Truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 ttrên địa bàn tỉnh năm 2023 – 2024

  
Cập nhật:27/05/2023 11:14:42 SA

Ngày 25/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND định hướng công tác truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 – 2024 với các nội dung trọng tâm như: Truyền thông chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân các cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Truyền thông vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo tinh thần “Tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhằm để phòng, chống dịch”; khuyến khích người dân tích cực, chủ động tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch, đúng đối tượng theo khuyến cáo của ngành y tế. Truyền thông về công tác cung ứng vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo an toàn tiêm chủng, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng; sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức... trong triển khai tiêm chủng trên toàn quốc, tại các địa phương. Xây dựng các câu chuyện, các sự kiện liên quan đến truyền thông vận động người dân tham gia tiêm chủng để tăng cường truyền thông đến các nhóm đối tượng đích.

Theo đó, sẽ tập trung vào các hoạt động chủ yếu như: Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Truyền thông trên mạng xã hội. Truyền thông qua tin nhắn SMS. Sản xuất tài liệu truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Truyền thông trực tiếp về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Nâng cao năng lực truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19. Quản lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến tiêm vắc xin phòng COVID-19. Truyền thông về các tấm gương điển hình trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương, đơn vị.

Được thực hiện từ tháng 5/2023 - 12/2024, Kế hoạch nhằm tăng cường truyền thông các chủ trương, chính sách của Chính phủ, UBND các cấp về thúc đẩy mạnh mẽ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 góp phần hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Truyền thông về hiệu quả của Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của Việt Nam, những nỗ lực của Chính phủ, UBND các cấp, các lực lượng chống dịch, sự tham gia, ủng hộ của người dân trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 nói riêng và phòng dịch COVID-19 nói chung. Truyền thông vận động người dân tích cực, chủ động tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, đúng đối tượng theo khuyến cáo của ngành y tế; tăng cường truyền thông bằng nhiều hình thức, chú trọng truyền thông thông qua các ứng dụng công nghệ và truyền thông trên nền tảng mạng xã hội. Theo dõi, bám sát tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại địa phương, cung cấp các thông tin khoa học về phòng, chống dịch, tiêm chủng vắc xin COVID-19, hiệu quả, tác dụng của vắc xin để kịp thời xây dựng tài liệu, thông điệp, khuyến cáo phù hợp, khoa học, chính xác để thực hiện truyền thông vận động người dân tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, an toàn...

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 192/KH-UBND định hướng công tác Truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 – 2024 ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối