Triển khai giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
  
Cập nhật:06/10/2022 10:23:24 SA

Để tiếp tục thực hiện đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế số, xã hội số tại Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ngày 05/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 10587/UBND-DL về việc  triển khai giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế  phổ biến cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc tiến hành khởi tạo tài khoản ví điện tử trên Hue-S (hoàn toàn miễn phí). Khuyến khích triển khai các hoạt động thanh toán các khoản phí dịch vụ cơ bản như: điện, nước, điện thoại .v.v. qua ví điện tử trên Hue-S, sớm hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong khối cơ quan hành chính nhà nước. Rà soát các hoạt động có phát sinh tài chính thuộc ngành, đơn vị, địa phương quản lý phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp lên Hue-S.

Đại học Huế khuyến khích phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai chương trình thúc đẩy mở ví điện tử trên Hue-S trong cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên thuộc Đại học Huế. Nghiên cứu phương án tích hợp các khoản thanh toán học phí và các khoản thanh toán khác đối với sinh viên lên Hue-S.

Công an tỉnh khuyến khích các lực lượng trong ngành sử dụng ví điện tử trên Hue-S nhằm đồng hành thúc đẩy kinh tế số trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu giải pháp nộp phạt trực tuyến qua ví điện tử trên Hue-S.

Bệnh viện Trung ương Huế khuyến khích cán bộ, viên chức và người lao động toàn ngành sử dụng ví điện tử trên Hue-S nhằm đồng hành thúc đẩy kinh tế số trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp giải pháp thanh toán viện phí lên Hue-S.

Cục Thuế tỉnh khuyến khích cán bộ, công nhân viên chức trong ngành sử dụng ví điện tử trên Hue-S nhằm đồng hành thúc đẩy kinh tế số trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp giải pháp nộp thuế, phí, lệ phí qua Hue-S.

Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phát động phong trào trong đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đồng hành cùng ví điện tử trên Hue-S. Tham gia vào Tổ công nghệ số cộng đồng và là thành viên tích cực triển khai ví điện tử trên Hue-S cho người dân trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các hoạt động thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt lồng ghép vào các hoạt động đoàn thanh niên.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai mở ví điện tử trên Hue-S cho toàn bộ giáo viên trên địa bàn. Hướng dẫn, khuyến khích phụ huynh học sinh triển khai sử dụng ví điện tử trên Hue-S. Khẩn trương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai giải pháp thanh toán học phí và các khoản thu khác theo quy định qua Hue-S tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế khẩn trương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai giải pháp thanh toán viện phí qua Hue-S tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh khuyến khích người lao động trong các doanh nghiệp sử dụng ví điện tử trên Hue-S nhằm đồng hành thúc đẩy kinh tế số trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền đến các doanh nghiệp nhằm phối hợp mở rộng các điểm chấp nhận thanh toán trên địa bàn tỉnh qua Hue-S.

Hội Phản ứng nhanh (PUN75) tỉnh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai mở ví điện tử trên Hue-S, phát triển các điểm chấp nhận thanh toán bằng Hue-S cho người dân, bà con tiểu thương, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các đơn vị thực hiện; phối hợp, hỗ trợ các đơn vị khẩn trương tích hợp các khoản thanh toán không dùng tiền mặt của các đơn vị lên Hue-S. Bổ sung vào hướng dẫn nghiệp vụ cho Tổ công nghệ số cộng đồng, xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối