Xã hội hóa các điểm quảng cáo trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:13/12/2019 2:10:26 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 9530 /UBND-GD ngày 13/12/2019 về việc xã hội hóa các điểm quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý cho phép xây dựng đề án: “Thí điểm xã hội hóa các điểm quảng cáo tại một số vị trí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” thay cho phương án để đảm bảo tính pháp lý cao hơn và chuyển thời gian báo cáo trình Đề án sang quí I/2020. Việc thí điểm xã hội hóa cho triển khai ngay trong năm 2019 theo nội dung chỉ đạo và các phương án đã chuẩn bị. Trước mắt thực hiện thí điểm tổ chức đấu thầu xã hội hóa các điểm quảng cáo trên dải phân cách các tuyến đường: Lê Duẫn, Tố Hữu, Lê Quí Đôn và một số bảng quảng cáo lớn tại các vị trí do Sở Văn hóa Thể thao đang quản lý; nghiên cứu thí điểm mô hình quảng cáo kết hợp với đầu tư một số công trình công cộng phục vụ giao thông, du lịch, vệ sinh môi trường…(nhà chờ xe buýt, nhà vệ sinh công cộng…) trên một số tuyến đường chính thuộc thành phố Huế. Bên cạnh đó, cho phép thành lập Tổ công tác liên ngành để nghiên cứu xây dựng đề án, bao gồm thành viên các sở: Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh do thành viên của Sở Tài chính làm Tổ trưởng, thành viên Sở Văn hóa Thể thao làm tổ phó. Nhiệm vụ của Tổ công tác: nghiên cứu các nội dung có liên quan về quy hoạch, xây dựng, đất đai, hình thức đấu thầu, cơ chế tài chính… nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để đề án có tính khả thi, thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối