Xử lý nghiêm đối với hoạt động bán hàng đa cấp không phép
  
Cập nhật:24/06/2020 2:36:02 CH

Đó là một trong những chỉ đạo đáng chú ý của UBND tỉnh tại Công văn số 5376/UBND-CT ngày 24/6/2020.

Theo đó, nhằm thực hiện Công văn số 4488/BCT-CT ngày 22/6/2020 của Bộ Công thương về tăng cường đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa hoạt động, kinh doanh đa cấp trái phép UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Ban Chỉ đạo 389/TTH, Công an tỉnh và đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với hoạt động bán hàng đa cấp không phép và hoạt động lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thực hiện các hoạt động huy động tài chính trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo tinh thần Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan thông tấn, báo chí triển khai xây dựng chương trình thường kỳ, các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo thông tin cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngoài ra, các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế và đơn vị liên quan tiếp tục triển khai quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định 62/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối