Triển khai công tác đảm bảo An toàn giao thông, lập lại trật tự lòng, lề đường, hành lang ATGT các tuyến đường bộ thuộc địa bàn quản lý
  
Cập nhật:10/08/2022 11:27:41 SA

Ngày 08/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 8409/UBND-GT yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh; Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải; UBND, Ban ATGT các huyện, thị xã, Tp Huế và Công an các huyện, thị xã, Tp Huế phối hợp triển khai công tác đảm bảo An toàn giao thông, lập lại trật tự lòng, lề đường, hành lang ATGT các tuyến đường bộ thuộc địa bàn quản lý.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền được giao tại Thông báo số 212/TB-VPCP ngày 21/7/2022 (Mục 12.II); trong đó cần ưu tiên, tập trung theo chuyên đề về công tác đảm bảo An toàn giao thông; lập lại trật tự lòng, lề đường, hành lang ATGT các tuyến đường bộ thuộc địa bàn quản lý; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành lang ATGT.

Ngoài ra, Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã tăng cường phối hợp, hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trong quá trình triển khai thực hiện việc ra quân, dọn dẹp, sắp xếp lại biển, bảng, vật kiến trúc vi phạm hành lang an toàn giao thông, che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị (lều, quán, biển thông tin, quảng cáo, trước các nhà hàng, quán ăn dọc các QL, đường đô thị,….)./. 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối