Xử lý nghiêm đối với các xe quá hạn kiểm định và xe hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn tham gia giao thông
  
Cập nhật:06/11/2018 4:59:10 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 8602/UBND-GT ngày 6/11/2018 gửi Sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh; Công an các huyện, thị xã, thành phố Huế yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động, xử lý nghiêm đối với các xe quá hạn kiểm định và xe hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì làm việc với cơ quan đăng kiểm trung ương và địa phương rà soát, thống kê danh sách, công bố công khai các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định hoạt động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng lực lượng tham gia, đảm bảo kiểm soát tốt và xử lý có hiệu quả đối với các xe đã quá hạn kiểm định và xe hết niên hạn sử dụng theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải; báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ sơ kết, tổng kết ATGT tỉnh và cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối