Triển khai đồng bộ việc khai báo, cập nhật, báo cáo các thông tin, số liệu hằng ngày tại các chốt kiểm soát y tế trên hệ thống Hue – S
  
Cập nhật:12/05/2021 1:49:15 CH

Trước diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp trên phạm vi của tỉnh và cả nước; để phát huy vai trò, hiệu quả của việc triển khai ứng dụng, sử dụng công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; đảm bảo việc khai báo, tổng hợp số liệu từ các chốt kiểm soát y tế trên phạm vi toàn tỉnh đồng bộ, thống nhất; ngày 12/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3826/UBND-GT, yêu cầu:

Các địa phương có chốt trên Quốc lộ 01 (thành phố Huế, thị xã Hương Trà, Hương Thủy, huyện Phong Điền, Phú Lộc): Triển khai việc khai báo, cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động kiểm soát y tế tại các chốt hàng ngày trên Hue - S; không sử dụng hình thức khai báo giấy.

Các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc trích xuất số liệu báo cáo hàng ngày từ hệ thống Hue - S, để phục vụ công tác.

Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh chỉ đạo Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành  phố Huế thực hiện việc phun khử khuẩn tại các chốt kiểm soát y tế, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn để các địa phương triển khai thống nhất; đồng thời theo dõi tình hình, kết quả triển khai của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối