Triển khai xây dựng và thực hiện Đề án “Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh”
  
Cập nhật:12/08/2019 3:54:58 CH

Ngày 12/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND về việc triển khai xây dựng và thực hiện Đề án “Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh”

Theo đó, Mục tiêu tổng thể dự án rà soát, điều chỉnh phương thức hoạt động và tối ưu hóa hoạt động của 05 tuyến VTHKCC bằng xe buýt đang được nhà nước trợ giá.

Để đạt được mục tiêu tổng thể trên, đề án cần đạt được các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Đánh giá, phân tích hiện trạng hoạt động, vận hành khai thác của 05 tuyến xe buýt trợ giá bằng mô hình SWOT.

- Phân tích ưu điểm, nhược điểm giữa phương án đề xuất điều chỉnh phương thức hoạt động và phương án hiện tại của 05 tuyến trợ giá

- Xây dựng phương án hoạt động của 05 tuyến buýt sau khi điều chỉnh phương thức hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo phù hợp với các quy hoạch giao thông, vận tải công cộng đã được phê duyệt trước đó cũng như đảm bảo chất lượng, giá cả dịch vụ và tính két nối với dịch vụ đô thị thông minh trong tương lai

- Đề xuất giải pháp triển khai thực hiện đề án.

Đối tượng triển khai là Các doanh nghiệp đang kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt; Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế; Đơn vị tư vấn

Phân công nhiệm vụ cụ thể: xem chi tiết phụ lục đính kèm

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, hạng mục công việc được giao theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, yêu cầu các cơ quan chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.


Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 PL Kế hoạch số 190/KH-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối