Triển khai các nhiệm vụ cấp bách bảo đảm an toàn giao thông đối với các xe đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:16/08/2019 9:17:27 SA

Thực hiện công văn số 356/CV-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách bảo đảm ATGT đối với xe ô tô đưa đón học sinh. Về vấn đề này, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5864 /UBND-GT ngày 16/8/2019.yêu cầu

1.Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế rà soát lại tình hình tổ chức đưa đón trẻ em, học sinh bằng xe ô tô tại các trường, cơ sở giáo dục, đào tạo (gồm cả trường công lập và tư thục) trên địa bàn toàn tỉnh;  đề nghị các trường tuân thủ các quy định về đưa đón trẻ em, học sinh đảm bảo an toàn;

Hiện nay, UBND tỉnh đang thực hiện đề án đổi mới, nâng cao chất lượng  phục vụ xe buýt trên địa bàn toàn tỉnh; yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã có văn bản hướng dẫn đăng ký đối với các trường hợp có nhu cầu đưa đón bằng xe buýt; tổng hợp danh sách gửi về Sở Giao thông vận tải để rà soát, tham mưu đưa vào đề án thực hiện trong năm 2019-2020

2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức kiểm tra việc chấp hành các điều kiện về kinh doanh vận tải đối với các xe đưa đón trẻ em, học sinh; chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý vi phạm (nếu có); đồng thời có văn bản hướng dẫn và yêu cầu các trường có nhu cầu đưa đón học sinh phải hợp đồng với đơn vị kinh doanh vận tải đảm bảo đủ điều kiện, có đăng ký hoạt động kinh doanh, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo đúng quy định; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát, nắm rõ nhu cầu, tổng hợp danh sách các trường hợp đưa đón bằng xe buýt, tham mưu UBND tỉnh đưa vào đề án thực hiện trong năm 2019-2020.

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai; tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/9/2019./.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối