBND các phường, xã, thị trấn vẫn chưa được chú trọng và thiếu tính chủ động; đặc biệt, ý thức của người dân trong việc tham gia thực hiện trật tự đô thị còn chưa cao. Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo để chấn chỉnh các tình trạng vi phạm trật tự đô thị. Cụ thể:  Đã ban hành nhiều chỉ thị, quy định về lập lại trật tự đô thị:  Năm 2017 đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 24/01/2017, trong đó nêu ra nhiều giải pháp thực hiện, cụ thể:

* UBND tp Huế, Thị xã, các huyện:

- Phải thực hiện nghiêm các quy định của Luật xây dựng, luật quy hoạch đô thị, tổ chức công bố, công khai các đồ án quy hoạch đã phê duyệt, triển khai cắm mốc chỉ giới ngoài thực địa. Tổ chức kiểm tra và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, chú trọng các trường hợp xây dựng không phép, xây dựng các kios tại các trục đường chính, công trình xây dựng tạm, xây dựng lấn chiếm đất công, lấn chiếm không gian, lòng đường vỉa hè.

- Quy định trách nhiệm và ban hành các quy chế đối với UBND các xã trong công tác quản lý trật tự xây dựng, xử lý các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về xây dựng, quản lý trật tự xây dựng để người dân biết tự giác chấp hành, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo đảm an toàn trật tự đô thị.

* Các sở, ban ngành:

- Sở Xây dựng: Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, tham muu UBND tỉnh xây dựng quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh (hiện nay Sở Xây dựng đang hoàn chỉnh để trình UBND tỉnh ban hành).

- Các sở ban ngành khác trong thẩm quyền của mình chủ động hoặc phối hợp với Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng xử lý các vi phạm như xây dựng lấn chiếm hành lang công trình đường bộ, đê điều.

+ Đã ban hành Quy định về phân công, phân cấp và uỷ quyền công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh để các huyện chủ động trong việc lập quy hoạch, phê duyệt quy hoạch, lập quy chế quản lý quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy định về quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch, Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 quy định một số nội dung cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện cho các địa phương đẩy nhanh việc cấp phép xây dựng cho người dân, đặc biệt là các khu vực Kinh Thành Huế (Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 23/5/2017) góp phần hạn chế các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn.

Sau khi các giải pháp chấn chỉnh trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng được ban hành, đã có sự chuyển biến tích cực:

Ngày 16/3/2017, Sở Xây dựng đã thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh.

Các Huyện, thị xã, thành phố Huế đã ban hành các chỉ thị kế hoạch triển khai ra quân chấn chỉnh, xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm vỉa hè, trả lại vỉa hè, lòng đường cho người đi bộ. Hiện nay rất nhiều vỉa hè, lòng đường đã được thông thoáng, sạch đẹp.

Các quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa cấp huyện và cấp xã đều đã được ban hành.

Bộ máy quản lý trật tự ở phường xã, huyện được củng cố và thành lập mới.

Trong 6 tháng đầu năm kể từ ngày ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh, trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra xử lý 355 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, trong đó 63 xây dựng không phép, 172 xây dựng sai phép, 51 xây dựng lấn chiếm không gian, vỉa hè. Hành lang an toàn giao thông, 69 xây dựng lều quán lấn chiếm vỉa hè. Đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1,1 tỷ đồng.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Ngọc Hiền, đường Đặng Huy Trứ:

Tôi được biết UBND tỉnh đã có chủ trương mở rộng vài cải tạo nút giao ngã 3 Thánh giá từ khá lâu rồi, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy gì cả, trong khi tình trạng kẹt xe ở đó vào giờ cao điểm ngày mỗi diễn ra trầm trọng. Đề nghị Lãnh đạo tỉnh có câu trả lời chính thức về vấn đề trên?

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương:

Dự án Chỉnh trang, mở rộng nút giao Trần Phú - Đặng Huy Trứ - Đoàn Hữu Trưng (ngã ba Thánh giá) đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 với tổng mức đầu tư khoảng 55 tỷ đồng. Dự án này đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 26/12/2016. Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách tỉnh, UBND tỉnh sẽ ưu tiên lựa chọn dự án để đầu tư và triển khai trong kế hoạch trung hạn.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thúy, 2/167 Đào Duy Anh, Phú Bình, Huế:

Xin hỏi chương trình các trường hợp nào không cần phải xin cấp phép xây dựng, xin cảm ơn chương trình đã giải đáp.

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Toàn Thắng:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014, công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

a) Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

c) Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

d) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

e) Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;


Câu hỏi của bạn Hoàng Ngọc Cư, Hồ Xuân Hương, Huế:

Tôi rất tâm đắc với dư án Dự án quy hoạch 2 bờ sông Hương đặc biệt là đường đi bộ ven bờ sông Hương? Xin hỏi khi nào đường đi bộ ven bờ sông Hương được khai triển khai xây dựng?

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật:

1. Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương: 

Đồ án Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương đã được Đơn vị tư vấn Hàn Quốc hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh lần 2. Đồng thời Ban Quản lý Dự án đã có văn bản gửi các Sở, ban ngành liên quan để lấy ý kiến và trưng bày, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo Luật quy định

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Koica đang tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý để hoàn chỉnh, gửi phía tư vấn Hàn Quốc nghiên cứu điều chỉnh.

Dự kiến 8/2017 báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh và tháng 10 hoặc tháng 11/2017 trình Sở Xây dựng thẩm định. Cuối năm 2017 hoàn thành phê duyệt Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương.

2. Dự án đường đi bộ phía Nam sông Hương:

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh đã phê duyệt “Dự án đầu tư xây dựng Mạng lưới kết nối hệ thống đường đi bộ phía Nam sông Hương, thành phố Huế” tại Quyết định số 2578/QĐ-UBND; Theo đó, dự kiến Quý III/2017 khởi công và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trước Festival Huế 2018.

Hiện nay dự án đang trong thời gian thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu thi công. Sau khi công tác lựa chọn nhà thầu hoàn tất sẽ tiến hành khởi công dự án.

UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Koica (đơn vị được giao quản lý dự án) triển khai thi công hoàn thành sớm hơn kế hoạch để kịp phục vụ Festival Huế 2018.

Câu hỏi của bạn Dương Đoàn Chinh Hằng, Phòng Quản lý đô thị thị xã Hương Thủy:

Căn cứ Luật XD 2014, tại khoản 1 điều 94 quy định về điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm: phù hợp quy mô công trình do UBND cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo Kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt. Tuy nhiên, Quy hoạch chi tiết khu B Khu đô thị mới An Vân Dương được UBND tỉnh phê duyệt năm 2009 nhưng hiện nay vẫn chưa có Kế hoạch thực hiện Quy hoạch. Do đó, xin hỏi hiện nay việc cấp phép xây dựng có thời hạn ở Khu quy hoạch Khu ĐTM An Vân Dương thực hiện như thế nào? Có thời hạn ghi trong giấy phép là đến năm nào?

Trả lời của Phó Giám đốc Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Huỳnh Minh Khang:

- Quy hoạch chung Khu đô thị mới Vân Dương được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 09/5/2005, với quy mô dân số đến năm 2020 là 60.000 người.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 (quy hoạch phân khu) khu B được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 22/01/2009.

- Theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị: Căn cứ vào Chương trình phát triển đô thị của tỉnh, Khu đô thị mới An Vân Dương phải lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị làm cơ sở lập kế hoạch phát triển đô thị. Trong nội dung Kế hoạch thực hiện phát triển đô thị sẽ xác định thời hạn cụ thể từng vị trí, khu vực trong việc thực hiện quy hoạch. Hiện nay, tỉnh đang xây dựng Chương trình phát triển đô thị làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Trong lúc chờ đợi phê duyệt Chương trình phát triển đô thị của UBND tỉnh, Kế hoạch phát triển đô thị thì căn cứ vào quy hoạch chung để cấp có thẩm quyền cấp phép có thời hạn theo Luật định. Cụ thể:

1. Đối với khu vực chỉnh trang: căn cứ vào quy hoạch để cấp phép cho người dân khi có nhu cầu.

2. Căn cứ vào khoản 5, Điều 94 của Luật Xây dựng, đối với khu vực có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

3. Các khu vực còn lại: theo Quy hoạch chung, có thể cấp phép có thời hạn đến năm 2020 và “khi hết thời hạn cấp phép tạm mà kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng chưa được triển khai thì cơ quan đã cấp phép có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu công trình về điều chỉnh quy hoạch xây dựng và thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn” (Căn cứ vào khoản 4, Điều 94 của Luật Xây dựng).

Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Đồng, Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị:

Tôi muốn tìm bản đồ quy hoạch thành phố Huế bằng file điện tử. Xin cho biết tôi vào địa chỉ trang web nào? Xin cảm ơn.

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật:

Hiện nay, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa đã có Phân mục chức năng xem, hiển thị, tải về các Quyết định phê duyệt các đồ án quy hoạch trên địa bàn. Cụ thể để tra cứu văn bản phê duyệt quy hoạch, đề nghị bạn truy cập thông tin theo đường dẫn sau:

- https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Thong-tin-quy-hoach/

Và để xem các bản đồ quy hoạch đã được phê duyệt, đề nghị bạn truy cập thông tin theo đường dẫn sau:

- https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Ban-do-quy-hoach-do-thi/


Câu hỏi của bạn Nguyễn Lan Phương, Bà Triệu, tp Huế:

Tình trạng thi công công trình những vật liệu, đất đá phế thải... người dân tiện đâu đổ đó vẫn diễn ra. Xin hỏi các điểm đổ rác thải xây dựng của tỉnh ở đâu? Đề nghị các cơ quan chức năng thông báo rộng rãi cho người dân biết

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Toàn Thắng:

Hiện nay, trước thực trạng nêu trên, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với các Sở ngành có liên quan và các địa phương xây dựng Quy định về việc đổ thải vật liệu xây dựng (trong đó, quy định cả vị trí, quản lý, nhu cầu đổ thải VLXD,...) để có phương án quản lý phù hợp nhằm đảm bảo trật tự đô thị, cảnh quan môi trường và tiết kiệm, tái sử dụng vật liệu đổ thải phù hợp, dự kiến ban hành và tổ chức thực hiện trong cuối năm 2017.


Câu hỏi của bạn Trọng nhân, Kiểm huệ, huế:

Là thành phố du lịch nhưng Huế về đêm buồn vì rất thiếu ánh sáng đèn điện tại các tuyến phố chưa đủ sáng, đặc biệt là ở những nơi công cộng. Giải pháp nào để khắc phục tình trạng này, thành phố Huế đã có quy hoạch chiếu sáng chưa?

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật:

1. Hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố đã được đầu tư và đưa vào sử dụng đã lâu; trong quá trình vận hành qua thời gian đã có nhiều sự đầu tư thay thế, và bổ sung nhằm đảm bảo chiếu sáng đô thị.

Tuy nhiên, do hiện nay hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ cũ, mức tiêu thụ điện năng cao, độ rọi chiếu sáng không đảm bảo nên tại một số khu vực công cộng không đảm bảo ánh sáng.

Mặt khác, thành phố Huế hiện nay mật độ cây xanh lớn so với các đô thị khác trên cả nước (mật độ >12,1m2/người) phần lớn tập trung ở các tuyến phố chính, khu vực công cộng, công viên nên có sự ảnh hưởng đến chiếu sáng công cộng. Cụ thể như các khu vực phía trong Kinh thành Huế.

Để khắc phục những hạn chế trên, để tăng cường chiếu sáng công cộng, giảm mức tiêu thụ điện năng; Hiện nay, Tỉnh đã có chủ trương thay thế toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn LED và hiện nay đã triển khai đầu tư trên một số trục đường chính như: Lê Lợi, Hùng Vương, Tố Hữu, Lê Quý Đôn…Thực tế đã cho thấy hiệu quả trong chiếu sáng công cộng và giảm mức tiêu thụ điện.

Ngoài ra, để góp phần tăng cường chiếu sáng đô thị, tạo sự sinh động cho thành phố về đêm, tỉnh đã có chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch tăng cường chiếu sáng cho công trình do mình quản lý.

2. Theo quy định hiện nay, đối với Quy hoạch chiếu sáng thuộc loại quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật chỉ được lập đối với các đô thị trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, trong quá trình lập quy hoạch đô thị từ trước đến nay, nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật cho từng đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết có nội dung quy hoạch chiếu sáng công cộng. Ngoài ra, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã đươc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có nội dung quy hoạch chiếu sáng đô thị. Các đồ án quy hoạch nêu trên là cơ sở để lập các dự án đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố.

Câu hỏi của bạn LÊ PHƯƠNG NAM, An Đông , Tp Huế:

Đề nghị cho biết đường dây nóng để phản ánh về vi phạm quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Toàn Thắng:

Số điện thoại đường dây nóng của Sở Xây dựng để phản ánh về vi phạm quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh: 0914063666.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Tuấn Anh, Thành phố Huế:

Khu dân cư nam Vỹ Dạ được quy hoạch chi tiết từ năm 1998, thời gian quy hoạch chi tiết cho đến nay đã gần 20 năm, các hộ dân chúng tôi nằm trong quy hoạch nên xin phép xây dựng nhà không được cấp, đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi thế chấp vay vốn ngân hàng làm ăn ngân hàng cũng không cho vì lý do đất nằm trong khu quy hoạch. Xin hỏi bao giờ thì tỉnh thực hiện hoàn thành quy hoạch chi tiết này? hoặc bao giờ điều chỉnh quy hoạch này?

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật:

Quy hoạch chi tiết khu dân cư Nam Vỹ Dạ, thành phố Huế được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 214/1998/QĐ-UB ngày 13/02/1998, quy mô diện tích lập quy hoạch toàn bộ là 168,86 ha (với tỷ lệ bản vẽ 1/2000). Để cụ thể hóa đồ án quy hoạch nêu trên, tính đến nay UBND tỉnh đã lập, phê duyệt, triển khai đầu tư và đưa vào sử dụng 10 dự án quy hoạch chi tiết khu dân cư từ Vỹ Dạ 1 đến Vỹ Dạ 10 và đặc biệt là khu du lịch cao cấp Cồn Hến để kêu gọi đầu tư. Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa, giáo dục, thể thao, công cộng …cũng được đầu tư theo đúng quy hoạch nhằm góp phần phát triển đô thị Huế và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Song do quá trình đô thị hóa, các dự án thực hiện thiếu sự khớp nối về hạ tầng kỹ thuật dẫn đến việc một số khu vực thuộc Quy hoạch chi tiết khu dân cư Nam Vỹ Dạ đến nay không còn phù hợp với nhu cầu thực tế. Trên cơ đó, UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ (theo Quyết định 2923/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế); Hiện đồ án đang được Đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh nghiên cứu thực hiện. Theo kế hoạch triển khai lập quy hoạch đô thị được UBND Tỉnh, UBND Thành phố phê duyệt tiến độ hoàn thành lập điều chỉnh Quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ vào Quý I năm 2018.

Hiện nay, phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ đang được Đơn vị chủ đầu tư (Phòng Quản lý Đô thị thành phố) phối hợp với Đơn vị tư vấn và UBND phường Vỹ Dạ tiến hành tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại Trụ sở UBND phường Vỹ Dạ.

Trường hợp Bạn quan tâm, đề nghị Bạn đến trụ sở UBND phường Vỹ Dạ tham gia đóng góp ý kiến để Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý, hoàn chỉnh phương án quy hoạch trước khi báo cáo UBND Tỉnh.

 

Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Công, Xuân Phú, Huế:

Được biết tỉnh ta đã có phê duyệt nhiều đồ án quy hoạch. Tuy nhiên người dân chúng tôi rất khó để nắm các thông tin về các quy hoạch đó một cách rõ ràng, cụ thể, công khai. Vậy xin hỏi làm sao để tiếp cận, xem, nghiên cứu các bản đồ quy hoạch đó để biết được định hướng phá triển của tỉnh cũng như tránh việc xây dựng “vướng quy hoạch”

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Toàn Thắng:

Hiện nay, trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế đã có phân mục chức năng xem, hiển thị, tải về các Quyết định phê duyệt các đồ án quy hoạch trên địa bàn. Cụ thể để tra cứu văn bản phê duyệt quy hoạch, đề nghị bạn truy cập thông tin theo đường dẫn sau:

https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Thong-tin-quy-hoach/

Và để xem các bản đồ quy hoạch đã được phê duyệt, đề nghị bạn truy cập thông tin theo đường dẫn sau:

https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Ban-do-quy-hoach-do-thi/

Ngoài ra, đối với các đồ án quy hoạch chưa được cập nhật vào trang web, người dân có thể liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên môn quản lý quy hoạch theo phân cấp (Phòng Quản lý đô thị thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà; Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện; Phòng Quy hoạch Xây dựng Ban quản lý Khu kinh tế - Khu công nghiệp tỉnh và Phòng Quy hoạch Kiến trúc Sở Xây dựng) để được cung cấp theo quy định.

Câu hỏi của bạn NGUYỄN HOÀI NGUYÊN, Bùi Thị Xuân:

Xin cho biết quy hoạch mạng lưới hệ thống bến, bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn tỉnh?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn

Theo Quyết định 1174/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến 2030; Đến 2020 Toàn tỉnh có 31 điểm dừng trả khách du lịch và tăng lên 38 điểm vào năm 2030. Các điểm này phủ khắp các đầu mối giao thông các điểm tham quan, khu du lịch và trung tâm thương mại trên địa bàn.

Cũng theo quy hoạch này đến 2020 có 23 trạm dừng nghĩ và bến xe, số điểm này tăng lên 32 vị trí vào năm 2030. Các vị trí này phân bổ tại các đầu mối giao thông đối ngoại của tỉnh (bến xe liên tỉnh), các khu công nghiệp tập trung và tại các trung tâm đô thị của các huyện, thị xã và thành phố.

Tuy nhiên hiện nay rất khó tìm quỹ đất để thực hiện xây dựng các bến xe và bãi đỗ tại các trung tâm đô thị, vì vậy trước mắt UBND tỉnh đã chủ trương giao cho UBND thành phố Huế tập trung nghiên cứu và đầu tư xây dựng một số điểm đỗ xe tĩnh tại địa bàn trung tâm của Thành phố như: Mở rộng điểm đổ xe tại bến Tòa Khâm, điểm đổ xe tại bến thuyền 5 Lê Lợi, các điểm đỗ tại đường Nguyễn Thái Học, Đập Đá, Nguyễn Công Trứ và khu vực Eo bầu Cửa Ngăn ... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc tắc tại các khu vực trên vào giờ cao điểm.

Câu hỏi của bạn nguyễn Thanh Nhàn, Phú Hội, thành phố Huế:

Hiện nay, trật tự xây dựng đô thị tại thành phố Huế còn rất lộn xộn (lấn chiếm vỉa hè, xây dựng sai phép, quảng cáo bừa bãi…), một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do công tác quản lý điều hành, không sát sao, thiếu giám sát, có một bộ phận cán bộ chưa làm hết trách nhiệm, tiêu cực...lãnh đạo tỉnh có biện pháp, chế tài gì để khắc phục tình trạng này

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật:

Trong thời gian qua công tác xây dựng trật tự đô thị trên địa bàn thành phố về cơ bản là đảm bảo ổn định về trật tự xây dựng. Tuy nhiên trong quá trình quản lý, UBND các phường quản lý, giám sát thiếu chặt chẽ, công tác hậu kiểm thiếu thường xuyên, tỷ lệ gần 30% công trình xây dựng vi phạm, kể cả các biển quảng cáo, dựng, đặt không đúng quy định vi phạm trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Để giải quyết vấn đề tồn tại nói trên trong thời gian đến UBND thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo UBND các phường, tăng cường công tác lập lại trật tự xây dựng đô thị, xây dựng quy chế phối hợp cụ thể để triển khai hiệu quả, hiệu lực theo đúng các quy định của pháp luật về xây dựng. Bên cạnh đó, UBND thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện của địa phương, đồng thời có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm.

Ngoài ra, trong công tác lập lại tình hình hình trật tự đô thị, thành phố đã triển khai Kế hoạch số 834/KH-UBND ngày 23/3/2017 về việc ra quân đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Huế năm 2017. Kết quả thực hiện: Về cơ bản đã lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, đặc biệt ở các khu vực trung tâm, các phường trung tâm thành phố. Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tổ chức sơ kết đợt 1, đồng thời đề ra các giải pháp quyết liệt hơn, đồng bộ và thường xuyên giữa các ban ngành để giải quyết tốt tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn thành phố.


Câu hỏi của bạn Trần Ngọc Thân, 9/6 Nguyễn Khoa Vy, P Vỹ Dạ:

Ngày 13/02/1998 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 214/1998/QĐ-UB quy hoạch chi tiết khu dân cư Nam Vỹ Dạ, như vậy thời gian quy hoạch chi tiết cho đến nay đã gần 20 năm, gia đình chúng tôi và các hộ dân khác sinh sống tại đây xin cấp phép xây dựng nhà cũng như thế chấp nhà đất để vay vốn ngân hàng đều không được. Theo quy định của Chính phủ quy hoạch chi tiết không thể kéo dài như vậy. Xin hỏi lãnh đạo thành phố Huế giải quyết vấn đề này như thế nào?

Trả lời của UBND thành phố Huế:

Quy hoạch chi tiết khu dân cư Nam Vỹ Dạ, thành phố Huế được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 214/1998/QĐ-UB ngày 13/02/1998, quy mô diện tích lập quy hoạch toàn bộ là 168,86 ha (với tỷ lệ bản vẽ 1/2000). Để cụ thể hóa đồ án quy hoạch nêu trên, tính đến nay UBND tỉnh đã lập, phê duyệt, triển khai đầu tư và đưa vào sử dụng 10 dự án quy hoạch chi tiết khu dân cư từ Vỹ Dạ 1 đến Vỹ Dạ 10 và đặc biệt là khu du lịch cao cấp Cồn Hến để kêu gọi đầu tư. Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa, giáo dục, thể thao, công cộng... cũng được đầu tư theo đúng quy hoạch nhằm góp phần phát triển đô thị Huế.

Song do quá trình đô thị hóa, các dự án thực hiện thiếu sự khớp nối về hạ tầng kỹ thuật dẫn đến việc một số khu vực thuộc Quy hoạch chi tiết khu dân cư Nam Vỹ Dạ đến nay không còn phù hợp với nhu cầu thực tế. Ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2923/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Hiện đồ án đang được đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh nghiên cứu thực hiện.

Hiện tại, Phòng Quản lý đô thị (đơn vị được giao làm chủ đầu tư) đang phối hợp với Đơn vị tư vấn và UBND phường Vỹ Dạ tiến hành tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch tại Trụ sở UBND phường Vỹ Dạ.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Đoàn Vũ Minh, Thủy Dương, Hương Thủy:

Nhiều nơi và đặc biệt tại Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An hiện có nhiều con đường mới được quy hoạch và xây dựng mà có các hố ga cao hơn mặt đường (có nơi cao hơn cả 10cm), giải pháp xử lý vấn đề trên như thế nào để đảm bảo mỹ quan đô thị cũng như an toàn cho người dân qua lại?

Trả lời của Phó Giám đốc Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Huỳnh Minh Khang:

Dự án Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An do Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 8 làm Chủ đầu tư. Hiện nay Công ty đang gấp rút tiến hành thi công hoàn thiện các hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn lại. Qua phản ánh của bạn Nguyễn Đoàn Vũ Minh, nguyên nhân các hố ga cao hơn mặt đường là do một số tuyến còn thảm thêm một lớp bê tông nhựa; một số tuyến do trong quá trình thi công chưa chính xác nên một số hố ga cao hơn mặt đường. Về việc này, Ban quản lý khu vực phát triển đô thị đã làm việc nhắc nhở Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 8 khẩn trương sớm khắc phục vấn đề trên để đảm bảo an toàn đi lại cho người dân.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Tuân, Vĩ Dạ, Huế:

Đề nghị UBND TP Huế nên có chủ trương lập lại vỉa hè như các địa phương khác đang làm để đem lại bộ mặt khang trang cho Tp Huế.

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật:

Thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TU ngày 24/6/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020.

Trong thời gian qua, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch 834/KH-UBND ngày 23/3/2017 về việc ra quân đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Huế năm 2017. Quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền địa phương trong toàn thành phố đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt đảm bảo trật tự đô thị. Việc ra quân xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè của các lực lượng chức năng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân.

Để có được những chuyển biến tích cực đó, cấp uỷ, chính quyền thành phố, các phường, cơ quan chức năng trên địa bàn đã quyết liệt ra quân bằng nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể. Trong đó công tác tuyên truyền, vận động được xác định là công việc then chốt để tạo chuyển biến từ tư tưởng, nhận thức tới hành động của mỗi cá nhân và toàn xã hội, trong việc tự giác chấp hành nếp sống văn minh đô thị. Cùng với đó, việc ra quân cũng được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là vào các giờ cao điểm trong ngày. Các hình thức xử lý được áp dụng đối với tất cả đối tượng, không phân biệt cá nhân hay tổ chức, tất cả điều được xử lý đồng bộ, không có phân biệt đối xử. Đồng thời, để ngăn chặn việc tái lấn chiếm, các phòng, ban, phường trên địa bàn cũng đã thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái vi phạm.

Câu hỏi của bạn NGUYỄN VĂN Lương, đường DƯƠNG THIỆU TƯỚC:

Hiện nay việc phát triển các KQH dân cư trên địa bàn thị xã Hương Thủy được triển khai rất nhiều, tạo bộ mặt phát triển mới cho thị xã nói riêng cũng như tỉnh TT Huế nói chung. Tuy nhiên việc phát triển quy hoạch dân cư cũng nên đồng bộ hóa từ hệ thống thoát nước, cột điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước....... Hiện nay KQH dân cư Vịnh Mộc đã được triển khai từ lâu và hiện nay đang hoàn thiện GĐ 4. Nhưng hiện nay một số tuyến đường tại KQH này vẫn còn là đường đất, mùa mưa đến rất lầy lội, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, cũng như tạo bộ mặt không đẹp cho KQH Hơn nữa các dự án sau khi thu tiền đấu giá đất xong thì nên đầu tư lại cho hạ tầng khu đất Bản thân chúng tôi rất mong muốn hoàn thiện đường đi lại trong thời gian sớm nhất hoặc trả lời cho chúng tôi được biết rõ là KQH tại đây chỉ là đường đất cấp phối. Trân trọng cám ơn.

Trả lời:

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Vịnh Mộc được UBND thị xã thực hiện đầu tư năm 2014-2015 và giao UBND phường Thủy Dương làm chủ đầu tư dự án. Dự án thực hiện một phần các hạng mục theo quy hoạch khu dân cư Vịnh Mộc đã được phê duyệt. Quy mô đầu tư dự án gồm san nền, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, đường đất cấp phối có bó vỉa trên các tuyến.

Do diều kiện kinh phí của thị xã khi thực hiện dự án có nhiều khó khăn nên không thể đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của cả khu quy hoạch trong một dự án được mà sẽ tiếp tục đầu tư trong những năm tiếp theo khi có điều kiện. Bên cạnh đó việc đầu tư đầy đủ các kết cấu hạ tầng khu quy hoạch trong khi người dân chưa đến ở sẽ lãng phí và các thiết bị sẽ nhanh hư hỏng.

Về thực hiện đấu giá: UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành xây dựng giá trên cơ sở hạ tầng được đầu tư của dự án (đường đất cấp phối, chưa có cấp nước, cấp điện) và thông báo rộng rãi cho người dân có nhu cầu tham gia đấu giá, không cam kết đầu tư đồng bộ hạ tầng theo quy hoạch.   

Tuy nhiên, vì mục tiêu phát triển hạ tầng đô thị và đáp ứng nhu cầu của người dân, vừa qua trong phiên làm việc tại địa phương UBND thị xã đã yêu cầu UBND phường Thủy Dương rà soát, đề xuất thứ tự ưu tiên đầu tư hạ tầng đồng bộ các khu quy hoạch trên địa bàn phường, UBND thị xã sẽ xem xét bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn và đầu tư trong những năm tiếp theo. 

Câu hỏi của bạn anhduonghue2016@gmail.com, Thành phố Huế:

Những tuyến đường nào của thành phố Huế sẽ được quy hoạch mở rộng trong thời gian tới

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật:

Việc quy hoạch mở rộng các tuyến đường của UBND thành phố căn cứ nội dung các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt như: Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050; Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 và các quy hoạch đã được phê duyệt có liên quan. Căn cứ các quy hoạch đã được phê duyệt và Kế hoạch đầu tư công trung hạn đến năm 2020, các tuyến đường trọng điểm sẽ được triển khai cụ thể như sau:

- Đường vành đai 3 ni đường Nguyn Hoàng l gii 43m đi qua khu vực phường Thủy Xuân, Phường Đúc (dự án BT).

- Đường Nguyễn Văn Linh nối dài đến đường tránh Huế (dự án BT).

- Đường Dương Văn An (dự án BT).

- Đường quy hoạch 100m thuộc khu đô thị mới An Vân Dương.

- Cải tạo, mở rộng cầu Vỹ Dạ, đường Huyền Trân Công Chúa, đường Bùi Thị Xuân (Dự án ADB các đô thị loại II, đô thị xanh).

- Kế hoạch duy tu thường xuyên các tuyến đường hiện có nhưng bị hư hỏng, xuống cấp.

Câu hỏi của bạn Lê Văn Quý, Phú Hội, tp Huế:

Những trường hợp xây dựng sai phép nào chỉ bị phạt hành chính, không bị buộc tháo dỡ công trình?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Toàn Thắng:

+ Khi phát hiện trường hợp xây dựng sai phép, thì Công chức Địa chính - Xây dựng cấp xã phải lập Biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm; tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Khu vực nông thôn thì bị xử phạt từ: 500.000 đến 1.000.000 đồng; đối với khu vực ở đô thị thì xử phạt từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng.

+ Trường hợp sai phép, nếu phù hợp với Quy hoạch xây dựng, không vi phạm chỉ giới xây dựng, không gây ảnh hưởng đến công trình lân cận, không có tranh chấp, xây dựng trên đất hợp pháp thì ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính còn phải nộp lại số tiền bằng 40% giá trị xây dựng sai phép. Trường hợp này không bị cưỡng chế. Sau khi chủ đầu tư hoàn thành việc nộp phạt thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng phần sai phạm.

Ngoài trường hợp nêu trên đều bị cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.

 

Buổi đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế của lãnh đạo tỉnh với chủ đề Quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và trong cả nước, rất nhiều câu hỏi đã được gửi về hộp thư của Ban biên tập và đường dây nóng của BTC. Qua 2 giờ đối thoại, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời thẳng thắn, đầy trách nhiệm những câu hỏi của cá nhân, tổ chức gửi tới buổi đối thoại. 

Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trước khi kết thúc buổi đối thoại chắc hẳn ông cũng có đôi điều muốn chia sẻ cùng bạn đọc, xin mời ông:

 


PHÁT BIỂU BẾ MẠC

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

tại buổi đối thoại về Quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh"

 

Thưa quý vị, sau 2 giờ đối thoại, rất nhiều câu hỏi, ý kiến, tâm tư, thắc mắc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp được gửi đến chương trình và đã được Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành trả lời, giải đáp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì hiện nay công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, bất cập. Trong thời gian tới, Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm và chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan nỗ lực hơn nữa, phối hợp và đẩy mạnh việc khắc phục những bất cập, những tồn tại vừa được quý vị nêu lên. Đồng thời không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, kịp thời có những biện pháp hữu hiệu trong chỉ đạo, điều hành cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển của xã hội cũng như nhu cầu xây dựng của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, Tỉnh cũng sẽ tập trung cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; chú trọng đến việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý xây dựng, cấp phép xây dựng… để có thể phục vụ tốt hơn các nhu cầu chính đáng cũng như đáp ứng được sự mong đợi của quý vị.

Hy vọng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương, thời gian đến, công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch và trật tự xây dựng tại Thừa Thiên Huế sẽ có những chuyển biến tích cực góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển đô thị tỉnh nhà ngày càng nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cũng như cải thiện bộ mặt đô thị và nông thôn Thừa Thiên Huế ngày càng “xanh, sạch, đẹp”; khẳng định vị thế của đô thị Thừa Thiên Huế trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cũng như cả nước.

Một lần nữa xin cám ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và tham gia buổi đối thoại hôm nay!

Xin cảm ơn ông!

Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình đối thoại trực tuyến ngày hôm nay, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Võ Lê Nhật, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế và ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình đối thoại trực tuyến ngày hôm nay, xin cảm ơn quý vị và đông đảo nhân dân đã quan tâm gửi câu hỏi và theo dõi cuộc đối thoại.

Xin chào và hẹn gặp lại.