Xác định 16 sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020
  
Cập nhật:13/05/2019 8:13:18 SA
Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 1162/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020 và giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Danh mục sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: 

- Nhóm ẩm thực Huế : Bún bò Huế, cơm chay, cơm hến, bún tươi, các loại bánh, các loại chè và Mè xửng
Nhóm thủy, hải sản vùng đầm phá gồm: Các sản phẩm thủy, hải sản nuôi trồng và đánh bắt gồm Cá vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; Tôm (tôm thẻ chân trắng, tôm sú). Các sản phẩm thủy, hải sản chế biến: Tôm chua và Nước mắm, ruốc, mắm các loại.

- Nhóm sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi: Bưởi thanh trà (Thanh Trà Huế); Lúa, gạo chất lượng cao; Rau má tươi, trà rau má; Sen Huế; Bò, thịt bò

- Nhóm sản phẩm dược liệu: Tinh dầu tràm, tinh dầu sả và các loại tinh dầu từ dược liệu

- Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ:Áo dài Huế; Vải Dèng; Mây tre, mộc mỹ nghệ; Đúc đồng

Sản phẩm chủ lực nêu trên là các sản phẩm quy định tại Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực địa phương và khung giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định còn phê duyệt các giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020” (Phụ lục kèm theo).

UBND tỉnh giao các Sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch, lồng ghép các nguồn kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Phụ lục Quyết định số 1162/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối