Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực KH&CN trong các lĩnh Y dược, CNTT, Công nghệ sinh học, Khoa học xã hội và nhân văn
  
Cập nhật:22/09/2020 4:20:29 CH

Ngày 21/9/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch số 209/KH-UBND về phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, nhân lực trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh, gồm: Y dược, Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Khoa học xã hội và nhân văn.

Với quan điểm, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ là trụ cột quan trọng để phát triển nền kinh tế - xã hội; đồng thời thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước. Mục tiêu đề ra là phấn đấu đến năm 2025: Trong mỗi lĩnh vực ưu tiên có từ 3-5 chuyên gia hàng đầu ở tầm quốc gia; cán bộ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đạt 12-15 người trên một vạn dân; có 10.000 lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đến năm 2030: Trong mỗi lĩnh vực ưu tiên có trên 05 chuyên gia hàng đầu ở tầm quốc gia; cán bộ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đạt trên 15 người trên một vạn dân.

Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đến năm 2025 đối với một số nhóm nhân lực khoa học và công nghệ chủ yếu, gồm: Có ít nhất 30% có trình độ thạc sỹ và có ít nhất 2% có trình độ tiến sỹ trong đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ khối các cơ quan đảng, sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Có ít nhất 35% có trình độ thạc sỹ và có ít nhất 2,5% có trình độ tiến sỹ trong đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ các đơn vị sự nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 5%/năm; có ít nhất 50% có trình độ thạc sỹ và có ít nhất 14% có trình độ tiến sỹ. Có ít nhất 55% có trình độ thạc sỹ và có ít nhất 34% có trình độ tiến sỹ trong đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ Đại học Huế.

Để thực hiện hiệu quả định hướng và mục tiêu nêu trên, Kế hoạch đã đề ra 05 nhiệm vụ cụ thể, gồm: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; Đào tạo nguồn nhân lực; Triển khai các hoạt động nhằm khuyến khích, hỗ trợ nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; Tiếp tục hoàn thiện và thực thi thể chế, cơ chế, chính sách bảo đảm trọng dụng, phát huy tốt đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ; Ưu tiên cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu sáng tạo của trí thức.

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 H57-209-KH-UBND-2020-PL1 ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối