Triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp
  
Cập nhật:09/04/2020 11:32:49 SA

Để triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, ngày 08/4/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 2914/UBND-TTr yêu cầu UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện; Sở Tư pháp, Hội Công chứng viên, Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong phạm vị chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức triển khai, chỉ đạo và phối hợp thực hiện một số công việc có liên quan về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo Công văn số 1221/BTP-HSHC ngày 03/4/2020 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 

Đồng thời, giao Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, Hội, Đoàn có liên quan tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện và chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.

 

2914/UBND-TTr
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối