Triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022
  
Cập nhật:21/07/2022 1:55:45 CH

Ngày 21/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7624/UBND-KN1 về triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Công an tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022. Thành lập Tiểu Ban chỉ đạo về đặc xá năm 2022 của Công an tỉnh, Hội đồng xét, đề nghị đặc xá của Trại tạm giam và Hội đồng xét, đề nghị đặc xá của Cơ quan thi hành án hình sự Công an các huyện, thị xã, thành phố Huế. Chủ động phối hợp các ngành liên quan tiến hành các bước công tác đặc xá theo Hướng dẫn số 73/HD-HĐTVĐX ngày 04/7/2022 của Hội đồng tư vấn đặc xáQuyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 01/7/2022 của Chủ tịch nước, đảm bảo công tác đặc xá năm 2022 phải được thực hiện khẩn trương, chủ động, chặt chẽ, công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố Huế tích cực phối hợp với các cấp chính quyền cơ sở, đoàn thể, tổ chức xã hội… chủ động nắm tình hình diễn biến của các đối tượng; tổ chức tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người được đặc xá về địa phương cư trú sớm ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm; phối hợp vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội quan tâm giúp đỡ họ làm ăn, tạo việc làm thu nhập ổn định.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thông qua công tác kiểm sát giam giữ, theo dõi thi hành án, chủ động giám sát từ khâu rà soát, lập hồ sơ đề nghị đặc xá và thực hiện quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh và tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện theo quy định tại Khoản 2, Điều 30 Luật Đặc xá. Phối hợp với cơ quan Toà án nhân dân các cấp phát hiện những trường hợp có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự để thông báo kịp thời cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh biết.

Toà án nhân dân tỉnh chỉ đạo Toà án nhân dân hai cấp lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá cho người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện được đề nghị đặc xá để gửi Tổ thẩm định liên ngành. Lập danh sách, thông báo kịp thời cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh biết những trường hợp mà bản án hoặc Quyết định của Toà án đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự. Chủ động phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh lập hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành phạt tù theo Quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình phạm nhân, nhất là những trường hợp được xét đặc xá năm 2022 thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn các chi cục thi hành án dân sự thực hiện.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến chủ trương về đặc xá năm 2022; phối hợp với chính quyền cơ sở tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá trở về hoà nhập với gia đình và cộng đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan Báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, tăng thời lượng tin, bài, phóng sự… tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội về công tác đặc xá năm 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Công an tỉnh các sở, ban, ngành có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đặc xá năm 2022, cung cấp thông tin và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá.

Sở Y tế chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm y tế tổ chức giám định, cung cấp các loại giấy tờ về bệnh tật liên quan đến phạm nhân được đề nghị đặc xá năm 2022 (nếu có).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương tổ chức việc dạy nghề, giới thiệu việc làm cho những người được đặc xá về địa phương cư trú để tạo điều kiện công ăn việc làm; giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Uỷ ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan tuyên truyền, phổ biến Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá có liên quan đến công tác đặc xá. Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến thân nhân; cấp giấy chứng nhận, xác nhận về việc chấp hành chính sách, pháp luật, hoàn cảnh gia đình hoặc các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác của người được đề nghị đặc xá. Tổ chức tiếp nhận, tạo điều kiện, giúp đỡ người được đặc xá trở về hoà nhập với gia đình và cộng đồng; tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống để sớm trở thành người có ích cho xã hội.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối