CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng giữa lãnh đạo tỉnh với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND tỉnh. UBND tỉnh sẽ tổ chức đối thoại trực tuyến với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hôm nay, ngày 15/3/2017, tại Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng với lãnh đạo Sở Nội vụ (ông Bạch Chơn Đông, Phó Giám đốc), lãnh đạo Sở Tư pháp (ông Phan Văn Quả, Phó Giám đốc) và lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Giám đốc) sẽ đối thoại trực tuyến với cá nhân, tổ chức với chủ đề Cải cách hành chính - Xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Buổi đối thoại được truyền hình trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế (www.thuathienhue.gov.vn) và trên website của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh (www.trt.vn).

Quý vị quan tâm xin mời gửi câu hỏi đến Ban Biên tập qua địa chỉ thư điện tử: bbt.ubnd@thuathienhue.gov.vn và gọi điện thoại qua đường dây nóng 054.362.9999, hoặc gửi trực tiếp tại chuyên mục “Trao đổi và tháo gỡ” trên trang chủ của Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế.

Vâng, thưa ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, trước khi bắt đầu đối thoại ông có điều gì chia sẻ cùng với các cá nhân, tổ chức đang theo dõi và tham gia buổi đối thoại trực tuyến hôm nay không ạ?

 

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH PHAN NGỌC THỌ

 

 

 Xin chào tất cả các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đang theo dõi và tham gia buổi đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế với chủ đề: “Cải cách hành chính – xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế" ngày hôm nay.

Thưa quý vị!

Thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao và sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành nhờ đó công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng nguồn lực xã hội. Bên cạnh đó, để phục vụ cho công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả thiết thực hơn, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội thì việc xây dựng chính quyền điện tử cũng được Tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm triển khai thực hiện từ khá sớm. Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tỉnh và sự đầu tư phù hợp, Thừa Thiên Huế luôn là một trong những tỉnh nằm trong TOP đầu của cả nước về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, làm cơ sở để xây dựng một nền hành chính công tiên tiến, hiện đại, minh bạch phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, khó khăn và những tồn tại cần tháo gỡ; việc xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang còn nhiều mới mẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Do đó, để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính cũng như có cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về việc xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế hôm nay, UBND tỉnh tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế với chủ đề: “Cải cách hành chính – xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế" thông qua buổi đối thoại, lãnh đạo tỉnh sẽ trực tiếp tháo gỡ khó khăn, giải đáp những thắc mắc, đồng thời tiếp nhận những những giải pháp, sáng kiến của người dân và doanh nghiệp để giúp cho tỉnh sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng "Chính quyền điện tử".

Trên tinh thần trao đổi, cầu thị và hết sức trách nhiệm, chúng tôi rất mong nhận được nhiều câu hỏi, lắng nghe nhiều ý kiến tâm huyết, đóng góp của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Bằng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp những vấn đề đặt ra một cách thỏa đáng, đáp ứng sự mong mỏi, quan tâm của quý vị.

Qua buổi đối thoại này, chúng tôi muốn gửi đến các toàn thể nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp sự quyết tâm cao của Lãnh đạo tỉnh trong việc tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính và nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận với các cơ quan hành chính nhà nước.

Chúng tôi đã sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp những kiến nghị, vướng mắc của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân gửi về cuộc đối thoại hôm nay, rất mong nhận được sự tham gia tích của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp để buổi đối thoại đạt kết quả cao.
Bắt đầu đối thoại
Câu hỏi của bạn Vũ Quốc Huy, quochuy0376@gmail.com:

Vì sao năm 2017 được tỉnh chọn là "Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính" tỉnh đã có giải pháp nào để thực hiện có hiệu quả mục tiêu này của tỉnh?

Trả lời của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ:

Trong những năm qua, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, sự đồng hành của các doanh nghiệp trên địa bàn, tỉnh đã quyết liệt trong chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp xây dựng chính quyền liêm chính, gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn của tỉnh.

Tuy nhiên, việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự nghiêm túc; chất lượng tham mưu, hiệu quả giải quyết công việc chưa đáp ứng yêu cầu, chưa thực hiện đúng tiến độ trong một số lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Kỷ luật, kỷ cương trong một số cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cơ sở còn bị coi nhẹ; công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi phạm và xử lý chưa kịp thời, còn tình trạng nể nang, bao che. Tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự nghiêm túc; tình trạng đi muộn, về sớm, làm việc riêng trong giờ làm việc, đùn đẩy công việc vẫn còn, tinh thần trách nhiệm chưa cao; vẫn còn hiện tượng cán bộ, công chức gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong quá trình thực thi công vụ… đã ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm mất lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp, tác động xấu đến kỷ cương xã hội.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên và nhằm tạo đột phá trong củng cố kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ. Thông qua vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu, tạo sự lan tỏa, từng bước nâng cao kỷ cương trong toàn xã hội, đồng hành với Chính phủ xác định năm 2017 là năm “tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển bền vững”, tỉnh chọn năm 2017 là năm kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả năm kỷ cương, kỷ luật hành chính, tỉnh đã có những giải pháp cơ bản sau đây:

- Ban hành các văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính như: Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính Nhà nước; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 12/11/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh để rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan và cán bộ công chức trong việc thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh.

- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 về việc thành lập Đoàn Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh. Trên cơ sở đó, Đoàn sẽ phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế tiến hành kiểm tra theo chuyên đề và đột xuất tại các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như tại các quán cà phê, quán ăn, nhà hàng để kịp thời chấn chỉnh, phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm.

- Tỉnh đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế nghiêm túc tổ chức thực hiện, xây dựng Kế hoạch triển khai, đưa ra các giải pháp để đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; đồng thời có hình thức xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đối với những trường hợp vi phạm sẽ bị đánh giá xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ và không xem xét các danh hiệu thi đua cuối năm.

- Tiến hành rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và cấp huyện, theo hướng tinh gọn, giảm bớt đầu mối, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.

-  Xây dựng đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh và cấp huyện nhằm nâng cao hiệu lực của quản lý nhà nước trong cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ; vừa bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hạn chế những hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Câu hỏi của bạn Phạm Thị Minh Nguyệt, Đại học Huế:

Xin hỏi tỉnh có cơ chế pháp lý gì để ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phan Văn Quả:

Nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, ngày 14/02/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2008/NĐ-CP. Mục đích của Nghị định là tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp phát hiện những bất cập của các quy định hành chính (sự chưa phù hợp với thực tế, sự không hợp lý, không hợp pháp, không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính đã được ban hành) để đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền phương án xử lý, đồng thời phát huy vai trò giám sát của người dân, tổ chức và doanh nghiệp (về những vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức) đối với các cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.

Trên cơ sở đó, ngày 11/02/2014, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND quy định về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. (Quy chế này không quy định tiếp nhận về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm hành chính; thủ tục thanh tra và TTHC có nội dung bí mật nhà nước; không hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hành chính).

Theo quy định trên, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính phải tuân thủ pháp luật, đảm bảo các quyền được phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức. Đối với cá nhân, tổ chức, trong quá trình thực hiện TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nếu phát hiện cơ quan hành chính nhà nước nào, cán bộ, công chức, viên chức nào có hành vi chậm trễ, gây phiền hà; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính thì có quyền phản ánh, kiến nghị trực tiếp bằng văn bản với Sở Tư pháp hoặc thông qua số điện thoại chuyên dùng của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (0234.3938332); hoặc qua thư điện tử theo địa chỉ sau: kstthc@thuathienhue.gov.vn; hoặc qua Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ: http://www.thuathienhue.gov.vn, để Sở Tư pháp tiếp nhận, đề nghị cơ quan có liên quan đến việc phản ánh, kiến nghị thực hiện xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị đó.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai nội dung, địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại trụ sở cơ quan để cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện quyền phản ánh, kiến nghị của mình. Đồng thời, Quy chế cũng quy định cụ thể thời hạn giải quyết phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, địa phương sau khi nhận được văn bản chuyển phản ánh, kiến nghị của Sở Tư pháp là 10 ngày làm việc; trường hợp liên quan đến nhiều cơ quan, địa phương (02 đơn vị trở lên) thì thời gian xử lý và trả lời không quá 20 ngày làm việc, để đảm bảo phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức được cơ quan nhà nước tiếp nhận, xử lý và trả lời. Trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính nhưng vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo các quy định tại Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành về cán bộ, công chức, viên chức.

Quy định trên của UBND tỉnh sẽ góp phần tăng cường kiểm soát hoạt động ban hành và giải quyết thủ tục hành chính hiện nay trên địa bàn tỉnh, đồng thời đảm bảo quyền được phản ánh, kiến nghị của người dân trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý những tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Đức Nhân, Phú Hậu, Huế:

Hiện tại có rất nhiều sở, địa phương của tỉnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhưng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đối tượng sử dụng dịch vụ công này chưa được quan tâm nên thực tế cho thấy còn nhiều tổ chức, công dân chưa biết đến dịch vụ này, bên cạnh đó, không ít người chưa tin tưởng vào việc giải quyết TTHC qua mạng. Lãnh đạo tỉnh có kế hoạch gì để khắc phục hạn chế này?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Sơn:

Tính đến thời điểm này trên toàn tỉnh đã có 700 dịch vụ công trực tuyến với hơn 3.500 tài khoản người dùng đăng ký và hơn 3.000 thủ tục đăng ký trực tuyến. Một số cơ quan đã triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông .v.v... Ngoài ra, hình thức thanh toán trực tuyến cũng được đưa vào triển khai và bước đầu đã đem lại hiệu quả. Có thể đơn cử như Sở Du lịch đã tiến hành dịch vụ công trực tuyến và đạt mốc 100% giao dịch phí, lệ phí trực tuyến qua ngân hàng thay thế cho việc nộp trực tiếp tại cơ quan đã tạo thuận lợi rất nhiều cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu so với yêu cầu đề ra thì vẫn còn tình trạng như bạn đã đề cập là một số ngành, một số địa phương chưa thực hiện hiệu quả. Để giải quyết vấn đề này, lãnh đạo tỉnh cũng đã quyết liệt chỉ đạo, cụ thể như:

- Ban hành quy định về cung cấp và triển khai dịch vụ công trực tuyến qua đó tạo khung pháp lý để các cơ quan, địa phương thực hiện.

- Tỉnh cũng đã quy định về số lần được phép yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ là không quá một lần, nếu lần thứ 2 trở đi mà lý do không hướng dẫn cụ thể ở lần trước thì bắt buộc phải xin lỗi người dân bằng văn bản.

- Năm 2017, sẽ tiến hành công tác truyền thông đa dạng, phong phú trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội với nhiều hình thức khác nhau.

- Kho Bạc tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng và các cơ quan liên quan đã phối hợp để liên thông việc thực hiện nghĩa vụ thuế trên môi trường mạng từ đó sẽ loại bỏ tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần khi tiến hành thủ tục hành chính.

- Dịch vụ Bưu chính chuyển phát hồ sơ và kết quả thủ tục hành chính cũng được thực hiện theo quy định Bưu chính công ích phục vụ hành chính công. Với dịch vụ này thì quá trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đều được giám sát thời gian, khắc phục tình trạng chậm hoặc thất lạc hồ sơ kết quả.

- Ngoài ra, công dân, tổ chức, doanh nghiệp cần quan tâm một số thông tin: Quá trình diễn biến giải quyết thủ tục hồ sơ sẽ được thông báo qua email và tin nhắn SMS, vì vậy, khi đăng ký thông tin công dân, doanh nghiệp cần cung cấp chính xác thông tin. Bên cạnh đó, mỗi công dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ được cấp phát một tài khoản để đăng nhập Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đó, hệ thống có cung cấp công cụ giúp công dân, tổ chức, doanh nghiệp theo dõi hồ sơ của mình trực tuyến mà không cần đến các cơ quan nhà nước cũng như việc chỉnh sửa, thay đổi thông tin khi có yêu cầu đều được thực hiện trực tuyến.

- Nhằm đảm bảo việc tiếp nhận thông tin phản ánh, giải thích thông tin của người dân, doanh nghiệp một cách độc lập, có giám sát và đầu mối, UBND tỉnh đã thành lập Ban Giám sát dịch vụ công trực tuyến. Thông tin về số liên lạc được công khai trên Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế. Công dân, doanh nghiệp có thể phản ánh thông qua Ban Giám sát mà không phải thông tin trực tiếp theo từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban Giám sát có trách nhiệm làm việc với các đơn vị liên quan để có trả lời cũng như giải pháp xử lý cho công dân, doanh nghiệp.

Câu hỏi của bạn Đoàn Quốc Nhật Trường, Phan Bội Châu, TP huế:

Kính gửi Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ: chúng ta đang thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử vậy cải cách hành chính là tiền đề hay là mục tiêu hướng tới của chính phủ điện tử?

Trả lời của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ:

Để trả lời câu hỏi này, cần hiểu mục tiêu chung của Chính phủ điện tử ở Việt Nam là tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả điều hành nhà nước của chính phủ, mang lại thuận lợi cho công dân, tăng cường sự công khai minh bạch, giảm chi tiêu chính phủ.

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ xác định “Bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính (CCHC) với xây dựng chính phủ điện tử và kiểm soát thủ tục hành chính, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ”.

Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử xác định một trong năm nhiệm vụ cụ thể là “Ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với công cuộc cải cách hành chính và các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh”.

Trong cải cách hành chính thì CNTT góp phần tự động hóa, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính, tạo ra phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc mới và khoa học, cải tiến hình thức cung cấp dịch vụ công theo hướng trực tuyến.

CNTT vừa là động lực thúc đẩy quá trình CCHC, vừa là điều kiện để CCHC thành công.

Thông qua hoạt động ứng dụng CNTT, bộ máy HCNN dễ dàng liên kết với nhau hơn trong thực hiện nhiệm vụ, và cũng thông qua đó mà Chính phủ và UBND tỉnh điều hành bộ máy nhà nước một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác; kiểm soát tốt hơn mọi hoạt động của cơ quan công quyền.

Chính nhờ sự minh bạch trong kiểm soát và giám sát do ứng dụng CNTT mang lại đã tạo áp lực cho các cơ quan HCNN bởi qua đó mọi trì trệ, ách tắc của bộ máy công quyền sẽ dễ dàng lộ diện khi có vấn đề xảy ra.

CCHC và ứng dụng CNTT là hai mặt của một vấn đề, luôn luôn hoạt động song song và hỗ trợ cho nhau, suy cho cùng đều chung một mục đích, đó là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao tính công khai, minh bạch và độ tin cậy của thông tin quản lý điều hành. CCHC là đặt ra những mục tiêu, là đưa ra những bài toán; CNTT là công cụ giúp chinh phục từng mục tiêu, giải quyết từng bài toán cụ thể.

Như vậy, chính phủ điện tử phát triển chính là hệ quả của cải cách hành chính và có vai trò thúc đẩy cải cách. Nói cách khác, cải cách hành chính phải bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với xây dựng chính phủ điện tử. 


Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ

Câu hỏi của bạn Bùi Đức Phước, TP Huế:

UBND tỉnh đã có giải pháp gì để nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước?

Trả lời của Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông:

Để nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, UBND tỉnh đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến và đánh giá mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Mục đích là đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan hành chính trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và mức độ cung ứng dịch vụ hành chính công; Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác cải cách hành chính; Nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của tổ chức, cá nhân để có những giải pháp cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Kết quả mức độ hài lòng chung qua khảo sát mức độ tại các đơn vị, địa phương đạt trên 92% đã giúp UBND tỉnh kịp thời nắm được chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, năng lực, đạo đức của công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và tình hình phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định: Xây dựng công cụ, phương thức đánh giá sự hài lòng của người dân đối với một số dịch vụ công; quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC; quy định tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian đến, sẽ xây dựng TTHC công tỉnh, cấp huyện, và bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, hoạt động theo phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động”. Công dân sẽ được thụ hưởng thái độ phục vụ, văn hóa phục vụ, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp. Tổ chức, công dân đến giao dịch tại Trung tâm được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, lịch sự, môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. Các thủ tục hành chính được thực hiện theo nguyên tắc đơn giản, thuận lợi, nhanh gọn, đúng hẹn.

Câu hỏi của bạn Trần Thanh Lương, Bùi Thị Xuân, Huế:

Theo quy định của pháp luật, người cao tuổi được ưu tiên khi đến khám chữa bệnh tại các sở y tế, xin hỏi người cao tuổi có được ưu tiên khi thực hiện TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước không?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phan Văn Quả:

Đây là một câu hỏi khá thú vị! Thưa các bạn đọc giả, trong những năm qua, đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước ta đã có những chính sách ưu đãi đối với những người cao tuổi, đặc biệt là những chính sách về vật chất, tinh thần như: chính sách bảo trợ xã hội, giảm giá vé, giá dịch vụ khi sử dụng một số dịch vụ và chính sách chúc thọ, mừng thọ...

Theo Luật Người cao tuổi được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 23/11/2009 và Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người Cao tuổi nêu rõ: Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

Về chính sách khám, chữa bệnh: người cao tuổi (từ đủ 80 tuổi trở lên) được ưu tiên khám trước người bệnh khác trừ bệnh nhân cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, người khuyết tật nặng; được bố trí giường nằm phù hợp khi điều trị nội trú.

Tuy nhiên, các cơ quan hành chính nhà nước thực thi quyền hành pháp theo khuôn khổ pháp luật, phục vụ lợi ích công và lợi ích của công dân, không mang tính vụ lợi. Để đảm bảo tính công bằng, công khai và minh bạch, các cơ quan hành chính nhà nước giải quyết thủ tục hành chính theo thứ tự ưu tiên: ai đến trước thì được giải quyết trước, ai đến sau thì được giải quyết sau; đảm bảo cung cấp dịch vụ công cho xã hội một cách thuận lợi nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Do vậy, ngoài các chính sách ưu tiên về chế độ bảo trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe y tế... cho đến nay theo quy định của pháp luật thì chưa có ưu tiên cho đối tượng người cao tuổi khi giải quyết thủ tục hành chính.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thiên Minh, Thủy Vân, Hương Thủy:

Việc xây dựng chính quyền điện tử để đạt hiệu quả cao thiết nghĩ ngoài việc đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất thì công tác đào tạo về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức và công tác “đào tạo” công dân điện tử cũng phải được tiến hành đồng thời lúc đó mới vận hành đồng bộ. Vậy xin hỏi Phó Chủ tịch Phan Ngọc Thọ rằng, lãnh đạo tỉnh TTH đã có chủ trương, giải pháp gì để thực hiện 3 yếu tố trên nhằm thực hiện được mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách hiệu quả, thiết thực.

Trả lời của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ:

Để xây dựng chính quyền điện tử cần phải triển khai điện tử hóa 04 thành phần quan trọng là Cơ quan điện tử, Công chức điện tử, Công dân điện tử và Doanh nghiệp điện tử.

Về công tác đầu tư hạ tầng thiết bị, cơ sở vật chất cũng như các hệ thống ứng dụng phục vụ cho xây dựng chính quyền điện tử - hay được gọi là Cơ quan điện tử. Trong thời gian qua UBND tỉnh luôn quan tâm đầu tư và có kế hoạch nâng cấp, bổ sung hằng năm, có thể khẳng định đến thời điểm này đối với hạ tầng cơ bản được đảm bảo đáp ứng được tốt việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, Tỉnh cũng đã triển khai kết hợp với các chương trình hợp tác đối với các tổng công ty, tập đoàn lớn về công nghệ thông tin và viễn thông thông qua các hình thức xã hội hóa nhằm mục tiêu ngày càng phát triển hạ tầng đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ công tác xây dựng chính quyền điện tử.

Về đào tạo cán bộ công chức viên chức - Công chức điện tử, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin là điều kiện bắt buộc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây cũng sẽ là cơ sở cho việc đánh giá chất lượng hoàn thành công việc của công chức viên chức. Ngoài ra, chương trình đào tạo, tập huấn vận hành được các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh tiến hành thường xuyên hàng nằm và liên tục. Đặc biệt, khi xây dựng các chương trình, dự án về công nghệ thông tin thì nội dung tập huấn, đào tạo sử dụng là điều kiện bắt buộc và cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng của sản phẩm. Hiện nay, việc quan tâm đầu tư cho tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong đội ngũ công chức viên chức được UBND tỉnh rất quan tâm, sự vào cuộc các ngành rất quyết liệt và hình thức triển khai khá phong phú và đa dạng.

Về yếu tố bạn nhắc đến là “Công dân điện tử” đúng là một vấn đề lớn cần quan tâm nếu không mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử sẽ không đạt. Để giải quyết vấn đề này tỉnh có chủ trương một số nội dung cụ thể sau:

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng vào xã hội bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú thông qua các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp tờ rơi, áp phích đến tận thôn, xóm, tổ dân phố.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về hướng dẫn ứng dụng các dịch vụ có tính chất định kỳ trên báo, đài truyền hình.

- Tổ chức các chương trình giới thiệu, tập huấn ứng dụng đến với quần chúng nhân dân thông qua các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên…

- Phối hợp với các trường học, trường đại học, các trung tâm lồng ghép một số nội dung nhằm đảm bảo cho học sinh, sinh viên có thể tiếp cận dịch vụ ngày từ khi ở nhà trường.

- Xây dựng các ứng dụng trên môi trường di động với giao diện và thảo tác đơn giản nhằm mục tiêu thu hút được nhiều người tham gia.

Ngoài các chương trình, kế hoạch của cơ quan nhà nước thì quan trọng hơn cả là sự ủng hộ của công dân chủ động tham gia các ứng dụng của cơ quan nhà nước và đóng góp ý kiến, phản ánh, kiến nghị thông qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng dịch vụ công trực tuyến, mạng xã hội. Bên cạnh đó, việc chia sẻ thông tin trong gia đình, bạn bè và xã hội nhằm mục tiêu thu hút ngày càng nhiều người sử dụng các ứng dụng của cơ quan nhà nước chính là hành động góp phần thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử, công dân điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Câu hỏi của bạn Tống Viết Bảo, Đại học Khoa học Huế:

Qua tìm hiểu cháu thấy có khá nhiều các định nghĩa ít nhiều không giống nhau về “Chính phủ điện tử”. Chương trình có thể cho cháu biết chính xác “Chính phủ điện tử” là gì không ạ?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Sơn:

Hiện nay có rất nhiều khái niệm về chính phủ điện tử, nếu chúng ta để ý thì có thể nhận thấy cách diễn giải các khái niệm đó khác nhau tuy nhiên về nội hàm nó là tương đồng nhau. Nói cách đơn giản thì chính phủ điện tử là phương thức xây dựng nền tảng dựa vào các ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các quan hệ giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước với cơ quan nhà nước trên môi trường mạng thay cho hình thức quan hệ trực tiếp, truyền thống. Điểm tối ưu của chính phủ điện tử hay chính quyền điện tử là tạo ra các công cụ tương tác giữa cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng từ đó tạo ra một hệ thống thông tin minh bạch mà các thành phần tham gia vào hệ thống có thể tiếp cận thông tin nhanh và có khả năng kiểm soát và giám sát lẫn nhau, rõ ràng minh bạch trong công việc, quyền lợi và trách nhiệm. Trên cơ sở các tương tác của các mối quan hệ sẽ hình thành một tập hệ thống cơ sở dữ liệu để cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và có khả năng phân tích nhanh chóng để điều chỉnh và cải cách nhằm xây dựng môi trường hành chính ngày càng hiện đại, minh bạch và hiệu quả.


 

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thanh Hiền, Thuận Hòa, tp Huế:

Cải cách hành chính theo tôi nghĩ là cần gắn liền với yếu tố con người. Vì vậy, tôi muốn hỏi Tỉnh có biện pháp gì để nâng cao yếu tố con người (cán bộ, công chức) trong thời gian đến? Tỉnh có tính đến việc tổ chức thi tuyển tất cả các chức danh từ chuyên viên, đến trưởng phó phòng, đến lãnh đạo các cấp không?

Trả lời của Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông:

Cán bộ công chức là một bộ phận quan trọng của nền hành chính, là nhân tố con người trong bộ máy nhà nước. Trong công cuộc cải cách hành chính hiện nay, ngoài việc cải cách về thể chế, cải cách về bộ máy, cải cách tài chính công, thì vấn đề công chức và công vụ có một vị trí đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công của chương trình CCHC. Bởi vì nếu phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức không được nâng cao ngang tầm thì không thể đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới, thậm chí có khi còn kìm hãm hoặc hạn chế sự phát triển. Như Bác Hồ đã nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, và “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Trong những năm qua, tỉnh ta rất quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, có rất nhiều cố gắng trong đào tạo bồi dưỡng, tuyển dụng và bố trí sử dụng nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định. Thực trạng nổi lên một số vấn đề chính:

- Số lượng công chức ở các cơ quan vừa thừa nhưng lại vừa thiếu, thừa những người không đủ năng lực, tinh thần trách nhiệm nhưng lại thiếu những người có đủ năng lực, trình độ và hiểu biết để đảm nhận công vụ.

- Cơ cấu đội ngũ công chức không cân đối và chưa được xác định một cách hợp lý, dẫn đến tình trạng một số trường hợp tuyển dụng công chức không đúng vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ còn lẫn lộn, trách nhiệm chưa được quy định rõ ràng do đó khó đánh giá hiệu quả công việc.

- Năng suất, chất lượng, hiệu quả và kỷ luật lao động của một bộ phận công chức còn thấp. Quy chế kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc, quy chế thưởng phạt chưa hợp lý dẫn đến chưa khuyến khích và ràng buộc công chức với công vụ.

Giải pháp trong thời gian đến:

1. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức với mục tiêu xây dựng một nền công vụ Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả. 

2. Tập trung hoàn thành việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức như mô tả cụ thể công việc và khung năng lực cho từng vị trí để làm cơ sở xác định biên chế và đổi mới các nội dung, phương thức quản lý công chức.

3. Thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo nguyên tắc: không chỉ giảm về số lượng mà phải tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Hoàn thiện các tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, cần có cơ chế khả thi đưa ra khỏi công vụ những cán bộ không có đủ năng lực, phẩm chất, trình độ và tuyển chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với từng vị trí việc làm cụ thể.

4. Chú trọng duy trì và nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức trong hoạt động công vụ; quy định rõ trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức và đặc biệt là người đứng đầu trong hoạt động công vụ. Coi việc thực hiện các nội dung cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức là một nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm của mỗi cơ quan, đơn vị.

5. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thi tuyển công chức. Thay đổi nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức theo nhu cầu công việc và vị trí việc làm; nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ. Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với cán bộ công chức trong thực thi công vụ để làm thước đo trong đánh giá cải cách hành chính.

Đối với việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo các cấp: Thông báo kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án “thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” là “...không tổ chức thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo các đề án do địa phương, đơn vị tự xây dựng”. 

Câu hỏi của bạn Nguyễn Trung, Trần Phú, huế:

Xin hỏi Văn phòng Thừa phát lại cung cấp những dịch vụ gì cho người dân? Tại tỉnh đã có Văn phòng Thừa phát lại chưa, xin cho biết địa chỉ?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phan Văn Quả:

Chế định Thừa phát lại có lịch sử rất lâu đời và hiện được áp dụng ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Tính đến nay, có khoảng 78 quốc gia đã áp dụng mô hình này và là thành viên của Liên minh Thừa phát lại quốc tế (UIHJ). Ở Việt Nam, sau một thời gian thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại, ngày 26/11/2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại. Theo đó, Thừa phát lại được thực hiện chính thức trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 01/01/2016.

Công việc của Thừa phát lại

Theo Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ, Thừa phát lại thực hiện 04 nhóm việc sau:

Thứ nhất: Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án dân sự.

Thừa phát lại được quyền tống đạt văn bản của Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự trong và ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại.

Thứ hai: Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Thừa phát lại có quyền lập vi bằng đối với các sự kiện, hành vi xảy ra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại theo yêu cầu của đương sự.

Thứ ba: Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự.

Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án liên quan đến việc thi hành án mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành của các Cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại. Khi thực hiện việc xác minh, Thừa phát lại có quyền xác minh ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại trong trường hợp đương sự cư trú, có tài sản tại địa phương đó.

Thứ tư: Trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự. Thừa phát lại không tổ chức thi hành án các bản án, quyết định thuộc diện Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án.

Thừa phát lại được quyền trực tiếp tổ chức thi hành theo đơn yêu cầu của đương sự đối với: Bản án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt văn phòng; Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt văn phòng; Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt văn phòng. Thừa phát lại có thể tổ chức thi hành các vụ việc quy định nêu trên ngoài địa bàn quận, huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại nếu đương sự có tài sản, cư trú hay có các điều kiện khác ngoài địa bàn quận, huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại.

Việc triển khai chế định Thừa phát lại trong thời gian qua hoàn toàn phù hợp với chủ trương xã hội hóa một số hoạt động trong công tác thi hành án
dân sự theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách
tư pháp đến năm 2020, góp phần nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, huy động được nguồn lực của xã hội trong việc xã hội hóa một số
lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Đến thời điểm hiện nay, tại tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa có Văn phòng Thừa phát lại được thành lập. Khi có cá nhân mong muốn và đến nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Tư pháp sẵn sàng nhanh chóng thẩm định trình UBND tỉnh cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại theo quy định hiện hành.Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phan Văn Quả

Câu hỏi của bạn Vĩnh Giang, TT Sịa, Quảng Điền: Sự khác biệt của Trung tâm hành chính công và bộ phận một cửa hiện nay là vấn đề gì? Những vấn đề phát sinh về nhân sự, cơ sở vật chất... sẽ được giải quyết như thế nào? Người dân sẽ được lợi gì hơn so với hiện nay?
Trả lời của Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông:

Trung tâm Hành chính công được thành lập sẽ có ưu điểm hơn so với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện nay:

- Có bộ phận kiểm tra, giám sát độc lập, thường xuyên các hoạt động của Trung tâm Hành chính công và các công chức, viên chức có liên quan tham gia tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời xử lý, phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết Thủ tục hành chính;

- Tạo tính thống nhất trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại địa phương, quy định rõ các lĩnh vực công việc thực hiện theo cơ chế một cửa, các lĩnh vực công việc thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; quy định rõ trách nhiệm của các sở, ban ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

- Các Thủ tục hành chính được số hóa và được cắt giảm theo hướng đơn giản, được lưu giữ sử dụng chung và được kết nối, giải quyết trực tuyến (một số thủ tục hành chính được giải quyết ở mức độ 3, mức độ 4 theo quy định); 

- Kiểm soát chặt chẽ, khách quan chế độ công vụ của công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng công việc; kỷ luật kỷ cương thực thi công vụ. Chất lượng công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công đảm bảo có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và có thái độ, tác phong lịch sự, tận tình trong giao tiếp với tổ chức, cá nhân;

- Giảm chi phí, thực hiện tiết kiệm, tạo sự đồng bộ trong mua sắm, sử dụng trang thiết bị dùng chung phục vụ cho việc số hóa hồ sơ, kiểm tra, giám sát hồ sơ trên môi trường mạng.

Những vấn đề phát sinh về nhân sự:

Trung tâm Hành chính công cấp huyện thành lập trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng, toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, tài chính của Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa của các huyện, thị xã, thành phố sang Trung tâm Hành chính công.

Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh thành lập trên cơ sở chuyển toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện nay ở các sở, ban, ngành về tập trung tại một đầu mối là Trung tâm Hành chính công.

Ngoài ra, để đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, tỉnh sẽ bổ sung thêm biên chế cho các bộ phận thuộc các Trung tâm Hành chính công.

Về cơ sở vật chất:

Trụ sở Trung tâm Hành chính công cấp huyện được đặt tại vị trí trang trọng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện các giao dịch hành chính. Quy mô Trung tâm Hành chính công cấp huyện phải đảm bảo diện tích tối thiểu phục vụ 24 cán bộ, công chức, viên chức làm việc và phục vụ công dân, tổ chức đến giao dịch.

Trụ sở Trung tâm Hành chính công được bố trí khoa học theo các khu chức năng, bao gồm: Khu vực cung cấp thông tin, Thủ tục hành chính; khu vực đặt các trang thiết bị điện tử, kể cả máy lấy số xếp hàng tự động, tra cứu thông tin thủ tục hành chính, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính; khu vực tiếp nhận và trả kết quả được chia thành từng quầy tương ứng với từng lĩnh vực khác nhau; bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết dành cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Trung tâm hành chính công cấp tỉnh sẽ được xây mới trong khuôn viên UBND tỉnh (phía đường Lê Lai).

Việc triển khai Trung tâm hành chính công là điều kiện thuận lợi tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của sở, ban, ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tăng tính minh bạch của các cơ quan, đơn vị, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức của người dân và các tổ chức. Từ đó, giúp các sở, ban, ngành điều chỉnh hoạt động, cải tiến cách thức làm việc, quy trình giải quyết công việc để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân và tổ chức.

Giảm phiền hà, đi lại của tổ chức, cá nhân cũng như tăng cường được sự giám sát của tổ chức, cá nhân đối với các cơ quan nhà nước.

 

Câu hỏi của bạn hoanganh2002@gmail.com, hoanganh2002@gmail.com:

Áp dụng với hệ thống quản lý chất lượng ISO có vai trò rất quan trọng trong cải cách hành chính. Nhưng vẫn còn có tình trạng cán bộ, công chức cảm thấy “gò bó” khi thực hiện công việc theo các quy trình, thủ tục, quy định nên né tránh thực hiện. Giải pháp nào để khắc phục tình trạng này

Trả lời của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ:

Việc áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính đã góp phần cải tiến phương pháp làm việc, xây dựng các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học, môi trường, điều kiện làm việc được cải tiến và hoàn thiện. Điều đó đã tạo điều kiện để đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm các tác động tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Tuy nhiên, việc nắm bắt các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO, nhận thức về lợi ích, hiệu quả khi thực hiện các quy trình ISO tại một số đơn vị hiện nay còn chưa được tốt; dẫn đến tình trạng một số cán bộ, công chức cảm thấy “gò bó”, không tự do thực hiện (về thời gian, các bước thực hiện...) công việc như trước, khi thực hiện công việc theo quy trình, thủ tục, quy định nên né tránh thực hiện phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả của việc áp dụng.

Một số giải pháp:

- Để phát huy tốt tính ưu việt của hệ thống quản lý chất lượng ISO và giải quyết tồn tại nêu trên rất cần có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của thủ trưởng đơn vị; Ban chỉ đạo ISO; qua đó, sẽ nâng cao nhận thức của nhân viên và nâng cao kỷ cương, hiệu lực trong việc triển khai ISO.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức của cơ quan và đào tạo cho những người mới về hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan, cách thức xây dựng hệ thống văn bản, đánh giá nội bộ...

- Thường xuyên rà soát, cải tiến quy trình nội bộ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan để việc áp dụng có hiệu lực, hiệu quả;

- Ngoài ra, cần có sự tham gia, giám sát thường xuyên chặt chẽ của tổ chức, công dân (bằng cách lấy phiếu đánh giá của tổ chức, công dân hoặc góp ý trực tiếp khi thực hiện ...) để đánh giá hiệu quả công việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức.

Câu hỏi của bạn Đặng Văn Bình, Phú Bài:

Chất lượng tuyển dụng là một nhân tố góp phần quan trọng trong cải cách hành chính. Xin hỏi tỉnh có cải tiến gì mới trong công tác tuyển dụng?

Trả lời của Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông:

Chất lượng tuyển dụng có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành bộ máy và quyết định chất lượng công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong những năm qua, Sở Nội vụ đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh thực hiện tốt chế độ công vụ, công chức; qua đó đã góp phần cải thiện, làm tốt công tác cải cách hành chính của tỉnh; thông qua việc tuyển dụng hàng năm, chất lượng cán bộ, công chức từng bước được nâng lên. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức luôn được các đơn vị, địa phương quan tâm, chú trọng.

Tuy nhiên trong thời gian đến cần phải tiếp tục đổi mới, cải tiến trong công tác tuyển dụng công chức:

- Yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyển dụng công chức là tuyển chọn được những người thực sự có đức, có tài đáp ứng được yêu cầu vị trí việc làm.

- Thực hiện chế độ công khai, minh bạch, công bằng và khách quan trong tuyển dụng công chức; đảm bảo tuyển chọn đúng người có đủ tiêu chuẩn theo từng vị trí việc làm. Xây dựng và thực hiện quy trình tuyển chọn một cách chặt chẽ. Kết quả thi tuyển là căn cứ chủ yếu để ra quyết định tuyển dụng.

- Tạo ra cơ chế sàng lọc vô tư, cạnh tranh công bằng nhằm thu hút nhiều người giỏi vào cơ quan nhà nước. Đảm bảo cho mọi người có đủ điều kiện và tiêu chuẩn như nhau đều có cơ hội ngang nhau được tuyển dụng vào công chức nhà nước.

- Tuyển dụng xuất phát từ nhu cầu, thiếu vị trí nào, tuyển đúng chuyên môn, trình độ đó, tuyển dụng không chỉ là để bổ sung cho việc thiếu mà còn đáp ứng sự “cần”. Loại trừ các yếu tố chủ quan như cảm tình, nể nang, lựa chọn người nhà, người thân, tiêu cực.

Phương pháp thi tuyển sẽ đổi mới theo hướng: Tăng cường việc thi trắc nghiệm trên máy vi tính đối với các môn thi điều kiện; đối với môn nghiệp vụ chuyên ngành, áp dụng hình thức phỏng vấn, gắn trách nhiệm của đơn vị sử dụng công chức để đánh giá toàn diện năng lực của người dự tuyển và bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.


Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Minh Hồng, minhhong1976@gmail.com:

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO góp phần chuẩn hóa quy trình làm việc, tạo nên môi trường làm việc văn minh, nghiêm túc, tuy nhiên việc chuyển từ chỗ làm việc tự do, thoải mái sang một phương pháp làm việc khoa học theo những quy trình chặt chẽ là điều rất khó khăn, bản thân lãnh đạo và cán bộ, công chức chưa muốn bị ràng buộc cụ thể về mặt trách nhiệm cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, Lãnh đạo tỉnh có giải pháp nào khắc phục tình trạng này để việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO trong các cơ quan hành chính nhà đạt hiệu quả cao?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Trần Quốc Thắng:

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính đã góp phần cải tiến phương pháp làm việc, xây dựng các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học, trên cơ sở phân rõ trách nhiệm thực hiện, nội dung, các bước thực hiện, thời gian thực hiện …Tuy nhiên, việc chuyển từ chỗ làm việc tự do, thoải mái sang một phương pháp làm việc khoa học theo những quy trình chặt chẽ, thời gian đầu cán bộ, công chức sẽ gặp nhiều khó khăn, bản thân một số cán bộ, công chức không muốn bị ràng buộc cụ thể về mặt trách nhiệm cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, dẫn đến tình trạng một số cán bộ, công chức né tránh thực hiện theo các quy trình đã được ban hành, ảnh hưởng đến hiệu quả của việc áp dụng.

Một số giải pháp:

- Để phát huy tốt tính ưu việt của hệ thống quản lý chất lượng ISO và giải quyết tồn tại nêu trên rất cần có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên của thủ trưởng đơn vị, Ban Chỉ đạo ISO; qua đó, sẽ nâng cao nhận thức của nhân viên và nâng cao kỷ cương, hiệu lực trong việc triển khai ISO.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức của cơ quan và đào tạo cho những người mới về hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan, cách thức xây dựng hệ thống văn bản, đánh giá nội bộ...

 - Thường xuyên rà soát, cải tiến quy trình nội bộ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan để việc áp dụng có hiệu lực, hiệu quả.


Câu hỏi của bạn Trần Tiến, Thuận Thành, Huế:

Tôi bị mất giấy đăng ký kết hôn và bây giờ tôi muốn đề nghị cấp lại bản chính có được không? tôi phải đến cơ quan nào, làm những thủ tục gì?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phan Văn Quả:

Theo Quy định tại Điều 24, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch thì: Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

- Về thẩm quyền đăng ký lại kết hôn: Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại kết hôn (theo Điều 25, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP).

Như vậy theo quy định trên, khi bạn bị mất bản chính Giấy chứng nhận kết hôn, nếu Sổ bộ hộ tịch tại địa phương cũng bị mất, bạn được quyền đăng ký lại Giấy chứng nhận kết hôn tại UBND cấp xã nơi bạn thường trú hoặc UBND cấp xã nơi bạn đăng ký kết hôn trước đây. 

Theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố thì thủ tục đăng ký lại kết hôn gồm có:

+ Tờ khai theo mẫu quy định;

+ Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

- Quá trình giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn.

Nếu việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký kết hôn trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại kết hôn đúng quy định.

Câu hỏi của bạn Trần Văn Tín, Phú Vang, TTH:

Tôi chưa hiểu thế nào là cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Chương trình có thể giải đáp cho tôi rõ được không? Cám ơn

Trả lời của Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông:

Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; trong đó có quy định:

1. Cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước.

2. Cơ chế một cửa liên thông là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp hoặc giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính nhà nước.

Mục tiêu của cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông là xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch; giảm phiền hà; nâng cao sự hài lòng của công dân và tổ chức.

Tính chất ưu việt của cơ chế thể hiện trên các mặt sau:

- Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính theo Quyết định công bố thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Người dân được tiếp đón niềm nở, thân thiện, hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo

- Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức;

- Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan chuyên môn.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức.

- Việc thu phí, lệ phí được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Công chức tại bộ phận 1 cửa có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp đáp ứng yêu cầu công việc; có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao; có tác phong, thái độ chuẩn mực, có khả năng giao tiếp tốt.


Toàn cảnh buổi đối thoại

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thành Trung, TP Huế:

Theo tôi thấy có nhiều cơ quan của tỉnh lập ra website rồi lại bỏ bẵng không chăm sóc, không cập nhật thông tin thường xuyên, gây khó khăn cho người dân có nhu cầu thông tin. Lãnh đạo tỉnh có giải pháp và chế tài gì để khắc phục tình trạng này?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Sơn:

Website hay đối với cơ quan nhà nước được gọi là trang thông tin điện tử là quy định mà mỗi đơn vị phải thành lập theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP. Hiện nay, sau một thời gian dài triển khai thì hệ thống trang thông tin điện tử cấp sở và cấp huyện thực hiện cung cấp thông tin khá tốt, tuy nhiên một số đơn vị sự nghiệp khác và cấp xã vẫn còn tình trạng thiếu thông tin. Nguyên nhân của vấn đề này xuất phát từ sự thiếu nhận thức chu đáo về bản chất của trang thông tin điện tử từ đó dẫn đến việc tổ chức thực hiện ở một số đơn vị sự nghiệp và cấp xã chưa thực sự nghiêm túc, hiệu quả. Để giải quyết vấn đề này UBND tỉnh đã có chỉ đạo thực hiện bằng những cụ thể như:

- UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và truyền thông tham mưu văn bản quy định về chuẩn trang thông tin điện tử, qua đó quy định rõ kênh thông tin cần phải cung cấp cho người dân, doanh nghiệp và xã hội đồng bộ trên toàn tỉnh.

- Hệ thống trang thông tin điện tử sẽ được liên thông tích hợp thông tin tại Cổng thông tin điện tử của tỉnh tạo thành điểm truy cập duy nhất về mặt thông tin cung cấp cho công dân, doanh nghiệp và xã hội.

- Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ, quy định về trang thông tin và các vấn đề liên quan cho các cấp.

- Ngoài ra, thông qua công tác giám sát Sở Thông tin và Truyền thông đưa vào thành tiêu chí xếp hạng đánh giá ICT index các cơ quan nhà nước trên toàn tỉnh.


Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Sơn

Câu hỏi của bạn Thiên Minh Nguyễn, Hòa Xuân, Thủy Vân, Hương Thủy:

Qua nghe các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay đưa tin rất nhiều về việc tỉnh nhà đang nỗ lực xây dựng Huế là tp thông minh. xin hỏi lộ trình thực hiện việc này như thế nào và đích đến của tp Huế thông minh sẽ là gì, công dân tp Huế thông minh sẽ được thụ hưởng những tiện ích nào?

Trả lời:

Chương trình đối thoại trực tuyến chủ đề “Cải cách hành chính - Xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế” đã nhận được câu hỏi của bạn Nguyễn Thiên Minh, Hòa Xuân, Thủy Vân, Hương Thủy về thành phố thông minh. Về vấn đề bạn hỏi không thuộc chủ đề buổi đối thoại này, và đây là vấn đề rộng cần có nhiều thời gian để trả lời đầy đủ, Ban tổ chức sẽ cập nhật nội dung trả lời ngay sau khi nhận được câu trả lời từ các cơ quan chuyên môn.

Đề nghị bạn theo dõi nội dung trả lời tại chuyên mục đối thoại này.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Phương An, tp Huế:

Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện làm thẻ căn cước công dân, là điều kiện thuận lợi cho quản lý dân cư, được biết Thừa Thiên Huế có chủ trương xây dựng chính quyền điện tử thì khi nào mới thực hiện làm thẻ căn cước công dân điện tử cho công dân, nhằm tạo thuân lợi trong giao dịch hành chính và xây dựng chình quyền điện tử.

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phan Văn Quả:

Theo Luật Căn cước công dân có hiệu lực từ 01/01/2016, tất cả công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ căn cước 12 số. Đây là giấy tờ tùy thân, thể hiện thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công dân Việt Nam, được sử dụng trong các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Thẻ căn cước công dân được sử dụng thay cho hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

Việc phát triển ứng dụng thẻ công dân điện tử và cấp số định danh cá nhân, thay thế cho chứng minh thư mới nhằm giảm giấy tờ công dân trong lĩnh vực quản lý hộ tịch, quản lý cư trú, quản lý trật tự, an toàn xã hội và các lĩnh vực liên quan, như: giấy khai sinh, chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, mã số thuế cá nhân...

Hiện nay, có 16 địa phương trên cả nước thực hiện cấp thẻ căn cước công dân kể từ ngày 01/01/2016 do đã được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật để cấp căn cước công dân (như: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP HCM, Cần Thơ và Tây Ninh…). Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện đang khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư để sẵn sang triển khai thực hiện vào đầu năm 2018.

Theo Bộ Công an, với các tỉnh đã đủ điều kiện để cấp thẻ căn cước công dân, từ ngày 01/01/2016 trở đi, nếu người dân đổi chứng minh nhân dân (CMND) cũ 9 số sẽ buộc chuyển sang thẻ căn cước công dân chứ không phải đổi sang CMND 12 số như hiện nay. Các địa phương chưa đủ điều kiện thực hiện vẫn tiến hành cấp mới, cấp đổi CMND như bình thường.

Câu hỏi của bạn Phan Văn Minh, Phường Vĩnh Ninh:

Vừa qua tôi được biết, TT hành chính công của tỉnh sẽ đi vào hoạt động từ quý II/2017. Vậy Trung tâm hành chính công thì khác gì so với các bộ phận một cửa. Tại sao lại phải xây dựng TT hành chính công?

Trả lời của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ:

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cải cách hành chính là nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước cũng như thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, do đó chúng ta hình thành Trung tâm Hành chính công cấp huyện, cấp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Muốn nhìn nhận sự khác biệt giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (hay còn gọi là bộ phận một cửa) và Trung tâm Hành chính công, chúng ta phải nhìn lại bức tranh việc giải quyết thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các cấp đang thực hiện theo hình thức nào. Hiện nay, theo quy định của Chính phủ, thì các Sở, ban, ngành, UBND các huyện đều có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tuy nhiên, quá trình vận hành còn nhiều hạn chế, người dân gặp nhiều phiền hà, giải quyết thủ tục hành chính không đúng hạn và không được kiểm soát.

Cơ sở vật chất phục vụ cho các cơ quan, đơn vị này không đồng bộ, làm ảnh hướng đến chất lượng cung cấp dịch vụ. Để khắc phục tình trạng trên, trên cơ sở các mô hình triển khai ở các địa phương, và tại các hội thảo, hội nghị của Chính phủ tổ chức trong việc đánh giá mô hình một cửa, tỉnh đã quyết định sớm hình thành Trung tâm Hành chính công cấp huyện trong Quý I, Quý II; cấp tỉnh là trong Quý II. Hiện nay Tỉnh đang chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức các hội nghị, khảo sát để sớm hình thành.

Trên cơ sở hiện trạng, mục tiêu, cơ cấu tổ chức cơ bản của một Trung tâm Hành chính công gồm có 3 bộ phận gồm: bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;  bộ phận hành chính; bộ phận kiểm soát. Từ mô hình cơ bản và thực trạng triển khai bộ phận một cửa của các ngành các cấp, thì Trung tâm Hành chính công tại Thừa Thiên Huế có những đặc điểm nổi bật như sau:

1. Người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan trên một địa bàn (cấp huyện, cấp tỉnh), họ chỉ đến nộp và nhận kết quả tại nơi đó là Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, hoặc cấp huyện.

2. Theo mô hình một cửa hiện nay thì thủ trưởng các cơ quan tự đánh giá về sự hài lòng, giải quyết đúng hạn… của cơ quan tổ chức mình, tất cả các cơ quan đều đánh giá khá tốt, nhưng vấn đề dân nêu, phàn nàn, phản ánh vẫn khá nhiều. Từ đó, nên có một bộ phận thanh tra, giám sát độc lập là cần thiết để đảm bảo tính công khai và để truy trách nhiệm trong việc xử lý chậm trễ theo giấy hẹn.

3. Hiện nay, khi đến bộ phận một cửa các cơ quan ban ngành nhưng chỉ nhận được câu trả lời không đúng thủ tục cho nên có tình trạng người dân đến cơ quan nhà nước nhiều lần nhưng vẫn không hoàn tất được bộ thủ tục theo yêu cầu để nộp. Cho nên, với Trung tâm Hành chính công, với sự giám sát chặt chẽ, với sự hướng dẫn chu đáo, đầy đủ, tôi tin tưởng rằng việc người dân đi đến nhiều lần sẽ được khắc phục.  

4. Có bộ phận chuyên trách, số hóa hồ sơ hành chính điện tử và xây dựng cơ sở dữ liệu, Tỉnh hướng đến là tạo dựng cho người dân có một bộ thủ tục hành chính trên môi trường mạng (được số hóa), việc số hóa, pháp lý hóa này sẽ được lưu trữ lại để dùng chung cho các thủ tục hành chính khác lần sau. Đây là một giải pháp căn cơ, cơ bản nhằm cắt giảm hồ sơ hành chính cần phải nộp khi giải quyết thủ tục hành chính.    

Câu hỏi của bạn hongtien08@gmail.com, hongtien08@gmail.com:

Hiện nay vẫn còn tình trạng hồ sơ trả quá hạn, phải đi lại nhiều lần. Lãnh đạo tỉnh có biết việc này hay không, vậy nguyên nhân là do đâu và giải pháp nào để khắc phục?

Trả lời của Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông:

Đúng như bạn đã hỏi, hiện nay tình trạng hồ sơ trả quá hạn, phải đi lại nhiều lần vẫn còn. Qua theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra công tác CCHC, lãnh đạo tỉnh đã nắm được nguyên nhân và có những giải pháp tích cực để khắc phục.

Về nguyên nhân:

- Nhận thức về mục đích, yêu cầu của công tác CCHC, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở một số đơn vị, địa phương chưa được đầy đủ; chưa quyết liệt. Mô hình hoạt động theo cơ chế một cửa chưa rõ ràng, nhiều địa phương bố trí công chức, viên chức hạn chế năng lực hoặc kiêm nhiệm ở Bộ phận TN&TKQ. Mối quan hệ giữa Bộ phận TN&TKQ với các phòng, ban chuyên môn trong giải quyết công việc còn thiếu chặt chẽ, chưa có sự ràng buộc cụ thể, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến hồ sơ tồn đọng.

- Tuy đã nhiều lần rà soát TTHC nhưng một số TTHC đến nay vẫn chưa được điều chỉnh một cách khoa học và thiếu tính đồng bộ, liên thông; người dân phải nộp nhiều loại giấy tờ khác nhau, phải đi lại nhiều nơi để được giải quyết.

- Ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức trực tiếp thụ lý hồ sơ còn hạn chế, chưa thực sự tận tâm trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân; còn gây khó khăn, sách nhiễu trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- Việc kiểm tra, giám sát hoạt động tại Bộ phận TN&TKQ chưa thường xuyên, kịp thời.

Giải pháp khắc phục:

- Tăng cường vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác CCHC; tập trung chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt và thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính;

- Tiếp tục rà soát TTHC theo hướng đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật; công khai đầy đủ các thủ tục hành chính và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, công dân.

- Xây dựng bộ phận kiểm tra, giám sát độc lập thường xuyên đối với công chức, viên chức có liên quan tham gia tiếp nhận, giải quyết TTHC.

- Sớm đưa Trung tâm hành chính công tỉnh; cấp huyện, bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã đi vào hoạt động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với CCHC của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo.

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của công chức, viên chức trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Bổ sung quy định việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính vào Quy chế thi đua, khen thưởng của tỉnh, biểu dương, khen thưởng đối với những địa phương, đơn vị và cá nhân làm tốt; đồng thời, kịp thời phát hiện, phê bình, chấn chỉnh, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, xử lý công việc chậm trễ trong giải quyết TTHC cho cá nhân và tổ chức.

- Xây dựng các cơ chế nhằm tăng cường sự giám sát của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đánh giá về chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Câu hỏi của bạn Hoàng Thị Na Uy, Thị trấn tứ hạ:

Xin hỏi chương trình: Lúc đến nộp hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thì cần sự có mặt của hai người nhưng lúc đến nhận hồ sơ, có cần phải có đủ cả hai người không? Đến một mình nhận hồ sơ có được chấp nhận không?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phan Văn Quả:

Trước đây theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002; Nghị định 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006; Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 và Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thì khi nộp hồ sơ cần phải có hai bên nam, nữ đến nộp hồ sơ hoặc hai bên nam, nữ ủy quyền cho nhau nộp hồ sơ.

Tuy nhiên, hiện nay theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch thì: Khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài một bên có yêu cầu có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại.

Về vấn đề nhận Giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài được quy định tại Khoản 3, Điều 38 Luật Hộ tịch như sau: Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Như vậy khi bạn đến nhận kết quả hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thì cần phải có đủ cả hai người để ký vào Sổ hộ tịch và ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

 

Câu hỏi của bạn Kim Loan, Nguyễn Huệ, Huế:

Tôi được biết hiện nay nhiều tỉnh đã triển khai rất hiệu quả mô hình ISO điện tử, tỉnh ta có triển khai mô hình ISO điện tử không?

Trả lời của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ:

Xây dựng và triển khai hệ thống ISO điện tử là nhằm tin học hóa việc triển khai và áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong môi trường nội bộ các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm áp dụng ISO hiệu quả và đồng bộ hơn trong tất cả các cơ quan. Hệ thống ISO điện tử sẽ là hệ thống hợp nhất, đồng bộ trên diện rộng của tỉnh, tương ứng như là một trong số các phần mềm dùng chung của tỉnh. 

ISO điện tử cho phép xây dựng sẵn các quy trình mẫu và các tài liệu mẫu với khả năng tùy biến cao, có thể sửa đổi và nâng cấp phù hợp với thực tế của các cơ quan và quan trọng là có thể giám sát, thống kê, đánh giá ở mọi thời điểm về các công việc đang triển khai hoặc đã hoàn thành.

Việc ứng dụng ISO điện tử sẽ giúp các cơ quan, đơn vị khắc phục được các khó khăn trong việc triển khai, áp dụng ISO 9001:2008 tại cơ quan để đưa việc áp dụng ISO vào đúng bản chất mà không hình thức.

Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng phần mềm hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trên môi trường mạng áp dụng tại các cơ quan hành chính.

Dự kiến: Trong tháng 4/2017 triển khai thí điểm tại 4 đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Phú Lộc và đến quý IV/2017: Triển khai tại tất cả các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; năm 2018, triển khai tại UBND cấp xã.

Câu hỏi của bạn Lê Mai Khanh, Xã Phú Thượng, huyện Phú Vang:

Dịch vụ công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong CCHC, xin cho biết thực trạng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Sơn:

Tính đến thời điểm này trên toàn tỉnh đã có 700 dịch vụ công trực tuyến với hơn 3.500 tài khoản người dùng đăng ký và hơn 3.000 thủ tục đăng ký trực tuyến. Một số cơ quan đã triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông .v.v... Ngoài ra, hình thức thanh toán trực tuyến cũng được đưa vào triển khai và bước đầu đã đem lại hiệu quả. Có thể đơn cử như Sở Du lịch đã tiến hành dịch vụ công trực tuyến và đạt mốc 100% giao dịch phí, lệ phí trực tuyến qua ngân hàng thay thế cho việc nộp trực tiếp tại cơ quan đã tạo thuận lợi rất nhiều cho người dân, doanh nghiệp. 

Câu hỏi của bạn Trần Thị Thủy An, Tây Lộc, TP Huế:

Hiện nay, ngoài Sở Nội vụ thì có nhiều đơn vị thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính nhưng nội dung na ná nhau dẫn đến áp lực công việc cho cơ sở. Giải quyết vấn đề này như thế nào để phát huy tác dụng của công tác kiểm tra?.

Trả lời của Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông:

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính, hàng năm UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị và địa phương nhằm hướng dẫn cũng như chấn chỉnh, khắc phục các sai sót có liên quan trong triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung cũng như hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nói riêng.

Theo đó, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ trực tiếp kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, để tránh áp lực công việc cho cơ sở cũng như việc phải làm việc với nhiều Đoàn kiểm tra với cùng nội dung thì Sở Nội vụ đã giao trách nhiệm kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị cấp xã cho UBND cấp huyện, Sở Nội vụ chỉ kiểm tra thí điểm từ 01 đến 02 đơn vị cấp xã trên địa bàn mỗi huyện. Đối với UBND cấp huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thì sẽ thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành có sự phối hợp của các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh để tránh sự chồng chéo, trùng lắp trong nhiệm vụ kiểm tra công tác CCHC.

Kết thúc việc kiểm tra thì Sở Nội vụ cũng như các Đoàn kiểm tra lập biên bản ghi nhận kết quả triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương được kiểm tra. Sau khi lập biên bản thì đến cuối mỗi đợt kiểm tra đều ban hành Thông báo kết luận kiểm tra để các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian đến.

 

Câu hỏi của bạn Đặng Văn Tuấn, tuandv09@gmail.com:

Chúng ta hiện nay đang thực hiện xây dựng chính phủ điện tử, nhưng theo tôi thấy thì ở các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh đặc biệt cấp huyện, xã trình độ CNTT của cán bộ công chức còn yếu, điều này có ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng chính phủ điện tử không?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Sơn:

Một trong những yếu tố quan trọng thành công trong công tác xây dựng chính quyền điện tử là chất lượng nguồn nhân lực. Ở đây, chúng ta cần phân ra thành 2 nhóm về nguồn nhân lực bao gồm: Nguồn nhân lực xây dựng và phát triển các giải pháp, ứng dụng chính quyền điện tử và nguồn nhân lực vận hành các ứng dụng.

Đối với nhóm xây dựng phát triển ứng dụng thì tỉnh đang triển khai bởi nhiều đơn vị, doanh nghiệp công nghệ thông tin trong tỉnh song song với các chương trình hợp tác với các Tổng công ty, tập đoàn công nghệ thông tin và truyền thông lớn trong nước và nước ngoài.

Đối với nguồn nhân lực như bạn đề cập là nguồn nhân lực nhằm vận hành các ứng dụng, nhóm này không đòi hỏi trình độ cao như nhóm trước mà chỉ đòi hỏi khả năng sử dụng các phần mềm của chính quyền điện tử.

Với yêu cầu này thì chỉ cần có khả năng như các chứng chỉ tin học văn phòng là có thể đáp ứng và đây cũng là điều điện đầu vào khi thi tuyển công chức, viên chức nhà nước. Bên cạnh đó, với mỗi chương trình dự án thì hạng mục đào tạo tập huấn sử dụng được xem là nội dung bắt buộc khi xây dựng và triển khai. Vì vây, công tác tập huấn sử dụng vận hành hệ thống ứng dụng được tỉnh triển khi thường xuyên trên diện rộng từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Vấn đề thách thức lớn ở đây chính là nhận thức, việc thay đổi tư duy và cách làm việc truyền thống chuyển qua làm việc trên môi trường mạng của cán bộ, công chức, viên chức. Phải khẳng định rằng trong thời gian gần đây, chuyển biến trong nhận thức và thực tiễn đưa ứng dụng vào hoạt động của cơ quan nhà nước đã có nhiều thay đổi tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại tình trạng chuyển biến nhận thức còn chậm đặc biệt là cấp xã và một phần ở cấp huyện. Nhằm mục tiêu sớm khắc phục hạn chế, lãnh đạo tỉnh đã có những chỉ đạo hết sức quyết liệt và cụ thể như:

- Tăng cường công tác theo dõi giám sát thông qua dữ liệu ứng dụng thay cho các báo cáo giấy.

- Thường xuyên triển khai các hình thức tuyên truyền trong cơ quan nhà nước nhằm sớm thay đổi về nhận thức của công chức, viên chức.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ ứng dụng các công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính của cơ quan nhà nước.

- Một số đơn vị đưa tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin vào tiêu chí đánh giá chất lượng công chức viên chức.

- Việc đánh giá chất lượng cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước được thực hiện hàng năm nhằm mục đích để các cơ quan nhà nước hiểu rõ đơn vị mình đang ở đâu trong quá trình cải cách, phát triển…

Đây là vấn đề lớn vì vây đòi hỏi trong quá trình triển khai phải hết sức kiên trì, kiên nhẫn đồng thời phải kiên quyết kết hợp với các chế tài. 

Câu hỏi của bạn Minh thư, minhthu_03@gmail.com:

Việc thực hiện cơ chế một cửa có chế tài nào xử lý đối với việc cán bộ vi phạm không? Chúng tôi sẽ phản ánh đến đâu nếu cán bộ có biểu hiện không nhiệt tình, hướng dẫn?

Trả lời của Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông:

1. Ngày 30 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3461/QĐ-UBND ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn của tỉnh; trong đó có quy định về hành vi, trách nhiệm và hình thức xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức có sai sót trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Những hành vi không được thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc Trung tâm Hành chính công:

- Có hành vi, thái độ thiếu chuẩn mực khi giao tiếp hoặc thờ ơ, thiếu quan tâm trong tiếp nhận hồ sơ, để tổ chức, cá nhân phải chờ đợi.

- Tiếp nhận hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết và không hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

- Tiếp nhận hồ sơ chưa hợp lệ, đầy đủ (đúng số lượng và đủ các loại giấy tờ theo quy định) hoặc không hướng dẫn cụ thể, đầy đủ bằng Phiếu hướng dẫn hồ sơ dẫn đến việc tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần.

- Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, đầy đủ nhưng không viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (đối với các hồ sơ có quy định thời hạn giải quyết) giao cho tổ chức, cá nhân.

- Từ chối tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, đầy đủ; không cập nhật đầy đủ thông tin tại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp các loại giấy tờ, tài liệu không có trong thành phần hồ sơ theo quy định của bộ TTHC;

- Để hư hỏng hoặc thất lạc hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hồ sơ đã tiếp nhận của tổ chức, cá nhân.

- Hẹn ngày trả kết quả hoặc hẹn lại ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân vượt quá thời gian quy định mà không có lý do chính đáng.

- Chậm chuyển hồ sơ cho Bộ phận chuyên môn xử lý, dẫn đến việc trễ hẹn trả kết quả.

- Trì hoãn trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân khi đã nhận được kết quả giải quyết từ các Bộ phận chuyên môn, mà không có lý do chính đáng.

Hình thức xử lý đối với công chức, viên chức để xảy ra tình trạng sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính:

- Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ có sai sót thì tùy theo số lần, mức độ ảnh hưởng của sai sót, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để tình trạng sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính xảy ra mà không có lý do chính đáng thì tùy theo mức độ vi phạm, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

2. Các hình thức phản ánh:

- Ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân thông qua Hòm thư góp ý đặt tại trụ sở cơ quan, đơn vị hoặc qua thư phản ánh gửi đến cơ quan, đơn vị.

- Ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân qua các số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử hoặc phản ánh trực tiếp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

- Ý kiến phản ánh qua tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hoặc các cuộc đối thoại trực tiếp của lãnh đạo các cấp, ngành với tổ chức, cá nhân.

- Ý kiến phản ánh gửi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận các kiến nghị thủ tục hành chính (Sở Tư pháp).

- Phiếu khảo sát ý kiến của tổ chức, cá nhân về chất lượng giải quyết TTHC.

- Các tin, bài viết phản ánh trên báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng khác.


Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ bổ sung thêm:

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai khảo sát lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về chất lượng giải quyết TTHC (Ở phiếu tiếp nhận giải quyết TTHC), tuy nhiên sự tham gia của người dân chưa được tích cực, số phiếu thu lại có ý kiến của người dân còn thấp. Đây là thước đo đánh giá mức độ hài lòng của người dân, là cơ sở giúp cho cơ quan nhà nước, thủ trưởng các cơ quan quản lý có cơ sở để đánh giá đối với công chức, viên chức đơn vị mình.

Có nhiều hình thức phản ánh nếu công chức, viên chức có biểu hiện vi phạm, như trên mạng xã hội, trên website, smart phone để công dân, tổ chức đánh giá cán bộ. Việc hình thành trung tâm hành chính công cấp huyện và cấp tỉnh sẽ tạo điều kiện nhiều hơn để tiếp nhận ý kiến về thái độ phục vụ của công chức, viên chức trong quá trình giao dịch, hướng dẫn. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều phản ánh để giúp chúng tôi nâng cao hiệu quả, hiệu lực trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính.

Câu hỏi của bạn Trần Huy Khánh, huykhanh77.tran@gmail.com:

Số định danh cá nhân là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp số định danh cá nhân. Tại tỉnh đã thực hiện cấp số định danh cá nhân chưa?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phan Văn Quả:

Theo quy định tại Điều 12 Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20/11/2014 thì: Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Số định danh cá nhân là dãy số gồm 12 chữ số, xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp cho mỗi công dân Việt Nam từ khi đăng ký khai sinh và gắn với họ đến khi chết, không thay đổi trong suốt cuộc đời (ngay cả trong trường hợp công dân thôi/bị tước quốc tịch Việt Nam, khi được trở lại/nhập quốc tịch Việt Nam, số định danh cá nhân không thay đổi), không lặp lại ở người khác, dùng để xác định dữ liệu thông tin công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Về giá trị pháp lý: Số định danh cá nhân được cấp cho mỗi công dân khi đăng ký khai sinh kể từ ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực. Đối với công dân đã đăng ký khai sinh trước ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực, số định danh cá nhân được cấp khi thực hiện thủ tục cấp mới, đổi, thay thế chứng minh nhân dân hoặc đăng ký thường trú. Số định danh cá nhân được ghi trên giấy khai sinh và chứng minh thư nhân dân, số này không thay đổi trong suốt cuộc đời công dân; số định danh cá nhân đã cấp cho công dân này thì không sử dụng để cấp cho công dân khác.

Số định danh cá nhân là số gốc để truy nguyên chính xác về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ yêu cầu quản lý của ngành, lĩnh vực và được sử dụng làm cơ sở để liên kết các thông tin cá nhân trong các cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực. Các ngành, lĩnh vực thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu ngành thông qua số định danh cá nhân để kết nối, khai thác thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm thống nhất 

- Số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác.

Bộ Công an là đầu mối giúp Chính phủ quản lý kho số định danh cá nhân (trên cơ sở kho số định danh cá nhân Chính phủ đã giao Bộ Công an xây dựng và quản lý).

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế chưa thực hiện cấp mã số định danh cá nhân. Hiện nay mới chỉ có 04 tỉnh gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP. HCM đang thí điểm áp dụng cấp số định danh cá nhân đăng ký khai sinh từ đầu năm 2016.

Theo Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, thì đến năm 2020 cơ sở dữ liệu về hộ tịch quốc gia sẽ hoàn thiện và khai thác được tất cả các yêu cầu quản lý nhà nước liên quan đến hộ tịch theo hướng hiện đại và sẽ áp dụng cấp mã số định danh cá nhân trong 63 tỉnh, thành cả nước.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu tập trung thông tin cơ bản về công dân, được sử dụng để tra cứu thông tin về công dân khi giải quyết thủ tục hành chính, thay cho việc xuất trình các giấy tờ công dân khi thực hiện giao dịch hành chính với các cơ quan hành chính nhà nước. Cơ sở dữ liệu này sẽ đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cơ bản về công dân cho các cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu khai thác, sử dụng nhưng phải bảo đảm quy định về bí mật đời tư của công dân.

Câu hỏi của bạn Trần Văn Kỉ, Quảng Phước, Quảng điền:

Giấy khai sinh của tôi mang tên Trần Văn Kỉ, nhưng sổ hộ khẩu ghi là Trần Văn Kỷ, nên khi đi làm một số thủ tục, tôi thường bị yêu cầu về xin xác nhận hai tên là một. Nay tôi muốn đính chính lại tên theo giấy khai sinh, xin được hướng dẫn thủ tục đính chính lại tên?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phan Văn Quả:

Theo Quy định tại Điều 6 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2016 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch thì:
- Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.
- Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.
- Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

Trong trường hợp khai sinh bạn mang tên Trần Văn Kỉ, nhưng hộ khẩu mang tên Trần Văn Kỷ, bạn chỉ cần mang Giấy khai sinh đến cơ quan công an để được điều chỉnh lại Hộ khẩu cho đúng với Giấy khai sinh của bạn.
Câu hỏi của bạn Hồ Thị Thu Hồng, Thành phố Huế:

Cháu là sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh nhưng chưa xin được việc làm. Cháu được biết hiện nay đang có chính sách tinh giản biên chế? Cho cháu hỏi, liệu trong năm nay hay vài năm tới, tỉnh có tổ chức thi tuyển công chức/viên chức không? Cháu có thể theo dõi thông tin tuyển dụng từ địa chỉ nào tin cậy của tỉnh?

Trả lời của Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông:

Không nên nhận thức đơn thuần rằng tinh giảm biên chế là giảm cơ học số lượng công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước. Cần thay đổi nhận thức, có cách làm phù hợp hơn để việc tinh giảm biên chế thể hiện đúng bản chất cốt lõi là:

- Rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm đồng bộ, tinh gọn, ổn định, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả.

- Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ.

- Tiến hành đồng bộ với các hoạt động cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao chất lượng khu vực dịch vụ công và đẩy mạnh xã hội hóa sự nghiệp công.

Tinh giảm biên chế gắn liền với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tinh giảm biên chế để đưa ra khỏi bộ máy những người không đáp ứng yêu cầu, đồng thời tuyển chọn được những công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực vào hoạt động công vụ, phù hợp với yêu cầu, vị trí việc làm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ.

Về việc tuyển dụng công chức, viên chức căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế; tiêu chuẩn công chức hoặc tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức để có kế hoạch tuyển dụng phù hợp với từng giai đoạn, Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

Để kịp thời bổ sung đội ngũ công chức cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; hàng năm, Sở Nội vụ đều tổ chức rà soát tình hình sử dụng biên chế và nhu cầu của các đơn vị để tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức.

- Kế hoạch tuyển dụng công chức phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

- Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị bạn liên hệ tại Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế - số 09 Đống Đa, TP Huế; hoặc theo dõi tại trang thông tin điện tử Sở Nội vụ https://snv.thuathienhue.gov.vn.

Về tuyển dụng viên chức: Để nắm bắt thông tin kịp thời về công tác tuyển dụng, đề nghị liên hệ, theo dõi thông báo tuyển dụng tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Câu hỏi của bạn Hoàng Bảo Trân, Trường An, Huế:

Kết quả việc triển khai và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000/2008 vào các cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh trong thời gian qua và tác động của nó đến công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh?

Trả lời của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ:

Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế có 189 cơ quan đang xây dựng và áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; trong đó:

a) Các cơ quan cấp sở, cấp huyện:

Có 28/30 cơ quan đang tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến, thực hiện công bố hoặc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; 02 cơ quan chưa xây dựng và áp dụng (Sở Du lịch mới thành lập và Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế mới sát nhập 2 Ban nên chưa xây dựng lại hệ thống ISO mới), trong đó:

- 19 sở, ban ngành cấp tỉnh (19/21 cơ quan chiếm 90,5%);

- 9 UBND huyện, thị xã thành phố (9/9 cơ quan chiếm 100%).

b) Các chi cục trực thuộc các sở, UBND cấp xã:

- 09 ban, chi cục trực thuộc sở và 137 xã, phường, thị trấn (137/152 xã, phường, thị trấn chiếm 90,1%) đang duy trì, cải tiến, thực hiện công bố hoặc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

- 15 xã, phường, thị trấn đang xây dựng và chưa thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Tác động của việc triển khai ISO trong cải cách hành chính:

- Hệ thống ISO của các CQHCNN được xây dựng phù hợp với yêu cầu của nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của tỉnh. Trong đó, các TTHC đều được quy trình hóa, quy định rõ các loại giấy tờ cần có trong hồ sơ; cụ thể sản phẩm, thời gian thực hiện, trả kết quả; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thực hiện; qua đó, nâng cao hiệu quả công việc mà trọng tâm là việc giải quyết TTHC cho các tổ chức, công dân.

- Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO đã góp phần tích cực trong giải quyết các công việc chuyên môn của cơ quan; các quy trình được cụ thể hoá, xác định rõ trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị; từng bước nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức;

- Hệ thống ISO đã từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện cho từng phòng, ban và CBCC giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; hạn chế tác động tiêu cực trong thực thi công vụ;

- Hệ thống ISO giúp vận hành cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” có hiệu quả hơn, đó là khi giải quyết công việc, tiêu chuẩn ISO yêu cầu các khâu phối hợp phải được kết nối với nhau hợp lý, từ đó có thể thấy rõ khâu nào bị chồng chéo, bất hợp lý để cải tiến cho phù hợp, phục vụ các tổ chức và người dân tốt hơn.

- Vận hành ISO còn là phương pháp để kiểm tra, giám sát trên thực tế việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước. Vì với quy định về thời gian, các biểu mẫu… trong quá trình áp dụng thực tế sẽ phát hiện các bất cập, từ đó sẽ giúp cho việc nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với thực tế địa phương. 

Câu hỏi của bạn Phan Thị Diệu Ái, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy: Hiện nay nhiều tỉnh đã có Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tập trung. Tỉnh Thừa Thiên Huế có xây dựng mô hình như vậy không? Bao giờ mới triển khai? Người dân, doanh nghiệp sẽ có lợi gì?

Trả lời của Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông:

Hiện nay, tỉnh đã xây dựng xong Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, dự kiến sẽ triển khai hoạt động từ tháng 6 năm 2017.

Trung tâm Hành chính công tỉnh là tổ chức đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, được thành lập trên cơ sở chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện nay ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh và một số cơ quan Trung ương (Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh,...) về tập trung tại một đầu mối là Trung tâm Hành chính công tỉnh để tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương.

Mô hình Trung tâm Hành chính công được coi là bước đột phá về công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh; thể hiện quyết tâm cải cách của Lãnh đạo tỉnh, vượt qua những lợi ích của các cơ quan quản lý theo từng lĩnh vực, hướng tới sự thuận lợi và nâng cao mức độ hài lòng cho người dân.

Hoạt động tại Trung tâm Hành chính công tỉnh sẽ có nhiều ưu điểm:

- Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện, nhanh chóng, hạn chế tối đa tầng, nấc trung gian trong giải quyết các TTHC.

- Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoạt động theo phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động”. Công dân sẽ được thụ hưởng thái độ phục vụ, văn hóa phục vụ, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp. Tổ chức, công dân đến giao dịch tại Trung tâm được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, lịch sự, môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. Các thủ tục hành chính tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại Trung tâm được thực hiện theo nguyên tắc thuận lợi, nhanh gọn, đúng hẹn.

- Có bộ phận kiểm tra, giám sát độc lập, thường xuyên các hoạt động củacông chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công.

- Tạo tính thống nhất, quy định rõ các lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; quy định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương.

- Các thủ tục hành chính được số hóa và được cắt giảm theo hướng đơn giản về thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục và cắt giảm về thời gian giải quyết; được lưu giữ sử dụng chung và được kết nối, giải quyết trực tuyến (một số thủ tục hành chính được giải quyết ở mức độ 3, mức độ 4 theo quy định).

- Giảm chi phí, thực hiện tiết kiệm, tạo sự đồng bộ trong mua sắm, sử dụng trang thiết bị dùng chung phục vụ cho việc số hóa hồ sơ, kiểm tra, giám sát hồ sơ trên môi trường mạng.

- Giảm phiền hà, giảm thời gian, công sức và chi phíđi lại của cá nhân, tổ chức cũng như tăng cường được sự giám sát của cá nhân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính nhà nước.

Câu hỏi của bạn HT Như Ý, Xuân Phú, TP Huế:

Tôi được biết TTH mà trọng tâm là TP Huế là 1 trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện xây dựng thành phố không dây (wifi). Nghe báo chí nói nhiều từ cách đâu khá lâu, tuy nhiên thực tế thì tại các nơi công cộng, các điểm du lịch, khu vực trung tâm tp thì việc sử dụng wifi miễn phí mà đã được truyên bố khá lâu rồi vẫn chưa thực hiện được. xin hỏi nguyên nhân và giải pháp khắc phục, tránh lạc hậu so với các TP khác.

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Sơn:

Về chủ trường xây dựng hệ thống Wifi phục vụ cho thành phố Huế đã có từ lâu. Tuy nhiên, kinh phí cho đầu tư cho hệ thống này là khá lớn, với nguồn ngân sách tỉnh khó đảm bảo duy trì cho hệ thống Wifi lâu dài. Vì vậy, tỉnh đã có chủ trương xã hội hóa công tác đầu tư hệ thống wifi công cộng nhằm huy động được nguồn lực doanh nghiệp và xã hội cùng đồng hành với cơ quan nhà nước. Với chủ trương đó đã có một số doanh nghiệp tiến hành đầu tư phát Wifi công cộng. Tuy nhiên, sau một thời gian vận hành, kinh phí duy trì cho hệ thống này quá lớn nên việc duy trì gặp nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, đến giai đoạn này có thể nói là đã dừng hoạt động.

Cuối năm 2016, UBND tỉnh đã có ký kết hợp tác về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông với Tập đoàn viễn thông quân đôi Viettel. Hiện nay, Viettel đang đẩy nhanh quá trình hoàn thiện thủ tục để lắp đặt 9 điểm trong tháng 3 và đặt chỉ tiêu phủ sóng khu vực thành phố, các điểm du lịch, di tích trong năm 2017.

Câu hỏi của bạn Hồng Liên, honglien1976@gmail.com:

Tôi muốn biết tại tỉnh có cơ quan nào làm nhiệm vụ tư vấn, trợ giúp miễn phí về vướng mắc trong thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp không?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phan Văn Quả:

Đến thời điểm hiện nay, tại Việt Nam nói chung, tại tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, chưa có cơ quan nào trực tiếp làm nhiệm vụ tư vấn, trợ giúp miễn phí về vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp. Về nguyên tắc, khi người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực nào thì trực tiếp nộp hồ sơ, thủ tục đến cơ quan hành chính nhà nước (được Nhà nước giao nhiệm vụ) thuộc lĩnh vực đó để được thụ lý, hướng dẫn và giải quyết theo quy định. Tại Bộ phận 1 cửa của mỗi cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC đều có bố trí cán bộ chuyên môn để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, giải thích cụ thể về quy trình thực hiện từng TTHC mà người dân, doanh nghiệp cần: về trình tự, cách thức thực hiện; thành phần hồ sơ, số lượng cần nộp; phí, lệ phí; thời gian trả kết quả...

Khi gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC (Ví dụ: do phát hiện ra những bất cập của các quy định hành chính như: sự chưa phù hợp với thực tế, sự không hợp lý, không hợp pháp, không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính đã được ban hành; hoặc do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cán bộ, công chức), người dân, doanh nghiệp có quyền phản ánh, kiến nghị với cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC đó để yêu cầu xử lý, trả lời kết quả công khai để người dân, doanh nghiệp được biết. Và để đảm bảo cho các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận, xử lý và trả lời theo quy định hiện hành, UBND tỉnh đã giao cho Sở Tư pháp nhiệm vụ giám sát, theo dõi quá trình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, xử lý và trả lời từ các cơ quan hành chính nhà nước; sau đó báo cáo cho UBND tỉnh biết. Quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Hiện nay, UBND tỉnh đang chuẩn bị các điều kiện để thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, các Trung tâm hành chính công cấp huyện. Các trung tâm hành chính này sẽ là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, hỗ trợ, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết TTHC của tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, phục vụ đắc lực nhất nhu cầu giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Câu hỏi của bạn Cái Thị Yến Chi, yenchi2667@yahoo.com:

Các năm gần đây, Thừa Thiên Huế đã thực hiện chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, tôi nhận thấy chỉ số thành phần còn nhiều vấn đề bất cập, cách chấm điểm cũng chưa rõ ràng, minh bach và chưa có tác dụng thúc đẩy công tác cải cách hành chính. Xin giải thích được rõ hơn và định hướng sắp tới về ván đề này.

Trả lời của Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông:

Thực hiện Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh về việc quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế (viết tắt là Quyết định 402); kể từ năm 2014 đến nay, tại tỉnh đã triển khai 03 đợt đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Bộ tiêu chí đánh giá cấp tỉnh gồm 2 lĩnh vực, 12 tiêu chí và 69 tiêu chí thành phần; cấp huyện gồm 2 lĩnh vực, 12 tiêu chí và 72 tiêu chí thành phần.

Việc triển khai đánh giá theo quy trình, rõ ràng, minh bạch, trung thực, khách quan. Hàng năm, UBND tỉnh đều thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ Chuyên viên giúp việc để đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần theo trình tự sau:

- Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tự đánh giá, chấm điểm của đơn vị mình

- Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định (phân thành 05 nhóm, bao gồm Sở Nội vụ phối hợp với các Sở: Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông) chấm điểm các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Hội đồng thẩm định điểm số của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố với sự giải trình của tổ chuyên viên giúp việc, để trình UBND tỉnh quyết định.

Việc chấm điểm, thẩm định đã được các thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ Chuyên viên giúp việc thực hiện một cách nghiêm túc, có trách nhiệm, rà soát, đánh giá kỹ từng văn bản, tài liệu kiểm chứng có liên quan để chấm điểm.

Bên cạnh thẩm định theo các tài liệu kiểm chứng, Hội đồng thẩm định và Tổ Chuyên viên giúp việc còn sử dụng các thông tin, dữ liệu thống kê, theo dõi của các đơn vị (Sở Nội vụ, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông) để hỗ trợ cho việc chấm điểm, thẩm định. Nhờ đó, các kết quả tự đánh giá của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố được rà soát kỹ lưỡng với các văn bản xác thực, hợp lý, bảo đảm kết quả đánh giá từng tiêu chí, tiêu chí thành phần được chính xác, công bằng và khách quan.

Qua 03 năm triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại đã phát hiện một số tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của một số sở, ban, ngành cấp tỉnh cũng như UBND cấp huyện. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2017 UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai việc lấy ý kiến các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện nhằm điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quyết định 402 theo hướng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Sở Nội vụ sẽ tổ chức hội thảo tham gia góp ý, tổng hợp và dự thảo trình UBND tỉnh quyết định thay thế Quyết định 402.

Việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC nhằm mục tiêu theo dõi, đánh giá một cách thường xuyên, bảo đảm tính trung thực, khách quan. Qua kết quả đánh giá, xếp loại hàng năm đã tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương phát hiện những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC để có thể tìm ra các giải pháp khắc phục trong những năm tiếp theo, nhằm mục đích thúc đẩy, phát triển có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Khánh Linh, nguyenkhanhlinh250480@gmail.com:

Chúng cháu là những kỹ sư công nghệ thông tin mới ra trường, chúng cháu được biết tỉnh đang xây dựng chính quyền điện tử, vậy Tỉnh có kế hoạch tuyển chọn kỹ sư công nghệ thông tin giỏi làm việc trong các cơ quan nhà nước để đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh không ạ?

Trả lời của Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông:

Trước hết, phải khẳng định, tỉnh luôn mong muốn tuyển chọn những người giỏi làm việc trong bộ máy hành chính nhà nước. Tuy nhiên, do hiện nay qua sắp xếp vị trí việc làm số công chức chuyên trách CNTT trong cơ quan nhà nước chỉ tiêu là 1 người/1 đơn vị. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay Chính phủ đang thực hiện chính sách tinh giảm biên chế, do đó tỉnh không thể tuyển dụng hết được các kỹ sư công nghệ thông tin giỏi vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Các cháu là những kỹ sư công nghệ thông tin giỏi thì có rất nhiều môi trường làm việc tốt như các doanh nghiệp công nghệ thông tin (không nhất thiết phải là cơ quan hành chính nhà nước), tại đây các cháu vẫn có thể cống hiến tâm huyết, nhiệt tình của mình để giúp cho tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ quan điện tử, góp phần đưa tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng giàu mạnh. 

Hiện nay, Trung tâm CNTT tỉnh đang có nhu cầu tuyển thêm một số nhân sự lập trình viên phục vụ cho công việc, nếu có nhu cầu bạn có thể tham gia ứng viên.

Câu hỏi của bạn Đặng Ngọc Quốc An, Nguyễn Trãi, Thuận Hòa, Huế:

Năm 2017 tiếp tục được chọn là Năm doanh nghiệp, vậy thì năm 2016 tỉnh đã làm được gì cho giới doanh nghiệp trên địa bàn? Và mục tiêu của năm nay là gì?

Trả lời của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư:

1. Những kết quả đạt được của Năm doanh nghiệp năm 2016.

Với mục tiêu cùng chung tay, đồng hành với  cộng đồng doanh nghiệp nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2016, được xác định là “Năm doanh nghiệp Thừa Thiên Huế”. Theo đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn tỉnh, cụ thể tỉnh đã ban hành các kế hoạch hành động về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp: Kế hoạch 103/KH-UBND ngày 28/6/2016 về thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016-2017 định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 29/7/2016 thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện hướng dẫn và thực hiện đăng ký kinh doanh mức độ 3 và 4 trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư,… nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nêu trên, công tác hỗ trợ doanh nghiệp năm 2016 đạt được một số kết quả như sau:

- Đã thúc đẩy tăng trưởng mạnh về số lượng, chất lượng và năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp bằng việc triển khai nhiều giải pháp như: hỗ trợ doanh nghiệp trong khởi sự kinh doanh, cắt giảm một số thủ tục hành chính nhằm hướng tới mục tiêu giảm chi phí gia nhập thị trường của doanh nghiệp xuống mức thấp nhất, đồng thời duy trì kênh đối thoại trực tuyến với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Kết quả, năm 2016 có 666 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 24% so với năm 2015.

- Đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng có khả năng và cam kết mở rộng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ. Các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đến nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cam kết cho các doanh nghiệp vay trên 18.000 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân cho vay mới lũy kế từ đầu chương trình đạt 24.255 tỷ đồng, dư nợ cho vay theo chương trình đạt 8.509 tỷ đồng, tăng 2 lần so với thời gian đầu triển khai chương trình. Tổ chức các hội nghị đối thoại theo từng nhóm đối tượng doanh nghiệp cụ thể, đồng thời cung cấp danh sách doanh nghiệp tiềm năng đang có quan hệ tín dụng vối các ngân hàng thương mại để tỉnh xúc tiến đầu tư.

- Cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai của doanh nghiệp: Tỉnh đã ban hành các văn bản quy định công khai thông tin liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đối với các lĩnh vực: thủ tục hành chính về đất đai, thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thông tin về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thông tin về bảng giá đất, thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; thông tin về diện tích đất chưa cho thuê, cho thuê lại trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp đồng thời rà soát quy hoạch sử dụng đất tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong tiếp cận thông tin về đất đai để sớm triển khai các nghiên cứu đầu tư.

- Hỗ trợ thông tin, xúc tiến mở rộng thị trường, xúc tiến du lịch: Năm 2016, tỉnh đã tổ chức nhiều Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm liên quan đến xúc tiến đầu tư và du lịch; bước đầu đã thu hút được sự quan tâm tham gia của các cơ quan Trung ương và cộng đồng nhà đầu tư, doanh nghiệp; cụ thể đã phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức buổi Tọa đàm xúc tiến đầu tư nước ngoài với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu, Hiệp hội doanh nghiệp Anh, Phòng TM và CN Đức, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc,… làm việc với các tập đoàn đầu tư lớn của Thái Lan và tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch tại Thái Lan với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư Thái Lan và kết nối, gặp mặt các doanh nghiệp của tỉnh với doanh nghiệp du lịch lữ hành của Thái Lan, đặc biệt trong chuyến đi này, lãnh đạo tỉnh đã trao đổi, gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Du lịch Thái Lan, qua đó thúc đẩy các cam kết hợp tác phát triển du lịch trong thời gian tới với Thái Lan. Ngoài ra, đã tham mưu tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Phát triển du lịch với sự tham gia của Phó Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương và hơn 250 nhà đầu tư, doanh nghiệp, riêng trong Hội nghị đã trao 16 Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với cam kết đầu tư lên tới 7.744,5 tỷ đồng (trong đó có các nhà đầu tư lớn như Vingroup, Bitexco, Tập đoàn BRG,…).

- Đã thực hiện các giải pháp góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển: tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban ngành và đề nghị các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục những khó khăn do sự cố môi trường biển, cụ thể: hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn với lãi suất ưu đãi; cho doanh nghiệp được khoanh nợ vốn vay, miễn hoặc giảm các khoản thuế và xây dựng các chương trình kích cầu du lịch biển…; đồng thời đề nghị các chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn tỉnh căn cứ vào các điều kiện cụ thể xem xét việc khoanh nợ, cho vay mới và thực hiện các chính sách ưu đãi lãi suất cho vay nhằm giúp cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn; tăng cường các hoạt động kích cầu du lịch và tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch biển nhằm thu hút du khách đến với Thừa Thiên Huế.

- Đã thay đổi một cách cơ bản tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức với mục tiêu lấy tư duy hỗ trợ doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp làm chủ đạo, thay cho tư duy quản lý doanh nghiệp. Với mục tiêu hỗ trợ các nhà đầu tư, Tỉnh đã thành lập, duy trì các tổ công tác với nhiệm vụ làm đầu mối hỗ trợ 24/24 giờ cho các nhà đầu tư của dự án trọng điểm và nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Tổ công tác hỗ trợ các thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổ công tác hỗ trợ các thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, Tổ công tác hỗ trợ các dự án đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp;….

- Đẩy mạnh thực hiện chủ trương khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp với nhiều hoạt động thiết thực như hội thảo, tiếp xúc doanh nghiệp, phóng sự tuyên truyền điển hình kinh doanh thành công của doanh nghiệp (đến nay, đã thực hiện được 8 phóng sự)... Đã tổ chức thành công cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo Huế năm 2016” khơi dậy ý tưởng sáng tạo trong đội ngũ doanh nghiệp trẻ và sinh viên, thanh niên. Kết quả đã chọn 03 ý tưởng xuất sắc để trao giải và tiếp tục tham gia vào cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo quốc gia do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

- Đã chính thức khai trương Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm giúp cho doanh nghiệp tiến hành giao dịch thủ tục hành chính tại tất cả cơ quan trên địa bàn tỉnh theo hình thức trực tuyến. Theo đó, mỗi doanh nghiệp sẽ được cấp 01 Thẻ điện tử thông tin doanh nghiệp. Thẻ này cập nhật tất cả những giấy tờ nhà nước đã cấp cho doanh nghiệp, vì vậy doanh nghiệp không cần phải nộp bản giấy này khi thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Góp phần giảm thành phần hồ sơ, giảm chi phí, thời gian đi lại của doanh nghiệp.

2. Mục tiêu năm 2017

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016; năm 2017, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục xác định là ”Năm doanh nghiệp, năm kỷ cương, kỷ luật, hành chính”. Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hoạt động ”Năm doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế” với mục tiêu: tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng nhằm huy động các nguồn lực xã hội; tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn để phát triển và mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp. Triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ về vốn, lãi suất mà cả về cơ chế chính sách trong đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển thị trường tiêu thụ để doanh nghiệp phát triển. Đồng thời tiếp tục duy trì kênh đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, cải tiến công nghệ; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

Mục tiêu cụ thể như sau:

- Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng bình quân trên 15%/năm và đạt khoảng 6.400 doanh nghiệp đang hoạt động cuối năm 2017;

- Lao động trong doanh nghiệp đạt hơn 95.500 người;

- Giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt 800 triệu USD;

- Tổng vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 3.350 tỷ đồng, chiếm trên 54% tổng thu ngân sách của tỉnh;

- Phấn đấu có khoảng 3-5 doanh nghiệp khởi nghiệp gọi được vốn thành công từ các quỹ, nhà đầu tư.

Và để triển khai kế hoạch hành động nói trên, ngay từ đầu năm 2017, nhiều cơ quan, ban ngành, địa phương đã có những hoạt động thiết thực hướng đến việc hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, đặc biệt vào ngày 11/3/2017 (thứ bảy), đồng chí Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đã có buổi gặp mặt doanh nghiệp (thông qua hình thức tổ chức cafe doanh nhân) nhằm lắng nghe, tiếp thu và tháo gỡ kịp thời những khó khăn của doanh nghiệp cũng như phổ biến những định hướng chủ yếu về kinh tế xã hội của tỉnh năm 2017 đến cộng đồng doanh nghiệp.

Câu hỏi của bạn Võ Ngọc Thanh Hoa, Đường Quảng Tế, Trường An, Thành phó Huế:

Việc tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành xây dựng các Trung tâm Hành chính công có thực sự cần thiết hay không hay chỉ làm theo phong trào? Người ta có tỉnh mình cũng phải có cho giống họ. Người đến giao dịch có gì "tốt hơn" so với hiện nay?

Trả lời của Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông:

Hiện nay, Tỉnh đã xây dựng xong Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, dự kiến sẽ triển khai hoạt động từ tháng 6 năm 2017.

Trung tâm Hành chính công tỉnh là tổ chức đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, được thành lập trên cơ sở chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện nay ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh và một số cơ quan Trung ương (Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh,...) về tập trung tại một đầu mối là Trung tâm Hành chính công tỉnh để tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương.

Do đó việc tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành xây dựng các Trung tâm Hành chính công là thực sự cần thiết, sẽ tạo nên bước đột phá về công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh; thể hiện quyết tâm cải cách của Lãnh đạo tỉnh, vượt qua những lợi ích của các cơ quan quản lý theo từng lĩnh vực, hướng tới sự thuận lợi và nâng cao mức độ hài lòng cho người dân.

Hoạt động tại Trung tâm Hành chính công tỉnh sẽ có nhiều ưu điểm:

- Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện, nhanh chóng, hạn chế tối đa tầng, nấc trung gian trong giải quyết các TTHC.

- Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoạt động theo phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động”. Công dân sẽ được thụ hưởng thái độ phục vụ, văn hóa phục vụ, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp. Tổ chức, công dân đến giao dịch tại Trung tâm được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, lịch sự, môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. Các thủ tục hành chính tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại Trung tâm được thực hiện theo nguyên tắc thuận lợi, nhanh gọn, đúng hẹn.

- Có bộ phận kiểm tra, giám sát độc lập, thường xuyên các hoạt động củacông chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công.

- Tạo tính thống nhất, quy định rõ các lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; quy định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương.

- Các thủ tục hành chính được số hóa và được cắt giảm theo hướng đơn giản về thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục và cắt giảm về thời gian giải quyết; được lưu giữ sử dụng chung và được kết nối, giải quyết trực tuyến (một số thủ tục hành chính được giải quyết ở mức độ 3, mức độ 4 theo quy định).

- Giảm chi phí, thực hiện tiết kiệm, tạo sự đồng bộ trong mua sắm, sử dụng trang thiết bị dùng chung phục vụ cho việc số hóa hồ sơ, kiểm tra, giám sát hồ sơ trên môi trường mạng.

- Giảm phiền hà, giảm thời gian, công sức và chi phíđi lại của cá nhân, tổ chức cũng như tăng cường được sự giám sát của cá nhân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính nhà nước.

Câu hỏi của bạn Lê Thế Văn, Huế:

Xin cho biết quy trình xử lý hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, thành phố?

Trả lời của ban biên tập:

1. Tiếp nhận hồ sơ

a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC thuộc Bộ TTHC đã được UBND tỉnh phê duyệt đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công thì trực tiếp đến liên hệ, nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công hoặc gửi qua bưu điện (thời hạn nhận được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện).

b) Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm số hoá các hồ sơ của các cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC và được lưu giữ sử dụng chung (đối với hồ sơ của các tổ chức, các tổ chức phải tự số hóa).

c) Công chức/viên chức khi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần bằng văn bản để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh (hoặc gửi văn bản hướng dẫn việc bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ gửi qua bưu điện).

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cập nhật vào phần mềm điện tử và viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả chuyển cho tổ chức, cá nhân; nếu hồ sơ tiếp nhận qua bưu điện thì gửi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả qua bưu điện hoặc nếu hồ sơ tiếp nhận trên cổng/trang dịch vụ công trực tuyến thì chuyển Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trên môi trường mạng.

2. Giải quyết hồ sơ

a) Đối với hồ sơ quy định giải quyết và trả kết quả ngay (hồ sơ giải quyết trong ngày): Công chức/viên chức lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, thẩm định, trình lãnh đạo cơ quan, đơn vị quyết định và trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân (đối với hồ sơ tiếp nhận trước 11h00 sáng thì hẹn hoàn trả trước 16h30 chiều cùng ngày, đối với hồ sơ tiếp nhận vào buổi chiều thì được phép hoàn trả trước 11h00 của sáng hôm sau).

b) Đối với hồ sơ quy định có thời gian giải quyết (hồ sơ giải quyết nhiều ngày): Công chức/viên chức lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ  chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC.

c) Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, ngành Trung ương: Công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ thực hiện quy trình theo quy định hiện hành về giải quyết TTHC; tiếp nhận lại hồ sơ khi có kết quả.

d) Đối với một số lĩnh vực đảm bảo các điều kiện giải quyết trên môi trường mạng (kể cả hồ sơ dịch vụ công trực tuyến): hồ sơ được thực hiện giải quyết hoàn toàn trên phần mềm điện tử của Trung tâm Hành chính.

3. Chuyển trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

a) Kết quả giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công được cập nhật vào phần mềm điện tử và trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc gửi qua bưu điện (nếu hồ sơ gửi qua bưu điện).

b) Đối với những trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Trung tâm Hành chính công thông báo cho các phòng, ban chuyên môn giải quyết hồ sơ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Phòng, ban chuyên môn, đơn vị giải quyết hồ sơ phải có văn bản trình bày rõ lý do, thông báo thời hạn trả kết quả lần sau, kèm Phiếu thừa nhận lỗi. Trung tâm Hành chính công có văn bản gia hạn thời gian giải quyết, trình bày rõ lý do, thông báo thời hạn trả kết quả lần sau kèm Phiếu xin lỗi và chuyển văn bản đến tổ chức, cá nhân.

4. Đối với những phòng, ban chuyên môn thường xuyên có ít TTHC, số lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết không nhiều, Trung tâm Hành chính công có thể phân công người tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng, ban chuyên môn chịu trách nhiệm giải quyết TTHC đó thẩm định, giải quyết và trả hồ sơ theo đúng quy định.

Trong trường hợp đột xuất có số lượng giao dịch lớn tập trung vào một số lĩnh vực, TTHC, Trung tâm Hành chính công nhanh chóng điều phối, phân công người tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định..

5. Thu phí và lệ phí:

Trung tâm Hành chính công kết hợp với Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế hoặc Ngân hàng bố trí công chức hoặc viên chức thực hiện việc thu phí, lệ phí đối với những công việc được thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật sau đó chuyển số tiền thu được về tài khoản của các phòng, ban chuyên môn theo quy định.

 

Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Nhật, Thuận Lộc, Thành phố Huế: Gần đây tôi được biết tỉnh ta đang triển khai xây dựng Trung tâm hành chính tập trung cấp huyện và cấp tỉnh. Vậy thì so với mô hình hiện nay thì có gì mới hơn, hay chỉ là "bình mới rượu cũ"? Và việc xây dựng mô hình này có phát sinh thêm về biên chế hay không?

Trả lời của Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông:

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cải cách hành chính là nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước cũng như thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, do đó chúng ta hình thành Trung tâm Hành chính công cấp huyện, cấp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Muốn nhìn nhận sự khác biệt giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (hay còn gọi là bộ phận một cửa) và Trung tâm Hành chính công, chúng ta phải nhìn lại bức tranh việc giải quyết thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các cấp đang thực hiện theo hình thức nào. Hiện nay, theo quy định của Chính phủ, thì các Sở, ban, ngành, UBND các huyện đều có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tuy nhiên, quá trình vận hành còn nhiều hạn chế, người dân gặp nhiều phiền hà, giải quyết thủ tục hành chính không đúng hạn và không được kiểm soát.

Cơ sở vật chất phục vụ cho các cơ quan, đơn vị này không đồng bộ, làm ảnh hướng đến chất lượng cung cấp dịch vụ. Để khắc phục tình trạng trên, trên cơ sở các mô hình triển khai ở các địa phương, và tại các hội thảo, hội nghị của Chính phủ tổ chức trong việc đánh giá mô hình một cửa, tỉnh đã quyết định sớm hình thành Trung tâm Hành chính công cấp huyện trong Quý I, Quý II; cấp tỉnh là trong Quý II. Hiện nay Tỉnh đang chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức các hội nghị, khảo sát để sớm hình thành.

Trên cơ sở hiện trạng, mục tiêu, cơ cấu tổ chức cơ bản của một Trung tâm Hành chính công gồm có 3 bộ phận gồm: bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;  bộ phận hành chính; bộ phận kiểm soát. Từ mô hình cơ bản và thực trạng triển khai bộ phận một cửa của các ngành các cấp, thì Trung tâm Hành chính công tại Thừa Thiên Huế có những đặc điểm nổi bật như sau:

1. Người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan trên một địa bàn (cấp huyện, cấp tỉnh), họ chỉ đến nộp và nhận kết quả tại nơi đó là Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, hoặc cấp huyện.

2. Theo mô hình một cửa hiện nay thì thủ trưởng các cơ quan tự đánh giá về sự hài lòng, giải quyết đúng hạn… của cơ quan tổ chức mình, tất cả các cơ quan đều đánh giá khá tốt, nhưng vấn đề dân nêu, phàn nàn, phản ánh vẫn khá nhiều. Từ đó, nên có một bộ phận thanh tra, giám sát độc lập là cần thiết để đảm bảo tính công khai và để truy trách nhiệm trong việc xử lý chậm trễ theo giấy hẹn.

3. Hiện nay, khi đến bộ phận một cửa các cơ quan ban ngành nhưng chỉ nhận được câu trả lời không đúng thủ tục cho nên có tình trạng người dân đến cơ quan nhà nước nhiều lần nhưng vẫn không hoàn tất được bộ thủ tục theo yêu cầu để nộp. Cho nên, với Trung tâm Hành chính công, với sự giám sát chặt chẽ, với sự hướng dẫn chu đáo, đầy đủ, tôi tin tưởng rằng việc người dân đi đến nhiều lần sẽ được khắc phục.  

4. Có bộ phận chuyên trách, số hóa hồ sơ hành chính điện tử và xây dựng cơ sở dữ liệu, Tỉnh hướng đến là tạo dựng cho người dân có một bộ thủ tục hành chính trên môi trường mạng (được số hóa), việc số hóa, pháp lý hóa này sẽ được lưu trữ lại để dùng chung cho các thủ tục hành chính khác lần sau. Đây là một giải pháp căn cơ, cơ bản nhằm cắt giảm hồ sơ hành chính cần phải nộp khi giải quyết thủ tục hành chính.   

Về biên chế, khi thành lập, Trung tâm Hành chính công cấp huyện sẽ bổ sung 04 biên chế (riêng thành phố Huế là 06 biên chế). Tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh sẽ bổ sung 06 biên chế. 

Câu hỏi của bạn Nguyễn Xuân Khoát, Điện Biên Phủ, TP Huế:

Hiện nay trên ti vi hàng ngày đều nói về việc xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo. Vậy các vị lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế có chương trình, hoạt động gì để thực hiện vấn đề này ở chính quyền địa phương?

Trả lời của Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông:

Chúng ta hiểu rằng, Chính phủ kiến tạo phát triển là Chính phủ tạo mọi điều kiện để sự phát triển có thể xảy ra. Hiểu theo điều kiện cụ thể của từng địa phương là xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, quyết liệt hành động, lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành pháp luật...; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Để thực hiện điều này, tỉnh Thừa Thiên Huế phải tập trung:

- Rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức;

- Tăng cường công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao. Đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, công chức.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử. Theo đó, đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển dịch vụ công trực tuyến và có giải pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng; bảo đảm hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

- Đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp công tác; thường xuyên nắm bắt thông tin, chủ động, kịp thời đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, phối hợp xử lý những vấn đề đột xuất, phát sinh và những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm.

Câu hỏi của bạn Trần Hữu Đại, 20/15 Hoàng Thị Loan:

Hiện nay vẫn chưa có quy định về chứng thực điện tử vậy hồ sơ điện tử chỉ dùng để tham khảo và vẫn phải chuyển hồ sơ bằng giấy thì mới giải quyết được có đúng không? Xin được chương trình giải đáp

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Sơn:

Ngày 23/12/2016, tỉnh Thừa Thiên Huế đã khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, công dân, tổ chức có thể nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên mạng nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến sẽ được lưu trữ và sẽ được truy xuất để sử dụng cho những lần giao dịch tiếp theo. Việc kết hợp công tác quản lý tài khoản và chữ ký số có thể khẳng định rằng hồ sơ điện tử của công dân tổ chức thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh có thể áp dụng và thay thế văn bản giấy.

Tuy nhiên, khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ điện tử được nộp thông qua cổng dịch vụ sẽ được xử lý như bản chính, việc hậu kiểm, đối chiếu với hồ sơ giấy sẽ được tiến hành khi nhận kết quả giải quyết. Đảm bảo tổ chức, công dân chỉ đi lại 01 lần khi thực hiện các dịch vụ công mức độ 03 và không cần tới cơ quan cấp phép khi thực hiện các dịch vụ công mức độ 04.

Câu hỏi của bạn Phan Văn Minh, minhpv002@gmail.com:

Thay vì phải đến tận nơi, khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến thì tổ chức, công dân chỉ cần nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên mạng điện tử, qua đó giảm tối đa thời gian, chi phí đi lại. Tuy nhiên, nghịch lý hiện nay là dù được quan tâm đầu tư song dịch vụ này lại thiếu tổ chức, công dân "điện tử", giải pháp nào để khắc phục, Tỉnh có chính sách khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến không?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Sơn:

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến và đưa vào áp dụng rộng rãi tại địa chỉ https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn. Theo đó, công dân, tổ chức có thể nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên mạng nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí. Quá trình tham gia thực hiện giải quyết TTHC, mỗi công dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ được cấp phát một tài khoản để đăng nhập Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là tài khoản duy nhất để công dân, tổ chức thực hiện tất cả các thủ tục trên môi trường mạng cho tất các các thủ tục thuộc thẩm quyền của tất cả các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Các hồ sơ của tổ chưc, công dân khi thực hiện giao dịch sẽ được lưu trữ tại tài khoản này bao gồm số lần giao dịch, thông tin giao dịch. Các dữ liệu điện tử cũng được lưu trữ tại tài khoản này. Riêng đối với doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp khi được cấp phép kinh doanh sẽ được cấp 01 thẻ doanh nghiệp miễn phí. Thẻ doanh nghiệp chứa các thông tin cơ bản của doanh nghiệp gồm giấy phép kinh doanh cũng như các giấy phép con khác. Tất cả các dữ liệu được lưu trữ trên tài khoản sẽ được truy xuất cho những lần giao dịch tiếp theo. Tài khỏan do công dân đăng ký sẽ được quản lý để hình thành hồ sơ của công dân “điện tử” như bạn đã đề cập. Tại đây, hệ thống sẽ cung cấp công cụ giúp công dân, tổ chức, doanh nghiệp theo dõi hồ sơ của mình trực tuyến mà không cần đến các cơ quan nhà nước cũng như việc chỉnh sửa, thay đổi thông tin khi có yêu cầu đều được thực hiện trực tuyến cũng như nhận kết quả điện tử qua mạng.

Để khuyến khích người dân doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến, UBND tỉnh đã thành lập Ban giám sát dịch vụ công trực tuyến giúp cho Công dân, doanh nghiệp có thể phản ánh thông qua Ban giám sát mà không phải thông tin trực tiếp theo từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban giám sát có trách nhiệm làm việc với các đơn vị liên quan để có trả lời cũng như giải pháp xử lý cho công dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, công dân, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch trên cổng dịch vụ công trực tuyến sẽ được hỗ trợ miễn phí thông báo tình trạng hồ sơ bằng tin nhắn SMS và email. Công dân, doanh nghiệp sẽ được cấp phiếu điện tử để có thể tra cứu thông tin hồ sơ trực tuyến tại bất kỳ nơi nào. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện nộp các phí, lệ phí, công dân tổ chức cũng được hỗ trợ thanh toán trực tuyến ngay trên Cổng dịch vụ công trực tuyến qua nhiều hình thức thanh toán linh hoạt, dễ dàng sử dụng.

 

 

 

Câu hỏi của bạn Âu Dương Bảo Lâm, Gia Hội, TP Huế: Tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuẩn bị gì cho việc xây dựng chính quyền điện tử?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Sơn:

Nằm trong định hướng chung của toàn quốc, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng là một trong những địa phương quyết liệt thực hiện lộ trình xây dựng, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. Một trong những nội dung chính đó là tạo ra các công cụ tương tác giữa cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng từ đó tạo ra một hệ thống thông tin minh bạch mà các thành phần tham gia vào hệ thống có thể tiếp cận thông tin nhanh và có khả năng kiểm soát và giám sát lẫn nhau, rõ ràng minh bạch trong công việc gắng với quyền lợi và trách nhiệm. Trên cơ sở đó tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung hoàn thiện một số vấn đề sau đây:

1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy định để xây dựng Chính quyền điện tử

Trên cơ sở các Luật, Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước theo hướng tinh gọn, tích hợp nhằm đảm bảo thuận tiện cho việc triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị ; Xây dựng Quy hoạch ứng dụng và phát triển CNTT đến năm 2020, định hướng đến 2030, tạo điều kiện thuận lợi, là căn cứ cho các cấp, các ngành định hướng triển khai. Bên cạnh đó, theo hướng dẫn của Bộ TT&TT, Kiến trúc chính quyền điện tử (CQĐT) của tỉnh đã được xây dựng kịp thời. Thông qua kiến trúc, các chuẩn kỹ thuật được hình thành và cụ thể hóa bằng hệ thống văn bản tạo nền tảng và định hướng kỹ thuật nhằm đảm bảo tính tập trung và chuẩn hóa trong lộ trình xây dựng CQĐT tại địa phương.

2. Xây dựng hạ tầng thông suốt

Đến nay, 100% các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn được xây dựng hệ thống mạng nội bộ (LAN), qua đó đã kết nối toàn bộ thiết bị CNTT của các đơn vị, địa phương và đảm bảo triển khai các ứng dụng chung trên môi trường mạng. Hệ thống mạng diện rộng của tỉnh được triển khai kết nối các hệ thống mạng LAN các cơ quan nhà nước tạo ra một hệ thống kết nối thống nhất để trao đổi dữ liệu. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã đầu tư xây dựng Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử đặt tại Sở TT&TT nhằm triển khai thống nhất hệ thống các ứng dụng, lưu trữ cơ sở dữ liệu tập trung trong cơ quan nhà nước của địa phương.

3. Triển khai ứng dụng đồng bộ

Việc công khai thông tin để phát huy vai trò giám sát của người dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình cải cách hành chính của tỉnh. Cổng Thông tin điện tử  tỉnh được hình thành theo mô hình liên thông 3 cấp (Tỉnh, Huyện, Xã) nhằm đảm bảo cung cấp thông tin cho công dân tổ chức doanh nghiệp một cách kịp thời chính xác. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cũng đã được triển khai ứng dụng rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh.

Hệ thống các ứng dụng trong cơ quan nhà nước đã đi vào vận hành ổn định, tạo thành nề nếp và đã phát huy hiệu quả.

Hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung đã được  tỉnh xây dựng như: CSDL danh mục thủ tục hành chính; CSDL cán bộ, công chức, viên chức; CSDL tài sản công; CSDL GIS Huế. Tất cả các hệ thống này điều có thể liên thông và kế thừa đã giúp cho công tác triển khai hệ thống thông tin được khoa học, tiết kiệm và hạn chế trùng lặp thông tin.

4. Công tác đảm bảo an toàn thông tin phục vụ chính quyền điện tử

Một trong những thách thức rất lớn trong quá trình xây dựng CQĐT đó là vấn đề đảm bảo ATTT. Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những hành động thiết thực, cụ thể. Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo ATTT mạng trực thuộc Tỉnh ủy. Sở TT&TT đã thành lập Tổ ứng cứu sự cố máy tính để trực tiếp, kịp thời ứng cứu sự cố mạng và giải quyết các vấn đề ATTT tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

5. Công tác tuyên truyền đến người dân và tổ chức

Bên cạnh công tác triển khai các ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho cá nhân, tổ chức, tỉnh cũng đã và đang lồng ghép các hoạt động tuyên truyền để kịp thời chuyển tải thông tin liên quan công tác triển khai chính quyền điện tử đến người dân và xã hội.

6. Công tác Đào tạo nguồn nhân lực

Để triển khai các hệ thống phục vụ CQĐT, tỉnh đã giao Sở Nội vụ, Sở TT&TT có kế hoạch đào tạo nhân lực là cán bộ, công chức, viên chức gắn liền các chương trình tập huấn liên quan đến triển khai CQĐT của tỉnh. Đáp ứng khả năng sử dụng các phần mềm của chính quyền điện tử. Đây cũng là điều kiện đầu vào khi thi tuyển công chức, viên chức nhà nước. Bên cạnh đó, với mỗi chương trình dự án thì hạng mục đào tạo tập huấn sử dụng được xem là nội dung bắt buộc khi xây dựng và triển khai. Vì vây, công tác tập huấn sử dụng vận hành hệ thống ứng dụng được tỉnh triển khai thường xuyên trên diện rộng từ cấp tỉnh đến cấp xã. 

 

Câu hỏi của bạn Hoàng Trọng Tuấn, TP Huế: Tôi thiết nghĩ thủ tục có đơn giản hóa đến mấy nhưng cái tâm, trách nhiệm, thái độ của người cán bộ, công chức không có thì cũng không mang lại hiệu quả (mặc dù theo quy định thì thời gian thụ lý mà cán bộ, công chức thực thiện là không vượt quá, tuy nhiên thiết nghĩ, nếu có trách nhiệm và vì dân hơn, cán bộ, công chức có thể rút ngắn thời gian thụ lý xuống gấp nhiều lần để tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp). Tôi muốn hỏi lãnh đạo Tỉnh có biện pháp gì để nâng cao nâng cao thái độ, trách nhiệm, “vì dân phục vụ” của đội ngũ công chức, viên chức trong thời gian đến?

Trả lời của Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông:

1. Ngày 30 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3461/QĐ-UBND ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn của tỉnh; trong đó có quy định về hành vi, trách nhiệm và hình thức xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức có sai sót trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Những hành vi không được thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc Trung tâm Hành chính công:

- Có hành vi, thái độ thiếu chuẩn mực khi giao tiếp hoặc thờ ơ, thiếu quan tâm trong tiếp nhận hồ sơ, để tổ chức, cá nhân phải chờ đợi.

- Tiếp nhận hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết và không hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

- Tiếp nhận hồ sơ chưa hợp lệ, đầy đủ (đúng số lượng và đủ các loại giấy tờ theo quy định) hoặc không hướng dẫn cụ thể, đầy đủ bằng Phiếu hướng dẫn hồ sơ dẫn đến việc tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần.

- Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, đầy đủ nhưng không viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (đối với các hồ sơ có quy định thời hạn giải quyết) giao cho tổ chức, cá nhân.

- Từ chối tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, đầy đủ; không cập nhật đầy đủ thông tin tại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp các loại giấy tờ, tài liệu không có trong thành phần hồ sơ theo quy định của bộ TTHC;

- Để hư hỏng hoặc thất lạc hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hồ sơ đã tiếp nhận của tổ chức, cá nhân.

- Hẹn ngày trả kết quả hoặc hẹn lại ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân vượt quá thời gian quy định mà không có lý do chính đáng.

- Chậm chuyển hồ sơ cho Bộ phận chuyên môn xử lý, dẫn đến việc trễ hẹn trả kết quả.

- Trì hoãn trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân khi đã nhận được kết quả giải quyết từ các Bộ phận chuyên môn, mà không có lý do chính đáng.

Hình thức xử lý đối với công chức, viên chức để xảy ra tình trạng sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính:

- Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ có sai sót thì tùy theo số lần, mức độ ảnh hưởng của sai sót, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để tình trạng sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính xảy ra mà không có lý do chính đáng thì tùy theo mức độ vi phạm, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

 

Câu hỏi của bạn Lê Thị Thanh, phường Thủy Xuân, TP Huế:

Cán bộ công chức mà gây nhũng nhiễu cho công dân thì bị xử lý như thế nào?

Trả lời của Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông:

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3461/QĐ-UBND ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn của tỉnh; trong đó có quy định về hành vi, trách nhiệm và hình thức xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức có sai sót trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Hình thức xử lý đối với công chức, viên chức để xảy ra tình trạng sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính:

- Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ có sai sót thì tùy theo số lần, mức độ ảnh hưởng của sai sót, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để tình trạng sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính xảy ra mà không có lý do chính đáng thì tùy theo mức độ vi phạm, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

 

Câu hỏi của bạn Lê Thị Hồng Nga, hongngalt@gmail.com:

Nộp hồ sơ qua mạng có giá trị như nộp trực tiếp không, có phải nộp thêm lệ phí không?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Sơn:

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến và đưa vào áp dụng rộng rãi tại địa chỉ https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn. Theo đó, công dân, tổ chức có thể nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên mạng nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí. Quá trình tham gia thực hiện giải quyết TTHC, mỗi công dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ được cấp phát một tài khoản để đăng nhập Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là tài khoản duy nhất để công dân, tổ chức thực hiện tất cả các thủ tục trên môi trường mạng cho tất các các thủ tục thuộc thẩm quyền của tất cả các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Các hồ sơ của tổ chưc, công dân khi thực hiện giao dịch sẽ được lưu trữ tại tài khoản này bao gồm số lần giao dịch, thông tin giao dịch. Các dữ liệu điện tử cũng được lưu trữ tại tài khoản này. Riêng đối với doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp khi được cấp phép kinh doanh sẽ được cấp 01 thẻ doanh nghiệp miễn phí. Thẻ doanh nghiệp chứa các thông tin cơ bản của doanh nghiệp gồm giấy phép kinh doanh cũng như các giấy phép con khác. Tất cả các dữ liệu được lưu trữ trên tài khoản sẽ được truy xuất cho những lần giao dịch tiếp theo. Tài khỏan do công dân đăng ký sẽ được quản lý để hình thành hồ sơ của công dân “điện tử” như bạn đã đề cập. Tại đây, hệ thống sẽ cung cấp công cụ giúp công dân, tổ chức, doanh nghiệp theo dõi hồ sơ của mình trực tuyến mà không cần đến các cơ quan nhà nước cũng như việc chỉnh sửa, thay đổi thông tin khi có yêu cầu đều được thực hiện trực tuyến cũng như nhận kết quả điện tử qua mạng.

Để khuyến khích người dân doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến, UBND tỉnh đã thành lập Ban giám sát dịch vụ công trực tuyến giúp cho Công dân, doanh nghiệp có thể phản ánh thông qua Ban giám sát mà không phải thông tin trực tiếp theo từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban giám sát có trách nhiệm làm việc với các đơn vị liên quan để có trả lời cũng như giải pháp xử lý cho công dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, công dân, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch trên cổng dịch vụ công trực tuyến sẽ được hỗ trợ miễn phí thông báo tình trạng hồ sơ bằng tin nhắn SMS và email. Công dân, doanh nghiệp sẽ được cấp phiếu điện tử để có thể tra cứu thông tin hồ sơ trực tuyến tại bất kỳ nơi nào. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện nộp các phí, lệ phí (đối với những thủ tục có nộp phí, lệ phí), công dân tổ chức cũng được hỗ trợ thanh toán trực tuyến ngay trên Cổng dịch vụ công trực tuyến qua nhiều hình thức thanh toán linh hoạt, dễ dàng sử dụng.

Câu hỏi của bạn Hoàng Văn Tâm, Lập An, Phú Lộc: Xin chương trình cho biết nhiệm vụ của cán bộ, công chức tại Trung tâm hành chính công huyện Phú Lộc?

Trả lời của ban biên tập:

Theo Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện, thì công chức/viên chức của các cơ quan đơn vị, tổ chức được bố trí về thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công phải thực hiện:

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do phòng, ban đơn vị quản lý trực tiếp phân công. Thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo quy trình quy định, trả kết quả đúng hẹn cho của tổ chức, cá nhân. Việc hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC đầy đủ, rõ ràng, chính xác, đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy chế, quy định của Trung tâm Hành chính công và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật; trước lãnh đạo phòng, ban, đơn vị và lãnh đạo Trung tâm Hành chính công về việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân.

- Kịp thời nghiên cứu cập nhật những quy định của pháp luật để tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với quy định hiện hành để báo cáo, đề xuất Lãnh đạo phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, phối hợp với Trung tâm Hành chính công xem xét, báo cáo UBND quyết định.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có thái độ hòa nhã, ân cần, lịch sự, nghiêm túc trong giao tiếp với tổ chức, cá nhân; không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực hoặc có các hành vi vi phạm khác đối với tổ chức, cá nhân. Nếu vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.

- Trong giờ làm việc, công chức/viên chức phải mặc đồng phục của Trung tâm Hành chính công (trừ công chức/viên chức của những cơ quan, đơn vị có đồng phục của ngành theo quy định) và đeo thẻ theo quy định (đính kèm mẫu thẻ).

- Công chức/viên chức có sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác được xem xét khen thưởng và đề bạt theo quy định.

- Được bảo đảm trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật; được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao; được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ. Được hưởng các chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ theo quy định hiện hành; 

Câu hỏi của bạn Bảo Vân, 123 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy:

Việc thành lập Trung tâm một cửa tập trung với nhiều lĩnh vực như vậy sẽ dẫn đến có bộ phận quá tải, có bộ phận ngồi chơi vì không có hồ sơ. Như vậy sẽ lãng phí thời gian, công sản và không hiệu quả. Vậy có nên tổ chức mô hình tập trung như vậy không?

Trả lời của Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông:

Hiện nay, Tỉnh đã xây dựng xong Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, dự kiến sẽ triển khai hoạt động từ tháng 6 năm 2017.

Trung tâm Hành chính công tỉnh là tổ chức đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, được thành lập trên cơ sở chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện nay ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh và một số cơ quan Trung ương (Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh,...) về tập trung tại một đầu mối là Trung tâm Hành chính công tỉnh để tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương.

Do đó việc tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành xây dựng các Trung tâm Hành chính công là thực sự cần thiết, sẽ tạo nên bước đột phá về công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh; thể hiện quyết tâm cải cách của Lãnh đạo tỉnh, vượt qua những lợi ích của các cơ quan quản lý theo từng lĩnh vực, hướng tới sự thuận lợi và nâng cao mức độ hài lòng cho người dân.

Hoạt động tại Trung tâm Hành chính công tỉnh sẽ có nhiều ưu điểm:

- Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện, nhanh chóng, hạn chế tối đa tầng, nấc trung gian trong giải quyết các TTHC.

- Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoạt động theo phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động”. Công dân sẽ được thụ hưởng thái độ phục vụ, văn hóa phục vụ, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp. Tổ chức, công dân đến giao dịch tại Trung tâm được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, lịch sự, môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. Các thủ tục hành chính tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại Trung tâm được thực hiện theo nguyên tắc thuận lợi, nhanh gọn, đúng hẹn.

- Có bộ phận kiểm tra, giám sát độc lập, thường xuyên các hoạt động củacông chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công.

- Tạo tính thống nhất, quy định rõ các lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; quy định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương.

- Các thủ tục hành chính được số hóa và được cắt giảm theo hướng đơn giản về thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục và cắt giảm về thời gian giải quyết; được lưu giữ sử dụng chung và được kết nối, giải quyết trực tuyến (một số thủ tục hành chính được giải quyết ở mức độ 3, mức độ 4 theo quy định).

- Giảm chi phí, thực hiện tiết kiệm, tạo sự đồng bộ trong mua sắm, sử dụng trang thiết bị dùng chung phục vụ cho việc số hóa hồ sơ, kiểm tra, giám sát hồ sơ trên môi trường mạng.

- Giảm phiền hà, giảm thời gian, công sức và chi phíđi lại của cá nhân, tổ chức cũng như tăng cường được sự giám sát của cá nhân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính nhà nước.

 

Câu hỏi của bạn Trần Nhật Thư, Nguyễn Trài, Thành phố Huế: Những cán bộ, công chức có biểu hiện, thái độ nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu tôn trọng, gây khó khăn cho công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính sẽ bị xử lý như thế nào? Những hành vi nào bị cấm của cán bộ một cửa?

Trả lời của Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông:

1. Ngày 30 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3461/QĐ-UBND ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn của tỉnh; trong đó có quy định về hành vi, trách nhiệm và hình thức xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức có sai sót trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Những hành vi không được thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc Trung tâm Hành chính công:

- Có hành vi, thái độ thiếu chuẩn mực khi giao tiếp hoặc thờ ơ, thiếu quan tâm trong tiếp nhận hồ sơ, để tổ chức, cá nhân phải chờ đợi.

- Tiếp nhận hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết và không hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

- Tiếp nhận hồ sơ chưa hợp lệ, đầy đủ (đúng số lượng và đủ các loại giấy tờ theo quy định) hoặc không hướng dẫn cụ thể, đầy đủ bằng Phiếu hướng dẫn hồ sơ dẫn đến việc tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần.

- Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, đầy đủ nhưng không viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (đối với các hồ sơ có quy định thời hạn giải quyết) giao cho tổ chức, cá nhân.

- Từ chối tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, đầy đủ; không cập nhật đầy đủ thông tin tại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp các loại giấy tờ, tài liệu không có trong thành phần hồ sơ theo quy định của bộ TTHC;

- Để hư hỏng hoặc thất lạc hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hồ sơ đã tiếp nhận của tổ chức, cá nhân.

- Hẹn ngày trả kết quả hoặc hẹn lại ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân vượt quá thời gian quy định mà không có lý do chính đáng.

- Chậm chuyển hồ sơ cho Bộ phận chuyên môn xử lý, dẫn đến việc trễ hẹn trả kết quả.

- Trì hoãn trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân khi đã nhận được kết quả giải quyết từ các Bộ phận chuyên môn, mà không có lý do chính đáng.

Hình thức xử lý đối với công chức, viên chức để xảy ra tình trạng sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính:

- Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ có sai sót thì tùy theo số lần, mức độ ảnh hưởng của sai sót, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để tình trạng sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính xảy ra mà không có lý do chính đáng thì tùy theo mức độ vi phạm, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

Câu hỏi của bạn Thái Sơn, Đường Võ Liêm Sơn, Tp Huế:

Tỉnh TTH đang thực hiện rà soát và tiến tới khoán xe công cho đội ngũ lãnh đạo. Xin hỏi đến nay việc này được Tỉnh thực hiện như thế nào? Trong tương lai sẽ được áp dụng ra sao?

(Các cơ quan chức năng trả lời sau buổi đối thoại, ban biên tập mới cập nhật nội dung trả lời)

Trả lời của Sở Tài chính:

1. Về công việc rà soát, sắp xếp lại xe ô tô:

Thực hiện Công văn số 18010/BTC-QLCS ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc xử lý số xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Ngày 25 tháng 4 năm 2016 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 2264/UBND-TC báo cáo Bộ Tài chính về việc rà soát, sắp xếp xe ô tô hiện đang quản lý, sử dụng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

Ngày 04/7/2016, Bộ Tài chính đã có Công văn số 9124/BTC-QLCS về việc rà soát, sắp xếp lại xe ô tô của tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Qua rà soát hiện toàn tỉnh có 222 xe, bao gồm: 05 phục vụ chức danh và 217 xe phục vụ công tác chung (chưa kể xe chuyên dùng) trong đó nhiều xe có tuổi đời từ 18 đến 30 năm, so với định mức hiện còn thiếu 49 xe, trong đó các đơn vị thừa 26 xe, thiếu 75 xe.

UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài chính tiến hành xây dựng phương án sắp xếp điều chuyển xe từ nơi thừa sang nơi thiếu đảm bảo sử dụng xe hiệu quả, tiết kiệm.

2. Về công tác khoán xe ô tô:

Thực hiện Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày 01/4/2017 Sở Tài chính xin chủ trương thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi đi công tác trong nội tỉnh từ khoảng cách 15 km trở lên tại cơ quan Sở Tài chính.

Sau thời gian thí điểm, sẽ đánh giá tổng kết và nhân rộng phương thức khoán cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Câu hỏi của bạn La Quang Tùng Khanh, lakhanh@gmail.com.vn: Mũi nhọn (khâu đột phá) của Thừa Thiên Huế trong công tác cải cách hành chính những năm qua là gi? Kết quả thu được.

Trả lời của Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông:

Những năm qua, công tác Cải cách hành chính (CCHC) được lãnh đạo tỉnh xác định là: Đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh, với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Thực hiện nhiệm vụ này, đến nay một số kết quả đã đạt được là:

- Chỉ số PAR Index của tỉnh nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu của cả nước (năm 2015 xếp thứ 4), các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đang dần được cải thiện (năm 2016 xếp thứ 23), các chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) của tỉnh xếp ổn định trong nhóm các địa phương dẫn đầu.

- Về Quy trình giải quyết TTHC được cải cách cơ bản, 100% TTHC được triển khai thành dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 2, trong đó có 530 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 80%.

- Tỉnh đang tập trung nguồn lực xây dựng Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh dự kiến đi vào hoạt động trong quý II/2017, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện đưa vào hoạt động trong quý I/2017, hoàn thiện chính quyền điện tử; triển khai xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở cấp xã nhằm tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong cải cách TTHC và giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân để nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Vinh, huyện Phú Vang, TTH:

Một số các cơ quan, đơn vị tổ chức lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Xin hỏi kết quả lấy ý kiến đó có được công khai cho người dân biết không?

Trả lời của Phó Giám đốc, phụ trách Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông:

Triển khai việc lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thì tỉnh đã ban hành quyết định để quy định các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh phải thực hiện triển khai khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông từ năm 2015. Theo quy định thì các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiến hành việc khảo sát, đánh giá; kết quả khảo sát, đánh giá phải được công bố tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo ít nhất 01 lần/quý.

Đồng thời, kết quả đánh giá của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổng hợp, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25 tháng 11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.


Câu hỏi của bạn Lê Thành An, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh:

Vì lý do công việc nên tôi tạm trú ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, nay tôi có nhu cầu xin Phiếu lý lịch tư pháp, xin được hướng dẫn trường hợp của tôi việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện như thế nào?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phan Văn Quả:

Theo Quy định của Luật Lý lịch tư pháp, khi cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 thì thủ tục gồm những giấy tờ sau:

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp; Bản sao sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Trường hợp nộp bản chụp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật).

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1)

- Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, trừ trường hợp người yêu cầu cấp lý lịch tư pháp số 2 là người chưa thành niên thì cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch số 2. (Bản chính)

Với những thủ tục trên, bạn chỉ cần tới nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi bạn thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi bạn tạm trú; hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc đăng ký trực tuyến (lệ phí 200.000 đồng).
Bạn nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp hoặc qua dịch vụ bưu chính (trường hợp đăng ký nộp trực tuyến đề nghị bạn vào trang Website của Sở Tư pháp, địa chỉ: www: stp.thuathienhue.gov.vn, tại Mục: Dịch vụ công trực tuyến.

Buổi đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế của lãnh đạo tỉnh với chủ đề Cải cách hành chính - Xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huếđã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và trong cả nước, rất nhiều câu hỏi đã được gửi về hộp thư của Ban biên tập và đường dây nóng của BTC.

Qua 2 giờ đối thoại, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời thẳng thắn, đầy trách nhiệm những câu hỏi của cá nhân, tổ chức gửi tới buổi đối thoại. Tuy nhiên, do điều kiện thời gian nên còn rất nhiều câu hỏi được tiếp nhận nhưng chưa thể trả lời trực tiếp đến bạn đọc tại buổi đối thoại; BTC đã tổng hợp lại đầy đủ, và tiếp tục trả lời sau kết thúc đối thoại. Kính mời quý vị bạn đọc tiếp tục theo dõi nội dung trả lời tại chyên mục “Trao đổi và tháo gỡ” trên Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế (địa chỉ www.thuathienhue.gov.vn).

Vâng, thưa ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trước khi kết thúc buổi đối thoại chắc hẳn ông cũng có đôi điều muốn chia sẻ cùng bạn đọc, xin mời ông:

PHÁT BIỂU BẾ MẠC

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH PHAN NGỌC THỌ

 

 

Thưa quý vị, sau hơn 2 giờ đồng hồ đối thoại, rất nhiều câu hỏi, ý kiến, tâm tư, thắc mắc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đã được gửi đến chương trình. Qua đây, chúng tôi nhận thấy rằng công tác “Cải cách hành chính - xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế” hiện nay đang là mối quan tâm và sự kỳ vọng rất lớn của đông đảo nhân dân tỉnh nhà.

Qua nghe các tâm tư, vướng mắc của quý vị gửi về chương trình, chúng tôi bày tỏ sự đồng cảm với những trăn trở mà quý vị nêu lên; đồng thời cũng nhận thấy đây là trách nhiệm lớn mà lãnh đạo Tỉnh cũng như các ngành liên quan sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm đáp ứng sự kỳ vọng cũng như yêu cầu và xu thế phát triển chung của xã hội hiện nay.

Để đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân cũng như xây dựng nền hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng hiện đại, hiệu quả; trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm và chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan nỗ lực hơn nữa, phối hợp khắc phục những bất cập, những tồn tại vừa được quý vị nêu lên. Đặc biệt là tập trung đơn giản hóa, giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực; nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; đổi mới lề lối làm việc… Ngoài ra, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, cũng như có các chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp và các tổ chức ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong giao dịch hành chính. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cam kết dành sự đầu tư thích đáng và quan tâm chỉ đạo quyết liệt việc ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước, qua đó đặt nền tảng vững chắc để xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế, làm cơ sở để xây dựng một nền hành chính công tiên tiến, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, hiệu quả, hướng đến mục tiêu phục vụ tổ chức, công dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo tỉnh cùng với sự vào cuộc của tất các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và người dân, tin tưởng rằng công tác “Cải cách hành chính – xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế” sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và thiết thực hơn với mỗi chúng ta.

 


 

Chương trình đối thoại trực tuyến chủ đề “Cải cách hành chính - Xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế” đã nhận được câu hỏi của các bạn đọc sau: Trần Nhật Thư (Nguyễn Trài, Thành phố Huế); Lê Thị Thanh (phường Thủy Xuân, TP Huế); Âu Dương Bảo Lâm (Gia Hội, TP Huế); Trần Hữu Đại (20/15 Hoàng Thị Loan); Phan Văn Minh (minhpv002@gmail.com); Hoàng Trọng Tuấn (TP Huế); Bảo Vân (123 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy); Nguyễn Thiên Minh (Hòa Xuân, Thủy Vân, Hương Thủy); Thái Sơn, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Huế.

Tuy nhiên, do thời lượng chương trình và một số câu hỏi không thuộc chủ đề buổi đối thoại này, nên các cơ quan chuyên môn chưa trả lời kịp, Ban tổ chức sẽ cập nhật nội dung trả lời ngay sau khi nhận được câu trả lời từ các cơ quan chuyên môn.

Đề nghị bạn theo dõi nội dung trả lời tại chuyên mục đối thoại này.


Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình đối thoại trực tuyến ngày hôm nay, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, ông Bạch Chơn Đông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Phan Văn Quả, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình đối thoại trực tuyến ngày hôm nay, xin cảm ơn quý vị và đông đảo nhân dân đã quan tâm gửi câu hỏi và theo dõi cuộc đối thoại.

Xin chào và hẹn gặp lại.