Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư
  
Cập nhật:02/06/2023 10:34:53 SA

Nhằm kịp thời chấn chỉnh và phòng ngừa các hành vi vi phạm trong hoạt động luật sư, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 5349/UBND-CCHC yêu cầu Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Luật sư và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các doanh nghiệp đã được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có cụm từ “tư vấn pháp luật”, “dịch vụ pháp lý”, “tham gia tố tụng”, “đại diện ngoài tố tụng”; phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn đăng ký lại tại Sở Tư pháp nếu doanh nghiệp đảm bảo đủ điều kiện theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng đăng ký kinh doanh và các cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện không thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề “hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật” (mã ngành 69101 theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam), “tư vấn pháp luật”, “dịch vụ pháp lý” bao gồm hoạt động “tham gia tố tụng”, “đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng”, “tư vấn pháp luật”, “dịch vụ pháp lý” và hướng dẫn người có yêu cầu thực hiện đăng ký tại Sở Tư pháp theo quy định của Luật Luật sư và Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11.

Đoàn Luật sư tỉnh nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 61 Luật Luật sư, đặc biệt tăng cường giám sát các luật sư thành viên, luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh tuân thủ pháp luật, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm của luật sư.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm của luật sư, mạo danh luật sư, tổ chức hành nghề luật sư thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại địa phương.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối