Từ ngày 17/02/2020: Triển khai thí điểm ủy quyền tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa hiện đại các phường trên địa bàn thành phố Huế
  
Cập nhật:10/02/2020 3:40:43 CH

Để bắt đầu triển khai thí điểm ủy quyền tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa hiện đại các xã, phường trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 17/02/2020 đến  ngày 17/8/2020, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo và giao UBND thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện triển khai đồng bộ quy trình “Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu” tại Bộ phận Một cửa hiện đại các phường trên địa bàn thành phố Huế; rà soát, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và phương án xử lý các vướng mắc (nếu có).

Đồng thời, yêu cầu UBND thành phố Huế tổ chức rà soát, hoàn thiện hạ tầng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng tại Bộ phận Một cửa hiện đại các phường để sẵn sàng triển khai thí điểm; công bố đường dây nóng để tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện./.


893/UBND-NN
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối