Triển khai, chỉ đạo và phối hợp thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2020
  
Cập nhật:18/02/2020 8:01:50 SA

Liên quan đến việc triển khai, chỉ đạo và phối hợp thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2020, ngày 18/2/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1125/UBND-TTr chỉ đạo như sau:

UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện; các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Đoàn Luật gia tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai, chỉ đạo và phối hợp thực hiện một số hạn chế trong công tác tư pháp và cải cách tư pháp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2020 tại các văn bản của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giaoĐồng thời, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Chương trình công tác cải cách tư pháp năm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo các nội dung, yêu cầu và thời gian đề ra, cụ thể: triển khai xây dựng Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2020 hoàn thành trong tháng 02/2020 và tổ chức thực hiện; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2020 và Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2021 trước ngày 15/11/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp rà soát, tổng hợp và tham mưu Chương trình, Kế hoạch, Báo cáo của UBND tỉnh theo các nội dung, yêu cầu tại các văn bản của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy nêu trên xây dựng Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2020 trước ngày 25/02/2020; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2020 và Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2021 trước ngày 25/11/2020./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối