Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:22/09/2021 8:55:39 SA

Ngày 21/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 290/KH-UBND triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm chủ động đẩy mạnh triển khai và tham gia các chương trình nâng cao về nhận thức chuyển đổi số trong ngành Tư pháp, phấn đấu đến năm 2030 đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

Đối với Chuyển đổi số ngành hướng đến hoàn thiện chính quyền điện tử và xây dựng Chính quyền số, phấn đấu đạt 100% hồ sơ công việc của ngành Tư pháp được xử lý trên môi trường mạng (trừ các thông tin bí mật nhà nước). 100% hoạt động quản lý nhà nước từ Sở Tư pháp đến các phòng Tư pháp cấp huyện, tư pháp cấp xã được xử lý trên môi trường mạng và sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số (trừ hoạt động thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 100% đơn thư khiếu nại, phản ảnh và kiến nghị đủ điều kiện xử lý, giải quyết được cập nhật trên Hệ thống quản lý công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh. 100% công chức, viên chức được trang bị chữ ký số; Hướng đến Chính quyền số với mục tiêu “4 không” (làm việc không giấy tờ; họp không tập trung; dịch vụ công không gặp mặt; thanh toán không tiền mặt) và “1 có” (dữ liệu có chuyển đổi số)…

Đối với Chuyển đổi số ngành hướng đến xây dựng Xã hội số, phấn đấu đạt 100% công chức, viên chức ngành Tư pháp cài phần mềm Hue-S và triển khai các hoạt động công vụ trên nền tảng Hue-S. 100% các thông tin chỉ đạo, điều hành của ngành Tư pháp được đăng tải, phổ biến qua trang Thông tin điện tử của Sở (trừ các thông tin bí mật nhà nước). 100% phản ánh, góp ý của người dân liên quan đến ngành tư pháp thông qua ứng dụng Hue-S được xử lý đúng quy định. 100% hồ sơ thủ tục của ngành Tư pháp được số hóa cập nhật trên các Hệ thống chuyên ngành của Bộ Tư pháp, của tỉnh.

Đối với Chuyển đổi số ngành hướng đến phát triển Kinh tế số, phấn đấu  100% công chức, viên chức, người lao động không dùng tiền mặt trong thanh toán các dịch vụ giao dịch phổ biến (điện, nước, viễn thông,...) thông qua ứng dụng Hue-S; 30% Tổ chức hành nghề trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hoặc có áp dụng giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt thông qua ứng dụng Hue-S.

Để đạt được những chỉ tiêu nói trên, trong thời gian tới, Kế hoạch triển khai những giải pháp cụ thể đối với 04 nội dung trọng tâm sau: Chuyển đổi số ngành hướng đến hoàn thiện chính quyền điện tử và xây dựng Chính quyền số, Công sở số; Chuyển đổi số ngành hướng đến xây dựng Xã hội số; Chuyển đổi số ngành hướng đến phát triển Kinh tế số; Nguồn nhân lực đảm bảo triển khai.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối