Trường Mầm non I, phường Phú Nhuận, thành phố Huế được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
  
Cập nhật:24/11/2020 3:05:07 CH

Ngày 23/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2964/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho Trường Mầm non I, phường Phú Nhuận, thành phố Huế

Cụ thể, công nhận và cấp Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 cho Trường Mầm non I, phường Phú Nhuận, thành phố Huế. Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia có giá trị 05 năm, kể từ ngày ký Quyết định công nhận.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân thành phố Huế chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, Trường Mầm non I thực hiện kiểm tra, tự đánh giá theo định kỳ; duy trì, giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được theo Quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối