Triển khai thực hiện Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
  
Cập nhật:18/05/2019 3:18:40 CH

Triển khai thực hiện Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, ngày 17 tháng 5 năm 2019, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2985/UBND-CS yêu cầu Uỷ ban nhân dân thành phố Huế, thị xã và các huyện; các Sở, ban, ngành trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện Thông tư khi có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 6 năm 2019, theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Thông tư nêu trên; báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối