Tuyên truyền các ca khúc về ngày Chủ nhật xanh
  
Cập nhật:17/09/2019 8:17:27 SA

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng, vừa qua, cũng như để các ca khúc viết về Ngày chủ nhật xanh đến được với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đưa phong trào Ngày Chủ nhật xanh ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6744/UBND-CTTĐT ngày 17/9/2019, yêu cầu:

1. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu và sử dụng các ca khúc viết về Ngày chủ nhật xanh đến các cấp bộ đoàn cơ sở.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã và thành phố Huế; UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các ca khúc đến các tầng lớp nhân dân; tăng cường thời lượng phát các ca khúc về ngày Chủ nhật xanh trên hệ thống truyền thanh địa phương và cơ sở (phát trên hệ thống truyền thanh vào sáng Chủ nhật hàng tuần, tạo không khí sôi nổi ra quân Ngày Chủ nhật xanh).

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các ca khúc viết về ngày Chủ nhật xanh trên các kênh sóng của Đài.

Đề nghị các đơn vị, địa phương tích cực, chủ động triển khai thực hiện để góp phần tạo sức lan tỏa rộng khắp phong trào Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn tỉnh.

 

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối